Gud strider för de små

Många är väldigt glada för undervisningen så vi fortsätter lägga upp. Det verkar som att Coronan har gjort att många söker på nätet efter sanningen. Och det är ju just sanningen som skall göra oss fria. Kanske du som är under makthungriga ledare fångade i villfarelse nu kan få chansen till din frihet. Vår undervisning är för de små och svaga som vill ha hjälp av Gud och som kanske känner fruktan för det som nu drar över världen. Gud låt ditt ord få lysa upp vägen för ditt folk !

Upp 17:14 De skall strida mot Lammet, och Lammet skall besegra dem, tillsammans med de kallade, utvalda och troende, eftersom han är herrarnas Herre och konungarnas Konung.”

Apg 5:17 Översteprästen och alla hans anhängare, det vill säga sadduceernas parti, uppfylldes av avund 18 och grep apostlarna och satte dem i fängelse. 19 Men en Herrens ängel öppnade på natten fängelsets portar och förde ut dem och sade: 20 “Gå och ställ er i templet och förkunna för folket allt som hör till detta liv.” 21 När de hörde det, gick de tidigt på morgonen till templet och undervisade. Då översteprästen och hans anhängare kom dit, kallade de samman Stora rådet, Israels folks hela äldsteråd, och skickade bud till fängelset att apostlarna skulle hämtas. 22 Men när tjänarna kom fann de dem inte i fängelset. De vände tillbaka och rapporterade: 23 “Vi såg att fängelset var ordentligt låst och att vakterna stod vid portarna, men då vi öppnade fann vi ingen därinne.” 24 När ledaren för tempelvakten tillsammans med översteprästerna fick höra det, blev de villrådiga och undrade vad som kunde ha hänt. 25 Men då kom någon och sade till dem: “Männen som ni satte i fängelse är i templet och står där och undervisar folket.” 26 Ledaren för tempelvakten gick då tillsammans med tjänarna och förde bort dem utan att bruka våld, eftersom de var rädda för att bli stenade av folket. 27 När de nu fördes bort, ställdes de inför Stora rådet, och översteprästen förhörde dem 28 och sade: Förbjöd vi er inte strängt att undervisa i det namnet? Och nu har ni fyllt Jerusalem med er lära och vill att den mannens blod skall komma över oss.” 29 Då svarade Petrus och apostlarna: “Man måste lyda Gud mer än människor. 30 Våra fäders Gud har uppväckt Jesus, som ni hängde upp på trä och dödade. 31 Honom har Gud med sin högra hand upphöjt som hövding och frälsare, för att ge omvändelse och syndernas förlåtelse åt Israel. 32 Vi är vittnen till detta, vi och den helige Ande som Gud har gett åt dem som lyder honom.

Det här är exakt vad jag ser profetiskt komma och vad Herren varnat oss och andra för. Det stora mäktiga kommer att ta över kristenheten och de små som vill stå för sanningen måste bli helt beroende av Anden och Hjälparen. För att få oss att kunna förstå det så kör Gud ibland med grejer som övergår vårt förstånd. En “specialgrej” Gud kör med som inte är rolig är när du blir insatt under människor som inte är ärliga som förtrycker och ljuger – Jakob var under Laban! (20 år)

Psa 66:10 Ty väl prövade de oss, o Gud, du luttrade oss, såsom silver luttras; 11 du förde oss in i fängelse, du lade en tung börda på vår rygg; 12 du lät människor fara fram över vårt huvud, vi måste gå genom eld och vatten. Men du har fört oss ut och vederkvickt oss.

Gud förde dem in i svårigheterna
Gud förde dem också ut ur svårigheterna
Bara Guld och Silver blir kvar slagget försvinner vid luttring

Om du inte själv har gått igenom det här har du absolut ingenting att förmedla till folket i den här tiden. Det är slut med lyckoevangeliernas fagra löften nu de håller inte provet du kommer att få se det själv.

Du blir frälst fylld med Anden ledd av Gud du får göra upplevelser med Gud. Plötsligt förändras omständigheterna det känns som du fastnar i en situation du inte kan göra något åt. Jag har hört berättelser hur ”andliga ledare” har behandlat andra i flocken det sista så jag blir bedrövad. Jag kan med ärligt hjärta känna med dig för vi har gått igenom liknande saker.

Från att ha varit ute i skolor stått på torgen och predikat evangeliet rest i församlingar över hela landet stängs plötsligt dörrarna. De religiösa ledarna gillar plötsligt inte att du varnar för saker som händer i världen. Du gör bara vad Gud säger åt dig att göra men plötsligt befinner du dig på en plats i livet där du ingenting förstår. Det kan ta ett tag men Gud kommer inte att lämna dig han besöker dig och kallar dig igen och dörrarna öppnas.

Man kan fastna i bitterhetens fängelse också det är lätt att göra om någon behandlat dig illa. Bitterheten har ju den förmågan att den gör dig blind och sänker nivån på ditt Andliga Liv! Det som kommer ut ur din mun blandas med bitterheten som börjar ta över där i hjärtat. Man blir nu självupptagen och risken finns att man försöker se ner på andra för att upphöja sig själv i sina egna ögon. Man förstår inte att man faktiskt kommer in i samma tankesätt som de som behandlade dig illa. Det är exakt så här synden fungerar i våra liv den både förbittrar och förblindar!

Mat 7:1 Döm inte, så blir ni inte dömda. 2 Ty med den dom ni dömer med, skall ni bli dömda, och med det mått ni mäter med, skall det mätas upp åt er. 3 Varför ser du flisan i din broders öga men märker inte bjälken i ditt eget öga? 4 Eller hur kan du säga till din broder: Låt mig ta bort flisan ur ditt öga du som har en bjälke i ditt eget öga? 5 Du hycklare, ta först bort bjälken ur ditt eget öga! Då kommer du att se så klart att du kan ta ut flisan ur din broders öga.

Öga innebär ett sätt att tänka och det handlar alltså om vårt Sinne! Jesus beskriver här syndens konsekvens eller med ett annat ord Mörkret. Hela GT handlar ju om hur Synden får härja tills Jesus kommer! Pastor (Kung) Saul var ju en väldigt hård och makthungrig människa! Han gjorde tvärtom vad Gud sagt nästan hela tiden. Till och med Profeten Samuel höll på att fastna i bitterhetens fängelse när Gud kom till honom.

1 Sam 3:19 Och Samuel växte upp, och HERREN var med honom och han lät ingenting av allt vad han sagt falla till marken. 20 Hela Israel, från Dan ända till Beer-Sheba, förstod att Samuel var betrodd att vara en HERRENS profet. 21 Och HERREN fortsatte att visa sig i Silo, ty HERREN uppenbarade sig för Samuel i Silo genom HERRENS ord.

Han var smord av Gud och bekräftad av människor och populär men så kom besvikelsen det gick inte som han trodde. Förr eller senare kommer du få uppleva det här också.

1 Sam 15:34 Sedan begav sig Samuel till Rama och Saul drog upp till sitt hem i Sauls Gibea. 35 Samuel ville inte mer se Saul, så länge han levde, ty Samuel sörjde över Saul. Och HERREN ångrade att han hade gjort Saul till kung över Israel. 1 Sam 16:1 HERREN sade till Samuel: Hur länge tänker du sörja över Saul? Jag har ju förkastat honom, så att han inte kan vara kung över Israel. Fyll ditt horn med olja och ge dig av. Jag skall sända dig till betlehemiten Isai, ty en av hans söner har jag utsett åt mig till kung.

När bitterheten och besvikelse tar över sjunker oljenivån och därmed förmågan att se och bedöma. Kolla nu hur Samuel bedömer och hur Gud bedömer! Detta är alltså den “flisa” eller den “stock” som är synden (Mörker) att göra skillnad på människor (Matt 7:1-5) Det förklarar varför Samuel blev så besviken han hade sett upp till Saul det är syndaproblemet. Hur utväljer vi pastorer idag i de stora församlingarna? Tyvärr är det ofta hans CV istället för Guds utkorelse. Jag känner en del fina pastorer men också en del som saknar insikt i den tid vi lever i. Jag vill inte döma har varit med i Pastorsteamet i Gilead flera år med min fru så jag vet att det är ingen lätt uppgift.

1 Sam 16:6 När de kom dit och han fick se Eliab tänkte han: Det är säkert HERRENS smorde, som står här inför HERREN. 7 Men HERREN sade till Samuel: Se inte på hans utseende och på hans resliga gestalt, ty jag har förkastat honom. Ty det går inte efter vad en människa ser. En människa ser det som är för ögonen, men HERREN ser till hjärtat.

Vi kan bedöma en människa utifrån mänsklig visdom!
Vi kan bedöma en människa utifrån Guds visdom!

Jak 2:6 Men ni föraktar den fattige. Är det inte de rika som förtrycker er och drar er inför domstolar? 7 Är det inte de som smädar det sköna namn som har nämnts över er? 8 Om ni uppfyller den konungsliga lagen enligt Skriften: Du skall älska (Agape) din nästa som dig själv, då handlar ni rätt. 9 Men om ni gör skillnad på människor begår ni synd, (Mörker) och lagen överbevisar er (Ljuset) om att ni är överträdare.

1 Sam 16:10 På detta sätt lät Isai sju av sina söner gå fram för Samuel; men Samuel sade till Isai: “HERREN har icke utvalt någon av dessa.” 11 Och Samuel frågade Isai: “Är detta alla ynglingarna?” Han svarade: “Ännu återstår den yngste, (Ringaktade) men han går nu i vall med fåren.” Då sade Samuel till Isai: “Sänd åstad och hämta hit honom, ty vi skola icke sätta oss till bords, förrän han kommer hit.” 12 Då sände han åstad och lät hämta honom, och han var ljuslätt och hade sköna ögon och ett fagert utseende. Och HERREN sade: “Stå upp och smörj honom, ty denne är det.” 13 Då tog Samuel sitt oljehorn och smorde honom mitt ibland hans bröder; och HERRENS Ande kom över David, från den dagen och allt framgent. Sedan stod Samuel upp och gick till Rama. (1917 år översättning)

Tänk efter nu om denne ringaktade men kallade skall komma fram för att bli pastor David så måste ju Gud börja göra mirakel. När Gud insätter någon till tjänst i sitt rike så vet han: Denna väg jag nu gått är en total omöjlighet för en människa att själv gå det är bara nåd. Den Gud upphöjer måste först ödmjukas! Tänk på den massiva mur av förakt David fick gå igenom.

När Herren sa åt mig när jag blev frälst: Gå nu sanningens väg dig skall intet fattas! Jag kunde inte fatta då vad biblisk sanning innebär. Ordet Sanning på grekiska är Aletheia det betyder ”Uppenbarad eller avtäckt realitet ” – Det är två saker som måste avtäckas!

Sanningen om vem Gud är (Härligheten från Gud)
Sanningen om vem jag är (Saknar Härligheten från Gud)

Det är exakt därför det står att Guds ord är tveeggad! Andens svärd är inte till att jaga demoner med utan det skall omskära ditt hjärta. Det skall tränga in och lysa upp och visa vem Gud är och vem du är samtidigt. Om inte det sker kan inte Gud föra in dig i sin vila och öppna vägen för dig till de förutberedda gärningarna. Det här är en sanning som aldrig står i Rick Warrens böcker!

Heb 4:3 Det är vi som tror som går in i vilan. Herren säger: Då svor jag i min vrede: De skall aldrig komma in i min vila, och det fastän hans verk stod färdiga sedan världens grund blev lagd. 4 Ty på stället om den sjunde dagen säger han: Och Gud vilade på den sjunde dagen från alla sina verk. 5 På det här stället säger han: De skall aldrig komma in i min vila. 6 Det står alltså fast att somliga går in i vilan och att de som först fick höra evangeliet predikas inte kom in för sin olydnads skull. 7 Därför bestämmer han på nytt en dag som han kallar i dag, när han långt senare säger genom David vad som redan är nämnt: I dag, om ni hör hans röst, förhärda inte era hjärtan. 8 Ty om Josua hade fört dem in i vilan, skulle Gud inte längre fram ha talat om en annan dag. 9 Alltså finns det en sabbatsvila kvar för Guds folk. 10 Den som har kommit in i hans vila får vila sig från sina gärningar, liksom Gud vilade från sina. 11 Låt oss därför ivrigt sträva efter att komma in i den vilan, så att ingen kommer på fall som de och blir ett exempel på olydnad. 12 Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom, så att det skiljer själ och ande, led och märg, och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. 13 Inget skapat är dolt för honom, utan allt ligger naket och uppenbart för hans ögon. Och inför honom måste vi stå till svars.

Det innebär att du snällt är kvar som David vid den lilla jorden och fortsätter att vara “den föraktade” och den minste tills Guds tid är inne. Då kommer han att öppna dörrar för dig precis som han gjorde med David! Du skall inte springa omkring och försöka sätta upp nått rike och påverka som Saul gjorde. Du skall vänta på Gud och låta honom göra arbetet och det du skall gå in i är klart redan innan världen ens fanns till. Nu går vi tillbaka igen där vi startade med texten från Apg 5:17-29 vi läste där:

Apg 5:29 Då svarade Petrus och apostlarna: Man måste lyda Gud mer än människor. 30 Våra fäders Gud har uppväckt Jesus, som ni hängde upp på trä och dödade. 31 Honom har Gud med sin högra hand upphöjt som hövding och frälsare, för att ge omvändelse och syndernas förlåtelse åt Israel. 32 Vi är vittnen till detta, vi och den helige Ande som Gud har gett åt dem som lyder honom.

Snart kommer lagarna som gör att vi måste säga detsamma!
> Man måste lyda Gud mer än människor.

På grekiska står det att Anden ges åt dem som är underordnade en Kung. Det är exakt vad det grekiska ordet för Kärlek Agape betyder.

Joh 14:15 Om ni älskar (AGAPE) mig, håller ni fast (VAKTA FRÅN SKADA) vid mina bud. 16 Och jag skall be Fadern, och han skall ge er en annan Hjälpare, som alltid skall vara hos er, 17 sanningens Ande, som världen inte kan ta emot. Ty världen ser honom inte och känner honom inte. Ni känner honom, eftersom han förblir hos er och skall vara i er.

1/ Den som underordnar sig och vaktar på det jag säger (Agape)
2/ Han skall få hjälp när han behöver det (Anden)(Guds Kraft)
3/ Han skall vandra i Sanning (Anden)(Ljuset)

Det här är något som är bland det viktigaste vi måste lära oss! Det som är grunden till att Gud överhuvudtaget skall verka med oss är att vi underordnar oss kungen (Agape) Det ligger helt i linje med Paulus undervisning om Andens manifestationer – Agape är vägen dit!
Petrus fylldes med Anden (Hjälparen) när han behövde det!

Apg 4:7 De förde fram apostlarna och började förhöra dem: Genom vilken kraft eller i vilket namn har ni gjort detta? 8 Då uppfylldes Petrus av den helige Ande (HJÄLPAREN) och svarade dem: Ni folkets rådsherrar och äldste.

Nu vill jag bara slutligen berätta att hjälparen är exakt den samma idag också.

Jag har varit med om att stå i Jerusalem vid muren och fyllas av Anden och tala flytande Hebreiska och ge ett profetiskt budskap till en ortodox Jude så detta gäller för oss idag också! Det skedde under vår bröllopsresa efter det vi gift oss i Netanya. (Hotell ORIT)

Jag vill slutligen kortfattat berätta om hur hjälparen räddade mig ur en bil som körde i 110 och voltade utanför Ulricehamn 1990.

Vi skulle åka till Finspång och hämta skidutrustning för vi på Linneahuset skulle låna Elon och Birgit Mattssons (Fjällgården) stuga uppe i Norge. När vi kom till backarna efter Ulricehamn släpper bilen och börjar snurra runt och voltade rakt ner utför en slänt. Precis när bilen började släppa sitt grepp om vägbanan fylldes jag med en oerhörd kraft. Sedan minns jag inte mer än att jag stod fylld av frid på en åker helt oskadad inte så mycket som ett hårstrå skadades. Ambulansmännen tog in mig och tog pulsen på mig och brast ut. Har inte du varit med om olyckan? Jag hade då 60 slag i minuten i vilopuls! Ära Halleluja Gud skall vara med oss små med sin Hjälpare när mörkret sänker sig över världen.

Luk 12:32 Var inte rädd, du lilla hjord, ty er Fader har beslutat att ge er riket.

JANNE OHLIN – GÖTEBORG

Kanske dags att förklara vad Parousia Mission är? Vi har hjälpt både församlingar och enskilda samt fattiga i andra länder. Vi har vår bas i Göteborg och är ett löst nätverk. Vi samlas till möten här i Göteborg för närvarande en gång månaden. Om vi får tid reser vi även och förkunnar på andra platser.

This entry was posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT and tagged , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.