Tag Archives: EIDO

Det äkta vinträdet det falska (New Wine) Del 1

Det grekiska ordet Eido måste betyda att få en total överbevisning om vad skrifterna säger om Jesus Kristus är en levande verklighet inom den personen som Anden uppenbarar ordet för. Ordet Eido måste innebära att vår ande väcks upp från … Continue reading

Posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT, KINGDOM NOW, PROPHECY | Tagged , , | Comments Off on Det äkta vinträdet det falska (New Wine) Del 1

Ande Själ – Kropp 1

1Tess 5:23 Må fridens Gud själv helga er helt och fullt, och må er ande, själ och kropp bevaras hela, så att ni är utan fläck vid vår Herre Jesu Kristi ankomst. 1/ ANDE – Den del som Gud kan … Continue reading

Posted in BIBLE STUDY, PROPHECY | Tagged , , , | Comments Off on Ande Själ – Kropp 1

GUD MÅSTE LÄGGA NER DET NYA I DIN ANDE

MÄNNISKANS ANDE 1/ Vad betyder det att bli född på nytt?2/ Varför måste de ske?3/ Vad har människans egen ande med saken att göra? Jesus med kvinnan vid brunnen vid Sykar talar Jesus om en gåva bara han kan ge … Continue reading

Posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT, KINGDOM NOW, PROPHECY | Tagged , , , , , , , , , , | Comments Off on GUD MÅSTE LÄGGA NER DET NYA I DIN ANDE

VÄLJER DU FÖLJA KORSET KOMMER BEKRÄFTELSEN

Smal väg = Gud bekräftar själv din tjänstBred väg= Konferenskristna jagar ord av falska profet Rom 8:28 Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa, för dem som är kallade efter hans beslut. 29 Ty … Continue reading

Posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT, PROPHECY | Tagged , , , , , , , | Comments Off on VÄLJER DU FÖLJA KORSET KOMMER BEKRÄFTELSEN