GUD MÅSTE LÄGGA NER DET NYA I DIN ANDE

MÄNNISKANS ANDE

1/ Vad betyder det att bli född på nytt?
2/ Varför måste de ske?
3/ Vad har människans egen ande med saken att göra?

Jesus med kvinnan vid brunnen vid Sykar talar Jesus om en gåva bara han kan ge (Joh 14:14)
Tiden var inne nu att de skulle tillbe i Ande och Sanning det gjorde Jesus (Joh 4:24)
Kvinnan sa att Messias skulle undervisa dem om allt – Jesus sa: ”Jag Är” som talar till dig nu (Joh 4:25-26)
Det skrivna ordet brukar kallas Logos det Jesus talar i Realtid direkt till dig är Rhema (Joh 4:25-26)

Det finns en del uppenbarade exempel på dem som Jesu har talat i realtid till och förklarat skriften till alla upplevde en kraftig förvandling. Men vad är det egentligen som sker i vår ande genom hans Ande när detta sker? Emmausvandrarna de föraktade får en upplevelse där ordet blir brinnande i deras ande när Jesus talar till dem i realtid eller nutid. Luk 24:32 Och de sade till varandra: “Brann inte våra hjärtan när han talade med oss på vägen och öppnade Skrifterna för oss?”

Här är alltså den sist Adam som talar inte den förste Adam. Han är den ende som enligt bibeln har makten att föda en människa på nytt till en ny skapelse i Kristus.


Rom 5:14 Ändå härskade döden från Adam till Mose också över dem som inte hade syndat genom en överträdelse som Adams. Den fria gåvan där emot kom efter mångas överträdelser och ledde till ett frikännande.

1 Kor 15:45 Så står det skrivet: Den första människan, Adam, blev en levande varelse. Den siste Adam blev en livgivande ande. 46 Men det andliga är inte det första utan det jordiska. Därefter kommer det andliga.

EF 5:31 Därför skall en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och de två skall vara ett kött. 32 Denna hemlighet är stor  jag talar om Kristus och församlingen.

ALLTING SOM ÄR I KRISTUS ÄR DET ENDA GUD RÄKNAR GOTT OCH ÄR LJUS INFÖR HONOM

2 Kor 5:17 Alltså, om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, se, det nya har kommit. 18 kommer från Gud, som har försonat oss med sig själv genom Kristus och gett oss försoningens tjänst.

1/ Din ande måste ha fötts på nytt av Gud Ande
2/ Det är det enda sättet vi kan lära känna dem Gud är och få skåda hans Härlighet
3/ Det var detta Nikodemus inte fattade ett dugg av den där natten i Johannes 3
4/ Gud kan omöjligt regera över någon som inte fått sin ande född på nytt igen så har han bestämt redan innan världen fanns till
5/ Gud rike är ingenting vi kan peka något vi kan se på det är innerst i oss det är i vår på nytt födda ande

Det är ett riktigt motgift mot New Age om Kristus bara var en förebild på dem person som skulle komma som Gud redan innan världens skapelse skulle dö för alla människor och få en församling genom hans död på Korset. (1 Kor 5:14-16) Han skulle genom sin död på Korset föda fram genom Anden sin egen fru nämligen Guds församling. Det överbevisar nämligen att innan Jesus dog på Golgata och gav sitt Andliga liv i våra andar kan det omöjligt ha funnits något som hade Guds eget liv (Ande) Ingen kan därför ha sprungit omkring med någon ”Gudagnista” i sig. New Age lär nämligen att människan har nått med sig som bär med sig något från Gud som måste förlösas genom olika österländska metoder och tekniker. En sak är nämligen ganska säker de får göra olika slags upplevelser som binder dem starkare vid det mörker de redan är i istället för att genom ljuset och det goda befria dem.

VEM JESUS VERKLIGEN ÄR DU TROR PÅ KAN FÖDA DIG PÅ NYTT

Därför är skrifterna övertydliga med att han var tvungen att komma in mänskligheten direkt från Gud själv som en gåva till oss! Han var människosonen 100% människa att föra oss till Gud (Präst – Medlare)(Heb 7) Han var som Guds Son 100% Gud för att föra oss till Gud igen. (Kungen i Riket (Matt 5:21-24)

Heb 7:24 Men eftersom Jesus lever för evigt, har han ett prästämbete som varar för evigt. 25 Därför kan han också helt och fullt frälsa dem som genom honom kommer till Gud, ty han lever alltid för att mana gott för dem. 26 En sådan överstepräst var det vi också behövde, en som är helig, oskyldig, obefläckad, skild från syndare och upphöjd över himlarna. 27 Han måste inte som dessa överstepräster bära fram offer, en dag varje år, först för sina egna synder och sedan för folkets. Detta gjorde han en gång för alla, när han offrade sig själv. 28 Ty lagen insätter svaga människor till överstepräster, men det ord som bekräftades med ed och kom senare än lagen insätter Sonen, som är fullkomlig för evigt.(Han som är Abrahams säd insatt till att ärva allting)

Joh 5:21 Ty liksom Fadern uppväcker de döda och ger dem liv, så ger Sonen liv åt vilka han vill. 22 Inte heller dömer Fadern någon, utan hela domen har han överlämnat åt Sonen, 23 för att alla skall ära Sonen liksom de ärar Fadern. Den som inte ärar Sonen ärar inte heller Fadern, som har sänt honom. 24 Amen, amen säger jag er: Den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv och kommer inte under domen utan har övergått från döden till livet. (Det Gods Ljuset)

Mar 1:9 Vid den tiden kom Jesus från Nasaret i Galileen och blev döpt i Jordan av Johannes. 10 Och se, när han steg upp ur vattnet, såg han himlen dela sig och Anden komma ner över honom som en duva. 11 Och en röst kom från himlen: “Du är min Son, den Älskade. I dig har jag min glädje.” (Heb: Det Goda = Ljuset) Med andra ord allting som inte kommit in i min vila i Kristus räknar Gud som ont. (Mörker = Syndens Konsekvens)

1 Mos 1:1 I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. 2 Jorden var öde och tom, och mörker var över djupet. Och Guds Ande svävade över vattnet. 3 Gud sade: “Varde ljus!” Och det blev ljus. 4 Gud såg att ljuset var gott, och han skilde ljuset från mörkret. 5 Gud kallade ljuset dag, och mörkret kallade han natt. Och det blev afton och det blev morgon. Det var den första dagen.

Paulus säger själv att det New Agarna kallar för ”Gudagnistan” i oss från Gud verkligheten är mörker och någonting ont.


Rom 7:17 Men då är det inte längre jag som gör det, utan synden (Mörkret) som bor i mig. 18 Ty jag vet att i mig, det vill säga i mitt kött, bor inte något gott. (Ljus) Viljan finns hos mig, men att göra det goda (Ljuset) förmår jag inte. (Därför att mörkret eller köttet är i fiendeskap till Gud)

Gud lyste upp Paulus hjärta och visad honom alltså vad som var ljus och gott och skiljde det från det som var ont och mörker. Om det är den äkta Jesus Kristus som föder dig på nytt kommer du få göra och uppleva exakt de upplevelser skriften pekar på att du skall göra.

2 Kor 4:6 Ty Gud som sade: “Ljus skall lysa fram ur mörkret”, han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan, för att kunskapen om Guds härlighet, som strålar fram i Kristi ansikte, skall sprida sitt sken. 7 Men denna skatt har vi i lerkärl, för att den väldiga kraften skall vara Guds och inte komma från oss.

1/ Gud har visat mig att godhet och ljus existerar bara i Jesus Kristus ej i mina själiska förmågor
2/ När Rick Warrens och Hybels böcker kom ut blandade man ihop det själiska med det andliga som orsakade stor förvirring  (Se Länk )
2/ Gud har visat Paulus att detta driver ut och besegrar allt mörker i mitt hjärta
3/ Gud har visat Paulus att han själv har ingen ”Gudagnista” bara jordisk lera

För Guds Rikes skull (Rick Warren – The Purpose Driven Life)
Det här är naturliga talanger som en kristen ärver vid födseln. Alla kommer från Gud och kan användas till Guds ära; därför är slutsatsen att det en troende kan göra är vad Gud vill att han ska göra.

För Guds Rikes skull (Rick Warren – The Purpose Driven Life)
“Eftersom dina naturliga förmågor kommer från Gud är de lika viktiga och lika “andliga” som dina andliga gåvor påstår Rick Warren. Den enda skillnaden är att tänker vi så här kommer du automatiskt in på de 7 bergen. Ett falskt Guds Rike där man blandar naturliga gåvor med de ”andliga” Warren påstår vi redan har. Vem får äran av ett sådant tänkande?

Heb 12:2 Och låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare, som i stället för den glädje som låg framför honom utstod korsets lidande utan att bry sig om skammen och som nu sitter på högra sidan om Guds tron.                                                                                

För Guds rikes skull (Rick Warren – The Purpose Driven Life) Sammanfattningen av det tankesystemet måste ju leda till en världsreligion och det är ju precis ditt allting har utvecklats till med Påven och Rick Warren i spetsen. Detta är köttslighet och det leder till vad Paulus sa:
(Om detta skulle vara sant att det finns något ”andligt” i dig som något ”naturligt”) Varför skulle korset vara nödvändigt om vi skulle kunna utveckla oss själva? Nej det bor inget gott eller ljus vare sig i din ande själ eller kropp!

Mat 6:22 Ögat är kroppens ljus. (Det är din ande) Om ditt öga är friskt, får hela din kropp ljus. 23 Men är ditt öga sjukt, ligger hela din kropp i mörker. Om nu ljuset i dig är mörker, hur djupt är då inte mörkret!

Ögat är där Gud startar det är en bild på vår ande som han ger ljus genom sin Ande! Men han kan ta bort stocken i ögat och börja om då kan vi se klart och hjälpa andra.
 
Mat 7:2 Ty med den dom ni dömer med, skall ni bli dömda, och med det mått ni mäter med, skall det mätas upp åt er. 3 Varför ser du flisan i din broders öga men märker inte bjälken i ditt eget öga? (Förmågan att bedöma andliga saker) 4 Eller hur kan du säga till din broder: Låt mig ta bort flisan ur ditt öga, du som har en bjälke i ditt eget öga?

1/ Gud sa utanför Kristus existerar inget gott eller ljus endast mörker och synden konsekvens
2/ Det jag talar om nu är en kunskap som övergår vår egen som bara Anden kan starta i vår ande
3/ Symboliskt står ande för den drivkraft som driver en människa alltså gott och ljust eller mörker och synden

När änglarna föll så band Gud dem att bygga upp ett system som kallas för ”Kosmos eller Världen”. Den kallas även för den här tidsåldern (Aion) och den har Gud tidsbestämt med sin Ande. Så Satan är alltså begränsad att verka under en viss tid som Gud bestämt.

DU ÄR TVUNGEN ATT LÄMNA VÄRLDEN OCH KOMMA IN I KRISTUS FÖR ATT FÅ LJUSET

1/ Världen bygger med själisk kraft och styrka (Mörker – Syndens konsekvens)
2/ Herren bygger med att kalla oss ut ur Världen och in i Kristus (Godhet och Ljuset)

2 Kor 3:17 Herren är Anden, och där Herrens Ande är, där är frihet. 18 Och vi alla som med avtäckt ansikte skådar Herrens härlighet som i en spegel, vi förvandlas till en och samma bild, från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren, Anden.

Joh 3:3 Jesus svarade: “Amen, amen säger jag dig: Den som inte blir född på nytt kan inte se (EIDO) Guds rike.”(KUNGEN)
Heb: Det hela handlar om att du måste starta från början igen!

Joh 3:3 Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. 
Parafras. Jag garanterar för dig en hemlighet du måste få uppleva en människa måste få uppleva nämligen. Du måste bli född av mig på nytt så att du kan komma tillbaka igen till det jag planerat för dig redan innan världen skapades. Den kunskapen som jag vill ge dig om detta måste du ta emot genom att jag föder din ande på nytt och därigenom genom min Ande visa dig Guds Rike. Du förstår inte att det är endast på det sättet du kan uppleva att jag är Kung i mitt Rike. Då skall du få uppleva Guds Rike som är någonting helt annat än det du kan förstå trots din kunskap i bibeln. (Rom 14:17 + 1 Kor 4:17)

DEN KUNSKAP SOM MÅSTE KOMMA I DIN ANDE FRÅN GUDS ANDE MÅSTE GUD LÄGGA NED DÄR

Det finns mycket som bekräftar vad jag säger eftersom Nikodemus skulle få uppleva Gud Rike med en kunskap direkt ifrån Guds Ande som skulle få honom att uppleva en levande Andlig Kunskap som övergick hans teologiska kunskap. Ordet som han använder kallar han för EIDO och det innebär att det är knuten till en kunskap tillsammans med en upplevd intuition.

1/ Det finns ingen fördömelse för dem i Kristus Jesus alltså en ny upplevd Andlig kunskap (Rom 8:1)
2/ Du måste bli född på nytt av Anden i din ande för att bli en ny skapelse (2 Kor 5:17)
3/ Eido (Intuition) och Suneidesis (Samvete) samarbetar för att frigöra din själ från mörkret välde till Ljuset

Här ser vi den nya kunskapen igen då talas det om omvändelse (Det Anden gör i vår ande)

Act 2:36 Därför skall hela Israels folk veta att denne Jesus som ni korsfäste, honom har Gud gjort både till Herre och Messias.” 37 När de hörde detta, högg det till i hjärtat på dem, och de frågade Petrus och de andra apostlarna: “Bröder, vad skall vi göra?” 38 Petrus svarade dem: “Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då skall ni få den helige Ande som gåva. (Detta är den ny Levande Kunskapen jag talar om EIDO) 39 Ty er gäller löftet och era barn och alla dem som är långt borta, så många som Herren vår Gud kallar.”

Så Nikodemus kunde skriften utantill men vad spelade det för roll om ha inte förstod vad Guds Rike handlade om? Inlärd kunskap kan aldrig ge dig den levande kunskapen om vad Guds Rike är. (EIDO) Hur mycket du läser in av lagen genom kunskap ju mer ökar fördömelsen. Men den försvinner när Jesus lägger ner en ny kunskap om hans förlåtelse i din ande när ha föder dig på nytt, (Rom 8:1)

Jes 53:10 Det var HERRENS vilja att slå honom och låta honom lida. När du gör hans liv till ett skuldoffer, får han se avkomlingar och leva länge, och HERRENS vilja skall ha framgång genom honom. (I OSS) 11 Genom den vedermöda hans själ har utstått får han se och bli tillfreds. Genom sin kunskap (DAATH = EIDO) förklarar min rättfärdige tjänare de många rättfärdiga, och deras skulder är det han som bär. (DEN KUNSKAPEN ÄR FÖRKNIPPAD MED GUDS RIKE)

1/ Rättfärdighet (Frikännande i en domstol) (Rom 14:17)
2/ Frid (Harmoni rätt relation med Gud) (Rom 14;17)
3/ Glädje (Nåd och Ljus (Rom 14:17)
4/ Guds Kraft (Dunamis) (1 Kor 4:20)
5/ GUDS ANDE I DIN DIN ande

Så den kunskapen vi talar om här som övervinner åklagaren är en kunskap som samtidigt handlar om ett upphörande av en åklagare som de vinner en seger över. Eido innebär alltså en stark upplevd kunskap samtidigt med en stark intuition att du är friköpt av Jesus. Det är detta vittnesbörd dom kommer att övervinna åklagaren för han kastas ner. Det kommer en Laglöshetens hemlighet/ TEXT (Jag predikat)

Inte undra på att Paulus kommer till korint och jämför mänsklig visdom med Korset. Ta bort korset från förkunnelsen så har vi det vi ser idag ett folk som inte känner (EIDO) Jesus Kristus. Nikodemus kom för att Jesus gjorde under och tecken och han kunde hela bibeln utan till men han hade inte fått sina hjärtas ögon öppnade (anden) Han var inte ett dugg överbevisad varför han behövde Jesus därför att han var en Syndare.

Det är exakt det vi ser idag konferenser med lovsång peptalk och löften om väckelser men utan överbevisning i vår ande genom hans Ande att vi är syndare. Vi har gjort det Paulus var rädd att förlora: 1Co 1:17 Ty Kristus har inte sänt mig för att döpa utan för att predika evangelium, och det inte med vishet och vältalighet, så att Kristi kors inte förlorar sin kraft. (Att överbevisa om Synd)

This entry was posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT, KINGDOM NOW, PROPHECY and tagged , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.