VÄLJER DU FÖLJA KORSET KOMMER BEKRÄFTELSEN

Smal väg = Gud bekräftar själv din tjänst
Bred väg= Konferenskristna jagar ord av falska profet

Rom 8:28 Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa, för dem som är kallade efter hans beslut. 29 Ty dem som han i förväg har känt som sina har han också förutbestämt till att formas efter hans Sons bild, för att Sonen skulle vara den förstfödde bland många bröder. 30 Och dem som han har förutbestämt har han också kallat. Och dem som han har kallat har han också förklarat rättfärdiga. Och dem som han har förklarat rättfärdiga har han också förhärligat.

Jag talar av egen erfarenhet i början hade jag ingen aning om att åklagaren kunde skifta skepnad och uppträda som om det var Gud själv som åklagade dig. Det är exakt det som gör att det han lyckas så bra och försöka skilja oss ifrån Gud.

1Pet 5:7 Och kasta alla era bekymmer på honom, ty han har omsorg om er. 8 Var nyktra och vaksamma. Er motståndare djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem han skall sluka. 9 Gör motstånd mot honom, orubbliga i tron, och tänk på att era bröder här i världen utstår samma lidanden. 10 All nåds Gud, som har kallat er till sin eviga härlighet i Kristus, han skall upprätta, stödja, styrka och befästa er, sedan ni en kort tid har lidit.11 Hans är makten i evighet, amen.

1/ Han sa at din ekonomi är körd den var verkligen katastrof efter alla års missbruk
2/ Jag hade då inte mycket kunskap om hur Åklagaren arbetade
3/ Stå emot honom fasta i tron innebär här kunskapen om den kristna tron
4/ Predikningarna på den tiden i kyrkorna saknade mycket undervisning
5/ Detta upplevde jag en våldsam frustration över och det blev min kallelse
6/ Jag tycket det saknas ännu mer undervisning idag och ännu mer frustration bland troende

*Jag tror att de sant kallade måste gå igenom denna frustration själva för att kunna förstå hur hans får har det. Ju mer jag växte i kunskap och tro ju mer så drevs åklagaren iväg eftersom ljuset ökade han kan inte stå emot ljuset.

Jak 4:6 Men större är nåden han ger. Därför heter det: Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka ger han nåd. 7 Underordna er därför Gud. Stå emot djävulen, så skall han fly bort från er.

1/ Gud ger ett väldigt ljus om du är kallad och lyder honom
2/ Ljuset du får av nåden naturligtvis ordet uppenbarat i Anden
3/ När det skedde att jag aldrig gav upp utan sökte mer ljus fick jag det
4/ Ju mer ljus jag fick ifrån Anden över ordet ju snabbare stack Åklagaren

Jag förstod inte alls då att detta var exakt den tjänsten Gud kallade oss rakt in i att med undervisning direkt från Andens strålkastare. Få andra människors hjärtan att också uppleva samma som jag själv fått uppleva. Därför måste en som skall bli en ledare för andra gå igenom samma upplevelser som fåren själva gör. Nu när jag börjar komma i funktion så Gud använder oss kommer

Djävulen på nya sätt attackerna är listigare och listigare. Som ledare idag gäller det att ha Guds välsignelse nåd och ljus över sitt liv och vända om till Herrens blod så fort du märker att du attackeras.

Djävulens attacker är inte alls lika idag som de var då men de är mycket listigare. Är du sjuk som jag använder han minsta chans att hitta dina svaga tankar aldrig förut har jag känt behovet av äkta vänner omkring mig som idag. Aldrig förut har jag känt mig starkare Andligt rustad än idag. Samtidigt har jag aldrig förut attackeras med sådan svaghet som just nu heller.

Denna predikan var bland det mest ansträngande jag varit med om att få fram och förklara någonsin. Hur skall du förklara något du aldrig upplevt tidigare så starkt jag har Menieres sjukdom men jag har ansatts av en sådan svårighet på min koncentration så jag är helt frustrerad. Jag bara ropar till Gud är det detta Paulus råkade utför eller är det något med min sjukdom? Jag har inga yrselanfall de är bättre men något annat har skett som oroar mig jag har fått svårt med min balans och definitivt med min koncentration. Det var därför detta tar sån tid jag attackeras eller sjukdom?

2 Kor 12:9 men han svarade mig: “Min nåd är nog för dig, ty kraften fullkomnas i svaghet.” Därför vill jag hellre berömma mig av min svaghet, för att Kristi kraft skall vila över mig. 10 Så gläder jag mig över svaghet, misshandel och nöd, över förföljelser och ångest, eftersom det sker för Kristus. Ty när jag är svag, då är jag stark.

Gud har aldrig ljugit för mig han har kallat mig han har bekräftat min tjänst ingen är trofastare än Gud. Han har gett mig trofasta vänner som jag kan dela allt med och då menar jag verkligen allt så mycket litar jag på dem. Jag vill bara vara ärlig mot dig om du drömmer om att bli någon kristen ledarstjärna i dina egna drömmar att säga dig sanningen priset du får betala kan ibland kännas mycket högre än du ens föreställt dig.

VÄLJER DU FÖLJA KORSET KOMMER BEKRÄFTELSEN.

Jag valde titeln på predikan därför att den är sann jag glömmer aldrig då Gud sa att jag skall bekräfta er tjänst på ett sätt som ni inte räknat med. Jag förstod inte då vad Herren menader riktigt det gör jag idag! Vet du vad han menar jo att varje gång ni märker att jag börjar använda er starkare måste ni bort och jag ta över. Han menar verkligen vad han säger ert Jag är ett hinder för mig att låta mitt rike utbredas i andra människors hjärtan!

Du kommer alltid att tro att du är andligare än du verkligen är det är bara ett faktum som har med vår fallna natur att göra. Om du säger ja till att ta hans kors och bära det varje dag måste du bli öppen som en bok både mot honom och andra du skall tjäna du måste bli äkta som rent Guld.

NÅD OCH SANNING MÅSTE ALLTID FÖLJAS ÅT

2 K0r 4:5 Vi predikar inte oss själva, utan Jesus Kristus som Herren, och oss som era tjänare för Jesu skull. 6 Ty Gud som sade: “Ljus skall lysa fram ur mörkret”, han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan, för att kunskapen om Guds härlighet, som strålar fram i Kristi ansikte, skall sprida sitt sken. 7 Men denna skatt har vi i lerkärl, för att den väldiga kraften skall vara Guds och inte komma från oss.

Nåden Gud handlar med oss människor är alltid för att vi skall mogna för att ta ledaransvar och få andra att kunna växa upp genom samma vittnesbörd dom du själv får. Sanningen är däremot alltid bekräftelse av din tjänst och Andens ljus direkt från Gud.
1 / Du kan inte säga ja till kallelsen utan att säga ja till Korset som är Nåden
2/ Du kan heller inte säga ja till kallelsen utan att få Sanningen uppenbarad för dig

Det fungerar så här enligt min egen upplevelse jag fick min kallelse direkt ifrån Herren. Du kan få det på helt andra sätt men Gud måste kalla dig om du skall få uppleva NÅD och SANNING (Den smala vägen) Detta visade oss för flera år sedan vad det kommer att innebära i våra liv om vi säger ja han kommer alltid fråga innan han vill inte ha robotar som han visade att de är i Trosrörelsen. När Elvor o Jag träffades visste vi direkt ju mer vi samtalade att vi två är kallade tillsammans det började konstigt nog inte med någon romantik.

Men efter ett tag kom den också märkligt men sant båda två visste att vi inte skulle ha några barn. Vi fick nöja oss med att ha en fin katt i 14 år nu får vi klappa våra vänners katter. Kom ihåg nu att Jesus alltid frågar om du är villig att fortsätta vandra hur tufft det än ser ut men det är hans trofasta kärlek som kommer tvinga dig att säga ja. Du kommer märka att han är den ende som du verkligen är den enda som aldrig någonsin svikit dig.

1/ Ni kommer att få gå en väldigt tuff ökenperiod
2/Han uppenbarar alltid innan svårigheterna kommer drömmar eller syner
3/ En gång pajade bilen vi var på konferens ingen visste något ingen av oss har lust att ta lån bilen vi köpte på avbetalning kostade 16 tusen, Nästa dag dimper ett kuvert ner i brevlådan med 16 tusen i ovikta 500 lappar.
4/ Varje gång han kallat oss vidare talar han till oss båda säger vi ja kommer alltid ett Kors! Du skrattar dig inte genom de smala passagen det är både tårar och uppgivenhet. Varje gång han öppnat är det mirakel han uppenbarar alltid för dig när den tiden håller på att ta slut genom en dröm. Det gjorde han nu också jag vet att jag skall gå i Pension 1/11 -22 genom en dröm och olika omständigheter förstod jag det. Vi har ingen aning om vad som kommer att ske vet bara en sak: VÄLJER DU FÖLJA KORSET KOMMER BEKRÄFTELSEN!

Men han har sagt en sak som alla skall veta som säger ja absolut ingen människa kan stänga de planer jag har för er säger Herren Sebaot! Detta gäller givetvis alla som följer korset.

Alltid samma mönster uppenbaras Rom 8:28-30
1/ Gud måste kalla dig personligen
2/Din kallelse kommer se ut att bli till bara ett hopp
3/Du kommer sjunka ner för du ser ingen utväg själv
4/ Anden kommer hjälpa dig mitt i din svaghet (sjukdom – misslyckande)
5/ Allting är ordnat så att Kristus skall ersätta din Kraft
6/ Han begränsar din väg för att det skall kunna se omöjligt ut
7/ Du ger upp han tar över förklarar dig rättfärdig och börjar uppfylla löftena
8/ Jag har nyss upplevt en sådan bekräftelse och förnyelse av kallelse
9/ Detta är den smala vägen enda vägen att känna Gud på

Vi är den generation som skall strida för det sanna evangeliet precis som Judas beskrev (Judas 1:3) Nu är det dags att förklara sanningen för dem och dra dem undan de falska profeternas snaror.

David vandrade med Gud i gemenskap varför hamnade han i en stor prövning? Vad var det jag sa?: VÄLJER DU FÖLJA KORSET KOMMER BEKRÄFTELSEN (Ps 40)
1/ Vandring i gemenskap med Gud (Qavah)
2/ David testades för han var kallad och sjönk ner i hjälplösheten (V 1 – 3)
3/ David bekräftas lyftes till församlingens huvud och får nya steg (V 3- 5)
4/ Det är Kristus som skall ta över när vi prövningarna kommer (V 7-11)

      Obs jag läser inte upp allt i Inspelningen!      
Psa 40:1 För sångmästaren, en psalm av David. 2 Jag väntade ivrigt (Qavah) på HERREN, och han böjde sig till mig och hörde mitt rop. 3 Han drog mig upp ur fördärvets grop, ur den djupa dyn. Han ställde mina fötter på en klippa och gjorde mina steg fasta. 4 Han lade i min mun en ny sång, en lovsång till vår Gud. Många skall se det och frukta, och de skall förtrösta på HERREN. 5 Salig är den man som sätter sin förtröstan till HERREN och inte vänder sig till de stolta, de som viker av till lögngudar. 6 HERRE, min Gud, många är de under du har gjort och de tankar du har tänkt för oss. Ingenting kan liknas vid dig. Jag ville förkunna dem och tala om dem, men de är fler än man kan räkna. 7 Slaktoffer och matoffer vill du inte ha – du har öppnat mina öron brännoffer och syndoffer begär du inte. 8 Därför säger jag: “Se, jag kommer, i bokrullen står det skrivet om mig. 9 Att göra din vilja, min Gud, är min glädje, din lag är i mitt hjärta.” 10 Jag förkunnar det glada budskapet om rättfärdighet i den stora församlingen. Se, jag tillsluter inte mina läppar, du, HERRE, vet det. 11 Din rättfärdighet döljer jag inte i mitt hjärta, om din trofasthet och din frälsning talar jag. Jag tiger inte om din nåd och din sanning för den stora församlingen.

Gud visste exakt tidpunkt när David skulle sjunka ner i hjälplöshetens grop den var planerad. Han ville upphöja honom och ge honom den tjänst han lovat honom. När Gud bestämde sitt möte med mig i somras var en perfekt planerad han såg till att omständigheterna blev sådana att han nådde mitt innersta. När mötet kom med Gud i somras blev hela min tjänst tydligare jag blev svagare men han blev starkare,

Varför tror ni upp till 500,000 Judar drog ut till öknen där Johannes predikade jo de trodde att nu var det dags för välsignelsen. Gud hade varit tyst i över 400 år och nu kom ryktet Gud uppenbarade sig igen ute vid Jordan. Är det en välsignelse vill vi inte missa elden så sa visst Citykyrkans pastorer när Todd Bentley dök upp i Lakeland.

För vem var Herrens arm uppenbar? (Han dök upp mitt i öknen inte i Jerusalem)
Herrens Härlighet var överklädd med kött hans utseende behagade inte oss (Jes 53:2) Fariseerna sa ju att Elia skulle komma först men Johannes gjorde inga under (Matt 17:10) Vad säger våra Fariseer idag? Ja det är mycket konstiga läror som smyger fram! (Matt 7)

Jes 40:5 HERRENS härlighet skall uppenbaras, alla människor skall tillsammans se den. Ty HERRENS mun har talat.” 6 Hör någon säger: “Predika!” Och en annan svarar: “Vad skall jag predika?” “Allt kött är gräs och all dess härlighet (Värde) är som blomster på marken. 7 Gräs torkar, blomster vissnar, när HERRENS Ande blåser på det. Ja, folket är gräs! (Kött) 8 Gräs (Det köttet producerar) torkar bort (Har ingen Ande) blomster vissnar (Det förgås) men vår Guds ord förblir i evighet.”

Herrens härlighet (Vem Gud är) skulle uppenbaras genom profet som Mose sa skulle träda fram och undervisa oss Nåd och Sanning. Messias skulle träda fram och då fanns det bara två val: Lyssna eller huggas av!” (5 Mos 18) Han skulle alltså undervisa det som var sant och rätt inga traditioner (Evangelium om Guds Rike) Ogräs och konstgjorda blommor symboliserar alltså traditioner (Kött) och det har vi fått fullt av i Kristendomen också.

VI VILL HA VÄLSIGNELSE MEN VET VI VAD DET ÄR ?

Han förde mig tillbaka igen till mina hemtrakter på semestern. Det var så många saker som skedde så vi förstod att Herren stod bakom resan. Plötsligt startar en serie av händelser som om djävulen själv var lös. Jag upplevde samtidigt hur mitt sinne attackerades med depressions tankar jag kände att jag bara ville dö. Det blev för mycket för mig i min sjukdom så jag blev så dålig att Elvor ville ringa ambulans. Elvor bad på knä vid min sida och kämpade i bön och påminde Gud om alla löften. Det var fler som bad för mig det blev en svår natt när jag vaknade såg jag att det gick från natt till morgon. Nu gjorde jag en upplevelse med Herren så stark att jag förstod direkt att han fört mig hit i mitt svaga tillstånd för att kunna dö med honom.

Jag fick i ett enda nu se hur Anden samlade ihop allting han talat till en enda bild. Han påminde mig särskilt om den sista profetiska drömmen jag haft den liksom spelades upp igen för mina hjärtas ögon. Den började med att jag fick se en jättelik skinande vit raket stå upprätt med toppen högt uppe bland molnen. Jag såg att plötsligt hade jag inga skor på mig jag står barfota. Jag tittade ner på mina fötter och då zoomades min högra stortå in tydligt. Anden lyfte mig upp till toppen av raketen där såg jag i Anden en osynlig dörr som öppnades framför mig jag gick in. Anden uppenbarade vad som pågick därinne.

Jag fick se in i själva innandömet jag såg att där pågick ett arbete med att allting måste ställas i en bestämd ordning speciella platser förbereddes därinne. Jag förstod att detta måste vara i Kristus och att här skedde allting på direkt order från Huvudet och härinne rådde Andens ordning. Jag fick se att Elvor hade just fått sina skor hon nu gick omkring och fick direkt information om vilka platser som skulle iordningställas för dem som skulle ha dem. Jag fick den tanken att längre ner var det redan klart och färdigställt. Nu skulle verket fullbordas för oss som lever i de sista tiderna jag tänkte allting som byggs upp här vilar och byggs upp på en evig säker grund nämligen klippan Kristus.

Han som har friköpt alla människor med sitt dyrbara försoningsblod här inne är alla människor upprättade och alla får exakt samma värde. Här inne råder ett och samma tankesätt ingen kan göra tjänst härinne och vandra omkring i sina gamla sandaler. Jag hörde Herren tala till mig: Din fader (Alla i Adam) har en stor skuld att den kan han aldrig någonsin betala. Jag förstod att han som talade till mig kallas för förlossaren. (Heb: Goel) Han har trätt in i mitt ställe och betalat min skuld på Golgata. Han är den som personligen tar ansvaret för att strida mot alla fiender för att föra oss in i vår arvedel i Jesus Kristus som är vårt Löftesland. Han sa: Jag ger er försoningens ämbete!

Innan floden kom så var arken försonad med försoning både invändigt och utvändigt. Alla brädor var sammanfogade de hade samma värde. Noa betyder både tröst och vila den som förkunnar rättfärdighet vandrar inte längre i sin egen kraft. Anden representerar tröstaren och hjälparen bara han kan överbevisa människor och visa den sanna bilden av Jesus Kristus för dem. Bara Anden kan göra ordet levande för oss och förklara de andliga hemligheterna.

Heb 8:10 Detta är det förbund som jag efter denna tid skall sluta med Israels hus, säger Herren: Jag skall lägga mina lagar i deras sinnen och skriva dem i deras hjärtan. Jag skall vara deras Gud, och de skall vara mitt folk. 11 Ingen skall längre behöva undervisa sin landsman, ingen sin broder och säga: Lär känna Herren. Ty alla skall känna mig (EIDO) från den minste bland dem till den störste. 12 Jag skall i nåd förlåta dem deras missgärningar, och deras synder skall jag aldrig mer komma ihåg. 13 När han talar om ett nytt förbund, har han därmed förklarat att det förra är föråldrat. Men det som blir gammalt och föråldrat är nära att försvinna.

Eido = En kunskap om Gud
Eido = (Suneidesis)
Eido = Nikodemus (Joh 3 – Guds Rike – Rättfärdighet)
Eido = Jesu Kunskap Jes 53:11
Eido = Kunskapen måste kommit efter Jesu död

Här kommer svaret på den frågan jag hela tiden har frågat Gud:

Jes 53:10 Det var HERRENS vilja att slå honom och låta honom lida. När du gör hans liv till ett skuldoffer, får han se avkomlingar och leva länge, och HERRENS vilja skall ha framgång genom honom. (I OSS) 11 Genom den vedermöda hans själ har utstått får han se och bli tillfreds. Genom sin kunskap (DAATH = EIDO) förklarar min rättfärdige tjänare de många rättfärdiga, och deras skulder är det han som bär. (DEN KUNSKAPEN ÄR FÖRKNIPPAD MED GUD RIKE)

1/ Rättfärdighet (Frikännande i en domstol) (Rom 14:17)
2/ Frid ( Harmoni rätt relation med Gud) (Rom 14;17)
3/ Glädje (Nåd och Ljus (Rom 14:17)
4/ Guds Kraft (Dunamis) (1 Kor 4:20)

Heb 10:14 Genom ett enda offer har han för alla tider gjort dem som helgas fullkomliga. 15 Om detta vittnar också den helige Ande för oss. Först säger han: 16 Detta är det förbund som jag skall sluta med dem efter denna tid säger Herren. Och sedan: Jag skall lägga mina lagar (Guds Vilja) i deras hjärtan (Anden lägger dem i din ande) och skriva dem (Upplysa dem) i deras sinnen, (Förstånd – Öga) 17 och deras synder och överträdelser Gk: Anomia = En som är under en fälld dom) skall jag aldrig mer komma ihåg. 18 Och där synderna är förlåtna (Gk: Apheis) behövs det inte längre något syndoffer. (Jesus är vårt fullkomliga syndoffer)
19 Bröder, i kraft av Jesu blod (Som har makten att ta bort allt som hindrar vårt samvete) kan vi nu frimodigt gå in i det allra heligaste (Där den sanna Nådastolen är invigd i självaste himlen med Jesus blod) 20 på den nya (Detta Andens nya tankesätt att Jesus ständigt är nyslaktad för dig) och levande väg som han har öppnat för oss genom förlåten, det vill säga sitt kött. (När Jesus dog revs förlåten det är därför viktigt att det alltid är för dig den nyslaktade vägen Anden leder dig att tänka varje dag)

Ord 3:13 Lycklig den människa som finner visheten, den människa som får förstånd. 14 Ty det är bättre att få vishet än silver, den vinst den ger är bättre än guld. 15 Den är dyrbarare än pärlor. Allt härligt du äger går ej upp mot den. 16 Långt liv bär den i sin högra hand, i sin vänstra rikedom och ära. 17 Vishetens vägar är ljuvliga, alla dess stigar är trygga. 18 Ett livets träd är visheten för dem som får tag i den, de som håller fast vid den må prisas lyckliga.

Knäböjd och liten är den som kommit igenom den smala porten för därbakom får du se den andliga himmelska visdomen: Du får se livets träd det är Gud härlighet som strålar fram i Kristi ansikte.


Janne Ohlin / Göteborg ohlinjanne@gmail.com 0733-521680 / Parousia Misssion

This entry was posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT, PROPHECY and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.