Det äkta vinträdet det falska (New Wine) Del 1

Det grekiska ordet Eido måste betyda att få en total överbevisning om vad skrifterna säger om Jesus Kristus är en levande verklighet inom den personen som Anden uppenbarar ordet för. Ordet Eido måste innebära att vår ande väcks upp från döda så vi får en personligt upplevd tro. Det är när skrifterna väcks till liv då vi får vad bibeln kallar för Rhema det innebär att Jesus som är Logos måste bli en personlig upplevelse för dig själv. (Rhema)


1/ Vem sände de ordet? Fadern!
2/ Vem gör ordet levande så vi kan förstå skiftens vittnesbörd om Jesus? Fadern!
3/ Eido måste ju innebära att du blir född på nytt så att du kan uppleva Guds Rike där Jesus Kristus är Kung

Joh 3:3 Jesus svarade: “Amen, amen säger jag dig: Den som inte blir född på nytt kan inte se (EIDO) Guds rike.” (Född från Begynnelsen – Jesus är Begynnaren) Trons Begynnare – Fullkomnare

Joh 8:17 Också i er egen lag står det skrivet att vad två människor vittnar är giltigt. 18 Jag är (JAG ÄR = JHWH) den som vittnar om mig själv. Om mig vittnar (MARTUR = RÄTTEGÅNG) även Fadern som har sänt mig.”19 Då frågade de: “Var är din Fader?” Jesus svarade: Ni känner (Eido) varken mig eller (Eido) min Fader. Om ni kände (Eido) mig, skulle ni också känna (Eido) min Fader.

Joh 10:37 Om jag inte gör min Faders gärningar, så tro mig inte. 38 Men om jag gör dem, så tro på gärningarna, om ni inte kan tro på mig. Då skall ni inse och förstå att Fadern är i mig och jag i Fadern.”


1/ Varför sände Fadern Jesus att göra gärningar?
2/ De som var nedtecknade skulle bevisa att Jesus var Messias (Joh 20:31) Därför att de grundade sig på vad GT sa skulle ske när jan kom!
3/ Falska under och tecken skulle ske innan Jesus återkommer (Matt 24 2 Petr 2:1-3)
4/ Världen skall genom mörkret göra samma tecken precis som i Egypten (2 Tim 3:8-9)

Joh 14:10 Tror (Gk: Pistis) du inte att jag är i Fadern och att Fadern är i mig? De ord som jag talar till er, talar jag inte av mig själv. Fadern förblir i mig och gärningarna är hans verk. 11 Tro (Gk: Pistis) mig: jag är i Fadern och Fadern är i mig. Om ni inte kan tro det, så tro för gärningarnas skull.

Joh 15:4 Förbli i mig (Gk: Meno det är genom Pistis) så förblir jag i er. (Gk: Meno det är genom Pistis) Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv, utan endast om den förblir i vinstocken, så kan inte heller ni det, om ni inte förblir i mig. (Gk: Meno det är genom Pistis) 5 Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig (Gk: Meno det är genom Pistis) och jag i honom, bär han rik frukt, ty utan mig kan ni ingenting göra.

1/ Om vi bor kvar genom vår Pistis
2/ Då kommer han att bo kvar i oss genom Pistis
3/ Detta är en process som till slut ger Agape (Gk: Underordna sig en Kung)
4/ Det vi kommer att råka ut för är att faderns rensar oss genom sitt levande ord så vi blir med lydiga (Joh 15:1-3)

Vi måste nå en process som ledder till ett samtycke för det är sådan förvirring i kyrkorna på samtliga områden idag. Jag anser personligen Bill Johnson och det som vuxit upp ifrån de giftiga rötterna hos Livets Ord och dess lärofader Kenyon/Kenneth Hagin är det giftigaste och listigare för tillfället. Kenyon/Kenneth Hagin har ju dess JDS lära men Bill Johnson har sin lära Kenosis som i praktiken orsakar samma skada. De presenterar inte den frälsande Jesus utan den antikristliga ande som skulle smyga sig in och infiltrera församlingen i ändens tid.

NU I ÄNDENS TID KOMMER DETTA MED ATT FÖRBLIVA KVAR I HONOM SOM NÅGOT VERKLIGT ALLVARLIGT. Vi tog nyss upp Vinträdet och naturligtvis förblir frivilligt grenarna där endast för att producera frukt inte tistlar eller törnen.

Mat 7:16 På deras frukt skall ni känna igen dem. Inte plockar man väl vindruvor från törnbuskar eller fikon från tistlar? Vad sa Jesus om sådana grenar i hans vingård eller rike?

1/ Du är en gren i detta vinträd för hans skull inte för din egen skull
2/ Vi måste alltså växa i kunskapen om varför du är en gren i detta Vinträd
3/ Vinträdet är alltså en bild av att befinna sig i Kristus eller i Guds Rike
4/ Vi behöver förstå sanningen om Gud och om oss själva
5/ När Sanningen uppenbaras för oss blir vi fria (Joh 8:32)

Joh 16:13 Men när han kommer, sanningens Ande, då skall han föra er in i hela sanningen. Ty han skall inte tala av sig själv, utan allt det han hör skall han tala, och han skall förkunna för er vad som kommer att ske.

Vittnesbörd: Jag var ett vrak utan identitet Herren uppenbarade sig och sa: Gå nu sanningens väg dig skall intet fattas! Dessa löften gäller bara i Jesus Kristus i Vinträdet. Han har aldrig ljugit allt han sagt mig har skett!
1/ Han uppenbarade först för mig vem han var
2/ Han berättade vad han tänkt med mitt liv jag fick en identitet
2/ Han började klippa o tukta o ansa mig för att jag skall bära den frukten
4/ Han har alltid berättat innan vad som skulle ske genom Anden
5/ Allting som han har uppenbarat för mig har skett han ljuger aldrig
6/ Men det är ett andligt krig att förbli i honom hela tiden förbliv är ett krig

Från Guds sida är allting klart han men om vi söker under och tecken före att förbliva i Guds Rike är något allvarligt fel. Du skapades för att bli en gren få en identitet i Vinträdet bära frukt. Han skapade inte dig till att tvinga dig göra en massa under o tecken.
1/ Sanningen (Vem är Gud – Vem är Jag)
2/ Han visar dig sin identitet
3/ Han kommer utan stress visa dig viljan för ditt liv
4/ Det är att bli det han tänkt inte göra under o tecken

Joh 15:4 Förbli i mig (Gk: Meno det är genom Pistis) så förblir jag i er. (Gk: Meno det är genom Pistis) Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv, utan endast om den förblir i vinstocken, så kan inte heller ni det, om ni inte förblir i mig. (Gk: Meno det är genom Pistis) 5 Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig (Gk: Meno det är genom Pistis) och jag i honom, bär han rik frukt (Agape) ty utan mig kan ni ingenting göra.

Vem väcker väcker vår döda sovande ande?
Joh 6:29 Jesus svarade: Detta är Guds gärning, att ni tror (Pistis) på (Gk: Eis = Anden för dig in mot centrum) av den som han har sänt. (Jesus Kristus – Vinträdet)

1/ Först kommer du in genom Guds gärning han föder din ande på nytt! (Joh 15:6)
2/ Sedan skall du bo kvar genom Pistis (Överbevisning och Trofasthet = Kärlek) (Joh 15:6)
3/ Du kan bara komma ut när du själv inte vill vara kvar där (Joh 15:8)
4/ Då förlorar vi det Andliga livet (Joh 15:6)
6/ Om vi inte vill komma tillbaka går vi förlorade (Joh 15:6)
7/ Vi kan omöjligt ljuga för Gud han ser vår frukt (Joh 15;6)

Jag våra frimodigt säga följande sanning Gud föder dig genom ett under och sätter in oss i Guds Rike. Vinträdet i bibeln har alltid varit en bild på Guds Rike. (Det kan ske nu genom Gud levande ord)

Tro (Pistis) kan betyda överbevisning och det är Sanning
Tro (Pistis) betyder även Trofasthet (= Agape)

Tron (Pistis) för dig genom Anden in i Vinträdet (Joh 16:13)

Du är alltså skapad av Gud gör att bli en gren i Guds Rike (Vinträdet) Lever vi utanför vinträdet lever vi för oss själva i Köttet. Gud väcker dig han ger dig Andligt liv han uppenbarar sig för dig han talar om vad du skall bli. När du får reda på detta blir din reaktion ett fruktbärande i Tro (Pistis) Grenarna är satta av Gud i trädet för att bära frukt (Gal 5.22)
1/ Uppenbara sitt liv i dig
2/ Skapa Kärlek i dig
3/ Kärlek är trofasthet och då vill du inte lämna den du älskar.

Det finns saker i bibeln du inte kan måste lägga samman då först ser vi att detta kallas för visdom. Den som saknar visdom han kan inte bygga upp en församling står det klart och tydligt. Den församlingen byggd av de ovisa kommer att rasa ihop när problemen kommer (Matt 7:26-27 – De Laglösa de som går över gränserna som Bill Johnson säger)

Det kan bara en vis man gör som kan plocka ihop skrifterna till en enda bild för att visa den totala förklaringen av vad Gud menar. Kan du New Winare säga ett enda bibelställe som bekräftas av bibeln där Guds Vingård skall vara under och tecken istället för att bära Agape. Bara det grekiska ordet Agape och mycket mer bevisar nämligen att de är fel. Agape betyder nämligen att underordna sig en kung! Det har inte ett dugg med att få se Mormors tå bli helad!

1/ Uppenbara sitt liv i dig
2/ Skapa Kärlek i dig
3/ Kärlek är trofasthet och då vill du inte lämna den du älskar.

VINTRÄDET UNDER OCH TECKEN ELLER BILL JOHNSONS LÖGN?

New Wine = Bill Johnson ljuger det är under o tecken det är karismatiskt slaveri (Gud visade det i en dröm)

1/ Gud ger dig livet
2/ Gud uppenbarar sig för dig
3/ Gud ger dig en identitet
4/ Du kan aldrig bli en annan gren
5/ Gud rensar dig så du blir det han bestämt
5/ Han ger dig sin egen tro (Pistis) ger dig vila trofasthet kärlek
6 Glöm aldrig bort att du äger inget du förvaltar bara

När jag fick liv av Gud och blev levande det hela började med att jag upplevde att han som nu talade upplevde jag som jag känt igen i hela mitt liv och det han sa det kunde jag lita på. Sedan var det något mycket märkligt med hans röst den var totalt överbevisande det gick inte att stå emot den. Jag kan förstå detta!

Apg 9:4 Och han föll till marken och hörde en röst som sade till honom: “Saul, Saul, varför förföljer du mig?”. 5 Han frågade: “Vem är du, Herre?” Rösten svarade: “Jag är (JHWH) Jesus, den som du förföljer. 6 Men stå upp och gå in i staden, så skall du få veta vad du måste göra.

1/ Stå upp (Jordiska)
2/ Gå in i Staden (Mot Sion)
3/ Jag skall visa dig vad du måste göra det är vad Gud planerat från början (Din Kallelse)
4/ Han uppenbarade att jag skulle undervisa och varna och blåsa i basunen

Jag blev född på nytt där jag stod genom Guds levande ord det var inte mina tankar som kom till mig det var absolut inget tvång.


1 Pet 1:23 Ni är ju födda på nytt, inte av en förgänglig säd, utan genom en oförgänglig, genom Guds levande ord som består. 24 Ty allt kött är som gräset och all dess härlighet som blomman i gräset. Gräset vissnar bort och blomman faller av, 25 men Herrens ord förblir i evighet.  Det är detta ord som har förkunnats för er.

1/ Det var Guds levande ord
2/ Inget massmöte som påverkade mig
3/ Det var ingen tro som försvann när kampanjen var över så att säga
4/ Det är mycket viktigt att vi kan förstå vad som menas med att höra Guds röst eller höra den som Bill Johnson och New Wine menar

DETTA SYSTEM SOM ÄR TIDSBESTÄMT KALLAS VÄRLDEN

1 Mos 1:1-5 Gud band allt ont för att upprätta ett system vi kan kala för världen (Kosmos) snart håller Satans tid på att ta slut det är därför hela världen är en förvirring just nu. Det står att makterna i detta system har fått auktoritet att bedra så vi är skyldiga att testa alla andar som talar. De är rädda för dem som kan lite om grundtexten för det avslöjar deras lögner.

Han säger att endast i ljuset är mitt Goda (1 Mos 1:3-4)
Han sa endast i min Son är mitt god (Heb: Ljus eller det Goda)

Satan kommer att försöka bedra dig med en Kristus som ej stämmer med skriften utan vara en kraft eller energi eller en smörjelse

1Jn 4:1 Mina älskade, tro inte alla andar utan pröva andarna om de kommer från Gud. Ty många falska profeter har gått ut i världen. 2 Så känner ni igen Guds Ande: varje ande, som bekänner att Jesus är Kristus, som kommit i köttet, han är från Gud, 3 och varje ande som inte bekänner Jesus, han är inte från Gud. Det är Antikrists ande, som ni har hört skulle komma och som redan nu är i världen.  

Värden här är det demoniska system och tankesätt Gud tvingade de fallna änglarna att sätta upp efter fallet som står i en direkt motsats till hans. Så känner ni igen Guds Ande att den Anden drivas alltid av ett och samma tankesätt. Jesus Kristus är alltså Människosonen och Gud Son i en och samma person. Han är 100 % människa och 100 % Gud i en och samma person

1/ Från sin start som människa
2/ Rakt igenom sin död (JDS – Hagin) Där upphör ju Jesus vara Gud enlig Hagin)
3/ Från uppståndelse och för all tid
4/ Han kommer tillbaka på exakt samma sätt som han for upp

Den som med sin undervisning inte på ett klart sätt genom Guds ord bekräftar detta och är tydlig i vem Jesus Kristus är: Bill Johnson Och Trosrörelsen till exempel. Jag vill nog satsa på att Bill Johnson är den farligaste av alla för hans lära låter så oskyldig fast den fr samma konsekvens som Kenyon/Hagins.

KENOSIS

Genom att kombinera tecken och under med en falsk kristologi som förnekar Kristi Guddom har Johnson fått sina efterföljare rakt in i en livsfarlig villfarelse denna tid. Genom att plocka bort Jesu Gudom har han fått Jesus Kristus som den unike ”Enfödde Sonen” han menar nu att vi kan göra samma mirakler som Jesus gjorde. Han menar att Jesus “bara” var en “mönstermänniska” så vi kan göra samma mirakler fast större nu i den sista tiden genom att fyllas av Anden,

i centrum för bedrägeri i den sista tiden. Nu snarare än den “Smorde” (Jesus Kristus som är unik), finns det många “smorda” som förmodligen kan göra större mirakel än Jesus. Denna situation beskrivs i Bibeln:

1Joh 2:18 Kära barn, den sista tiden är här. Och liksom ni har hört att Antikrist skall komma, så har redan nu många antikrister trätt fram. Av detta förstår vi att den sista tiden har kommit. 19 Från oss har de utgått, men de hörde aldrig till oss. Om de hade hört till oss skulle de ha blivit kvar hos oss. Men detta skedde för att det skulle bli uppenbart att inte alla hör till oss. 20 Ni har en smörjelse från den Helige och känner alla sanningen.

Sanningen Aletheia – Uppenbarad realitet!
1/ Vem är Gud? (Askiljd och total suverän)
2/ Vilka är vi? (Lerkärl utan något värde)

Själv är jag rädd förr dessa manifestationer jag vill inte ha något annat än Guds Ande skakningarna vill jag inte ha (1 Joh 2:18_20) Det finns dem som tror att alla som upplevt den här anden drar samman och blir ett. Jag predikade om laglöshetens hemlighet/Text för ett tag sedan och skriften motsäger inte alls en sådan falsk Parousia: När deras kung kommer på besök hos deras folk personligen

Alice Bailey: New Age har sedan länge planerat att kyrkan skall få uppleva en ny födelse och förvandlats inifrån för att likna new age. Detta måste tyvärr innebära att det fanns en plan för detta.  Att kyrkan skall likt Johannes döparen gå före och bereda vägen för New Age Kristus.

1 Joh 2:19 Från oss har de utgått…… Är det inte så? Bill Johnson leder utvecklingen följt av New Wine: Herren har talat till mig profetiskt om en kommande katastrof för dem som följer dem!

Jesus talade om sig själv som den uppståndne klippan som tidigare blivit slagen han är naturligtvis i skriften exakt samma person: Det var han som ropade ut:

1/ Ingen kan komma till fadern än genom mig (Joh 14:6)
2/ Den som tror på mig som skrifterna säger skall ha strömmande liv inom sig (Joh 7:37-39) Bara denne Jesus kan ha företrätt två parter (Gal 3:20)

Varför är då Bill Johnson New Wine och Kenosis läran så farligt? Gud kan aldrig lägga av sig attribut för då var han aldrig Gud från början heller.

Detta har med att göra med hans namn JAG ÄR! (JHWH) Om det kunde ske skulle ju förbundet upplösas men JAG ÄR (JHWH) skulle fullborda förbundet med Israel Istället. Ta bara dopet Fadern säger att bara i dig har jag mitt goda (Ljuset) – Det är därför det är viktigt i vilket namn du döps in i:

Mat 28:19 Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn (Attribut in i Anden)

INGEN MÄNNISKAN KAN GÅ IN IGENOM DET ALLRA HELIGASTE MER ÄN ÖP

Heb 9:11 Men nu har Kristus kommit som överstepräst för det goda som vi äger. Genom det större och fullkomligare tabernakel som inte är gjort med händer, det vill säga som inte tillhör den här skapelsen, 12 gick han en gång för alla in i det allra heligaste, inte med bockars och kalvars blod utan med sitt eget blod, och vann en evig återlösning. 13 Om nu redan blod av bockar och tjurar och askan från en kviga, stänkt på de orena, helgar till yttre renhet, 14 hur mycket mer skall då inte Kristi blod rena våra samveten (Gk: Suneidesis) från döda gärningar (Slaveriet av själrätttfärdighten) så att vi tjänar den levande Guden. (I Anden) Ty Kristus har genom den evige Ande framburit sig själv som ett felfritt offer åt Gud. 15 Därför är Kristus medlare för ett nytt förbund, för att de kallade skulle få det utlovade eviga arvet, sedan han genom sin död hade friköpt oss från överträdelserna under det första förbundet.

Heb 9:24 Ty Kristus gick inte in i en helgedom som är gjord med händer och som bara är en bild av den verkliga helgedomen. Han gick in i själva himlen för att nu träda fram inför Guds ansikte för vår skull. 25 Inte heller gick han in för att offra sig många gånger, så som översteprästen varje år går in i det allra heligaste med blod som inte är hans eget. 26 I så fall hade han varit tvungen att lida många gånger alltsedan världens grund blev lagd. Men nu har han trätt fram en gång för alla vid tidernas slut för att genom sitt offer utplåna synden. 27 Och liksom det är bestämt om människan att hon en gång skall dö och sedan dömas, 28 så blev Kristus offrad en gång för att bära mångas synder, och han skall en andra gång träda fram, inte för att bära synd utan för att frälsa dem som väntar på honom.

1/ Messias är JAG ÄR (JHWH)
2/ Ordet var Gud men kläddes i kött en som fadern berett åt honom (Heb 10)
3/ Johannes skulle gå före Herren (JHWH) som Gud gav en kropp att offras för oss (Joh 1)
4/ Jesus Kristus är densamme i går och i dag och i evighet. (Joh 13:18) ´
5/ Människosonen samtidigt som Gud Son annars kunde han aldrig bli medlare på Sion en bild på förbundet (Heb 12:24)
6/ All dom har fadern överlåtit åt Sonen (Joh 5:22)

Vad händer nu om det plötsligt dyker upp nya läror och nya manifestationer i staden? Händer det i Göteborg springer folk ihjäl sig efter att uppleva nya upplevelser och manifestationer. Herren sa att du kommer få se de ni minst anar vända er ryggen och följa med de här nya lärorna! Det har uppfyllts mer än en gång!


2 Joh 1:8 Se till att ni inte förlorar det vi har arbetat för utan får full lön. 9 Den som inte förblir i Kristi lära utan går utöver den (JUDAS 1:3) han har inte Gud. Den som förblir i hans lära har både Fadern och Sonen. 10 Om därför någon kommer till er och inte för med sig denna lära, så skall ni inte ta emot honom i ert hem eller hälsa honom välkommen. 11 Den som välkomnar en sådan gör sig medskyldig till hans onda gärningar. Matthew Henry: se till att ni inte följer dem ut ur Kristus den enda platsen för frälsning för det skall många göra (2 Petrus 2:1-3)

Tänk efter nu vad det är Bill Johnson påstår om Gud skulle lägga bort en del av vem han själv är. Då skulle han ju för det första inte uppträda i sanning inför de människor han mötte. Joh 4:25 Kvinnan sade till honom: “Jag vet att Messias skall komma, han som kallas Kristus. När han kommer, skall han förkunna allt för oss.” 26 Jesus sade till henne: “Det Är Jag, den som talar med dig.” (”JAG ÄR” den som talar med dig)

HUPOSTATIC UNION

Detta är ett namn på att Guds Son var 100 % Gud och 100 % Människa inte att han skulle lägga undan sin Gudomlighet. Vet du att Bill Johnson själv påstår att Gud själv genom Anden lett honom utanför kartan vilket för oss kristna är de bibelord Andens gränser klart upplyst för oss. Det är väl fullkomligt uppenbart att lämnar du de klara gränserna Anden själv målat upp för oss kan vi hamna bland de förlorade. Bill Johnson förklarar de bibliskt förankrade fega för att de håller sig innan för gränserna sedan anklagar han dem för att vara Andligt döda. Men det är faktiskt precis tvärtom!

Bill Johnson förbjuder och förlöjligar egentligen äkta kristendom en del går så långt att de kallar de som vill lyda bibeln för att vara under religiösa andemakter:

2Pe 2:2 Många skall följa dem i deras utsvävningar, och för deras skull kommer sanningens väg att smädas. Den teololgi som kallas Kenosis ser vi nu frukten på: Jesus Det verkar gå väldigt fort att förblindas på den här vägen. Stora konferenser är planerade att ”Peppa” människor att just de är den sista generationen. Just genom det Gud har planerat för er kommer det att bli det stora genombrottet alla har väntat på.

Men det verkar vara så att så här har det varit i så gått som varje generation sedan 70 talet det är just detta som skall göra det. Men de har haft fel varenda gång varför skall man ha rätt den här gången? Vad går då Bill Johnsons teologi ut på? Jo att peppa igång en rörelse som han har gått utanför kartan för att hämta en lögn som säger att vi kristna skall göra större under än de Jesus gjorde. Vet du att Jesus gjorde eller sa heller inget annat än det Fadern visade honom för att bevisa att han är Messisas. Nu verkar Bill Jonson vilja få oss att tro att vi kollektivt är Messsias. (”Den smorde”)

Luk 21:8 Han svarade: “Se till att ni inte blir vilseledda. Ty många skall komma i mitt namn och säga: Jag är Messias, och: Tiden är nära. Men följ dem inte!

Skulle du inte vilja veta vilka de var du inte skulle följa? Det vet vi! Bill Johnson säger ju själv att alla uppenbarelser finns inte uppenbarade i skriften! Han är mer New Agare än en Kristen enligt min mening. Vet du vad som lurar oss? Manifestationerna dina ögon öron och sinnen lurar dig inte men Anden lurar dig aldrig!

HELA SKARAN ÄR REDAN PEPPADE GENOM KONFERENSERNA

Det finns inget som är så uppblåst som läran att vi är den sista generation jag fick till och med höra vittnesbörd från en som är ledare inom New Wine ju fortare dessa gamla religiösa försvinner ju fortare kommer väckelsen. Menar han vad han verkligen säger så är det så att i hans församling fryses de bibliskt troende ut för de står i vägen för deras nya New Age väckelse. Vårt uppdrag är Gudagivet och det är att sås snabbt som möjlig forma om kristenheten från en sund som lever innanför de bibliska gränserna till en som låter demoniska krafter forma om teologi.

Vi är en Elijah generation som skall forma om hela den sista generationen: Men han var ganska klar över att det var inte innanför bibelns klara gränser uppenbarelsen eller kraften bara kunde hämtar. Gud är noga! Herren har talat till mig om Bill Johnson och hans läror detta är ett prov hans sänder över hela Kristenheten!

5 Mos 13:1 Om en profet eller en som har drömsyner träder fram hos dig och han ger dig något tecken eller under, 2 och sedan detta tecken eller under som han talat med dig om inträffar och han då säger: “Låt oss följa andra gudar, gudar som du inte känner, och låt oss tjäna dem”, 3 då skall du inte lyssna på den profetens ord eller på den som har drömsyner, ty HERREN, er Gud, prövar er för att finna om ni älskar HERREN, er Gud, av hela ert hjärta och hela er själ.

Är det någon som vet hur den falska NAR läran om de 7 bergen kom till?
1/ Lorence Cunnngham /YOUTH WITH A MISSION
2/ Bill Bright (CAMPUS CRUSADE FOR CHRIST)

1Joh 4:1 Mina älskade, tro inte alla andar utan pröva andarna om de kommer från Gud. Ty många falska profeter har gått ut i världen.
1Ti 4:1 Now the Spirit speaketh expressly, that in the latter times some shall depart from the faith, giving heed to seducing spirits, and doctrines of devils; (King James)

1/ Innanför i ljuset sär kan du vara säker
2/ Här ser dy folk gått utanför gränserna tala till Guds folk
3/ Svaret är så solklart

Mat 24:24 Ty falska messiasgestalter (Falska evangelier om Jesus) och falska profeter (Förkunnare) skall träda fram och göra stora tecken och under för att om möjligt bedra även de utvalda. (= För att kolla om de trots allt detta älskar mig eller inte)

Bill Johnson går så långt att om han inte ser dig predika och under och tecken sker så är det beviset för att du är en falsk profet. Vet du vad Johnson skyller på att det inte brytit igenom för länge sedan. Det har med vår gamla tänkande att göra jag vet inte hur du tar detta men för mig är det synd att göra skillnad på människor de B Johnson gör är att han medvetet splittrar de äldre och de yngre. Precis som Hitler gjorde på Nazitiden det är naturligtvis lättare att kidnappa en ung generation och hjärntvätta dem in i ett nytt tänkande. Men det spelar ingen roll det är synd att göra skillnad på människor i en församling ändå.

Jak 2:1 Mina bröder, ni kan inte tro på vår Herre Jesus Kristus, den förhärligade, och på samma gång göra skillnad på människor.

Han har redan synda genom att skilja dem som inte gör under o tecken och som inte vill gå  utanför Guds ramar i skriften ifrån dem som till och med är villiga att gå över till New Age för att hämta kraft (New Wine)

Hallå Hallå! hör du inte hur dåraktigt Bill Johnson tänker han peppar igång ungdomar på hela konferenser och påstår under dundrande applåder att det är dags för jordens största genombrott. Detta skall alltså enligt hans egen mun de kunna lära ut som redan gått över skriftens klara gränser över till New Age (New Wine) detta att kunna lära sig hemligheter inte uppenbarade från Gud så föll människan. Han har redan startat en skola jag aldrig skulle sätta min fot på kallad ”the Bethel School of Supernatural Ministry”. Men när det ockulta och meliga redan är uppenbarat så blir det till något normalt som sprider mörker över hela kristenheten. Det kommer att bli en New Age Kristus som då när det väl blivit normalt tänkande genom att villfarelsen accepterats det är so om Panentheismen förslks smygas in i varje område i våra mänskliga liv. Media TV nästan allting försöker fånga din hjärna att tänka efter detta mönster.

BILL JOHNSON OM SMÖRJELSEN

BJ menar att det övernaturliga livet hemligheten han upplevt är smörjelsen så vi skall gå omkring och låta smörjelsen helt enkelt bli en del av vårt naturliga liv. Men det han egentligen menar blir ju att det övernaturliga eller smörjelsen handlar ju mer om en panentheistisk världsbild än en biblisk. Skall man tro vad han egentligen menar så är det naturliga livet han pratar om den breda vägen den panentheistiska och den bibliska vägen den smala vägen Han menar alltså att den smala vägen som måste förgöras har hindrat oss att nått det genombrott vi längtat efter i kyrkorna så länge. Om ett församlingsbygge skulle bero på dessa som fått sin kunskap genom att gå över bibelns gränser vore ju nåden för länge sedan försvunnen.

Nåd och Sanning är något vi aldrig kan skilja åt jag ser att de har alltid hört ihop i mitt liv!
1/ Nåd i GT handlar om att få en son växa upp i mognad för att ta hand om Faderns Hus
2/ Sanning = Uppenbarad realitet hur ser det ut egentligen känner han mig och känner han sig själv?

1/ Jag har haft ett par år av riktiga prövningar där Gud som en God far fostrat mig genom lidande och o somras blev detta till ett klimax en natt i panikångest jag aldrig skall glömma Elvor ville ringa Ambulans: Hon bad för mig hela natten nästan!

På morgonen upplevde jag en övernaturlig händelse. Trots sjukdomar o nöd älskade Gud mig lika mycket som han alltid gjort han talade till mig om att han tillåtit dessa prövningar. Han undervisade mig om en massa saker i bibeln flera mornar i rad. Han kallade oss han bekräftade vår tjänst han visade vad som skulle ske det profetiska blev klarare än någonsin. Jag ville bara vara var här bygga hyddor här men denna tid försvann men jag lärde mig en hel de nytt samtidigt jag inte haft en aning om.

Sedan när vi kom hem upplevde jag nästan tvärtom det hela slutade med att min sjukdom som är så svår för min balans gjorde att jag ramlade och slog i mitt opererade knä på en sten. Det gjorde så fruktansvärt ont så jag bara rullade runt i smärtor och skrek: Livet är inte rättvist! Jag var säker på att protesen gick sönder jag orkade inte ens tänka på konsekvenserna.  Samtidigt fick jag ett meddelande från en av mina bästa vänner jag var tvungen att svara snabbt vi var bortbjudna de ville ha besked! Jag ringde men då brast det jag grät ut inför en vän som arbetar med människor i Cancerns slutskede: Hon förstod mig! Kan du tala med någon som förstår dig?

Hade jag ringt Bill Johnson tror du att han förstått mig! Men det var en stark dröm från Herren som blev så levande för mig! Jag fick en stark uppenbarelse från Herren jag fick se ett ljus! Herren sa: Dölj ingenting jag visar er! Jag fick ett kraftigt budskap över ett ledarskap i det här landet som drar fram med mänsklig kraft de är motiverade av egen ära och girighet när domen kom över dem skedde det blixtsnabbt! Jag fick se att de satt och planerade i mörkret och var så otroligt dumma att de inte förstår att Gud hör varje ord och bedömer varje motiv bakom varje handling. Det han var mest arg på var att de använde hans evangelium för egen vinnings skull.

Jag vill vara ärlig mot Gud han har varit ärlig mot mig! Jag har en hälsning till dig jag var på förklaringsberget uppenbarelsen sken över bibeltexten som aldrig förr sett. Jag blev kallad in i hans närhet han lovade att min far skulle bli frälst jag fick min bekräftelse på min tjänst. Bra några veckor senare förvandlas det mesta i förtvivlan jag får gå i pension 1/11 -22 jag orkar ej mer. Men jag kommer ner på jorden med ett brak och det med den smärta som höll på att göra mig tokig jag kunde heller inte koncentrera mig.

Jag tror jag förstår exakt vad Gud menade med dölj inget av detta ljus jag visare er!
1/ När skriftens uppenbarelse ökar du får se in i Gud hemligheter
2/ Paulus övertäckte heller inte Guds uppenbarelser men han levde inte på förklaringsberget heller hela tiden
3/ Vad var det mer han inte övertäckte för dem han talade med? Vad gjorde honom trovärdig?
4/ Nu fattade jag vad som skiljde honom från en falsk Apostel eller Profet
5/ Om folk skall identifiera sig med dig måste du visa en sann Kristendom

Övertäck inget av det jag visar er sa Gud: Det jag inte förstår det var att det gäller svaghet också!


2 Kor 12:9 men han svarade mig: “Min nåd är nog för dig, ty kraften fullkomnas i svaghet.” Därför vill jag hellre berömma mig av min svaghet, för att Kristi kraft skall vila över mig. 10 Så gläder jag mig över svaghet, misshandel och nöd, över förföljelser och ångest, eftersom det sker för Kristus. Ty när jag är svag, då är jag stark.

Janne Ohlin Göteborg predikat i Skara 15/10-22
 

This entry was posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT, KINGDOM NOW, PROPHECY and tagged , , . Bookmark the permalink.