Andlig krigföring – Tankevärlden del 1

Se del 2 Här

Förra profetiska budskapet det börjar jag förstå mer och mer av nu: Övertäck inget av det jag uppenbarar för er nu… Då vill jag börja min undervisning om Andlig krigföring på ett sätt jag inte tänkt mig. Jag vill börja med att tala om bibelord som betyder mycket för mig. Jag tror andlig krigföring är koncentrerade kring två ord Sanning (Aletheia) eller Lögn (Pseudo)

——————————————————————————-

Gud kallade oss till tjänst precis innan Torontoförbannelsen startade. Han varnade oss så kraftigt att vi förstod detta var början på det stora avfallet. Han har bekräftat detta flera gånger under åren: Gud sa till mig personligen när jag var nyfrälst: Jag vill inte att du skall läsa några andra böcker än bibeln
___________________________________________

Herren planerade för oss att gå en svår och lång ökenvandring, Jag hade aldrig trott att Gud skulle tillåta så tuffa metoder av smärta och tårar för att få sin vilja fram i våra liv. Det har inneburit smärta både på sjukhus och annat. Jag har trott det varit slut med mig flera gånger. Men han har sagt: säger ni ja, skall jag uppfylla mina löften. Han sa att han tänkte undervisa oss direkt ifrån vägen vi vandrade på och genom ordet och en ökenvandring.

Förra gången jag predikade här Laglöshetens hemlighet/Text drömde jag att vi inte skulle övertäcka något. Herren sa att han skulle befria mig från människofruktan och inget kräver väl mer än att uppenbara våra svagheter. Denna vecka som gått vill jag i detalj beskriva, jag var arg och besviken på Gud. Jag sa senast åt Elvor att om han inte talar om vad som sker nu i mitt liv, kan jag bara inte predika mer.

Jag kan inte stå i en predikstol och känna mig som en hycklare. Jag har satsat allt jag har, gått omkring i en park känt mig helt övergiven ja till och med hånad. Något har gått sönder inte bara i opererade knät, psyket höll inte för pressen. Jag är hjärntrött orkar knappt få ihop en predikan. Är det detta jag inte skall dölja också? Jag går igenom den smalaste passagen i mitt liv. Allt som var roligt förr har totalt förlorat sitt intresse.

Har du varit utsatt för så bittra saker så du sagt åt Gud att jag tänker inte stå här idag och predika, jag är så besviken och arg på dig just nu. Hur skulle jag kunna stå och predika om din godhet efter allting jag råkat ut för varenda dag den här veckan. (Jag har bestämt mig gå i pension från 1/11 – 22 Det är beviljat).

Vet du varför jag står här idag och predikar ändå ? Därför att Gud svarade på min bön. Kan ni gissa vad som sker? Vi var och hälsade på hos vänner. Plötsligt kommer en kille och vän in och berättar svaret på mina frågor: Nu förstod jag att det var en planerad attack från Satan som låg bakom. Han har utfört den genom att använda människor och manipulation. Dessa människor utger sig för att vara “Kristna” men försöker sätta upp New Wine (Falskt Guds Rike).

Vi har suttit och diskuterat detta ett par dagar. Varför hittade Satan på det namnet “New Wine” exakt när han utgöt denna ockulta ande över hela världen? Vet du att Sions berg var det enda ställe det mörka vattnet (den falska andligheten) aldrig nådde upp till.

En gång var det en syster i församlingen som lånade ut en bok till oss, hon sa: Denna måste ni bara läsa! Både Elvor och jag kom fram till ett kapitel ungefär i mitten av boken. Där händer något märkligt, det går liksom inte fortsätta att läsa för nu byttes läran ut mot en annan. Det kom en kraftig olustkänsla en varning från Anden, sluta läs vidare….. Författaren till boken hette Francis Frangipane
Han står som en falsk Apostel och NAR

Det verkade som om Satan attackerade hela Kristenheten på en gång med Toronto. Nu kom nästan alla böcker om Andlig krigföring samtidigt. Detta måste ha ett samband: Fruktan. Fattar ni? Böckerna påstod ju särskilt med början av Hagin att det var vår sak att ta hans om andarna: Jesus kunde inget göra (Lögn)

När Sven Reichman kom in i rörelsen överöstes han med en flod av falska profetior många av dessa var av hotande karaktär. Personligen tror jag det är Hagins falska uppenbarelse om en Kung som i bibeln uppenbaras sittande på faderns högra sida. Nu i hans falska uppenbarelse blev förvandlad mer lik en vanlig människa utan makt som ligger till grunden fölr alla böcker som kommer nu om denna falska andliga krigföring. Den falske Jesus i Hagins uppenbarelse sa: Det var bra att du sa att du gjorde det för Jesus sa att han inte hade någon makt över demonen. (Allt ät inte Gud som glimmar Kap 6 sid 69)

Vad tror du sådan falsk undervisning skapar för nyfrälsta som inte är grundade i sanningen?

En jättemöljighet att hitta på massor av lögner för att göra pengar på ärliga Gud folk.2Pe 2:3  AndG2532 throughG1722 covetousnessG4124 shall they with feignedG4112 wordsG3056 make merchandiseG1710 of you:G5209 whoseG3739 judgmentG2917 now of a long timeG1597 lingerethG691 not,G3756 andG2532 theirG846 damnationG684 slumberethG3573 not.G3756 

Genom uppdikta historier skrämma Gud folk att köpa böcker hur man får auktotitet över andemakter = Exakt det vi ser ske !

Rom 8:13 Om ni lever efter köttet (Själiska Gärningar = Trosrörelsen) kommer ni att dö. (Andens frihet försvinner) Men om ni genom Anden dödar kroppens gärningar (Genom Korsets kraft) skall ni leva (Då kommer Anden tillbaka och vittnar rättfärdighet och frihet i din ande igen från Gud) 14 Ty alla som drivs av Guds Ande (Frihet från fördömelse och fruktan) är Guds söner. (De är fria att leva ut det Anden spontant vill när Gud vill inte när du tvingas till det) 15 Ni har inte fått slaveriets ande (För att Anden verkar alltid spontant med glädje när han vill något) så att ni på nytt skulle leva i fruktan. (Det Kräver New Wine och Bill Johnson)Nej, ni har fått barnaskapets Ande, i vilken vi ropar: “Abba! Fader!” (Din ande är fri att spontant tjäna när Gud vill inte när Människor eller någon bok av falska lärare som Bill Johnson vill16 Anden själv vittnar (= Med en frikännande dom i en rättegång) med vår ande (Du skall genom din ande spontant uppleva den friheten inte ett själiskt tvång) att vi är Guds barn.

Exakt samma sak som New Wine har kommit i Korint de upplevde att de förlorade friheten mer och mer för det var och är en falsk lära om frihet att den som inte gör under och tecken är ingen medborgare i Guds Falska Guds Rike New Wine. Exakt samma sak så som nu dra dig bort ifrån New Wines läror så fort du kam. De drar dig bort från korset och blodets kraft till en massa falska andliga knep och de ljuger för dig om Andar som Gud redan har full kontroll på i sin allsmäktiga hand.

2 Pet 2:18 De talar stora och tomma ord (Andlig Krigföring) och i sina köttsliga begär lockar de med utsvävningar till sig människor som med knapp nöd har kommit undan sådana som lever i villfarelse. 19 De lovar dem frihet (Genom Andlig Krigföring) men är själva slavar under fördärvet, ty det man besegras av är man slav under. (Anden slutar vittna för dem om frihet i sitt innersta de känner dig fördömda) 20 Ty när de har lärt känna vår Herre och Frälsare Jesus Kristus och undkommit världens smitta, men sedan åter blir snärjda och besegrade av den, då har det sista blivit värre för dem än det första. 21 Det hade varit bättre om de aldrig hade lärt känna rättfärdighetens väg, (Gärningarna i frihet fria från tvång) än att lära känna den och vända sig bort från det heliga budskap (Den totala friheten i Anden) som överlämnats till dem. (Det är värre att göra pengar från Evangeliet som Bill Johnson gör) 22 Det har gått med dem som det så sant heter i ordspråket: En hund vänder om till sina spyor, och ett rentvättat svin vältrar sig i smutsen. (De har till och med slutat som Häxor och Trollkarlar)

2 Co 3:16 Men närhelst någon omvänder sig till Herren, tas slöjan bort. 17 Herren är Anden,

En massa andar skulle bort genom Andlig krigföring från olika områden. Min ärliga syn på det hela är att de som undervisar är redan beskrivna i både Judasbrevet och 2 Petrusbrevet. De hittar bara på för det ligger mycket pengar i detta:
1 Först berövar ett falskt evangelium som trosrörelsen kristna på en vilan o friden i Jesus Kristus
2 Sen skrämmer de dem för demoner (Spöken)
3 Sen tar de bra betalt för lögnerna (Olika knep hedendomen kört med)

Låt oss se hur det kommer att gå bokstavligen för dessa bedragna människor. Det är hur lätt som helst att bevisa att hela trosrörelsen vilar på en lögn och därmed faller alla böckerna byggt att du skall driva undan andar. Dessa Andar är redan tvingade att upprätta denna världens ordning Gud har all Auktoritet (Exousia) han ger bara mörkret (Exousia) när vi går utanför Guds klara uppsatta gränser i sitt ord.

Beviset finner du inte, att Adam tog tillbaka någon makt eller nyckel. Den var obeorende av Bill Johnsons lögn Kenosis eller Kenneth Hagins JDS. Därför att den sanne Kristus hade inte ens fått sin kropp ännu. Adam var ju bara en förebild på

Heb 10:5 När Kristus träder in i världen säger han därför: Offer och gåvor begärde du inte, men en kropp har du berett åt mig. 6 Brännoffer och syndoffer gladde dig inte. 7 Då sade jag: Se, jag har kommit, Gud, för att göra din vilja. I bokrullen är det skrivet om mig. 5 När Kristus (Som den siste Adam som Adam är en förebild på) träder in i världen säger han därför: Offer och gåvor begärde du inte, men en kropp har du berett åt mig.6 Brännoffer och syndoffer gladde dig inte. 7 Då sade jag: Se, jag har kommit, Gud, för att göra din vilja. I bokrullen är det skrivet om mig.

Citat ur boken “Allt är inte Gud som glimmar” (Sven Reichman), kolla noga in hur lögnen om trosrörelsen pulvriseras. “För att villoläraren Kenyon skall få sin teologi att se sann ut försöker han få Jesus först och främst att bara var en människa, vara en ande bo i en själ och ha en kropp. Bill Jonson försöker tvärtom tömma Jesus ifrån att var Människosonen (Gud som blev människa), vilket också samtidigt är ett Gudomlig attribut.” Det är därför Jesus Kristus kallas den “enfödde”. Det finns ingen i han slag. Han är fullkomligt unik.
On The Transferable Anointing

Denna lära bakom den falska andeutgjutelsen heter Latter Rain och det är det mest centrala inom Bethel Church och hos Bill Johnson. Detta är nog det mest centrala inom New Wine rörelsen i Sverige idag för de följer Bill Johnson och hans falske profet Kris Vallotton. Vi kan förkorta alla onda andars läror med att det kommer en världsväckelse där de menar att hela nationer skall bli frälsta. Deras arbete är att bygga nätverk, att fånga in alla som kommer in. Det är detta nät de förbereder.

Det stoppades av de Amerikanska Pingströrelserna som en villolära men kom tillbaka igen bland annat genom (Citerat från Bibelfokus) William Branham är en viktig figur för dagens moderna karismatiska rörelse och även i Emerging church-kretsar. Anledningen till detta är inte enbart att hans Latter rain-teologi anammats, utan också att hans “ande”, och hans “betjänande änglar” (2 april 2008, Lakeland och Todd Bentleys ängel EMMA) har getts vidare till en ny generation av “profeter” (Kansas – Profeterna) Ett kännetecken på elitism och ynnest i den nya profetiska rörelsen, är de som kan skryta med att ha träffat eller sett Branhams ängel. Vittnesbörd om dessa änglalika möten finns t.ex. på Todd Bentleys hemsida. Paul Cain (Homo och Alkoholist) nära förbunden med Branham, påstår att han arbetar direkt med Branhams ängel på ett liknande sätt som Branham själv gjorde. Det var Paul Cain som överförde denna kraft till John Wimber och hans Vineyard-rörelse, som i sin tur överförde denna till många fler samfund och kyrkor via inte minst “Toronto-väckelsen”. (Det som avslutas med New Wine och Ekumeniken).

Men det är en energi som enbart kallas “Smörjelse” Latter Rain för över till andra människor. Han är en “New Age” kraft och ingenting annat än vad bibeln beskriver. Kommer du ihåg vad ordet Smörjelse” egentligen beskrev? Att alla hade den genom Anden så ordet “Smörjelse” är inget annat än “Sanningen”.

Den “Smörjelsen” (Gnosticismen fanns redan på den tiden) precis som nu fanns de invigda i Ockulta ritualer som kunde få folk att uppföra sig galet. Aposteln lär alltså att alla har fått Anden (Sanna Smörjelsen) och när ni börjar samarbeta kommer “Den sanna smörjelsen” (Ljuset) strida mot “den falska smörjelsen” och avslöja den, då sticker den och byter taktik.

1Joh 2:20 Ni har en smörjelse från den Helige och känner alla sanningen.21 Inte har jag skrivit till er därför att ni saknar insikt i sanningen, utan därför att ni känner den och vet att ingen lögn kommer från sanningen 22 Vem är lögnaren, om inte den som förnekar att Jesus är Kristus? Den är Antikrist som förnekar Fadern och Sonen. 23 Den som förnekar Sonen har inte heller Fadern. Den som bekänner Sonen har också Fadern.24 Låt det ni har hört från början förbli i er. Om det som ni har hört från början förblir i er, kommer ni också att förbli i Sonen och i Fadern. 25 Och detta är vad han själv lovade oss, det eviga livet.26 Detta har jag skrivit till er med tanke på dem som försöker leda er vilse. (New Wine) 27 Vad er beträffar, så förblir i er den smörjelse som ni har tagit emot av honom, och ni behöver inte någon som undervisar er, utan vad hans smörjelse lär er om allting är sanning och inte lögn. Förbli i honom, så som den har lärt er.
1/Vem är Gud
2/Vem är du
3/Vad vill Gud med ditt

Isa 53:11 Genom den vedermöda hans själ har utstått får han se och bli tillfreds. Genom sin kunskap (Smörjelsen)förklarar min rättfärdige tjänare de många rättfärdiga, och deras skulder är det han som bär.12 Därför skall jag ge honom de många som hans del, och de starka skall han få som byte, eftersom han utgav sitt liv i döden och blev räknad bland förbrytare, han som bar de mångas synd och trädde in i överträdarnas ställe.

Som jag har skrivit tidigare är detta kätteri. Denna undervisning förnekar Guds treeniga natur, att han är en suverän Gud som för evigt existerar i tre personer, Fader, Son och Helig Ande. När du påstår att du kan överföra en förmedling eller smörjelse av den Helige Ande genom mänskliga händer genom människors vilja, förnekar du effektivt både den Helige Andes gudom och personlighet. Du förnekar Gudomen genom att hävda att du har makten att överföra den Helige Ande efter behag, och du förnekar den Helige Andes person genom att behandla honom som någon form av “kraft” eller “kraft” skild från hans person. Dessa idéer är New Age-idéer inslagna i ett kristet omslag. Dödad i anden (JDS) och “den överförbara smörjelsen” undervisas eller demonstreras ingenstans av apostlarna, profeterna eller Jesus Kristus själv. Vår äkta medlare överför personligen det han vill till människan.

Latter Rain lär att smörjelsen (Smörjan) kan förmedlas genom handpåläggning när en människa har lust till det, alltså inte när medlaren som alltid är Jesus Kristus kommenderar detta.

Joh 16:13 Men när han kommer, sanningens Ande, då skall han föra er in i hela sanningen. Ty han skall inte tala av sig själv, utan allt det han hör skall han tala, och han skall förkunna för er vad som kommer att ske.14 Han skall förhärliga mig, ty av det som är mitt skall han ta och förkunna för er. (Anden Upphöjer bara Kungen) 15 Allt vad Fadern har är mitt. Därför sade jag att han skall ta av det som är mitt och förkunna för er.


1/ Aletheia är en biblisk term som mer och avtäcker det vi övertäcker både för Gud och för varandra. Det är ingen ide. Guds Ande har gång på gång fört mig in i styrelsemötet när man suttit och diskuterat vår framtid. Hur dumma är vi inte när vi tror att vi kan ha hemliga möten och planera vår väg fast Anden inte är med.

Det Gud avslöjar om sig själv och om människan det vittnar ju vi om för varandra, det är det som byggt upp församlingen från starten i alla tider. Vad jag kan förstå har de inte ens hört talas om någon bok om Andlig krigföring i Kina eller Nordkorea. Inte heller har någon där råd att köpa någon.

2/Pseudo (Kopia) Om vi tar lögn som en motsats till Aletheia sätter vi upp ett täckelse inför våra hjärtans ögon både inför Guds ansikte och mot människors ansikten.

Utan förböner och Guds hjälp att stå fasta hade vi eller Parousia Mission inte överlevt alla attacker som kommit emot oss. Både som privatpersoner eller grupp! Inte undra på att Satan är vred när han avslöjas den sista tiden. Jag tror inte ett dugg på de där böckerna som kallas Andlig Krigföring som skall driva iväg otursdemoner eller fattigdomsdemonerna från ditt hem. Jag vill hålla mig till bibliskt undervisning. Gud är den allsmäktige. Han har full kontroll på vad som sker i världen 24 timmar om dygnet. Ju mer jag studerar, ju större övertygelse får jag att Satan vill ha oss in i hedendomen igen genom dessa böcker om andlig krigföring. Tänk noga efter nu, när började undervisningen om nyhedendomen blomma upp igen? (Toronto)

När börjar församlingen överge evangeliet för att lyssna in falska lärare som gjorde pengar på nyhedendom istället. I Nyhedendomen som nu kom över den redan av trosrörelsens bedraga församlingen genom Hagin. Nu måste man ju lösa problemet hur skulle man gå på den lögn Hagin redan lärt ut om en maktlös Kristus som förlorat kontrollen över de ond andarna. Nu öppnades en marknad för att lura pengar av folk seminarier och böcker för miljardbelopp grundades på Hagins lögn att Gud var maktlös. Nu strömmade det ut läror och böcker hur höll man nu reda på dessa andemakter Hagin sa Kristus inte hade kontroll över. En hel lögnindustri blomstrade upp från USA: Trosrörelsen och Andig Krigföring uppbyggda på nya läror som lärde ut hur man kunde kontrollera dem stället?

Hallå, hur dum i huvudet får man vara? Nya uppenbarelser dök upp från demoner som övergav den urgamla tron som stått bergfast genom krig och svårigheter i alla år. Men bibeln har sagt att en sådan tid skulle komma i världen innan slutet som en dom över en kristenhet som övergav den utgamla tron- Hagins ockulta böcker kan man fortfarande köpa över Livet ords förlag i Uppsala.

När jag studerat vad som skett sedan. Kenyon föddes 20 augusti 1917 i McKinney, Texas, död 19 september 2003 i Tulsa, Oklahoma. Du kan spåra allting som sker av villfarelse härifrån allt har band hit på ett eller annat sätt. Hit leder även Bill Johnson och New Wine genom NAR. Satan lyckades så sitt ogräs som kommit in och splittrat församlingar över hela världen. De lyckades alltså förvrida tankesättet om den egentliga andliga krigföringen i hela världen.

DEL 2
______________________________________________

Jesus var 100 % Människa = För att föra dig till Gud genom sitt perfekta liv
Jesus var 100 % Guds Son = För att föra dig till Gud genom Anden.

1/ Jag ramlar och skadar mig hela tiden eftersom balansen är påverkad av Menieres sjukdom
2/ Jag har sedan i somras råkat ut för hjärntrötthet
3/ Har svårt för sätta ihop en predikan även om det lyckas av Gud Nåd
4/ Jag orkar inte tala i telefon eller svara på mail när attackerna från helvetet sätter in jag har inget att uppbygga någon med.
5/ Jag sa till Elvor i veckan uppenbarar han inte för mig vad som sker slutar jag predika
6/ Det jag sa inför Elvor var på fullaste allvar jag kan inte fortsätta längre
7/ Detta var det smalaste passagen i mitt liv jag kanske behövde allt ljus i somras för detta ögonblick. Vänner jag är kallad att stå som ledare och predika om en Gud som alltid sett ut att vara före mig nu ser Gud ut i mina ögon som en svikare, Han förändras aldrig men det gör vi eller hur. Men ett under har skett i Menieres sjukdom sedan en tid.

Kan du se vart Satan satte in sin attack i sin andliga krigföring?

Janne du ser ju med egna ögon och med egna erfarenheter. Den Gud du skall stå upp och predika om han ser ju just nu ut att vara mer mot dig än för dig. Predikar du nu känns det som hyckleri. Jag ropade i tårar till Elvor besviken på Gud: Du sa: Gå sanningens väg dig skall inget fattas! Nu går plötsligt allt emot mig, om du inte svarar mig nu på den ärligaste bönen i mitt liv ser jag inge mening med att fortsätta: Svara ett klart Nej eller Ja annars får det vara stopp här nu! Och Gud svarade samma dag.

PERFEKTIONISMEN

Har de som jag har det, alla framgångsrika på Youtube som aldrig tycks ha problem med att få ihop vad de skall säga, orden sprutar bara fram? Hur öppna och ärliga är de sedan i hemmet när Satan sätter in sina attacker ? Det kan du snabbt räkna ut genom statistiken av skilsmässor.

Att vi har tårar och medkänsla mot de närmaste har mycket med Andlig krigföring att göra för det förenar: En perfektionism har svårt att känna känslor för andra därför kommer en sådan som hela tiden bygger på det yttre att ha väldigt svårt att finna en äkta andlig gemenskap.

DEN FÖRKROSSADE PERSONEN

Det är något märkligt hos en förkrossad person
Isa 57:14 Man skall säga: “Bana väg, bana och bered väg! Tag bort stötestenarna från mitt folks väg!” 15 Ty så säger den höge och upphöjde, han som tronar till evig tid och heter “den Helige”: Jag bor i det höga och heliga men också hos den som är förkrossad och har en ödmjuk ande, för att ge liv åt de ödmjukas ande, för att ge liv åt de förkrossades hjärtan.

1/ Stenar som skadar är tankar
2/ En väg är hur du tänker för att efter stenarna vandrar du
3/ Djävulen använder stenar att få sin vilja fram
4/ Mk 8:33 har fullt av stenar i hjärtat som djävulen använder
5/ När man byggde en väg för Herren renades den från stenar

Hur var Paulus? En Paulus en modern “läderjacksprofet eller en som visade känslor?
Act 20:31 Håll er därför vakna och kom ihåg att jag ständigt i tre års tid natt och dag har varnat var och en av er under tårar 32 Och nu överlämnar jag er åt Gud och hans nåderika ord, som har makt att uppbygga er och ge åt er arvslotten bland alla dem som blivit helgade.

Detta är församlingen till för, att ge dig svaret på ditt andliga sökande. New Age hade inte varit lika framgångsrikt om det sanna evangeliet predikats. Internet har flyttat predikanten in i vardagsrummet så att säga och många saknar urskiljningsförmåga. Du kommer att få höra massor om Guds Rike och det har inte förändrats sedan trosrörelsen kom in. Sedan Kenyon och/Hagins dagar har det fullkomligt exploderat, men bara ersatts av andra namn men alla vilar de på exakt samma grund. (Gnosticism eller Trosrörelsen)

Det var vid samma tidpunkt världen översvämmades av dessa böcker, om hur du förut har tänkt fel, men nu har du svaret här i läror eller böcker eller i våra kurser. Givetvis handlar det om jättelika belopp med pengar, vad trodde ni?

Om nu detta var sanningen (Aletheia) avtäckande realitet:
1/Hade du sett Guds ansikte och blivit förvandlad som Mose (2 Kor 3)
2/ Mose var en person inför Gud men en annan inför folket) (Hyckleri)

2 Co 3:17 Herren är Anden, och där Herrens Ande är, där är frihet 18 Och vi alla som med avtäckt ansikte skådar Herrens härlighet som i en spegel, vi förvandlas till en och samma bild, från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren.

Översättning: Bill Johnson är för det första en lärjunge tlll NAR och trollkarlen och New Age-infiltratören. CP Wagner och sedan Bill är ute om nätterna bland dem som söker att dra krafter från de döda. Det råkar vara samma ord på hebreiska som kan betyda demonerna.

Vad är Gravesucking

Bill Johnson som helt ofattbart blivit som lärjungafader för hela New Wine i Sverige vars huvudkontor ligger i Redding Bethel Church i USA ser jag mer som New Agare och en Trollkarl mer än ett föredöme för “Häxor” än kristet ledarskap. Om inte CP Wagner, Bill Johnson och Bill Hybels och Kenneth E. Hagin och Rick Warrens böcker hela församlingar uppmanas läsa – särskilt inom Pingströrelsen – är väl menat att förändra vårt tankesätt från det vanliga till det efter Torontos ockulta orena ande som Gud själv varnade oss för. (Andlig Krigföring startar alltid i vårt tankeliv det är nämligen vårt vägval) (Ljus eller mörker)
Jag gillar frågor för de får ja eller nej! Har alla dessa namn jag nämnt fört oss tillbaka till den äkta vinstocken eller försöker de inympa oss i det nya falska Gudsriket från den falska anden från Toronto?

Lev 20:6 Om någon vänder sig (En s0m (Själ) som dras mot ) andebesvärjare (Spådomsmän (Dagens falska Profeter) för att i trolöshet hålla sig till dem (Eller er Efter dgens Gnostiker) ( skall jag vända mitt ansikte mot honom och utrota honom ur hans folk.

Jes 65:4 de har sitt tillhåll bland gravar och tillbringar nätter i undangömda nästen, äter svinkött och har oren mat i sina kärl.

2Pe 1:3 Ty allt som hör till liv och gudsfruktan har hans gudomliga makt skänkt oss genom kunskapen om honom, som har kallat oss genom sin härlighet och ära.

Lägg märke till att dessa som söker sin från de döda står samtidigt som han skall skapa en ny himmel och jord.

Jes 65:17 Se, jag skapar nya himlar och en ny jord, och man skall inte mer komma ihåg det förgångna eller tänka på det.18 Men fröjda er och jubla till evig tid över det som jag skapar, ty se, jag skapar Jerusalem till jubel och dess folk till fröjd.19 Jag skall jubla över Jerusalem, fröjda mig över mitt folk. Där skall inte mer höras gråt eller klagan.

Dessa män jag nyss läste upp har sagt att sanningen inte kan rymmas i någon bok. De Menar att om vi skall ha tag i hela sanningen måste vi samarbeta med det ockulta, med andra ord detta kommer att sluta i en världskyrka med massor av religioners erfarenheter. Dessa män har berett marken för ett nytt tänkande genom sina böcker.
1/ Påven
2/ Rick Warren
3/ Bill Hybels
4/ Kenneth Hagin
5/ Bill Johnson och New Wine

Alla dessa predikanter skriver och talar om det demoniska falska GudsRiket (New Wine) I (Ett nytt vinträd) som planterades efter det äkta Guds Riket.

Så när Jesus tar liknelsen om Guds Rike med vinträdet menade han det urgamla förbundet mellan Abraham och hans folk;

1/ Det äkta vinträdet har hans Ande flödande i grenarna och alla grenar i honom Kristus som har liv de bär frukt för att Fadern tuktar dem så de bär mer frukt. Den hebreiska bilden här är att en gren i ett träd är en son som beskärs för att bära mer frukt.

2/ Om det finns ett äkta vinträd skulle det inte behöva beskrivas att det samtidigt existerade ett falskt träd (New Wine) som en kopia bredvid det sanna, Det har det funnits sedan Edens dagar. Tänk nu det äkta Guds rike och det falska för det stämmer så väl.

Joh 15:1 Jag är den sanna vinstocken, och min Fader är vingårdsmannen. 2 Varje gren i mig som inte bär frukt skär han bort, och varje gren som bär frukt rensar han, för att den skall bära mer frukt.3 Ni är redan nu rena i kraft av det ord som jag har talat till er. 4 Förbli i mig, så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv, utan endast om den förblir i vinstocken, så kan inte heller ni det, om ni inte förblir i mig.5 Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom, bär han rik frukt, ty utan mig kan ni ingenting göra.

Om någon nu kommer och läser en bok gjord av författaren och den falske läraren Bill Johnson (New Wine) Han säger att vi skall söka upp de döda samma ord på hebreiska: I sin bok The Physics of Heaven säger han följande: Det finns mantlar smörjelser och Krafter och uppenbarelser som har legat där i gravarna helt oupptäckta. därför att de generationer som missat dem låtit dem ligga orörda, vi i vår generation har rätta att kräva tillbaka dessa till Guds Rike Det finns vittnesbörd där Personer öppet i Betel Church vittnar om energier och krafter e mött vid de dödas gravar. Jag själv är säker på att dessa energier är samma sak som de kallar “Jesus” eller “Smörjelse” sedan när de vittnar för andra om mötet med “dödsriket”

Vi har nyss tittat på bilden av ett äkta vinträd. Då måste det också finnas ett falskt. Detta är e gammal hebreisk bild. Ett äkta träd som bär bra frukt är exakt amma sak som en äkta son som mognar i visdom och bär god frukt. Vad är då äkta andlig krigföring eftersom vi nyss tittat på en avart. Det är att förbliva som en gren i ett träd som skall bära rik frukt. eller som en son som tuktas av en fader till att få sina öppnade och bära mycket frukt (Ps 1)

Hagins böcker för dig till osann grund, där andra böcker är uppbyggda på denna falsk grund så då kommer ju hela trädet eller bokhyllan bli fyllt av falsk information.Bokhyllan eller trädet måste ju fortsätta på samma sanna information annars kan du ju bränna upp alltihopa. Lögn är ju ingenting värt när Gud tittat på saken. Den helige Anden av äkta art utgöts inte över andra än dem som underordnade sig en Kung = Guds Rike (Bevisas att de är Guds rike.

Apg 5:29 Då svarade Petrus och apostlarna: “Man måste lyda (Underordna sig en Kung) Gud (Kungen) mer än människor. 30 Våra fäders Gud har uppväckt Jesus, (Kungen i Guds Rike) som ni hängde upp på trä och dödade. (Kungen är utan tvekan den korsfäste Kristus) 31 Honom (Samme Kung som dog och uppstod) har Gud med sin högra hand upphöjt som hövding och frälsare, (Till Kungen över Davids och Guds Rike) för att ge omvändelse och syndernas förlåtelse åt Israel. (Det sanna Israel som kommer in i Guds rike) 32 Vi är vittnen (Vi har fått en uppenbarelse direkt ifrån himlen om denna befriande rättfärdiggörelse i rättegången) till detta, vi och den helige Ande (Sanningen) som Gud har gett åt dem som lyder Kungen. = (Anden är alltså Guds Rike som Kungen bara ger den som lyder honom)

Du kan alltså omöjligt få Anden och bli pånyttfödd utan att få Guds Rike i Anden i dig samtidigt. Men sedan än dag skall Guds rike bytas ut mot en fullhet där vi skall få en ny himmel och en ny jord. På den jorden skall ondskan försvinna och rättfärdigheten bo. Det har blivit så tydlig för oss att när Toronto rörelsen bröt fram där förlöjligades teologer. Kan du gissa varför? Deras lögner avslöjas och teologerna och de med kunskap sågs som ett hot.

Jag vill ställa frågan! Har bibeln rätt? När du blir född på nytt av Anden får du Guds rike samtidigt eller är det en från Anden direkt. Så när du mer och mer uppfylls av Anden ju mer uppfylls du av Guds Rike = Ju mer regerar Kungen ditt inre ! Vad är centrum för att Kungen mer och mer regera över ditt liv?

Rom 8:12 Vi har alltså skyldigheter, bröder, men inte mot vår onda natur, så att vi skall leva efter köttet. (Göra och Njuta av det vi har lust med att göra) 13 Om ni lever efter köttet kommer ni att dö. (Anden kommer bli mindre och mindre känslig för Kungens maningar att reagera spontant på hans order genom Anden att tjäna) Men om ni genom Anden (Guds Rike) dödar kroppens gärningar skall ni leva. (Bli mer känsliga för Kungens order genom Anden) 14 Ty alla som drivs av Guds Ande (Guds Rike) är Guds söner.

Utgjuts Guds Rike (Anden) över de som lyder samme Kung som Korsfästes och av Guds Högra hand till Kung över Guds Rike. Jämför nu detta med vad Bill Johnson och hans efterföljare kallar Guds Rike som måste vara en ande. Där finns vittnesbörd ifrån New Agare rena trollkarlar och häxor som Bill Johnson Kenneth Copeland Paula White

Eller det apostoliska falska Guds Riken New Wine som plötsigt skall upprättas på jorden synligen innan Jesus kommer..As an Apostolic prototype of Jesus Christ, we are here to impact the nations by building Gods Kingdom on earth. (Luke 4:18-19)

Passa er för att dras ur det äkta Israel Vinträdet in i det falska NEW WINE
Linnekyrkan Göteborg – Regionsträff 19 november @ 09:30 – 21:00 Jakob Orlenius
Citykyrkan, Stockholm Region – Stockholm 24 november @ 09:00 – 12:00 Paulus Orlenius (Jag har hört att han är Lärjunge till Colin Dye Kensington tempel London = (Dominionist och Kingdom now förespråkare.) Nyårsläger 2022 I Ungdom I EMMANUEL – Gud Med Oss – TIBRO PINGST

Här är en hel lista med predikningar där du kan jämför det sanna Guds Riket = Lydnaden under Kungen. (Apg 5) Med New Wines nya falska Guds rike som mer verkar vara ett jordiskt Guds rike där du kommer under falska apostlar och profeter istället. Det kan du väl själv räkna ut att om inte de falska profeterna talar som Apostlarna vill (Kingdom Now – Dominioism) har de satt sin fot där för sista gången. Hur vet ni det då jo därför att vi har blivit hotade i Pingst på exakt samma sätt. Vi vet verkligen vad vi talar om ………

Det urgamla vinträdet är en bild av det urgamla förbundet är ett nytt vinträd (demoniskt konstruerat en kopia från Ormen att få dig att tro att Guds rike är något du kan se och upprätta med din egen kraft.) Denna falska lära exploderade efter Toronto och jag tor att det har med att du kan se olika manifestationer med egna ögon de kallar Guds rike. (Anden?) Den grundläggande tanken var att Guds Rike inte vara kunde ses och upplevas av de som lydde Kungen.

Låt mig få ta ett exempel får du se var själv bedrägeriet sitter. När en Guru petar på en rad människor så kan de falla de är absolut inte födda på nytt. Men min bibels säger att Anden kommer bara över människor som lyder Gud. Gud helige Ande föll bevisligen över dem som inte fruktade Gud alls (Apg 5) De hade med sig öre detta New Agare som lämnade mötet med orden: Det var dessa andar vi blivit frälsta ifrån hur har de kommit in i kyrkan? De har kommit i som en dom över en avfallen kristenhet som inte lyder Herren.

Guds Rike är det något vi inte kan se? EN KUNG I HANS HÄRLIGHET (LOGOS)
Guds Rike sprids att vi vittnar om KUNGEN I HANS HÄRLIGHET (RHEMA)

1/ Den som predikar får inte vara inblandad i nätverk så han tvingas forma det han säger så det passar New Wines eller Trosrörelsens eller någon annan grupp mer än sanningen.

2/ Vet du vad det är som gör att du ändå går upp och talar enligt gruppen fast du bestämt redan när du lämnade hemmet att säga det du tyckte på mötet men vågade ändå ont stå emot grupptrycket? Här har vi andlig krigföring grupptrycket är nämligen andligt.

Rom 12:1 Så förmanar jag nu er, bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud – er andliga gudstjänst. 2 Och anpassa er inte efter den här världen (Aionos) utan låt er förvandlas genom sinnets (Ert sätt) (till en förvanding) förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom.

1/ O Satan lyckas få bort korsets dagliga tankesätt
2/ Och ersätta detta med New Age
3/ Då går ni tillbaka igen till hedendom och tror att andar har större makt än Gud
4/ Det är exakt vad som sker i Afrika när evangeliet försvinner och mörkret tar över igen

Andligt krig handlar om att vi fått ljus i hjärtat. Vi tror att vi är köpta med Kristi blod är korsfästa med honom.

Inget är väl mer befriande än sanningen att människosonen har köpt dig med sitt eget blod och samtliga dina skulder hänger där med honom på korset. Han representerar samtidigt Gud i en äkta gestalt därför tycker jag ordet “I Kristus”som är Paulus favorituttryck är underbart. Vad skall du frukta? du får en ande pånyttfödd där kan Gud och människa ständigt umgås. Vet du att det inte på ett enda ställe står att några andemakter skulle vara något hot mot dig “i Kristus” till och med den grekiska grammatiken finns en “Vila” i ordet “I Kristus”.

Rom 12:1 Så förmanar jag nu er, bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud eRandliga gudstjänst. (Friheten att göra det Anden vill när Gud vill) 2 Och anpassa er inte efter den här världen (Demoniska tankesätt) utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse (Sök Herren i ordet och bönen) så att ni kan pröva vad (Med en längtan och glädje) som är Guds vilja (När han manar dig till något speciellt) det som är gott och fullkomligt och som behagar honom. (Ger dig hans Glädje)


Låter inte min beskrivning lite lättare än det blytunga kors en del tvingar dig bära tills du faller av alla krav som läggs på dig. (Ps 40:9) Att göra din vilja, min Gud, är min glädje, din lag är i mitt hjärta. (Kritus i oss uppfyller NT)

Har jag uttryckt mig tillräckligt klart? Andlig krigföring handlar kanske mer om att vi istället gör som Jesus sa: Lägg ner ert arbete med att hålla reda på det onda och överlåt det åt mig istället. Resultatet av allting Jesus uppenbarar i sitt ord så klart med sin Ande leder till frihet. Din frihet handlar inte om att ha andlig krigföring på Ramberget eller på toppen av något annat högt berg i Göteborg. Tror du inte att om du gör som Jesus säger så tar hand om de andar som han fullständigt kontrollerar sedan de föll?

Joh 4:20 Våra fäder har tillbett på detta berg, och ni säger att den plats där man skall tillbe finns i Jerusalem. (De har offrat saker åt onda andar) Hur många pastorer tror du det inte är som har smort pinnar med helig olja åkt runt sin stad och de har påstått att anden lett dem att placera dem i en ring runt staden. Vet du vad detta kallas? Häxkraft men vart har de fått tag i den informationen ifrån början ? Tro det eller ej men från trollkarlar och ifrån ockulta böcker.

Joh 4:23 Men den tid kommer, ja, den är redan här, då sanna tillbedjare skall tillbe Fadern i ande och sanning. Ty sådana tillbedjare vill Fadern ha.

Vet du vad han konkret menar med detta?
1/ Gud föder din ande på nytt genom sin Ande (Joh 16:13-15)
2/ Anden hämtar allt han vet du behöver veta du blir ett tempel (1 Kor 3 3:16)
3 / Din Ande din Själ och din Kropp (Frukten = LK 10:27 Agape = Guds rike. Agape betyder att underordna sig en Kung lydnad.

Kol 1:11 Hans härlighets makt skall då styrka er och ge er all kraft till att vara uthålliga och tåliga i allt. 12 Med glädje skall ni då tacka Fadern, som har gjort er värda att få del i det arv som de heliga har i ljuset13 Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade Sons rike. 14 I honom är vi friköpta och har fått förlåtelse för våra synder.

MEN DENNA ANDLIGA KRIGFÖRING SKULLE KOMMA VID SLUTET AV TIDEN

Vi har förstått länge genom att Herren visat oss resan du ser nu slutar i Rom: Det är Kingdom Now och Agenda 2030 som tvingar dem välja väg.
1/ The Faith Movement: a time of renewal (Intressant artikel) med följande citat; The Faith Movement offers its own specific contribution, seen through the perspective of an authentic understanding of evolution, and enriched by a recognition that the Church is renewed again and again by God, revealing the truth to new generations in accordance with the Divine plan. (The divine plan här måste vara New Age – Gud arbetar alltid på sin plan Ef 1:9-19)

Vid slutet av denna tidsålder skall det strömma in dessa nya idéer i kyrkan, väldigt likt Latter Rain. Vad anklagar man det gamla vinträdet för eftersom det skall likna det falska Vinträdet så snabbt som möjligt?
1/De ska komma med ny läror som säger att vi ligger efter i evolutionen
2/Denna teologi kommer från onda andar och drivna av girighet
3/De skall organisera nya böne-armeér för sin egen skull inte Herrens
4/ Allt detta blommade upp ur trosrörelsen och här ser du frukten

Men Gud yill inte ha någon rutten frukt i sin trädgård så han låter Hagar – betyder fruktan – få föda fram köttet det är omöjligt att samla trosrörelsen med den vilande fruktbärade tron. Det är Gud själv som skiljer på dem nu för domen är på väg.

1/ Han dömer dem som går in i nätverk och gömmer sina planer för honom (Jes 29:15)
2/ De som gör detta kommer att bli allt andligt förblindade (Jes 28;11)
3/ De vet att de syndar de tror att Gud inte kan höra dem (Jes 29;15)
4/ Min Ande vill de ej ha med (Jes 30:1)
5/ Då tvingas man till Egypten och världens visdom o kraft (Jes 31;1)
6/ När du börjar använda det Gud förbjudit i församlingen kommer kraschen (Jes 30:16)

TROSRÖRELSEN ÄR EN DOM ÖVER GUDS HUS

Jag vågar säga att trosrörelsen var starten på Guds dom över församlingen. Nu hade alla chansen som inte var kallade av Gud och inte ville gå korsets väg en jättechans att använda både sin intelligens, manipulationsförmåga och sin narcissism att komma framåt. Ingen gammal pastor eller äldste som tjatade om något kors längre. Man ansöker naturligtvis till en sådan skola

1Ti 4:1 Men Anden säger tydligt att i de sista tiderna (GK: Kairos = En av Guds betämd tid) kommer somliga att avfalla från tron och hålla sig till villoandar och till onda andars läror.

Det är exakt samma dom som kommet att fortsätta med ett förvrängande av ditt andliga sinne tillbaka till hedendomen igen.
1/E. W. Kenyon (1867–1948
2/ Kenneth E Hagin (August 20, 1917 – September 19, 2003)
3/ Ulf Ekman startade skolan i Uppsala 1984
4/ Folk förlorade den trygga tron undervisningen tvingade dem göra saker
5/ Satan sänder en falsk utgjutelse av falska tecken i Toronto
6/ New Age har exloderat sedan Toronto 1984 (Gud börjar varna flera)
7/ Vi får Knutby byggt på denna lära och NAR
8/ Apostlarna i NAR samlar sig bakom stängda dörrar
9/ Vi får Todd Bentley i Lakeland
10/ Hela team från Citykyrkan åker dit + Ulf Christiansen hämtar hem “elden”
11// Bill Johnson blir Satans redskap för att föra vidare dårskapen vidare
12/ Nu grenar de av sig i New Wine

2Pet 2:1 Men det fanns också falska profeter bland folket, liksom det bland er kommer att finnas falska lärare som smyger in förödande läror. De skall till och med förneka den Herre som har friköpt dem och drar så plötsligt fördärv över sig. 2 Många skall följa dem i deras utsvävningar, och för deras skull kommer sanningens väg att smädas. 3 I sin girighet kommer de att med falska argument sko sig på er. Men domen över dem är sedan länge verksam, och deras undergång sover inte.

1/ Den andliga krigföringen är en skrämselpropaganda
2/ Man har rest upp lögnare i Guds ställe för man säger att han har plötsligt tappat kontrollen
3/ Detta har lett människor rakt in i ockulta ritualer
4/ Naturligtvis kan ingen stanna i Kristus som förlorar sin tro på att han har all makt
5/ Du knuts över till dessa falska kristna som påstår dig ha skaffat lösningen nämligen andlig krigföring.
6/ Man lär helt enkelt ut det bibeln så klart förbjuder

Detta är exakt vad sann tro skapar i dig och befriar dig fullständigt ifrån fruktan:
1/ Gud föder din ande på nytt
2/ Guds Ande upplyser din ande och ditt samvete men förnyar samtidigt ditt förstånd
3/ Om du tar emot ljuset tar du emot hans vittnesbörd i en himmelsk rättegång
4/ Du får hans rättfärdighet levande inom dig genom en överbevisning du bara vet
5/ Andens överbevisning i din ande om saker du ej kan se med dina ögon Gud är högsta domstolen
6/ Anden vittnar samtidigt om att du är Guds barn och befriar dig från mörkrets auktoritet

Både ledarna för NAR och Bill Johnson faller i testet då gör givetvis efterföljarna New Wine exakt detsamma, för de har inte skriften i hjärtat som kommer ut genom munnen, de har inte den äkta Jesus den odelade för den kan inte föra sanningens Ande in i ditt liv. Jesus kan omöjligt vara delat det kan inte Anden heller vara.

Budskapet – Jesus Kristus – Anden kan inte dela någonting med Världen.

1Jn 4:1 Mina älskade, tro inte alla andar utan pröva andarna om de kommer från Gud. (Guds Ande tvingar aldrig någon) Ty många falska profeter har gått ut i världen. (Tvånget att prestera synliga karismatiska resultat = Bill Johnson) 2 Så känner ni igen Guds Ande: varje ande, som bekänner (Homologos) att Jesus är Kristus, som kommit i köttet (Exakt som evangeliet b att han är) han är från Gud, 3 och varje ande som inte bekänner Jesus, han är inte från Gud. Det är Antikrists ande, som ni har hört skulle komma och som redan nu är i världen. 4 Ni, kära barn, är från Gud och har besegrat dem, ty han som är i er är större än den som är i världen. (Mörkret som fått auktoritet att ha dig kvar där men bara genom lögn)
1/ Budskapet och orden som predikas har fyllt hjärtat
2/ En andemakt bakom dem som driver dem tala
3/ De ord de talar stämmer inte med den äkta Jesus som är vår medlare

När vi talar om Jesus är det han som getts auktoritet över denna värld eller tidsålder, som han tvingar varje fallen andemakt att hålla sig inom. Förr tordes man knappt sova utan att ha en massa ritualer för sig innan man somnade. Där gnosticismen fick störst genomslag var i de städer där man trodde mest på de onda andarnas verkan i människors liv. Det var precis likadant här uppe i Norden förr innan Evangelium spreds och man fick ljus över sanningen.

Vet du vad jag nu vill påstå: Det kan se precis tvärtom ut men där trosrörelsen fått dra fram där ersatts tron på en allsmäktig Gud med fruktan för olika andemakter som påverkar saker igen. Där det börjas att kriga mot andemakter vid olika namn där börjar hedendomen ta över men det har bara fått ett annat namn. På bibelskola i Moholm hade vi en kille på själavård som drev ut alla andar ur huset som en ceremoni innan han vågade sova.

Rom 8:14 Ty alla som drivs av Guds Ande är Guds söner. 15 Ni har inte fått slaveriets ande, så att ni på nytt skulle leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets Ande, i vilken vi ropar: “Abba! Fader!” 16 Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn

Böckerna om dessa mörkrets andemakter upphöjdes till en hög nivå. De tog över hans sinne de tvingade honom in i ett slaveri under dem att utföra vissa tvångstankar först. De blockade Anden från att vittna i hans ande som en rättegång inför högsta domstolen. Domaren räckte över honom frikännandet om vittnesbördet om frikännandet men han kunde inte ta in det för böckerna hade orsakat “Tankebyggnader” som stod emot kunskapen om Gud.

New Wine är ett nytt Vinträd. Eftersom det endast finns ett true Wine (Joh 15) är detta givetvis ett falskt nätverk med falsk teologi som ni snart skall få märka. De tror på en ny reformation eller en ny jätteväckelse där de skall göra hela länder till lärjungar. Denna kommande reformation (Falska Väckelse) skall ledas av Falska Apostlar och Falska Profeter (5 Tjänstegåvorna Latter Rain) Det kommer att finnas trosuppfattningar som kommer att krocka med varandra för de går inte att kombinera (Jesus sa att den breda och den smala vägen aldrig gick att kombinera med den breda vägen)

Sanningen är den smala vägen Kolosserbrevet 1;16
1/ Sanningen om vem Gud är och vad världen är
2/ Sanningen om varför allting skapades
3/ Syftet med varför allting skapades

Lögnen är egentligen tvärtom Kolosserbrevet 1;16 Du har inte existensrätt utanför hans vilja
1/ Lögn om vem Gud är och hur världen kom till
2/ Lögn om varför allt existerar
3/ Meningslöshet med vår existens

Det måste finna en sanning annars vore ju allting bara ett tomt meningslöst skal vi levde i. De flesta teologer håller med om vad jag bygger upp för bild som sanning här. Gud visar en andlig bild av allt som sker först.

1 Mos 1:1 I begynnelsen “Begynnaren” (Kol 1:16 + Joh 1:3 Jes 41;14) skapade Gud himmel och jord. 2 Jorden var (Blev) öde och tom, och mörker var över djupet. Och Guds Ande svävade över vattnet. Gud sade:”Varde ljus!” Och det blev ljus. 4 Gud såg att ljuset var gott, och han skilde ljuset från mörkret. 5 Gud kallade ljuset dag, (1 Tess 5;5 = Vi tillhör Jesus) och mörkret kallade han natt. (1 Tess 5 Vi tillhör inte Natten) Och det blev afton och det blev morgon. Det var den första dagen.

1/ Gud band alla fallna änglar att upprätta världen under Satan
2/ Satan är denna tidsålders gud och den här tiden är bestämd
3/ Den kallas för mörkret och denna tiden är ond
4/ Vi är kallade ut ur mörkrets makt (Exousia) till Sonens rike av Ljus
5/ Församlingen är den som är utkallad och har Kristus som huvud

1 Pet 2:4 Kom till honom, den levande stenen, (Ett för människor osynligt Ljus = Guds Son) som visserligen är förkastad av människor (Därför att han är osynlig för vår ögon) men är utvald och dyrbar inför Gud. 5 Och låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus (Osynligt) ett heligt prästerskap, som skall frambära andliga offer (En inre drivkraft utan egen vinning = Agape) som Gud tack vare Jesus Kristus (I och genom oss) tar emot med glädje. 6 Det står nämligen i Skriften: Se, jag lägger i Sion en utvald, dyrbar hörnsten, och den som tror på den (Bygga på eller överbevisas och drivas av) skall aldrig komma på skam 7 För er som tror är den alltså dyrbar, men för dem som inte tror (De Blinda) har den sten som byggnadsarbetarna kastade bort, blivit en hörnsten, (Jesus Kristus blivit Kungen i Guds Rike)

Kol 1:11 Hans härlighets makt skall då styrka er och ge er all kraft till att vara uthålliga och tåliga i allt. 12 Med glädje skall ni då tacka Fadern, som har gjort er värda att få del i det arv som de heliga har i ljuset. 13 Han har frälst oss från mörkrets välde (Exousia) och fört oss in i sin älskade Sons rike. (In i Kristus i hans Hus) 14 I honom är vi friköpta och har fått förlåtelse för våra synder.

När vi bestämmer oss att följa Jesus och lyda Kungen i Guds Rike, är Mörkret inte längre något som tilldelas makt (Exousia) över våra liv. Här är återigen ett bevis på att mörkret har ingen auktoritet (Exousia) över något – Mig är given all makten sa Jesus Matt 28!
1/ Friköpandet på Golgata Kors
2/ Går du med på att följa Jesus spikas dina skulder fast vid korset
3/ Jesus dog och betalade dina skulder och du säger ja du är friköpt och Gud är ditt vittne
4/ Gud vet direkt om du menar allvar med ditt beslut eller om det bara var tillfälligt

GUD HAR ALL MAKT OCH HAR SKAPAT ALLT FÖR SIN EGEN RÄKNING

Kol 1:15 Han är den osynlige Gudens avbild, förstfödd före allt skapat 16 Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga, tronfurstar och herradömen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom. 17 Han är till före allting, och allt består genom honom. 18 Han är huvudet för sin kropp, församlingen. Han är begynnelsen, den förstfödde från de döda, för att han i allt skulle vara den främste 19 Ty Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom

Det kom ett uppror i himlen där änglarna föll och Gud band dem med sin makt för att uppbygga liksom ett system, han låter Satan sköta om. Världen är ond. Men ändå använder Gud detta system för att testa oss som han testade änglarna. Gud hade nämligen en plan innan han skapade den här tiden. Detta var alltså innan någon ängel fallit alls! Gud prövar för att se om vi älskar honom eller något annat mer än honom.

EF 1:9 Han har låtit oss få veta sin viljas hemlighet, enligt det beslut som han hade fattat i Kristus, 10 den plan som skulle genomföras när tiden var fullbordad: att i Kristus sammanfatta allt i himlen och på jorden.

1/ Änglarna i himlen som föll tyckte mer om det Satan gjorde än det Gud stod för
2/ Kommer vi älska världen mer än Jesus Kristus är det vårt prov?

Guds Rike kommer att bestå av en Kung och de som är honom lydiga. Det står på grekiska att han vid en viss tidpunkt kommer samla alla änglar som inte föll i himlen. Dessa kommer han att tillsammans med alla dem som håller fast vid lydnad under Kungen trots alla prövningar och villfarelse på jorden till ett.

Jag kan bara se i bibeln ett enda ögonblick när det kommer att ske: när Jesus Kristus kommer tillbaka igen. kolla in samtalet här i himlen så förstår du hans hemlighet! Jag väljer att läsa 1917 års översättning här!

Upp 10:5 Och ängeln, som jag såg stå på havet och på jorden, lyfte sin högra hand upp mot himmelen 6 och svor vid honom som lever i evigheternas evigheter, vid honom som har skapat himmelen och vad däri är, och jorden och vad därpå är, och havet och vad däri är, och sade: “Ingen tid (Chronos) skall mer givas, 7 utan i de dagar, då den sjunde ängelns röst höres, när det sker att han stöter i sin basun, då är Guds hemliga rådslut fullbordat, i enlighet med det glada budskap som han har förkunnat för sina tjänare profeterna.” (Alltså det vi beskrivit i Ef 1:9-10)

Mat 24:31 Med starkt basunljud skall han sända ut sina änglar, och de skall samla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himlens ena ända till den andra.

Har de som ej som gått in i Gud rike på Sion existensrätt? Eftersom de är skapade för Kristus och till Kristus men inte vill leva för Guds vilja ? (Kol 1:16) Detta är en allvarlig fråga som kräver grundlig underforskning eftersom svaret är väldigt allvarligt. Vi vet att Guds rådslut är att samla alla änglar som inte föll tillsammans med alla som lyder Kungen på Sions berg som är hans rike. Där säger kungen att allt som inte är skapat av honom kommer att skaka sönder. Han måste mena att allting måste bero på om vi är nya skapelser i Kristus Jesus!

Nikodemus måste födas på nytt för att se och kunna gå in i Guds Rike (Joh 3)
1Jn 2:17 Och världen och dess begär förgår, men den som gör Guds vilja förblir i evighet.

1 Kor 15:51 Se, jag säger er en hemlighet: Vi skall inte alla insomna, men vi skall alla förvandlas, 52 i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Ty basunen skall ljuda och de döda skall uppstå odödliga, och vi skall förvandlas.

Heb 12:25 Se till att ni inte avvisar honom som talar. Ty om inte de kunde komma undan, som avvisade honom när han varnade dem här på jorden, hur mycket mindre skall då vi kunna det, om vi vänder oss bort från honom som varnar oss från himlen. (Och inte gör hans vilja) 26 Den gången kom hans röst jorden att skaka, men nu har han lovat och sagt: Än en gång skall jag komma inte bara jorden utan också himlen att skaka. (Det är skapat enbart för honom Kol 1:16) 27 Orden “än en gång” visar att det som skakar skall försvinna, eftersom det är skapat, (Huset byggt på Jorden) för att det som inte kan skaka skall bestå. (Bara det som är en ny skapelse i Jesus Kristus som huset på klippan) 28 Då vi alltså får ett rike som inte kan skaka (Nya skapelser i Kristus) låt oss vara tacksamma och tjäna Gud efter hans vilja, med vördnad och fruktan. 29 Ty vår Gud är en förtärande eld.

Om du inte är en ny skapelse har du inte lämnat världen och gått in i Kristus. Världen eller denna tidsålder står i uppror mot Gud och är i mörkret det blir förstört när Guds rike kommer men en ny himmel och en ny jord. Här i mörkret lever vi som vi har lust med om vi inte vill göra Guds vilja. Bibeln säger att det finns bara en Medlare mellan människa och Gud, han som är den ende som är båda på en gång. Vi människor har förlorat våra rättigheter. Allting är lagt på honom för vår frälsning han har makten att bevara dig för den onde när du lyder honom.

1 Joh 2:14 Jag har skrivit till er, barn: ni har lärt känna Fadern. Jag har skrivit till er, fäder: ni har lärt känna honom som är från begynnelsen. Jag har skrivit till er, unga män: ni är starka och Guds ord förblir i er och ni har besegrat den onde.

1Jn 5:18 Vi vet att ingen som är född av Gud syndar. Han som är född av Gud bevarar honom, så att den onde inte kan röra honom. 19 Vi vet att vi tillhör Gud och att hela världen är i den ondes våld. 20 Vi vet att Guds Son har kommit och gett oss förstånd, så att vi känner den Sanne, och vi är i den Sanne, i hans Son Jesus Kristus. Han är den sanne Guden och det eviga livet. 21 Kära barn, var på er vakt mot avgudarna.

1/ Den som har blivit född på nytt har fyllts av Sanningens Ande
2/ Han uppenbarar för dig vem Gud verkligen är
3/ Du kommer se vem du själv är och lämna mörkret
4/ Omedelbart får du se skillnaden mellan sanningen och lögnen
5/ Du kan lämna världen döpa dig bli en ny skapelse och lämna lögnen
6/ Det eviga livet är det Andliga livet som skiner klarare och klarare i ditt liv

Det som blir så uppenbart för dig är att det finns två sätt att tänka:
1/ Det världsliga eller det själiska det är en lögn, det vi uppfattar utan sanningens ande
2/ Sanningens Ande har tagit ordet och lyst upp mitt innersta så jag förstår skillnaden mellan sanning och lögn. Du kommer om Anden fortsätter att upplysa dig att se att Satan har inte gett upp, han planerar att förvirra oss. Det är exakt det som han gjort sedan gnosticismens dagar när tankarna började smyga in att vi kunde på nått sätt påverka Gud vilja.

1/ Jag påstår att trosrörelsen eller gnosticismen startar namnet Kain för att det avslöjar dess natur och girighet för att för egen vinning bygga ett eget rike som de naturligtvis kallar för Guds Rike. En girig har ingen rätt till Guds rike (Ef 5:5)
1/ Grundlägga
2/ Få att växa upp
3/ För egen ära

2/ Nästa namn är Bileam så Kain skall använda falska profeter för att lyckas!
Profetera för pengar och erbjuda dem ära för att få folk utanför Guds upplysta karta så Gud skulle förblinda dem så de virrade in i det konstgjorda Guds Riket istället.

3/ Här har vi slutet och domen från Gud: Korahs uppror är Antikrists uppror mot Kristus. Vi är framme där människan tror hon kan förändra det Gud redan bestämt genom att själva stiga i andlighet och bli som Gud.

Det var hit jag ville komma med den 1:a lektionen. Satan och hans krafter driver denna påverkan mot det stora slutet, kalla det Harmageddon eller vad du vill. Det är detta som kommer att trigga igång Guds vrede så han kommer att utplåna de varelser som han från börja ingår förbund med: De är skapade av honom för att tillhöra honom att ära och att skapa honom.

Jes 24:1 Se, HERREN tömmer jorden och ödelägger den. Han omvälver dess yta och skingrar dess invånare. (Som i 1 Mos 1:1-2)

Heb: Herren (JHWH) tömmer denna världen på innebyggare detta skrevs för 2600 år sedan, han tänker utplåna dess innebyggare. Det kommer stora problem på jordens yta. Han tänker krossa dem som bygger där och bara tänker på det jordiska.

Allt detta kommer att ske för att ni ändrar lagarna så att ni gör till intet det eviga förbundet. Kol 1:16 Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga, tronfurstar och herradömen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom.

Isa 24:6 Därför förtär en förbannelse jorden, de som bor på den måste straffas för sin skuld. Därför tynar jordens invånare bort, bara några få är kvar.

Heb: Därför måste en förbannelse komma och förtära jorden med eld. Denna förbannelse kan omöjligt tas tillbaka den måste drabba annars vore ej Gud rättfärdig: Den innebär att en eld kommer mot jordens innebyggare som bara få kommer undan (De som blivit födda på nytt och blivit nya skapelser i Kristus.

Lägg märke till att det är de som lever på slutet Judas kallar just de profetiska namnen
1/Kain (Ego = Egen Ära i Jesu namn)
2/Bileam (Att förstöra människors andlighet)
3/Korah (Iskyla) Laglösheten multipliceras kärleken (Agape) skall kallna

Guds namn avslöjar ju också vem han är för oss, så ber vi i hans namn men inte många fattar mer är att de tror Jesus bara är en vanligt namn man ber till som Bertil eller nått. Ett namn betyder samma sak som Härlighet och Herren delar aldrig sin härlighet med någon annan.

Anden tar av det som tillhör Herren det är hans egen härlighet
Han skiner upp din ande med sin Ande så du skall förstå honom men han delar inget som är hans eget (Joh 16:13-15)

DET FINNS BARA EN ANLEDNING VARFÖR VILLFARELSEN ÖKAR INNAN DOMEN

Detta handlar om något jag nu så klart ser framför mig och som Herren visade mig i en profetisk dröm: Massor av Kain (Falska Apostlar) Bileam (Falska profeter kommer leda till denna krasch mellan de två tankesättet som är på väg nu (Laglöshetens Hemlighet)

Lägg märke till att de sista tiden kommer att kännetecknas av två vägar. En väg är hur du tänker + hur du agerar och handlar på det tankesättet du har.
1/ Den breda vägen de känner inte Gud
2/ Då vet man inte vem man är man har ingen egen identitet
3/ Man följer med strömmen för de flesta måste ju ändå ha rätt.
4/ Demokrati är en god sak men inte när de gäller Guds vilja för korsets skull

——————————————————-

Vad är det vi kan förlita oss på när vi börjar närma oss svåra tider sanningen i den här boken
1/ Vem är Gud ? Förändras han? Aldrig
2/ Hans plan arbetar han alltid efter, samma plan, han förändras aldrig (Ef 1)

Amo 3:7 Ty Herren, HERREN gör ingenting utan att ha uppenbarat sin hemlighet (Plan) för sina tjänare profeterna. (Men det är samma plan han uppenbarar han har ingen annan)

DEN ANDLIGA KRIGFÖRINGEN OCH NEW AGE

Det står att Satan arbetar enligt ett schema och att han är universums kanske listigaste Smartaste varelse efter Gud. Kom ihåg att sanning (Alethetia)
1/ Gud avtäcker vem han är för dig
2/ Gud avtäcker vem du är i hans ansikte sken
3/ Gud visar att han skapat för hans skull
4/ Gud kommer att visa dig att utanför honom förlorar du din rätt till existens

För att få ihop detta med den andliga krigföringen med New Age vad var ormens sista lögner:
1/ Ingalunda skall ni dö
2/ Ni skall bli Kristus istället
3/ Demonerna försöker lura oss att tro att vi kommer besegra Guds plan
4/ Därför behövs JDS och Bill Johnsons falska teologi de måste ha oss utanför Kartan

GREG BOYD – GOD AT WAR SID 13 (Kingdom Now)
Det är så att i ett stort perspektiv så måste både det onda och det goda det fientliga och det vänliga komma till en huvudpunkt. Dessa måste vara andemakter som strider antingen för eller emot oss. (Han för in ett tänkande av förvirring och skrock här för precis detta är det hedniska tänkandet) Ger du de “Offer” som “Spökena” kräver så kommer det att gå bra. Annars så kommer det att gå dåligt för dig i livet. Vi har närmat oss medeltidens skrock igen den har nu har kommit tillbaka genom trosrörelsen vilka andra ? Men de kommer oskyldigt klädda i en religiös skrud av andlig krigföring detta är en lögn att beröva den kristne vilan och friden i Jesus Kristus.

Fler varningar om Greg Boyd >> /

Han menar att våra omständigheter har med om det är goda eller onda krafter som är för oss eller är emot oss. Han verkar tro att dessa negativa krafter kan samlas tillsammans för att få ett negativt inflytande över våra liv på ett eller annat sätt.

Vad är det som gör att GREG BOYD helt plötsligt driver in en lära som skapar mer fruktan än den kristna läran alltid har gjort. Vad händer när Kärleken tar över i ditt liv? Det står i bibeln att fullkomlig kärlek driver ut fruktan så läran som för in fruktan måste ju vara fel.

De vi kan förstå av sammanhanget är att det som kallades för trosrörelsen egentligen var en av Gud bestämd tid (Gk: Kairos) för en “Otrosrörelse”

Men bibeln säger att just dessa falska läror om att Gud som är Allmäktig har haft kontroll på nu har Hagin fått en ny uppenbarelse (Gnosticimsn)

Om jag trodde att Gud hade kontroll över alla andar som hotade mig och känner en otrolig vila i det. Har han väl samlat fruktan i dig kanske du går över till denna sidan och läser om andlig krigföring ?

“Nyss hade fullkomlig kärlek och frid ett grepp om mitt sinne jag upplevde fullkomlig vila. Sedan var jag på Youtube och lyssnade till osund andlig undervisning nu svajar jag. Vad hände med min stabilitet? Jag började kanske lyssna till ännu mer av denna osunda undervisning. jag köper böcker och går kurser för att lära mig bli framgångsrik hur man strider mot dessa makter. Du måste snabbt bli ärlig och erkänna detta nya tankesätt: det har gett mig en felaktig bild av mig själv men först och främst om Gud. När kom du in i ett tankesätt att du måste producera ett andligt resultat inför Gud?”

När Gud själv för 20 år sedan gav mig en dröm där han visade att massor av ungdomar kommer att dras in i ett karismatiskt slaveri där de kommer tvinga fram ett karismatiskt resultat av ungdomarna. Då undrade jag hur det skulle gå till men idag vet vi. Du kan höra svenska ungdomar “skryta” med hur många ben de rätat ut varje dag. Vad har det med Guds rike att göra??

Bill Johnson säger själv om du inte kan presentera under och tecken, är det beviset att du inte är i Guds rike.

Nu har ondskan vuxit. Om du inte går med i denna andliga krigföring passar du inte för Guds rike. Du kommer att få leva i ett slaveri för du vet aldrig om du stridit nog för att det skall räcka ända fram. Det är ett karismatiskt slaveri värre än jag kunnat föreställa mig.

Nu är ondskan så stor säger dessa att vi måste samlas för att strida i anden mot dessa andemakter för det kommer att avgöra om det kommer gå bra eller dåligt för våra liv. Vet du vad ett sådant påstående säger mig? Gud förminskas och Satan blir alltid större när det är frågan om varenda villolära på vår jord.

Tänk efter vad era egna böneledare säger därhemma och hur mycket pengar de kan göra på alla som går på det här, ofantliga summor. Vet du att när vi avslöjade Sverigebönen blev vi avstängda från att komma till en kyrka. Varför organiserar sig alltid böner nu för tiden? Det har med denna nya andesynen att göra och vi är lättlurade. Om du skall djupdyka ner och börja kontrollera det här skall du se att detta är hedniskt det är så här man sett det alltid i historien. Kvinnan från Samarien snuddade vid sanningen: vilket berg skulle vi be på? Hedningar valde sina platser men Gud har bara en plats: i Ande o Sanning! Hedningar tror att de måste ha en massa olika procedurer för att blidka andarna för att föra lycka eller olycka med sig. I Israel gick det så långt att man offrade småbarn för att tillfredsställa gudarna. Jag måste fråga en sak ? Du har ett dåligt samvete, du känner jag måste bara göra detta för att mitt samvete skall bli bättre, det är döda gärningar det är samma sak som att synda ordentligt men det förstår inte vi. Det är ju inte den sanne Guden utan Satan som förklär sig och kräver att du Gör det. Du är lurad. Det var aldrig Gud, han tvingar ingen att tjäna honom han ger längtan att tjäna honom. Kan du se nu att du agerar exakt som en hedning gör när han får dåligt samvete han går kanske och kysser en avgud av sten istället.

Janne Ohlin GöteborgThis entry was posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT, KINGDOM NOW, PROPHECY and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.