Den som har öra han höre Del 2

Repetition från del 1 måste vi nästan ta för att förstå resten. Johannes får komma fram till Herrens Dag och höra en basun tala till honom. Breven till församlingarna tror jag är till hela den med munnen bekännande kristenheten.

Det är tydligt att det är en dom som nu uppenbaras över Guds Hus och Gud kommer att låta oss göra ett val. Det här valet är snarligt det människan fick göra i Eden. Uppenbarelseboken visar alltså för Guds tjänare vad som kommer att ske på jorden väldigt snabbt!

Jag sa att ordet “höre” syftar på den hebreiska ordet SHEMA vilket har 3 ingredienser i sig:
1/ Lyssna
2/ Förstå
3/ Göra

Det Herren har uppenbarat för oss och för flera vi känner är att det snart kommer att dyka upp två vägar. Herren visade mig att det kommer en väg som ser “Kristen” ut men slutmålet blir en katastrof. Herren visade samtidigt mig att de som träder in på den falska vägen bara har “ett yttre sken”.

DOM ÖVER GUDS HUS

När du går till 2 Tess 2 ser vi 2 Parousia komma, ordet Parousia betyder när en Kung kommer till sitt folk personligen med sin närvaro. Gud vill alltså att det skall visa sig vilken Kung vi tjänar.
1/ Denna Världens Furste
2/ Jesus Kristus Guds Son

Denna världens furste kommer med starka falska “under o tecken” att närvara bland sitt folk. (PAROUSIA) Bibeln är solklar detta kommer att hända före Jesus Kristus kommer tillbaka igen till sitt folk (PAROUSIA)

2 Tess 2:1 När det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst (PAROUSIA) och hur vi skall samlas hos honom, ber vi er, bröder, 2 att inte så plötsligt tappa fattningen och bli skrämda, vare sig av någon ande eller av något ord eller brev, som påstås komma från oss och som går ut på att Herrens dag har kommit. 3 Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram,

Här beskrivs alltså den här falska Kungens Parousia + De folk som följer honom och dras ut från Kristus.

2 Tess 2:7 Redan är ju laglöshetens hemlighet verksam. Han som nu håller tillbaka måste endast först röjas ur vägen. 8 Sedan skall den laglöse öppet träda fram. Men honom kommer Herren Jesus att döda med sin muns anda och förgöra, när han visar sig vid sin ankomst. (PAROUSIA) 9 Den laglöses ankomst (PAROUSIA) är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under 10 och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den, så att de kunde bli frälsta. 11 Därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem så att de tror på lögnen 12 och blir dömda, alla dessa som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten.

Låt oss nu vara riktigt sunda och fina och glömma Pretrib läran som har förblindat så många så de inte förstår vad som skall ske. Vad vi ser är att Gud dömer sitt hus! De som har haft “Ett yttre sken” kommer att få den Kung de egentligen tillber.

Denna världens Kung (SATAN) skall fånga alla som tillhör honom genom något som ser ut som “en falsk väckelse”. Lägg märke till att det är Gud som ger honom order och auktoritet att bedra alla som inte följer Lammet vart det än går. Det är just detta uppenbarelseboken handlar om detta är Guds rådslut.

Hela världen delas upp så att det inte råder någon tvekan om vilken väg vi väljer. Gud är så oerhört vis att han nu organiserar en hel värld på det sätt Han vill för just detta ändamål.

Rom 11:33 O vilket djup av rikedom och vishet och kunskap hos Gud! Hur outgrundliga är inte hans domar och hur outrannsakliga hans vägar.

1 Pet 4:17 Ty tiden är inne för domen, och den börjar med Guds hus. Men om den börjar med oss, vad skall då slutet bli för dem som inte lyder Guds evangelium? 18 Och om den rättfärdige med knapp nöd blir frälst, vad blir det då av den ogudaktige och syndaren? 19 Därför skall de som efter Guds vilja får lida anförtro sina själar åt sin trofaste Skapare, under det att de gör vad som är gott.

Hur gjorde Gud när han dömde Israel? Vad var de sanna profeternas uppdrag? Varför sänder Gud falska profeter?
> De sanna profeterna pekade på Guds väg! (LJUS)
> De falska profeterna pekade ut villfarelsens väg! (MÖRKER)

Jag kan bara förmedla vad jag har upplevt att Anden har talat till mig om och det jag har prövat inför Gud och förstått. Nu kommer en allt starkare aktivitet att ske från mörkrets sida samtidigt som ljuset ökar för de som älskar honom.

Nu säger bibeln att samma mönster skall komma i kristenheten (1 Kor 10) (2 Petrus 2:1-2) 2 Petrus 2:1-2 säger att Gud skall pröva och testa sitt hus för att se om de älskar honom precis på samma sätt som han gjorde i GT.
2 Petrus 2 beskriver att massor skall följa dem ut (EX) ur Kristus och in i Världen. (2 Tess 2)

5 Mos 13:1 Om en profet eller en som har drömsyner träder fram hos dig och han ger dig något tecken eller under, 2 och sedan detta tecken eller under som han talat med dig om inträffar och han då säger: “Låt oss följa andra gudar, gudar som du inte känner, och låt oss tjäna dem”, 3 då skall du inte lyssna på den profetens ord eller på den som har drömsyner, ty HERREN, er Gud, prövar er för att finna om ni älskar HERREN, er Gud, av hela ert hjärta och hela er själ. 4 HERREN, er Gud, skall ni följa, honom skall ni frukta, hans bud skall ni hålla, hans röst skall ni lyssna till, honom skall ni tjäna och honom skall ni hålla er till.

Den som är en Doulos och Älskar Herren (AGAPE) han kommer att:
1/ Följa Herren
2/ Frukta Herren
3/ Vakta på hans Ord
4/ Underordna sig hans röst (Vad Anden säger)
5/ Tjäna Herren som en Doulos
6/ Bli ett med Herren

Det är alltså väldigt lätt att förstå uppenbarelseboken egentligen om man förstår Guds rådslut. (Ef 1:9-10) Gud organiserar alltså hela världen för att få se vilka som kommer att underordna sig honom som Kung. De som inte gör det har ju automatiskt tagit emot annan Kung.

Vilken Kung kommer nu först för att samla de sina? Villfarelsens och Laglöshetens Kung med sina Demoner kommer alltså först att närvara med sin Parousia (2 Tess 2) Först några år senare när processen är fullbordad kommer Jesus Kristus med sina änglar med sin Parousia och hämtar sina trogna.

Mat 24:31 Med starkt basunljud skall han sända ut sina änglar, och de skall samla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himlens ena ända till den andra.

1 Tess 4:16 Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då skall Herren själv stiga ner från himlen. Och först skall de som dött i Kristus Jesus uppstå. 17 Därefter skall vi som lever och är kvar ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så skall vi alltid vara hos Herren. 18 Trösta därför varandra med dessa ord.

Vers 17 kan översättas: “Vi som bevarar det andliga livet genom katastrofen”

Upp 10:5 Och ängeln, som jag såg stå på havet och på jorden, lyfte sin högra hand upp mot himmelen 6 och svor vid honom som lever i evigheternas evigheter, vid honom som har skapat himmelen och vad däri är, och jorden och vad därpå är, och havet och vad däri är, och sade: “Ingen tid (CHRONOS) skall mer givas, 7 utan i de dagar, då den sjunde ängelns röst höres, när det sker att han stöter i sin basun, då är Guds hemliga rådslut fullbordat, i enlighet med det glada budskap som han har förkunnat för sina tjänare profeterna.” (1917 års översättning)

Vad då för Katastrof? Jo det stora upproret eller avfallet! Alltså vi som håller fast vid att Jesus Kristus är Kung trots allt motstånd som kommer för att testa oss OM VI ÄLSKAR HERREN!

Här kan vi läsa om vad Tricia Tillin beskriver om en kommande falsk väckelse. Även Jerry Potter beskriver ju en sådan. Vi har även sett en stor flod komma som en katastrof som sveper med sig och krossar allt som inte är byggt på klippan.

The Goal of Lawlessness: Spiritual Revival
False Revival Important Update
The Return 2020: of What and to What?

En vän till oss hade en märklig dröm som jag tror har med detta att göra! Lägg märke till att Latter Rain har en lära som säger att Jesu tillkommelse är hans närvaro i Kroppen. En falsk Jesu tillkommelse alltså som man kallar jätteväckelse tror jag stundar. Samma ande som i New Age som gör att alla kommer dras samman.

Har gjort 3 delar som gör det enklare att förstå Guds Rådslut:
Guds Rådslut och Chronos (Löpande tid) och Kairos (Bestämd tid)
Guds Rådslut – “Messianska” Judar och “Troende” Hedningar i samma kropp
Guds Rådslut – Gud skiljer de i “Mörkret” från de i “Ljuset” – (MÖNSTRET)


JANNE OHLIN GÖTEBORGThis entry was posted in Different Stuff. Bookmark the permalink.