Den som har öron han höre del 1

Upp 3:6 Den som har öron må höra vad Anden säger till församlingarna.

Det budskapet står det i slutet av samtliga brev till församlingarna i uppenbarelseboken. Hur börjar förresten den boken? Det är en jättesvår bok som du måste tränga in i. Förståelsen av boken innebär att innebär att du först måste förstå Guds rådslut. Det är ju ganska uppenbart att det inte är meningen att alla skall förstå det heller. Absolut inte världens visa och kloka! Lägg märke till att uppenbarelsen är given till Guds tjänare (DOULOS – SLAV) alltså inte till några “namnkristna” som lever med en fot i världen.

Upp 1:1 Detta är Jesu Kristi uppenbarelse, som Gud gav honom för att visa sina tjänare (DOULOS) vad som snart (SNABBT) måste ske. Han gjorde det känt genom att sända sin ängel till sin tjänare Johannes, 2 som har vittnat om Guds ord och Jesu Kristi vittnesbörd, allt vad han själv har sett. 3 Salig är den som läser upp och saliga är de som lyssnar till profetians ord och tar vara på det som är skrivet i den. Ty tiden är nära.

DOULOS: Är en person som helt har gett upp sin vilja till Jesus Kristus för att hans vilja skall kunna ske i den personens liv. Med andra ord så är Doulus en Lärjunge som älskar (AGAPE) Herren med hela sitt hjärta själ och förstånd.

Salig är samma sak som att vara välsignad med Abrahams välsignelse i förbundet. Ordet för lyssna eller höra handlar om det hebreiska ordet SHEMA vilket betyder:
1/ Lyssna
2/ Förstå
3/ Göra
Den som är välsignad av Gud har fått både sina ögon och öron öppnade av Gud för att kunna förstå och bära frukt.

Mat 13:23 Men det som såddes i god jord är den som hör ordet och förstår, och som bär frukt, hundrafalt och sextiofalt och trettiofalt.

Apg 3:23 Men var och en som inte lyssnar (SHEMA) till den profeten skall utrotas ur folket. 24 Alla profeterna, så många som har talat från Samuel och framåt, har också förkunnat dessa dagar. 25 Ni är barn till profeterna och arvtagare till förbundet som Gud slöt med era fäder, när han sade till Abraham: I din avkomma skall alla folk på jorden välsignas. 26 För er först och främst har Gud låtit sin tjänare träda fram, och han har sänt honom för att välsigna er genom att vända var och en bort från sina onda gärningar.

Ordet för välsignelse i hebreiskan betyder två saker:
1/ Att inympas (In i Jesus Kristus)
2/ Att böja Knä (Jesus blir Kung)

Han som nu talar till oss i uppenbarelsebokens budskap är alltså både Kung och Profet! Vi är ett folk idag i den stora kristenheten men där finns de som inte ger kärlek till sanningen rum. (2 Tess 2) Där finns de som är som ogräs bland vetet (Mt 13) Vi människor behöver alltså inte döma andra det kommer en att göra som vet exakt vad som finns i våra hjärtan – Ljus eller Mörker – Hycklare kommer inte att klara provet!

VILKEN ANDE DRIVER DESSA?

De som inte ger kärleken till sanningen rum kommer att dömas hur då? Falska profeter med stark villfarelse och falska under o tecken kommer i massor. Vet du vad jag tror kommer att hända mycket snart vilket flera av Herrens bedjande tjänare har upplevt? Jag har ju i “fritt ur hjärtat” tagit upp: ”De laglösa” som säger Herre Herre!

Joh 3:19 Och detta är domen: (SVÄRDET) ljuset kom till världen och människorna älskade mörkret och inte ljuset, eftersom deras gärningar var onda. 20 Ty var och en som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte skall avslöjas. 21 Men den som lyder sanningen kommer till ljuset, för att det skall bli uppenbart att hans gärningar är gjorda i Gud.”

Heb 4:12 Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom, så att det skiljer själ och ande, led och märg, och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. 13 Inget skapat är dolt för honom, utan allt ligger naket och uppenbart för hans ögon. Och inför honom måste vi stå till svars.

Ljuset i form av Guds uppenbarade ord genom Anden = Sanningen!
Talar om för dig!
1/ Vem Gud är och vad han kan och vill
2/ Vem du är och vad du inte kan eller förmår

Ingen människa i världen hur vis hon än verkar vara kan räkna ut Guds vilja för ditt liv! Det är bara om du accepterar korset som det kan bli en möjlighet! Och det är väl ändå en fantastisk tröst att hur mörkt det än blir i världen kan det aldrig övervinna Guds Ljus!

JANNE OHLIN – GÖTEBORG


This entry was posted in Different Stuff. Bookmark the permalink.