Vad hjärtat är fullt av talar munnen

Vad är egentligen bibeln? Varför blir man berörd av Guds ord? Jo därför att Guds Ande har berört skriften när den nedtecknades. Det är exakt samma Ande som nu berör dig när du läser bibeln.

2 Tim 3:14 Men håll fast vid det som du har lärt dig och blivit överbevisad om. Du vet av vilka du har lärt det 15 och du känner från barndomen de heliga Skrifterna som kan göra dig vis, så att du blir frälst genom tron i Kristus Jesus. 16 Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet 17 för att gudsmänniskan skall bli fullt färdig, väl rustad för varje god gärning.

Det är alltså inte bara vanliga ord nedskrivna på papper det handlar om utan Guds tankar till oss nedskrivna just för att kunna beröra oss. Gud talar alltså till oss på olika sätt genom syner och drömmar men allra mest genom att direkt uppenbara ett ord för oss. Detta uppenbarade ord är ett levande ord som tränger in i våra hjärtan (Heb 4:12) Det förvandlar oss så vi kan bära frukt åt Gud.

Sanning på grekiska är Aletheia: Det betyder uppenbarad realitet! Jag brukar predika att sanningen har två delar när den uppenbaras för oss. Vårt hjärta är i kolsvart mörker innan vi kommer till tro vi känner vare sig oss själva eller Gud.

1/ Sanningen ger oss Kunskap om Gud.
2/ Sanningen ger oss Kunskap om vilka vi är.

När Sanningen uppenbaras för oss sker alltid 2 saker.

1/ Gud blir större!
2/ Vi blir mindre!

Det blir en tydlig gräns mellan Kungen och hans tjänare (Jag) Men när Satan kommer med lögnen så suddas alltid den här gränsen ut lägg märke till det. Vi blir alltså större och Kungens härlighet förminskas. Läs fritt ur hjärtat: Nygnosticism: De skall säga Herre Herre

Vi vet inte själva vad som finns i Gud
1 Kor 2:9 Men vi känner, som Skriften säger, vad ögat inte har sett och örat inte hört och människohjärtat inte kunnat ana, vad Gud har berett åt dem som älskar honom. 10 Ty för oss har Gud uppenbarat det genom sin Ande. Anden utforskar allt, också djupen i Gud. 11 Vem vet vad som finns i människan utom människans egen ande? Så vet heller ingen vad som är i Gud utom Guds Ande.

Vi vet inte vad vi har i våra hjärtan
Rom 7:15 Ty jag kan inte fatta att jag handlar som jag gör. Det jag vill, det gör jag inte, men det jag hatar, det gör jag.

Våra hjärtan måste alltså upplysas av Anden och Ordet
2 Kor 4:6 Ty Gud som sade: “Ljus skall lysa fram ur mörkret”, han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan, för att kunskapen om Guds härlighet, som strålar fram i Kristi ansikte, skall sprida sitt sken

Gud har valt att låta Anden och Ordet vara det medel vilket förvandlar våra hjärtan. Bara upplysta levande stenar passar in i hans bygge. Vi måste förstå hur oerhört stor Herren verkligen är. Samtidigt måste vi förstå hur oerhört hjälplösa vi själva är. Det är bara sådana stenar Gud kan använda i sitt bygge på klippan.

Psalm 19 Börjar med en proklamation över skaparens storhet Vers 1-7 Sedan fortsätter Psalmen med vad Anden och Ordet utför i våra hjärtan här på jorden.

Psa 19:8 HERRENS undervisning är fullkomlig den ger själen nytt liv. HERRENS vittnesbörd är sant, det gör enkla människor visa. 9 HERRENS befallningar är rätta, de ger glädje åt hjärtat. Hans bud är klart, det upplyser ögonen. 10 HERRENS fruktan är ren, den består i evighet. HERRENS domslut är sanna, de är alla rättfärdiga. 11 De är dyrbarare än guld, än mängder av fint guld. De är sötare än honung, än renaste honung. 12 Genom dem blir din tjänare varnad, den som följer dem får stor lön. 13 Vem märker själv hur ofta han felar? Förlåt mig mina hemliga brister. 14 Bevara också din tjänare för fräcka människor, låt dem inte ha makt över mig, så blir jag fullkomlig och fri från svår överträdelse. 15 Låt min muns tal och mitt hjärtas tankar behaga dig, HERRE, min klippa och min återlösare.

Herrens undervisning = Anden och Ordet!

För att nu beskriva vad som händer i hjärtat när Anden och Ordet får verka så tar vi Ps 19:15 här ser vi vad Jesus själv undervisar om hur ser frukten ut som är god?

Luk 6:43 Det finns inte något bra träd som bär dålig frukt, inte heller något dåligt träd som bär bra frukt. 44 Ett träd känner man igen på frukten. Inte plockar man väl fikon från tistlar eller vindruvor från törnbuskar? 45 En god människa bär fram det som är gott ur sitt hjärtas goda förråd (LJUS) och en ond människa bär fram det som är ont ur sitt hjärtas onda förråd. (MÖRKER) Ty vad hjärtat är fullt av, det talar munnen. 46 Varför kallar ni mig ‘Herre, Herre’, när ni inte gör vad jag säger? 47 Den som kommer till mig och lyssnar till mina ord och handlar efter dem vem han är lik, det skall jag visa er. 48 Han liknar en man som byggde ett hus och grävde djupt och lade grunden på klippan. När floden sedan kom, vräkte den sig mot huset, men den kunde inte skaka det, eftersom det var välbyggt. 49 Men den som lyssnar och inte handlar liknar en man som byggde ett hus på marken utan att lägga någon grund. Floden vräkte sig mot huset som genast rasade, och förödelsen blev stor för det huset.

Alltså de som har sitt hjärtas goda förråd fyllt av en skatt som är ljus kommer också att tala och manifestera det ljuset. Men de som inte har det ljuset och skatten kommer att tala och manifestera mörker. Glöm nu inte bort att det mörkret är Satans och han uppträder som en ljusets ängel! (2 Kor 11:4) Han försöker att få dig att ”Utveckla dina själiska förmågor istället” Läs predikan här från Parousia Mission 4/10 – 20 ”Själiskhet och Andlighet”

Så en människa som inte talar i enlighet med Guds ord har inget ljus i hjärtat och är inte på klippan.

Jes 8:18 Se, jag och barnen som HERREN har givit mig är tecken och förebilder i Israel från HERREN Sebaot, som bor på Sions berg. 19 När de säger till er: “Fråga andebesvärjare och spåmän, dem som viskar och mumlar”, så svara: “Skall inte ett folk fråga sin Gud? Skall man fråga de döda till råds för de levande?” 20 “Till Guds undervisning, till vittnesbördet!” Om de inte talar enligt detta ord finns ingen morgonrodnad för dem. (LJUS I DEM)

Jes 8:20 To the law and to the testimony: if they speak not according to this word, it is because there is no light in them.

Det här är exakt vad Jesus beskriver skall ske i ändens tid!

På klippan finns Jesus och barnen som har ljus i hjärtat
Utanför finns de laglösa ledda av falska profetior

JANNE OHLIN – GÖTEBORGThis entry was posted in BIBLE STUDY. Bookmark the permalink.