Jag tror på Nådegåvorna

Jag tror på att nådegåvorna är verksamma idag också och att vi verkligen behöver dem i funktion i denna mörka värld. Men jag tror också att de missbrukas och att mörkret kan kopiera dem.


Mat 7:22 Många skall säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar? för att bedra människor att tro ett annat evangelium.

Jag har ju varit frälst sedan 1989 rest som förkunnare med min fru över hela landet i flera år. Vi har sett Anden manifestera sig i möten och ofta har det kommit som en spontan överraskning. En gång var vi uppe i Värmland och skulle ha kvällsmöte i en Pingstkyrka en söndag. Vi hade haft möten i olika kyrkor sedan onsdagen så vi var oerhört slitna och det var kamp. Det blev ett märkligt möte den där kvällen Anden tog över redan efter första sången. En del människor satt och grät i bänkarna det blev en sådan förkrosselse. Gud vad jag längtar efter en riktigt sann väckelse! Den som har smakat det här vet vad jag talar om – Herre gör det igen!
Min erfarenhet av nådegåvor är att de är väldigt spontana! Det är absolut inget som du kan räkna ut innan det sker.

En gång kom Anden över mig nere i Israel med ett budskap till en ortodox Jude – Jag fick nåden att tala flytande Hebreiska den gången! Budskapet handlade om svaret på mannens fråga: Är Jesus Messias Israels Gud? Jag glömmer aldrig den upplevelsen den började med att jag kände hur liksom trycket ökade inifrån min ande. Tungan kändes som om den formade sig och så fick jag en stark inlevelse att tala ut den inlevelsen. Detta hände på vår bröllopsresa ner till Israel där vi gifte oss i Netanya på Orit. Därifrån åkte vi till Jerusalem och händelsen skedde vid muren.

Nu skall jag berätta om en Kraftgärning som skedde för länge sedan kanske 1990 – 91 då jag gått bibelskolan på Moholm och var i Bergsjön i ett Team.

När Gud låter oss få göra ett under jag menar en riktigt sann och äkta upplevelse genom Anden av en Kraftgärning så handlar det enbart om att hans namn skall bli upphöjt. Låt mig berätta om ett tillfälle för många år sedan som jag av nåd fick vara med om det.

Det står i bibeln om att Gud ger Kraftgärningar! Han gör det för att han vill förhärliga sitt namn. Jag var med om just detta en sen kväll uppe i Bergsjön! Jag tror att det vi kan läsa om sker i olika Missionsländer även kan ske här i Sverige. Sent en kväll när jag skulle gå hem för dagen hittade jag en man liggande livlös på marken. Han luktade alkohol så jag skakade liv i honom och frågade honom hur det var. Han vädjade om hjälp att ta sig hem men han kunde inte gå själv. Han sa sin adress som jag visste låg ca 100 talet meter därifrån. Plötsligt får jag en stark tanke ett impulsivt infall: Bär honom hem! Jag böjde mig ner och drog upp honom på ryggen och upp på mina axlar och börjar att gå. När jag började gå med honom tänkte jag att det här gick ju oerhört lätt.

När jag kom fram till adressen var ytterdörren öppen. Mannen bodde givetvis högst upp så jag kånkade upp honom dit. När jag kommer fram till dörren öppnas den av hans förvånade fru som grät. Jaha sa jag här kommer jag med din man! Vi lyckades placera honom i TV soffan och ta av honom skorna. Jag presenterar mig för henne och säger att vi kommer från Kyrkan och vi talar med människor om Jesus här uppe i Bergsjön. Då tittade hon på mig förvånat med rödgråtet ansikte och sa: Jaha då finns Gud! Hon hade vuxit upp i ett Kristet hem men aldrig fått en levande tro. Hon berättade att de hade bråkat och att mannen supit sig stenfull och gått ut och lämnat henne. Hon hade tänkt på sina föräldrars Gudstro! Hon sa: Precis innan du kom till dörren hade jag stått på balkongen och ropat ut: Gud om du finns så hjälp mig nu för hem min man! Jag han bara ropa ut detta så står du utanför dörren!

Ära Halleluja! Jag har inte berättat det här för många! När jag gick därifrån hoppade och studsade jag av lycka! Nu förstod jag varför mannen hade varit så lätt att bära! Jag hade ju burit honom i Guds Kraft! Kraftgärningen öppnade för vittnesbördet om en levande Gud.

1 Kor 12:6 Det finns olika slags kraftgärningar, men Gud är densamme, han som verkar allt i alla. 7 Men hos var och en uppenbarar sig Anden så att det blir till nytta.

Joh 3:8 Vinden blåser vart den vill, och du hör dess sus men du vet inte varifrån den kommer eller vart den far. Så är det med var och en som är född av Anden.

Det grekiska ordet för nådegåva är Charis-Ma och rätt och slätt översatt så kan man säga att det betyder: Ett utflöde av Nåd!

Joh 7:37 På den sista dagen, den största i högtiden, stod Jesus och ropade: “Om någon törstar, så kom till mig och drick! 38 Den som tror på mig, ur hans innersta skall strömmar av levande vatten flyta fram, som Skriften säger.” 39 Detta sade han om Anden, som de skulle få som trodde på honom. Ty Anden hade ännu inte blivit utgjuten, eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad.

Det börjar flöda ut med kraft när han tycker det inte när du tycker det! Men sedan tror jag att det är olika skeenden i våra liv då han använder oss som han tycker. När vi reste nere i Småland en helg talade Herren till oss genom profetiska tilltal i alla 3 församlingarna vi besökte den helgen. Han sa att vår tjänst skulle få en lite annorlunda inriktning framöver! Ni skall blåsa i basunen och varna mitt folk för de faror de kommer att få möta i framtiden. Nu lever vi i det utflödet av Nåden och tilltalen kan komma på lite olika sätt. Du kan få en dröm eller en syn men allting skall prövas genom Guds Ord! Det är mäktigt men alltid så är det ett textsammanhang Anden gör levande!

Det finns ingenting Herren har talat så starkt om som att det kommer att stort avfall från tron! Snart kommer en falsk väckelse att bryta ut som en flod som drar med sig dem som inte är grundade på Klippan.

Exempel på hur en Profetisk dröm kan vara: Jag ser att en flod kommer mot ett hus som representerar en församling. Både deras grund som väggarna träffas av en flodvåg. Men innan det sker ropar vi 3 ggr allt vad vi orkar: Gå ut härifrån det kommer en katastrof!

Människorna här inne är helt upptagna med att leka och är klädda i samma gymnastikkläder helt ovetande om den stundande katastrofen. Jag nämner om denna katastrof i min senaste predikan.

Mat 24:36 Men om den dagen eller stunden vet ingen något, inte himlens änglar, inte ens Sonen, ingen utom Fadern. 37 Ty som det var i Noas dagar, så skall det vara vid Människosonens återkomst. 38 Som människorna levde dagarna före floden: de åt och drack, gifte sig och blev bortgifta, ända till den dag då Noa gick in i arken, 39 och de visste (Förstod) ingenting, förrän floden kom och ryckte bort dem alla – så skall Människosonens ankomst vara.

JANNE OHLIN – GÖTEBORG
This entry was posted in BIBLE STUDY. Bookmark the permalink.