Själiskhet och Andlighet

Det var meningen att Adam skulle få Guds eget liv på insidan genom att frivilligt äta av livets träd. Nu valde han istället kunskapens träd som jag tror är en bild på att han valde att “utveckla sin själiska förmåga” och drivas av själen istället.

Han åt en dom över sig själv en död som orsakade en separation från det eviga livet. Ett svärd är i bibeln en bild på en dom men också på en separation. Nu måste vi dömas igen med svärd för att det som kommit in skall separeras bort från oss och dö (Heb 4:12)(Lk 2:35) Andens omskärelse utförs av Andens svärd (Rom 2:28-29) När Gud nu skall bygga sin församling vill han inte ha något som står för: Att utveckla de själiska förmågorna!

Vi ser att det var allvarligare än att käka ett äpple! Gud hade ju gett ett bud Satan förvrängde det och människan åt förbjuden mat.
> Att förvrida det Gud sagt = Laglöshet! (Hebreiska)
> Att äta förbjuden mat = Laglöshet (Grekiska)

Satan var den förste att försöka utveckla sig själv?
Satan var i Eden och hade en uppgift han skapades för (Hes 28) Han vandrade där och var perfekt inför Herrens ansikte. (Hes 28:11-14) Tills Gud fann ”laglöshet” i hans hjärta som en grund (Hes 28:15) Gud säger att den visdom och Gudsfruktan Satan fått har ”Du förvridit” och bytt bort för ”Ditt yttre sken” (Hes 28:16-17)

Vi står alltså inför exakt samma val egentligen men nu kommer det i form av falska profeter med ett falskt evangelium.

2 Kor 11:3 Men jag är rädd för att liksom ormen med sin list bedrog Eva, så skall också era sinnen fördärvas och vändas bort från den uppriktiga och rena troheten mot Kristus. 4 Ty om någon kommer till er och predikar en annan Jesus än den vi har predikat, eller om ni tar emot en främmande ande eller ett främmande evangelium som ni tidigare inte tagit emot, då fördrar ni det bara alltför väl.

Evangelium = Mat – ande = Inspiration
Det här försöker nu Satan få att se ut som Ljus och Andlighet men det är Mörker och han vill att du väljer: “Att utveckla de själiska förmågorna” Istället för att låta svärdet gå genom hjärtat för att låta det dö så att Jesu Liv kan växa upp där istället.

Är det inte vad som är i centrum idag?
> Skapa stämning med ljussättning och inredning!
> Man använder musik för att skapa stämning!
> Sedan kommer en vältalare som talar till din själ!
> Gud kan använda dig precis som du är!

Det är ju delvis sant för alla kommer vi ofullkomliga till Herren och vi är hjälplösa i oss själva att kunna bedöma vad som är Själiskt och vad som är Andligt.

Andens svärd innebär det att Sanningens Ande skiljer Mörker och Ljus från varandra. Herren sa ju åt mig den där natten i drömmen! Jag skall uppväcka fiendeskap (SVÄRD) mellan kvinnans säd (LJUS) och ormens säd! (MÖRKER) Adam hade fått ljus men valde mörker! Jesus säger att det är domen alltså svärdet (Joh 3) Om vi äter ett falskt evangelium som handlar om en ”Utveckling av de själiska förmågorna” gör vi på samma sätt som Adam.

Det verkar ju som det slutar som det börjar!
1 Mos 1:1 I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. 2 Jorden var (Blev) öde och tom (Katastrof) och mörker var över djupet. Och Guds Ande svävade över vattnet. 3 Gud sade: “Varde ljus!” Och det blev ljus. 4 Gud såg att ljuset var gott, och han skilde (DOM) ljuset från mörkret. 5 Gud kallade ljuset dag, och mörkret kallade han natt. Och det blev afton och det blev morgon. Det var den första dagen.

De flesta teologer tror V 2 handlar om Satans fall som i så fall är mörkret. Paulus tycks bekräfta detta.

2 Kor 4:5 Vi predikar inte oss själva utan Jesus Kristus som Herren, (KORSFÄST) och oss som era tjänare för Jesu skull. 6 Ty Gud som sade: “Ljus skall lysa fram ur mörkret”, han har låtit ljus (NÅD) lysa upp våra hjärtan, för att kunskapen om Guds härlighet, som strålar fram i Kristi ansikte, skall sprida sitt sken

Här beskriver ju Paulus det som var syftet i Eden:
> Jesus Kristus som Herren dog för vår synd! (Kors)
> Guds ljus och Liv på insidan av hjärtat!
> Inte ”Utvecklingen av de själiska förmågorna”

Jag tror att de första verserna även kan vara en profetia om slutet. Alla som är i ljuset kommer att avskiljas från de i mörkret. Alla i mörkret som gör sig delaktiga i trädet: Att ”Utveckla de själiska förmågorna” går mot en katastrof.

1 Tess 4:15 Vi säger er detta enligt ett ord från Herren: vi som lever och är kvar (Gk: Bevara Livet genom Katastrofen) till Herrens ankomst skall alls inte komma före de insomnade.

Katastrofen kommer innan Herren kommer!

1 Tess 5:3 När folk säger: “Fred och trygghet”, då drabbas de av undergång (Gk: Katastrofen) lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna som skall föda, och de slipper inte undan.

Mörkrets barn och nattens barn! (1 Tess 5:4-5)
Ljusets barn och Dagens barn! (1 Tess 5:4-5)
Ljusets barn: Vakna och Nyktra! (1 Tess 5:8)
Ha Guds rustning på oss! (1 Tess 5:8)

Det här är exakt samma rustning som Ef 6 beskriver! Om vi inte förstår hur mörkrets furste arbetar är vi ett lätt byte för honom.

EF 6:12 Ty vi strider inte mot kött och blod utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna.

Han råder i Mörkret! Där det kommer in ett annat evangelium! Där man dukar ett bord med förbjuden mat: “Du kan utveckla dina själiska förmågor” istället för “Allt vårt eget måste dö ner”. Det är detta som kommer att orsaka stora splittringar för ljus och mörker går aldrig att förena.

Galaterna hade fått budskapet om en korsfäst Kristus (Gal 3:1)
Där hade det börjat med inre förvandlingar (Gal 3:1-5)
Nu kom ett annat evangelium in med Mörker (Gal 1:6)
Nu uppstod ett fiendeskap mot sanningen (Gal 4:16)

Evangelium är som ett bord som är dukat med mat. Paulus säger att det finns två sådana bord att välja på till Korintierna som råkat ut för exakt samma sak som Galaterna (1 Kor 10:21)

1/ Herrens bord! Godkänd mat!
2/ Onda andars bord! Förbjuden mat! (Laglöshet)

Nu säger Guds ord att han kommer att tillåta församlingen att prövas precis som människan i Eden. Det står att “De Laglösa” kommer att komma till din församling och erbjuda dig en måltid.

2 Pet 3:14 Därför, mina älskade, eftersom ni väntar på detta, gör allt ni kan för att leva i frid, rena och oförvitliga inför honom 15 och räkna med att vår Herres tålamod tjänar till er frälsning. Så har också vår älskade broder Paulus skrivit till er enligt den vishet som han fått, 16 och så gör han i alla sina brev, när han talar om detta. I dessa brev finns en del som är svårt att förstå och som okunniga och obefästa människor förvränger till sitt eget fördärv något som också sker med de övriga Skrifterna. 17 Därför, mina älskade då ni redan vet detta, var på er vakt, så att ni inte dras med i de laglösas villfarelse och förlorar ert fäste. 18 Väx i stället till i nåd och kunskap om vår Herre och Frälsare Jesus Kristus. Hans är äran nu och till evighetens dag, amen.

Här ser vi ett onda andars bord dukat med dålig mat kallat “De laglösas Villfarelse” eller ett annat Evangelium. Den som äter av det här bordet går mot en Katastrof! Vi har ju redan tagit upp detta med Katastrofen (1 Tess 4:14 + 1 Tess 5) Så bordet kommer att dukas upp för dig innan Herren kommer – Äter du av det kommer du att dö!

Men du skall vända det bordet ryggen och välja Herrens bord istället. Du skall inte “utveckla dina själiska förmågor” – De måste ju dö!

Psa 23:5 Du dukar för mig ett bord i mina ovänners åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över.

Här kan man tolka det som det bord Herren dukar för David är exakt motsatsen mot vad fiendens. Herrens Ande kommer över David och hans inre liv flödar över.

Sodomskungen erbjuder Abraham gåvor men innan dukar Melkisedek ett bord för Abraham. (1 Mos 14:18) Tack vare det bordet kunde han stå emot den laglöses bord. Lägg märke till vad Abraham säger nu!

1 Mos 14:22 Men Abram svarade kungen i Sodom: “Jag lyfter min hand upp till HERREN, till Gud den Högste, skapare av himmel och jord: 23 Jag vill inte ta ens en tråd eller en sandalrem, än mindre något annat som tillhör dig. Du skall inte kunna säga: Jag har gjort Abram rik. 24 Jag vill inte ha någonting. Det räcker med vad mina män har ätit och mina följeslagares andel, Aner, Eskol och Mamre. Låt dem få sin del.”

Kungen i Sodom är en bild på Satan! Han erbjuder alltså saker som borde inspirera Abraham alltså mat. Abraham säger nej till onda andars bord!
Heb: Du skall inte kunna säga att du har styrkt och utvecklat min själ! Ser du att Satan vill styrka det som Gud vill låta dö ner?

Det kusliga är att “De som utvecklar sin själ” alltså de laglösa fungerar i yttre manifestationer som ser ut att vara nådegåvor. Men hjälp då ser det ju ut att vara äkta? Ja exakt!

Jes 14:13 Du sade i ditt hjärta: ‘Jag skall stiga upp till himlen, ovanför Guds stjärnor skall jag upprätta min tron. Jag skall sätta mig på mötesberget längst upp i norr. 14 Jag skall stiga upp över molnens höjder, jag skall göra mig lik den Högste.

DE LAGLÖSA PÅ MÖTE I LAKELAND

På Youtube kan man se olika klipp där man plötsligt börjar skaka och säga ohhhh! Då brukar de säga att “Smörjelsen är stark”. Då skall det ge uttryck för att läran de presenterar måste ju vara från Gud.

På ett av programmen såg jag en kille som sa att han tränat upp sin profetiska gåva genom att försöka gissa vilken hiss som kommer ner först – Den högra eller vänstra! Det här har inget med andlighet att göra det har med själiskhet att göra en medial förmåga. På en hemsida berättas det om en pastor som hade en “profet” med sig på ett bibliotek. Pastorn kunde peka på vilken bokrygg som helst och “profeten” kunde genast tala om svaret.

Jag läste på en annan hemsida om en kvinna vid namn Doreen om hennes tid i New Age som hon nu jämförde med överlåtelsen till Herren. Hon fick lära sig och träna upp sig att använda olika tekniker för att kunna se in i framtiden och kontrollera den för att få mina behov fyllda. Men genom att studera bibeln förstod jag att den sanne Guden inte är en kraft från universum som jag kan träna upp mig att kontrollera.

ÄKTA KRAFTGÄRNING KAN DU INTE KONTROLLERA

När Gud låter oss få göra ett under jag menar en riktigt sann och äkta upplevelse genom Anden av en Kraftgärning så handlar det enbart om att hans namn skall bli upphöjt. Låt mig berätta om ett tillfälle för många år sedan som jag av nåd fick vara med om det.

Det står i bibeln om att Gud ger Kraftgärningar! Han gör det för att han vill förhärliga sitt namn. Jag var med om just detta en sen kväll uppe i Bergsjön! Jag tror att det vi kan läsa om sker i olika Missionsländer även kan ske här i Sverige. Sent en kväll när jag skulle gå hem för dagen hittade jag en man liggande livlös på marken. Han luktade alkohol så jag skakade liv i honom och frågade honom hur det var. Han vädjade om hjälp att ta sig hem men han kunde inte gå själv. Han sa sin adress som jag visste låg ca 100 talet meter därifrån. Plötsligt får jag en stark tanke ett impulsivt infall: Bär honom hem! Jag böjde mig ner och drog upp honom på ryggen och upp på mina axlar och börjar att gå. När jag började gå med honom tänkte jag att det här gick ju oerhört lätt.

När jag kom fram till adressen var ytterdörren öppen. Mannen bodde givetvis högst upp så jag kånkade upp honom dit. När jag kommer fram till dörren öppnas den av hans förvånade fru som grät. Jaha sa jag här kommer jag med din man! Vi lyckades placera honom i TV soffan och ta av honom skorna. Jag presenterar mig för henne och säger att vi kommer från Kyrkan och vi talar med människor om Jesus här uppe i Bergsjön. Då tittade hon på mig förvånat med rödgråtet ansikte och sa: Jaha då finns Gud! Hon hade vuxit upp i ett Kristet hem men aldrig fått en levande tro. Hon berättade att de hade bråkat och att mannen supit sig stenfull och gått ut och lämnat henne. Hon hade tänkt på sina föräldrars Guds tro! Hon sa: Precis innan du kom till dörren hade jag stått på balkongen och ropat ut: Gud om du finns så hjälp mig nu! Jag han bara ropa ut detta så står du utanför dörren!

Ära Halleluja! Jag har inte berättat det här för många! När jag gick därifrån hoppade och studsade jag av lycka! Nu förstod jag varför mannen hade varit så lätt att bära! Jag hade ju burit honom i Guds Kraft! Gåvan öppnade för vittnesbördet om en levande Gud.

1 Kor 12:6 Det finns olika slags kraftgärningar, men Gud är densamme, han som verkar allt i alla. 7 Men hos var och en uppenbarar sig Anden så att det blir till nytta.

Joh 3:8 Vinden blåser vart den vill, och du hör dess sus men du vet inte varifrån den kommer eller vart den far. Så är det med var och en som är född av Anden.

Med andra ord det går inte att lära sig Andens verk genom att utveckla din Själ det är omöjligt. Det är istället den kunskap Jakob 3 talar om som demonisk. Om vi förkastar visheten från ovan och istället satsar på ”Själens utveckling” Att ”Utveckla oss själva” leder det till demonisk aktivitet.

Abels offer är en bild på att ”Lägga ner sin själ”
Kains offer är en bild på att: ”Utveckla sina själiska förmågor”

Med andra ord det går inte att lära sig Andens verk genom att utveckla din Själ det är omöjligt. Det är istället den kunskap Jakob 3 talar om som demonisk. Om vi förkastar visheten från ovan och istället satsar på ”Själens utveckling” Att ”Utveckla oss själva” leder det till demonisk aktivitet.

Abels offer är en bild på att ”Lägga ner sin själ”
Kains offer är en bild på att: ”Utveckla sina själiska förmågor”

Gal 4:16 Har jag nu blivit er fiende, därför att jag säger er sanningen?

1 Joh 3:11 Ty detta är det bud som ni har hört från början, att vi skall älska varandra 12 och inte likna Kain, som var den ondes barn och mördade sin bror. Och varför mördade Kain honom? Jo, därför att hans gärningar var onda men hans brors var rättfärdiga. 13 Bröder, var inte förvånade över att världen hatar er.

Världen här handlar ju hela tiden om att utveckla din själs kapacitet och lysa och skina mest. Man är ju förundrad vad idrottsmän kan utsätta sig för bara för att få ett sken. Jag har hört de som sörjt hela livet för den där 10 – delen för flera år sedan som de missat guldmedaljen med i en stor tävling. Det är stentufft att befinna sig på klättring upp på de laglösas pyramid. Här räknas bara din själs prestationer och ingenting annat.

Att komma med ett evangelium där korset är i centrum och där du erbjuds att dö ner från strävan att ständigt utveckla din själ är fullständig dårskap för de som går förlorade.

1 Kor 1:18 Ty detta budskap om korset är en dårskap för dem som blir förtappade, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. 19 Det står ju skrivet: Jag skall göra de visas visdom om intet, och de förståndigas förstånd skall jag slå ner. 20 Var är de visa? Var är de skriftlärda? Var är den här världens ordvrängare? Har inte Gud gjort den här världens visdom till dårskap? 21 Jo, eftersom världen i sin visdom inte lärde känna Gud i hans vishet, beslöt Gud att genom den dårskap som vi predikar frälsa dem som tror.

I ändens tid kommer en stor marknad öppnas för falska profeter: De kommer att predika att du kan ”utveckla din själ” så att du kan göra samma under som Jesus gjorde.

2 Tim 4:3 Ty det skall komma en tid då människor inte längre skall stå ut med den sunda läran, utan efter sina egna begär skall de samla åt sig mängder av lärare, allteftersom det kliar dem i öronen.

Jag har skrivit ner några punkter som dessa lärare säger.

1/ Jesus avsade sig frivilligt sin Gudomlighet och sin Gudomliga makt och gjorde bara mirakler som en vanlig människa genom Anden. Jesus var bara en förebild så att vi kan göra samma mirakler som han gjorde. Så vi skall nu ta auktoritet i vår ande och gå ut och upprätta Guds Riket nu på jorden. (Synligt)

2/ Du måste gå till speciellt “smorda” ledare för att få tag i denna fördolda kunskap om detta skall kunna fungera (Gnosticism) – De utsuger människor på pengar för hemligheterna kostar sedan skjortan.

3/ En jätteväckelse profeteras och all världens rikedom skall strömma till kyrkan (Detta får du ju inte missa)

4/ Du kan skapa saker precis som Gud genom att tala ut det som finns i din ande.

5/ Tron är en kraft istället för en relation där man lär känna Gud

6/ All sjukdom och svaghet är bara en illusion och du har tagit emot dem därför att du ej har förstått de andliga lagarna (Som kostar att få reda på)

7/ Den sista stora väckelsen som kommer är grundad på de nya Apostlarna och Profeterna som de tror Kyrkan är byggd på. (Hädelse)

Konsekvensen blir ju ett totalt förakt av Herren själv. Man lär ju att Gud har gett Kyrkan all auktoritet. Gud själv den allsmäktige Guden har plötsligt förlorat sin auktoritet i deras ögon. Att det verkligen är precis så här jag har skrivit kan du se på citaten nedan. Det är skrämmande!

Vet du vad den stora hemligheten är i det kristna livet? Jo det är korsets hemlighet nämligen att de tankar som säger att du måste ”utveckla din själ” måste dö. Om vi skall kunna få Jesus Kristus som en verklighet i våra liv. Det är därför så många lämnar Gud besvikna de upplever inget säger de! Men de har inte förstått att det kristna livet är inte snabba klipp utan en process från död till liv.

När predikanter som ”Utvecklar sin själs förmågor” predikar så berör det sällan den inre människan. Man känner sig oberörd känner inte Andens vittnesbörd till det inre. Det som är jobbigt är att en predikan måste liksom födas fram av anden annars känner man sig otillfredställd på nått sätt. Men inget går upp mot när Anden får föda fram en profetisk förkunnelse där Guds ord talar till oss i nutid i vår egen situation.

När predikan får ljus och föder hopp och tro! Det är 3 olika saker som man kan säga är underbart att få ta emot från Gud.
1/ Uppenbarelse
2/ Inlevelsen från Gud genom Anden i hjärtat
3/ Tala ut inlevelsen genom Guds ord

När man fått detta kan man bara stå inför Guds ansikte och låta honom utföra arbetet i människors hjärtan. Vi förmår ingenting andligt genom att ”Utveckla vår själiska förmåga” att predika.

2 Kor 4:2 Vi har avsagt oss allt hemligt och skamligt och använder inga knep. Vi förfalskar inte Guds ord utan lägger öppet fram sanningen och anbefaller oss själva inför Gud åt varje människas samvete

JANNE OHLIN – GÖTEBORG

This entry was posted in BIBLE STUDY and tagged , , . Bookmark the permalink.