En predikan måste födas fram

På Söndag är det möte med Parousia Mission igen jag går i födslovånda för budskapet måste födas fram i anden. Den stora hemligheten i det kristna livet är Kristus i oss. Det är därifrån en predikan måste födas fram och det är en väntan på uppenbarelsen från honom.

Rom 10:17  So then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. 

Jag har påbörjat en ny kur med inflammationshämmande mediciner för knät för det vill inte ge med sig. Men tack o lov att man lever i Guds nåd! Vill han göra mig svag för en tid så är det upp till honom.

Jag är korsfäst med Kristus sa Paulus! Han visste att själiskhet och tankar som handlar om att ”utveckla din själ” är totalt verkningslösa när det gäller att kunna beröra och förvandla andra människor genom Guds ord. Ibland känner man nästan panik när man inget får fast tiden närmar sig. Man kan känna sig både trött och svag men för Paulus var det bara en fördel.

1 Kor 2:2 Jag hade nämligen bestämt mig för, när jag var hos er, att inte veta av något annat än Jesus Kristus och honom som korsfäst. 3 Svag, rädd och mycket orolig kom jag till er. 4 Och mitt tal och min predikan bestod inte i ord som skulle övertyga genom mänsklig visdom utan genom en bevisning i Ande och kraft. 5 Vi ville inte att er tro skulle bygga på människors visdom utan på Guds kraft.

Han kom för att predika Jesus Kristus som korsfäst. Han kom inte med ett budskap som handlade om att: “Utveckla våra själar” Utan precis tvärtom!

När predikan får ljus och föder det hopp och tro! Det är 3 olika saker som man kan säga är underbart att få ta emot från Gud.

1/ Uppenbarelse
2/ Inlevelsen från Gud genom Anden i hjärtat
3/ Tala ut inlevelsen genom Guds uppenbarade ord

När man fått detta kan man bara stå inför Guds ansikte och låta honom utföra arbetet i människors hjärtan. Vi kan ingenting åstakomma genom ”Utveckla vår själiska förmåga” att predika.

2 Kor 4:2 Vi har avsagt oss allt hemligt och skamligt och använder inga knep. Vi förfalskar inte Guds ord utan lägger öppet fram sanningen och anbefaller oss själva inför Gud åt varje människas samvete.

Gal 1:15 Men han som utvalde mig redan i moderlivet och som kallade mig genom sin nåd, 16 beslöt att uppenbara sin Son i mig, för att jag skulle predika evangelium om honom bland hedningarna. Jag brydde mig då inte om att genast fråga människor till råds.

This entry was posted in Different Stuff. Bookmark the permalink.