De Laglösas falska auktoritet

Heb 12:16 Se till att ingen av er är otuktig eller oandlig som Esau. I utbyte mot ett enda mål mat lämnade han ifrån sig sin förstfödslorätt. 17 Ni vet att han avvisades, när han sedan ville ärva välsignelsen. Isak såg nämligen inte någon möjlighet att ändra sig, fastän Esau under tårar sökte få välsignelsen.

Heb 12:22 Nej, ni har kommit till Sions berg och den levande Gudens stad, det himmelska Jerusalem, och till änglar i mångtusental, 23 till en högtidsskara, en församling av förstfödda som har sina namn skrivna i himlen, till en domare som är allas Gud och till andarna hos de rättfärdiga som nått fullkomningen. 24 Ni har kommit till det nya förbundets medlare, Jesus, och till det renande blodet som talar starkare än Abels blod. 25 Se till att ni inte avvisar honom som talar. Ty om inte de kunde komma undan, som avvisade honom när han varnade dem här på jorden, hur mycket mindre skall då vi kunna det, om vi vänder oss bort från honom som varnar oss från himlen. 26 Den gången kom hans röst jorden att skaka, men nu har han lovat och sagt: Än en gång skall jag komma inte bara jorden utan också himlen att skaka. 27 Orden “än en gång” visar att det som skakar skall försvinna, eftersom det är skapat, för att det som inte kan skaka skall bestå. 28 Då vi alltså får ett rike som inte kan skaka, låt oss vara tacksamma och tjäna Gud efter hans vilja, med vördnad och fruktan. 29 Ty vår Gud är en förtärande eld.

> Här ser det nya Jerusalem
> Här ser vi alla Guds änglar som inte föll
> Här ser vi de förstfödda som har sina namn skrivna i himlen
> Här ser vi Gud och nya förbundets medlare Jesus Kristus
> Vi ser ett renande blod som talar starkare än Abels blod

Upp 18:2 Och han ropade med stark röst och sade: “Fallet, fallet (SÖNDERSKAKAT) är det stora Babylon! Det har blivit en boning (ETT HUS) för onda andar, ett tillhåll för alla orena andar och ett näste för alla orena och avskyvärda fåglar.

Här ser vi att hur alla andemakter har samlat ihop alla till det stora upproret mot Gud. Här finns alltså de som inte kunde stå emot ondskans andemakter i himlarymderna. (EF 6) De ville inte lyssna till alla varningar i Guds ord – Den som gör det visar förakt mot Gud!

Ord 13:13 Den som föraktar ordet hemfaller åt dess dom (Heb ROT: Fastbunden med rep) den som fruktar budet får belöning. (Frälsning-Frihet) 14 Den vises undervisning är en källa till liv (Rättfärdighet) en hjälp att undgå dödens (SATANS) snaror. (En snara som fångar djur)

Precis för en vecka sedan fick jag se en sak när jag bad för en person som bett sig mycket otrevligt åt mot Kristna. Misstänker att det är andra makter i görningen i det huset! Jag fick se att han var “bunden” av ett rep! (Det här har jag varit med om förut) Så jag undrar om det inte var en syn Petrus fick: Han skulle ju få se i Anden vad som var bundet på jorden! (Mt 16)

Apg 8:23 Jag ser (I Anden?) att du är förgiftad av bitter galla och bunden med orättfärdighetens band.”

Detta gällde alltså Simon trollkarlen! Det var ockulta krafter som sökte komma in.

Det här beskrivs i 2 Petrus 2
2 Pet 2:9 Herren vet alltså att frälsa de gudfruktiga ur frestelsen och att hålla de orättfärdiga i förvar och straffa dem fram till domens dag, 10 särskilt dem som i orent begär följer sin köttsliga natur och föraktar Herren. Fräcka och självsäkra skyggar de inte för att smäda höga makter. (Fallna Änglar)

De Gudfruktiga får kunskap från Gud kommer undan djävulens snaror.
Den som föraktar Herrens ord blir bunden i väntan på dom.


2 Pet 2:12 Dessa människor är som oförnuftiga djur, av naturen födda till att fånga (s) och döda (s). De smädar vad de inte känner till och kommer att gå under genom sitt förfall. Som djur skall de också gå under.

Känner ni till någon rörelse idag som tar auktoritet istället för att få auktoritet. Som med sin mun talar ut skapande ord och har möten där man hoppar och stampar på ormens huvud? Där man befaller istället för att be i ödmjukhet?

Bibeln säger att dessa skall vara mitt i Kristi Kropp innan Jesus Kristus kommer tillbaka igen.

2 Pet 2:13 Det är den rätta lönen för deras laglöshet, onda som de är. De njuter av att festa mitt på ljusa dagen. De är smutsfläckar och skamfläckar GK: Dolda rev) där de vid sina kärleksmåltider festar och frossar tillsammans med er.

Det märkliga och farliga är att detta kommer att se ut som om det är Gud!
Mat 7:21 Inte skall var och en som säger ‘Herre, Herre’ till mig komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Faders vilja.22 Många skall säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar? 23 Men då skall jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa

Ordet för Laglöshet på Hebreiska: Att förvrida den ursprungliga meningen med skriften. Det gäller alltså att ha urskiljning så vi förstår!

Här följer några av de saker som de har “förvridit” sanningen med.

1/ Jesus avsade sig frivilligt sin Gudomlighet och sin Gudomliga makt och gjorde bara mirakler som en vanlig människa genom Anden. Jesus var bara en förebild så att vi kan göra samma mirakler som han gjorde. Så vi skall nu ta auktoritet i vår ande och gå ut och upprätta Guds Riket nu på jorden. (Synligt)

2/ Du måste gå till speciellt “smorda” ledare för att få tag i denna fördolda kunskap om detta skall kunna fungera (Gnosticism) – De utsuger människor på pengar för hemligheterna kostar sedan skjortan.

3/ En jätteväckelse profeteras och all världens rikedom skall strömma till kyrkan (Detta får du ju inte missa)

4/ Du kan skapa saker precis som Gud genom att tala ut det som finns i din ande.

5/ Tron är en kraft istället för en relation där man lär känna Gud

6/ All sjukdom och svaghet är bara en illusion och du har tagit emot dem därför att du ej har förstått de andliga lagarna (Som kostar att få reda på)

7/ Den sista stora väckelsen som kommer är grundad på de nya Apostlarna och Profeterna som de tror Kyrkan är byggd på. (Hädelse)

Konsekvensen blir ju ett totalt förakt av Herren själv. Man lär ju att Gud har gett Kyrkan all auktoritet. Gud själv den allsmäktige Guden har plötsligt förlorat sin auktoritet i deras ögon. Att det verkligen är precis så här jag har skrivit kan du se på citaten nedan. Det är skrämmande!

Här är några citat av människor du bör akta dig för. Det som går ut ur deras mun är en bekännelse som visar att de har tagit sig auktoritet istället för att underordna sig den. Den här videon är bra för den visar hur det ockulta kommit rakt in i kyrkan genom falska lärare

“When Jesus was on earth, the Bible says that first He disrobed Himself of the divine form. He, the limitless God, became a man, that we men, may become as He is.” (Benny Hinn “Our Position In Christ” cassette tape #A031190, Orlando Christian Center, 1990)

“Jesus was God in the flesh. We must be as He was in the world, and even greater in volume and influence.” (Earl Paulk, The Ultimate Kingdom , 1986, p.121) “We are the essence of God, His on-going incarnation in the world” Earl Paulk, Held In The Heavens (Atlanta: K Dimension Publishers, 1985, p. p. 125.)

You don’t have a god in you, you are one,” (Kenneth Copeland, The Force of Love (Fort Worth, TX: Kenneth Copeland Ministries, 1987), audiotape #02-0028, side 1.)

“Man was created in the god class, was not created in the animal class, it was the gods class. ..Alright, are we gods? We are a class of gods.” (Kenneth Copeland Praise the Lord, TBN, 2/5/1986)

“I am a little messiah walking on earth,….. You are a little god on earth running around (Benny Hinn Praise-a-Thon TBN, Nov. 6 1990)

“May this manifestation lead you to see each other as the gods you are”(Maitreya Message 13 feb. 1982)

“when I read in the Bible where He [Jesus] says, I AM,' I say,Yes, I AM too!’” (Kenneth Copeland: Spoken during a crusade meeting, 19/7/1987)

“One of these days I’ll be so complete I won’t be a human. I’ll be a god.” (John Denver, Newsweek dec.20,1976 p,68)

“Are you ready for some real revelation knowledge….you are god” (Benny Hinn, “Our Position In Christ”, tape # AO31190-1)

.“Christians are little messiahs. Christians are little gods.” (Benny Hinn Praise-a-thon (TBN),11/90, “Our position in Christ,” tape A031190-1)

.“God and man are one. Man is incarnate God.”(Sung Myung Moon of the Moonies, Christianity in Crises p.5)

“Are you a child of God? Then you’re divine! Are you a child of God? Then you’re not human!” (Benny Hinn TBN, Dec 1, 1990).

. “Man is an emerging God “ (Benjamen Crème message 81 sept.12 1979 The reappearance of the Christ and the Masters of Wisdom)

“Dogs beget dogs, and cats beget cats, and God begets gods. You are all little gods” (Kenneth Copeland, speaking on Trinity Broadcasting Network’s Praise the Lord show)

“you have got to learn how to be gods yourselves” (Teachings of the prophet Joseph Smith p.346,347)

“Now that gives us a little insight on why God wanted a god on the earth like He was God in heaven.” (Creflo Dollar, Our equality with God through righteousness 1/21/2001)

“God said, Let us make man in our image after our likeness. The word likeness in the original Hebrew means an exact duplication in kind…Adam was an exact duplication of Gods kind.”(Charles Capps, Authority in three worlds pp.15-16)

“Gods reason for creating Adam was his desire to reproduce himself.” I mean a reproduction of Himself. And in the Garden of Eden He did just that. He was not a little like God, He was not almost like God, He was not subordinate to God even…Adam was as much like God as you can get, just the same as Jesus. Adam in the Garden of Eden was God manifested in the flesh” (Kenneth Copeland, Following the faith of Abraham #01-3001 Audio side 1).

“now He’s made Adam god of the earth…” (Creflo Dollar Our Equality with God Through Righteousness 1/21/2001)

“When God created you He made you part of Him” (A Course in Miracles- Text, p. 100)

“We are all Gods” (Alice A. Bailey, The Reappearance of the Christ, Lucis Publishing Company, New York, 1948; p. 9)

“Think, speak, and act as the God You Are”( Neale Donald Walsch, Conversations with God)

This entry was posted in Different Stuff. Bookmark the permalink.