Älska Guds ord och be om urskiljning

2 Tim 3:13 Men onda människor och bedragare skall göra framsteg – till det sämre. De bedrar och blir själva bedragna. 14 Men håll fast vid det som du har lärt dig och blivit överbevisad om. Du vet av vilka du har lärt det, 15 och du känner från barndomen de heliga Skrifterna som kan göra dig vis, så att du blir frälst genom tron i Kristus Jesus. 16 Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet, 17 för att gudsmänniskan skall bli fullt färdig, väl rustad för varje god gärning.

Bedragarna kommer klädda som får men den som är väl grundad i Guds ord och älskar Herren kommer att kunna stå emot dem.

Psa 119:165 Stor frid äger de som älskar din undervisning, ingenting kan få dem på fall. 166 Jag väntar efter din frälsning, HERRE, och handlar efter dina bud. 167 Min själ håller fast vid dina vittnesbörd, de är mig mycket kära. 168 Jag håller fast vid dina befallningar och vittnesbörd, ja, du känner alla mina vägar. 169 HERRE, mitt rop (BÖN) kommer inför dig, ge mig förstånd (URSKILJNING) enligt ditt ord.

Det ordet som används som förstånd i vers 169 har innebörden Urskiljning! Vi kan se att Gud kommer att svara på bönen från dem som älskar honom. Jag har sett hur Herren själv kallar ut en kvarleva åt sig själv och visar dem vägen! Han kommer inte att överge dem som älskar honom. Jag fick se att det redan finns platser beredda med både mat och kläder. Detta gäller de små som drar ut från makthungriga ledare och deras falska undervisning.

> De som älskar Herrens undervisning.
> Den som väntar på Herren.
> De som handlar enligt det ljus de får.

1/När ljuset kommer så får du se vem Herren är samtidigt som du får se vem du är. Det här är meningen att det skall skänka Gudsfruktan i våra hjärtan.

2/När vi blir bedragna och mörker börjar täcka våra ögon försvinner vår förmåga att se honom och vi förstår då heller inte längre vilka vi är. När Gudsfruktan försvinner från våra hjärtan ger vi mörkrets makt tillåtelse att förslava oss och anklaga oss.

Vi får aldrig glömma att frälsningen är en process till befrielse. När fienden kom med Kunskapens träd handlar det om lockelsen till omedelbar frihet till perfekthet alltså en lära utan liv. Jesus Kristus lämnas utanför!

Joh 8:31 Jesus sade till de judar som hade satt tro till honom: “Om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar, 32 och ni skall förstå sanningen, och sanningen skall göra er fria.” (process)


Det sanna evangeliet: Du FÅR  auktoritet att underordna dig och stå emot
Det falska evangeliet: Du TAR auktoritet upphöjer dig och tror du lever i seger
Det kommer en räkenskapens dag och den är nära för den som tagit sig auktoritet.

Mat 7:21 Inte skall var och en som säger ‘Herre, Herre’ till mig komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Faders vilja. 22 Många skall säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar?
23 Men då skall jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa

This entry was posted in Different Stuff. Bookmark the permalink.