Håll fast vid hoppet

Ibland talar Gud om för oss saker som skall ske med våra liv men så går det en av Gud bestämd tid tills han uppfyller det. Den tiden är ofta en formningstid av lerkärlet för uppgiften! Det kan vara väldigt smärtsamma upplevelser.

Det är nu Anden kommer vår svaghet till hjälp! Han kallas också för ”Tröstaren” det står att Han ber för oss med suckar utan ord. För länge sen var jag i en sån svaghet att jag knappt orkade be. Precis allt såg ut som om det gick åt fel håll. Jag hade fastat och bett till Gud utan resultat! Det kan se ut som om till och med Gud är emot dig i de prövningarna. Jag sjunker ner i djup bedrövelse med slutna ögon! Då händer det något jag aldrig kommer att glömma så länge jag lever.

Anden ger mig en uppenbarelse en väldigt tydlig bild för mitt innersta. Jag ser mig själv stå där med ett kraftigt tvinnat rep i mina händer. Jag fick följa repet upp i himlen med blicken där upp i landet ovan där sitter ett stort ankare fast i mitt rep djupt förankrat i det himmelska löfteslandet.

Det här var mer än en uppenbarelse det gav mig nytt hopp och förnyelse i tron. Jag förstod snart att alla känslor jag haft var attacker från mörkret självt. Jag fick förnyad tro på de löften Gud givit mig! Detta bibelord skall hjälpa oss och förnya oss Gud är ingen lögnare men djävulen är det: Han viskade hela tiden till mig: Skulle Gud ha sagt? Nu håller jag fast i repet ännu hårdare! Gud skall utföra det han lovat dig!

Heb 6:13 När Gud gav löftet åt Abraham svor han vid sig själv han hade ju ingen högre att svära vid. 14 Han sade: Jag skall rikligt välsigna dig och rikligt föröka dig. 15 Så fick Abraham efter tålig väntan vad Gud hade lovat. 16 Människor svär ju vid den som är större än de själva, och eden bekräftar vad de sagt och gör slut på alla deras invändningar. 17 Eftersom Gud ännu klarare ville visa för dem som skulle ärva det som var utlovat, hur orubbligt hans beslut är, bekräftade han sitt löfte med en ed. 18 Så skulle vi genom två orubbliga uttalanden, i vilka Gud omöjligt kan ljuga, få en kraftig uppmuntran, vi som har sökt vår tillflykt i att hålla fast vid det hopp vi äger. 19 I detta hopp har vi ett tryggt och säkert själens ankare som når innanför förlåten 20 dit Jesus för vår skull gick in och öppnade vägen för oss, när han blev överstepräst för evigt, en sådan som Melkisedek.

Hebreiska ordet för vänta är Qava som betyder att tvinnas samman som ett som ett rep. Och det hebreiska ordet för hopp är Tikva som just betyder ett rep. Israels nationalsång heter Ha Tikva (Hoppet)

This entry was posted in BIBLE STUDY. Bookmark the permalink.