FRUKTA INTE LILLA HJORD

Luk 12:32 Var inte rädd (FEAR NOT) du lilla hjord, ty er Fader har beslutat att ge er riket. 33 Sälj vad ni äger och ge gåvor. Skaffa er en börs som inte slits ut, en outtömlig skatt i himlen, dit ingen tjuv når och där ingen mal förstör. 34 Ty där er skatt är, där kommer också ert hjärta att vara.

Låt oss först säga att han menar inte att sälja allt utan det här handlar om vart vi har vårt hjärta. Om rikedomen och längtan efter att få den att växa finns i våra hjärtan leder den oss bort från Gud. När Herren får bli den skatten har han alltså frälst vår själ! Frälsningen är alltså fullbordad men den förs in i våra hjärtan genom en process. Guds Rike tar över mer och mer av våra hjärtan!

Mat 13:11 Han svarade dem: “Ni har fått lära känna himmelrikets hemligheter, men det har inte de andra. 12 Ty den som har skall få, och det i överflöd (Process) men den som inte har, från honom skall tas också det han har.

Mat 13:23 Men det som såddes i god jord är den som hör ordet (Om Riket) och förstår, och som bär frukt, hundrafalt och sextiofalt och trettiofalt.” (Process)

Joh 8:31 Jesus sade till de judar som hade satt tro till honom: “Om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar, 32 och ni skall förstå sanningen, och sanningen skall göra er fria.”  (Process)

Frukta inte lilla Hjord! Guds Riket är ert! Det Kungen bär på sina axlar skall befria er från slavoket! (Du får Anden och Guds visdom) Ser du att det står värde här? På Abrahams tid var det Hus och Familj!

Nu skall vi se Evangeliet om Guds Rike komma till Abraham i förtid.
1 Mos 15:1 Därefter kom HERRENS ord till Abram i en syn. Han sade: Frukta inte, Abram. Jag är din sköld. Din lön skall bli mycket stor. 2 Men Abram sade: Herre HERRE, vad skall du ge mig? Jag går ju bort barnlös, och arvinge till mitt hus är Elieser från Damaskus.

Heb: Din oerhört värdefulla skatt!

Jag är din försvarare! (Mot Djävulen)
Jag är din skatt! (Ditt värde)(Ditt Namn)

Det är detta Paulus beskriver är Guds vilja för våra liv. Jesu seger befriar oss från åklagarens attacker över våra liv.

Kol 2:13 Ni som var döda på grund av era överträdelser och er oomskurna natur, också er har han gjort levande med Kristus. Han har förlåtit oss alla överträdelser 14 och strukit ut det skuldebrev som med sina krav vittnade mot oss. Det har han tagit bort genom att spika fast det på korset. 15 Han har klätt av väldena och makterna och förevisat dem offentligt, när han på korset triumferade över dem.

Du är formad av hans hand till det som är Guds vilja och Satan kan aldrig stoppa det. Sedan för han in skatten in i dig!

2 Kor 4:6 Ty Gud som sade: “Ljus skall lysa fram ur mörkret”, han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan, för att kunskapen om Guds härlighet, som strålar fram i Kristi ansikte, skall sprida sitt sken. 7 Men denna skatt har vi i lerkärl, för att den väldiga kraften skall vara Guds och inte komma från oss.

Vi förstår inte att det är verkliga känslor av fördömelse och förkastelse som kommer över en människa som lever utanför Kristus. (SLAVERI) Jes 53 beskriver Jesu seger där han tog allt på sig. Jes 54 där kallar Jesus oss att gå in i hans förbund “I Jesus Kristus”. På hebreiska beskrivs orden som vi upplever så här om vi slår upp alla. Detta vill alltså Herren befria oss men glöm inte bort att frälsningen är fullbordad men är en process i våra liv.

1/ Det handlar om att du sår och är hela tiden orolig att det inte skall bli någon skörd.
2/ En stark inre stress att inte når ett visst resultat och bli besviken
3/ En inre stress som pressar dig av fruktan att komma försent
4/ En inre fruktan för att bli sårad
5/ En fruktan för att känna sig utanför alltså förkastelse

Det här beskriver alltså ett inre i Kaos. Vet du vad motsatsen till Kaos är? Det är din själ som Gud har upprättat där alla delar kommer samman till en enhet. Frälsningen är alltså inte ett helande av kroppsdelar först och främst. Det är en vila från det kaos synden har skapat i våra själar. Det är vad Guds Frid är för oss som tror på Jesus!

 

This entry was posted in BIBLE STUDY. Bookmark the permalink.