Världskyrkans falska förbund med Noa

Jag hörde på Youtube en pastor som sa att världskyrkan försöker förvrida skriften för att få in det här med beskydda skapelsen och allt i Kristenheten. Jag hittade ett teologiskt anförande som verkligen förvrider skriften för att få in agenda 2030.

Jag citerar: The promises of the covenant, then, find their foundation in God’s steadfast relationships to the creation. Indeed, the first explicit biblical reference to God’s covenant comes in the story of Noah, and establishes the creation, not only humanity, as a partner m the covenant with God. When the creation, with all of its life, is reestablished as Noah and all the animals come forth from the ark, God’s covenant is announced. And it is a covenant with “every living creature,” a covenant God describes as “between me and the earth” (Gn 9:13). To underscore the promise, the integrity of the earth’s cycles, “seedtime and harvest, cold and heat, summer and winter, day and night” is also assured (Gn 8:22); as the Lord promises, “I will never again curse the ground” (Gn 8:21). Five times in the ninth chapter the scope of this covenant is repeated, extending to “all living things on earth of every kind.” And the rainbow is described by the words of God as the sign “of the covenant between myself and the earth.”

Covenant and Creation

Vi har även en svensk grupp nu som kallar sig för God Jord!

Jag hade en dröm där folk hoppade på ett tåg som slutade i det jordiska. En syster i Parousia Mission drömde följande – Citat: Är utomhus, på vandring tillsammans med en mycket stor skara människor. Jag tittar upp mot himlen som är blå och helt klar. Regnbågen blir efter en tid helt tydligt på himlen. Plötsligt flyttar sig regnbågen och formas som en ring omkring solen. Vandringen pågår, tillsammans med en växande folkmassa. Gud själv kallade ut henne därifrån! Frågan är: Kan vi höra vad Anden säger till församlingarna?

En annan dröm jag hade såg jag en katastrof komma vi springer till kyrkolokalen och ropar 3 ggr : Ut härifrån en katastrof närmar sig! Alla var klädda och upptagna med lek och ingen lyssnade flodvågen kom och slog ner hela huset!

Peter Halldorf är också inne på samma regnbågslinje: Han säger rent ut att de som inte engagerar sig i skapelsen nu kan inte kallas Kristna. Jag tror att vi nu börjar se det Petrus varnar för i sitt brev

2 Petr 3:3 Framför allt skall ni veta, att i de sista dagarna kommer det människor som drivs av sina begär och som förtalar och hånar er 4 och frågar: “Hur går det med löftet om hans återkomst? Ända sedan våra fäder dog förblir ju allting precis som det har varit från världens begynnelse.” 5 De som påstår detta bortser från att det för länge sedan fanns himlar och en jord som uppstod ur vatten och genom vatten, i kraft av Guds ord. 6 I vatten och i kraft av Guds ord dränktes den dåtida världen och gick under. 7 Men de himlar och den jord som nu finns har i kraft av samma ord blivit sparade åt eld och förvaras till den dag då de ogudaktiga skall dömas och bli fördömda. 8 Men glöm inte detta, mina älskade, att en dag för Herren är som tusen år och tusen år som en dag. 9 Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte, så som en del menar. Nej, han har tålamod med er, eftersom han inte vill att någon skall gå förlorad utan att alla skall få tid att omvända sig. 10 Men Herrens dag kommer som en tjuv, och då skall himlarna försvinna under våldsamt dån och himlakroppar upplösas av hetta och jorden och de verk som är på den inte mer finnas till. 11 Då nu allt detta går mot sin upplösning, hur heligt och gudfruktigt skall ni då inte leva, 12 medan ni väntar på Guds dag och påskyndar dess ankomst – den dag som får himlar att upplösas i eld och himlakroppar att smälta av hetta. 13 Men nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor, väntar vi på efter hans löfte.

Sheila Zilinsky – Green Gospel: Exposing the Deception Behind Environmentalism
Green Gospel ASTONISHING Conclusion!

Warriors of the Rainbow: The Birth of an Environmental Mythology
that the Indians would be “cleansed of all selfish pride” and made ready for the “great awakening.” Then a spectacular rainbow would signify the arrival of a tribe of Rainbow Warriors that would “[spread] love and joy to others” and work toward “a new, spiritual civilization … [which] will create beauty by its very breath, turning the waters of rivers clear, building forests and parks where there are now deserts and slums, and bringing back the flowers to the hillsides.” (NEW AGE)

 

This entry was posted in BIBLE STUDY and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.