Från anden till själen

1 Mos 2:7 Och Herren Gud formade människan av jord från marken och blåste in livsande i hennes näsa. Så blev människan en levande varelse. (Heb: Själ)

Bibeln säger att vi består av 3 delar.

1 Tess 5:23 Må fridens Gud själv helga er helt och fullt, och må er ande, själ och kropp bevaras hela så att ni är utan fläck när vår Herre Jesus Kristus kommer.

Luk 1:46 Då sade Maria: Min själ upphöjer Herren 47 och min ande jublar över Gud, min Frälsare
Luk 1:46 And Mary said, My soul doth magnify the Lord, 47 And my spirit hath rejoiced in God my Saviour.

1/ Anden har tagit emot glädjen fört in den i anden
2/ Den strömmar genom ditt samvete ut i själen

Rom 8:16 Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn.

Det var exakt så här Herren ville att människan skulle fungera innan syndafallet. Så när Gud nu helar människans inre steg för steg måste vi samarbeta för han måste ta vägen genom vårt samvete.

1/ Gud kommer in i din ande när du föds på nytt
2/ Han går igenom samvetet för att nå själen
3/ Han vill bli Herre över din själ (Vilja – Förstånd-Känslor)
4/ Då kan han utföra gärningar genom kroppen

Stephen Kaung: Ditt samvete är kanalen eller dörren mellan din ande och din själ. Det är exakt här hjärtat kan bli förhärdat så vi inte längre kan höra hans röst!

1 Tim 1:18 Detta uppdrag att förmana anförtror jag åt dig, mitt barn Timoteus, i enlighet med de profetord som en gång uttalades över dig, för att du i kraft av dem skall kämpa den goda kampen 19 i tro och med ett rent samvete. Detta har somliga stött ifrån sig och lidit skeppsbrott i tron.

Heb 4:7 Därför bestämmer han på nytt en dag som han kallar i dag, när han långt senare säger genom David vad som redan är nämnt: I dag, om ni hör hans röst, förhärda inte era hjärtan. 8 Ty om Josua hade fört dem in i vilan, skulle Gud inte längre fram ha talat om en annan dag. 9 Alltså finns det en sabbatsvila kvar för Guds folk.10 Den som har kommit in i hans vila får vila sig från sina gärningar, liksom Gud vilade från sina.

Det innebär att om vi går på Satans lögn att “Utveckla vår själ” (Kunskapens Träd) så stänger vi igen dörren så Gud kan inte nå vår själ.

Upp 3:19 Alla som jag älskar tillrättavisar och tuktar jag. Var därför ivrig och omvänd dig.20 Se, jag står vid dörren och klappar på. Om någon hör min röst och öppnar dörren, skall jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig.JANNE OHLIN – GÖTEBORG

This entry was posted in BIBLE STUDY. Bookmark the permalink.