Korset Anden Riket

Nikodemus som kom till Jesus den där natten var farisé och medlem i Sanhedrin. Han representerar alltså det visaste och mäktigaste som fanns i det Judiska samhället. (Joh 3) Det kom senare en ung rik man som frågade hur man fick evigt liv!  (Mk 10)

Jesus talar nu i båda fallet om ett Kors och om en ingång i ett Rike. Båda dessa symboliserar alltså något vår själ kan sträva efter att bli i samhället!
> Vishet och Maktposition.
> Pengar och ett fint yttre.

Åt Nikodemus sa Jesus att du måste födas på nytt av Anden för att se och förstå Guds Rike. Det är en förutsättning för att du skall kunna gå in i Guds Rike. Den rike unge mannen förtröstade på rikedomen står det i KJ (Mt 10:24) Han skulle alltså byta ut sin själiska skatt mot Guds Rike.

Mar 10:24 Lärjungarna blev förskräckta över hans ord. Men Jesus sade än en gång till dem: “Mina barn, hur svårt är det inte att komma in i Guds rike! 25 Det är lättare för en kamel att komma igenom ett synålsöga än för en rik att komma in i Guds rike.” 26 Då blev de ännu mer förskräckta och sade till varandra: “Vem kan då bli frälst?” 27 Jesus såg på dem och sade: “För (Med) människor är det omöjligt, men inte för Gud. Ty för (Med) Gud är allting möjligt.”

Mar 10:24 And the disciples were astonished at his words. But Jesus answereth again, and saith unto them, Children, how hard is it for them that trust in riches to enter into the kingdom of God!

Nikodemus förtröstade på sin Visdom och sin Makt! Unge rike mannen på sin Rikedom! Båda två var blinda och hade en bjälke i sitt öga! (SINNE) Man kan säga att båda två blev erbjudna ett kors och en hjälp att komma in.
> Se och Förstå och Komma in i Guds Rike eller Himmelriket.
> Vem kan då bli frälst ”Yasha” hebreiska rot: ”To open” (Komma In)

Mat 19:26 But Jesus beheld them, and said unto them, With men this is impossible; but with God all things are possible.

Wow! Med människor är det omöjligt! Men tillsammans med Gud är allting möjligt! Det är exakt detta som är budskapet i Sak 4 och det är budskapet i uppenbarelseboken.

> Sakarja får se en ljusstake
> Johannes får också se en Ljusstake

Sak 4:6 Då sade han till mig: “Detta är HERRENS ord till Serubbabel: Inte genom styrka, inte genom kraft, utan genom min Ande, säger HERREN Sebaot. 7 Vem är du, du stora berg? Inför Serubbabel skall du förvandlas till jämn mark. Ty han skall föra fram slutstenen medan man ropar: Nåd, nåd över den!”

Om det här är budskapet till församlingarna så handlar det om: Vad har ni byggt med för material? Är det byggt med de 2 sakerna Nikodemus och den Rike mannen representerar? Eller med vad hans Ande har uppenbarat och byggt?

Nikodemus erbjöds Anden och ett Kors
Rike unge mannen Kristus som en skatt och att ta sitt kors på och följa Jesus. Det finns inget annat sätt att komma in i riket eller att bli frälst på. Det här är alltså att vandra med Gud! Om du gör det kommer alltså han att göra det som är omöjligt för oss människor genom sin Ande i oss.

Med människor är det omöjligt men inte med Gud. Om vi väljer den smala vägen som är Korset och avsäger oss drivkraften i rikedomar vishet och makt. Så kommer Guds Härlighet genom korsets kraft att manifestera sig i våra liv. Hans allsmäktighet kommer då att förvandla våra mänskliga svagheter och genom sin nåd verka fram Guds vilja i våra liv hur omöjligt omständigheterna än ser ut.

Korsets väg är att Anden kommer att hjälpa oss genom Guds Nåd att allt som inte behagar Gud i våra liv kommer på ett övernaturligt sätt förlora sin makt över oss. Du kommer att underordna dig Kungen I riket genom frivillig kapitulation för det är aldrig tvång det handlar om.

Fil 2:12 Därför, mina älskade, liksom ni alltid har varit lydiga, så arbeta med fruktan och bävan på er frälsning, inte bara som när jag var hos er, utan ännu mycket mer nu när jag inte är hos er. 13 Ty Gud är den som verkar i er, både vilja och gärning, för att hans goda vilja skall ske.

Det är alltså genom att Jesus Kristus har dött för oss alla på Golgata Kors som Jesu vilja genom Anden kan utföra detta i våra hjärtan. Det är Kristi Ande som bor i våra hjärtan och driver oss så allting driver oss i riktning av Guds vilja i våra liv. Tack älskade Jesus Kristus att du får göra och utföra din vilja i våra liv. Läs nu de här verserna i Heb 10 och slappna av och låt honom bara ta över och leda!

Heb 10:9 Sedan säger han: “Se, jag har kommit för att göra din vilja.” Så upphäver han det första för att fastställa det andra. 10 Och i kraft av denna vilja är vi helgade genom att Jesu Kristi kropp blev offrad en gång för alla. 11 Alla andra präster står dag efter dag och förrättar sin tjänst och bär gång på gång fram samma offer, som aldrig kan ta bort synderna. 12 Men Jesus har framburit ett enda syndoffer för alla tider, och han har satt sig på Guds högra sida 13 och väntar nu på att hans fiender skall läggas som en fotpall under hans fötter. 14 Genom ett enda offer har han för alla tider gjort dem som helgas fullkomliga. 15 Om detta vittnar också den helige Ande för oss. Först säger han: 16 Detta är det förbund som jag skall sluta med dem efter denna tid säger Herren. Och sedan: Jag skall lägga mina lagar i deras hjärtan och skriva dem i deras sinnen, 17 och deras synder och överträdelser skall jag aldrig mer komma ihåg. 18 Och där synderna är förlåtna behövs det inte längre något syndoffer.

Guds vilja skall alltså genom Jesu Kristus Kungen i Guds Riket skrivas in i våra hjärtan och sinnen. Då kan det ju bara bli rätt eller hur? Slappna av och kurra och spinn och gläd dig om du vet att Kungen bor i dig. Du slipper att planera och försöka inta samhällets 7 berg vilket är en av ändetidens stora villfarelser.

Därför har NAR (New Apostolic Reformation) helt fel. Om en församling skall kunna göra Guds vilja beror det alltså på Kristus i oss. Inte på några Nya Apostlar och Profeter som skall “bygga” upp någonting. Läs noga nu vem som skall växa upp och bli stor och leda och uppfylla församlingen.

EF 4:10 Han som steg ner är också den som steg upp över alla himlar för att uppfylla allt. 11 Och han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare. 12 De skulle utrusta de heliga till att utföra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp,
Eph 4:13 tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds Son, till ett sådant mått av manlig mognad att vi blir helt uppfyllda av Kristus. 14 Vi skall då inte längre vara barn som kastas hit och dit av vågorna och som förs bort av varje vindkast i läran, när människorna bedriver sitt falska spel och i sin list förleder till villfarelse.
15 Vi skall i stället i kärlek hålla fast vid sanningen och i allt växa upp till honom som är huvudet, nämligen Kristus. 16 Från honom får hela kroppen sin tillväxt. Så byggs kroppen upp i kärlek, och den fogas samman och hålls ihop genom det stöd som varje led ger, alltefter den kraft som är utmätt åt varje särskild del.

JANNE OHLIN – GÖTEBORG

This entry was posted in BIBLE STUDY. Bookmark the permalink.