När människor bygger!

Det måste finnas ett visst klimat för att ett totalitärt ledarskap skall kunna komma fram och ta över en församling. Ett falskt ledarskap kommer ofta in bland vanliga ordinära kristna som verkligen vill tro att ledarskapet verkligen menar väl annars skulle de aldrig kallas pastorer.

När de väl fått sina poster så börjas det: Jag har fått en Vision! Jo så brukar det heta. Intet ont anande församlingsmedlemmar luras nu att tro att detta är något gott och kristet som sker! Och vanliga kristna vill ju vara lojala för “vi skall ju inte döma”. Många falska ledare har ingen aning om hur djup skada de kan orsaka i församlingen. Det finns två tydliga saker du kan finna hos ett falskt ledarskap.

1/ Smicker
2/ Förakt

1 Tess 2:5 Vi har aldrig farit med smicker, det vet ni, eller under någon förevändning roffat åt oss något Gud är vårt vittne.

Jud 1:16 De knotar och klagar och följer sina begär. De är stora i orden och smickrar dem som de kan ha nytta av.

Psa 123:3 Var oss nådig, HERRE, var oss nådig. ty vi har fått utstå mycket förakt. 4 Vi har fått utstå de säkras hån och de högmodigas förakt.

Jak 2:1 Mina bröder, ni kan inte tro på vår Herre Jesus Kristus, den förhärligade, och på samma gång göra skillnad på människor. 2 Anta att det vid er sammankomst kommer in en man i vackra kläder och med guldring på fingret och samtidigt en fattig man i smutsiga kläder. 3 Om ni då ser till den vackert klädde och säger: “Var så god och sitt, här är en bra plats,” men till den fattige: “Du kan stå där” eller: “Sätt dig vid mina fötter” 4 har ni då inte kommit i strid med er själva och blivit domare som dömer partiskt? 5 Lyssna, mina älskade bröder. Har inte Gud utvalt de fattiga i den här världen till att bli rika i tron och till att ärva det rike som han har lovat dem som älskar honom? 6 Men ni föraktar den fattige. Är det inte de rika som förtrycker er och drar er inför domstolar?

Man smickrar den man kan ha nytta av = Den med ett fint Yttre
Man föraktar dem man inte har nytta av = Den fattige!

Det finns de som törstar efter att göra sig ett namn en församlingstillväxt skall generera ära uppåt i pyramiden. Diktatorns nära blir ärade! De som gjort ledarens order och rensat och manipulerat bort dem ledaren föraktar eller anser ett hot mot honom. Narcissistiska ledare är upptända av Narcissistiska följare som ser ett värde i det gemensamma stora projektet. När Herren uppenbarade vad det var för ande som stod bakom NAR visade han att detta var likt Nazism i ledarstilen. Fler och fler Pingstkyrkor tas över av ett system av Gnosticism vars ledarstil är Elitism. Här kommer du att finna!

1/Pastorn liknar mer diktator och VD än en Herde
2/ Han kallar sig gärna Apostel
3/ Han bygger upp ett system av Cellgrupper
4/ Alla frågor som är kritiserande rensas bort
5/ Inga ”Negativa” profetior tillåts!
6/ Förbeställda Profeter kallas till församlingen av Pastorn som upphöjer Visionen!

Vi har sett det här på nära håll! Men Gud ledde oss ut i fullständig frihet! Nu hör vi hur samma saker händer i andra församlingar där dessa sk ledare har fått en ”Pastorsroll”. Vad skall man göra då? Jo man har två val! Lämna eller strida för sanningens skull! Vi lämnade bara därför att Gud öppnade andra vägar! Vi har ju rest en hel del i Sverige och predikat nästan alltid när ett sånt här system råder visar Herren för Elvor: En svart Pyramid!

Men Gud skall bygga upp oss!
1 Pet 2:4 Kom till honom, den levande stenen, som visserligen är förkastad av människor men är utvald och dyrbar inför Gud. 5 Och låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus, ett heligt prästerskap, som skall frambära andliga offer som Gud tack vare Jesus Kristus tar emot med glädje. 6 Det står nämligen i Skriften: Se, jag lägger i Sion en utvald, dyrbar hörnsten, och den som tror på den skall aldrig komma på skam. 7 För er som tror är den alltså dyrbar, men för dem som inte tror har den sten som byggnadsarbetarna kastade bort, blivit en hörnsten, 8 en stötesten och en klippa till fall. De stöter emot den därför att de inte lyder ordet. Så var också bestämt om dem.

JANNE OHLIN – GÖTEBORG
This entry was posted in BIBLE STUDY. Bookmark the permalink.