Välsignelsen från Gud! (1)

Nu skall jag arbeta 2 nätter på Betelskeppet och bed gärna att jag får säga nått fint om Jesus Kristus. Här är det människor som nått en kris av något slag och en del har svår ångest – dessa behöver höra Evangelium! Vi på Parousia Mission har tryckt upp en massa traktat med ett rakt kortfattat Evangelium.

Gud jag ser dig inte men längtar
Den världsliga människan söker efter att muntras upp genom världsliga saker och nöjen men det kommer alltid att lämna personen tom efter ett tag. Världen kan bara ge tillfälliga kickar som väldigt snabbt dör ut så man söker ständigt efter nya. Varför är det så? Jo därför att Själen måste få sin beröring inifrån genom sin ande genom hans Ande.

Joh 7:37 På den sista dagen, den största i högtiden, stod Jesus och ropade: “Om någon törstar, så kom till mig och drick! 38 Den som tror på mig, ur hans innersta skall strömmar av levande vatten flyta fram, som Skriften säger.” 39 Detta sade han om Anden, som de skulle få som trodde på honom. Ty Anden hade ännu inte blivit utgjuten, eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad.

Jes 55:1 Hör på, alla ni som törstar, kom hit till vattnet, och ni som inte har pengar, kom hit och köp säd och ät. Ja, kom hit och köp säd utan pengar och för intet både vin och mjölk. 2 Varför ger ni ut pengar för det som inte är bröd, era inkomster för det som inte kan mätta? Hör på mig, så skall ni få äta gott och njuta av utsökt mat. 3 Böj ert öra hit och kom till mig! Hör, så får er själ leva! Jag vill sluta med er ett evigt förbund: Ni skall få den trofasta nåd som jag lovade David.

Jag vet inte hur många gånger det hänt att jag känt mig nedstämd men så plötsligt kommer Jesus Kristus i mig. Det kan ske genom bön eller att jag tänker på något bibelord eller lyssnar till en gammal väckelsesång. Varje gång det här sker blir man lite förvånad över den plötsliga vändningen som påverkade mitt sinne.

Det kan faktisk vara så att problemet jag hade kan vara kvar men mitt i allt påverkar det inte längre mitt inre liv med Gud. Både den troende som den världslige kan drabbas av sjukdom och materiell nöd. Båda kan utsättas både för lögner och förtal och även depression.

Detta är den värld vi lever i och detta kan vi få möta vilka vi än är.
När den troende råkar ut för dessa jobbiga prövningar händer det att vi tror att Gud har övergivit oss.

Vi tittar på våra omständigheter och det kan se ut som fullständigt kaos både på vårt jobb och kanske även inom vår familj. Tänk dig att du startar ett företag och nu kommer inga jobb in och du är nära konkurs! Vår respons kan ju bli: Gud har svikit mig! Vi tänker att Gud måste ju bara välsigna mig för han är ju så God! Vart tog nu hans underbara löften vägen om välsignelse och beskydd? Han skulle ju aldrig överge mig står det ju i bibeln. Nu står åklagaren och hånskrattar åt dig!

Men vart sänder vi blickar och tankar efter en lösning oftast?
2 Kor 4:16 Därför tappar vi inte modet. Även om vår yttre människa bryts ner, förnyas vår inre människa dag för dag. 17 Ty vår nöd, som varar ett ögonblick och väger lätt, bereder åt oss på ett oändligt rikt sätt en härlighet, som väger tungt och varar i evighet. 18 Vi riktar inte blicken mot det synliga utan mot det osynliga. Ty det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt.

Vi vill se synliga lösningar nu och helst blixtsnabba sådana. Men Gud väntar för han har redan planerat en lösning men lösningen har alltid ett evigt perspektiv inbäddat. Någon vi känner lider och vi ropar till Gud att gripa in nu! Ingenting händer fast vi ropar under gråt och tårar! Vi undrar varför Gud? Varför hör du inte min bön? Jo det gör han säger ju bibeln! Men han svarar utifrån sin visdom och inte vår.

Rom 11:31 Så har nu också de varit olydiga för att de skulle få förbarmande genom den barmhärtighet som ni får. 32 Ty Gud har gjort alla till fångar under olydnaden för att sedan förbarma sig över alla. 33 O vilket djup av rikedom och vishet och kunskap hos Gud! Hur outgrundliga är inte hans domar och hur outrannsakliga hans vägar. 34 Vem har lärt känna Herrens sinne eller vem har varit hans rådgivare? 35 Eller vem har först givit honom något som han måste betala igen? 36 Av honom, genom honom och till honom är allting. Honom tillhör äran i evigheter, amen.

Om inte Gud svarar direkt har han säker en anledning att inte göra det. Men tiden kommer var så säker! Men det Kaos och det lidande som nu råder skall möjligtvis föra med sig en total kapitulation inför Gud. Det kaos som kom i mitt liv efter drogernas inverkan ledde fram till frälsning!

JANNE OHLIN-GÖTEBORG
This entry was posted in Different Stuff. Bookmark the permalink.