Eddie Chumney – Rötter från vilket träd?

En Pdf fil för utskrift >>

För oss är det viktigt att sätta oss in i hur det var i den kulturen Jesus levde för att kunna förstå evangeliet bättre. Att studera Hebreiska grundtexten för att få en större förståelse om vem Gud verkligen är och vad hans ord säger är inte alls fel. Men det är viktigt att vi har ögonen på Jesus hela tiden och att det är han som får bli stor och förhärligas i det vi gör.

Joh 3:30 Det är såsom sig bör att han växer till, och att jag förminskas.

Bedöm själva hur det är i den här nya “Eliarörelsen” med den saken. Pekar man verkligen på honom och förhärligar honom? Njaaaaa ?? Jag tycker inte det.

Andens uppenbarelse likformar oss aldrig och du bevaras i en spontan frihet i glädje hela tiden. Det lagiska som kom in i Galatien dödade all spontanitet och glädje på en väldigt kort tid så det gäller att se upp med vad som kommer emot oss idag.

Kol 2:6 Liksom ni tog emot Kristus Jesus som Herren, så lev i honom 7 och låt er rotas och uppbyggas i honom och befästas i tron i enlighet med den undervisning ni fått, och överflöda i tacksägelse. 8 Se till att ingen rövar bort er med sin tomma och bedrägliga filosofi, byggd på mänskliga traditioner och stadgar (TALMUD) och inte på Kristus.

Sedan jag har lyssnat på en hel del undervisning med Eddie Chumney så är varningen i Kol 2:8 ovan starkt befogad.

Nu vet jag att jag kommer att trampa på ömma tår men detta måste vi bara reagera på. Om Eddie Chumney verkligen menar vad han säger på de här två videorna så kan man verkligen undra vilken rot som tillslut blir ett träd och bär frukt. Konsekvensen blir nämligen att de som inte firar Sabbat och Högtiderna och avstår från Fläskkött är de laglösa i Matt 7.

Det är lite lurigt men vi börjar med första videon här.

Chumneys budskap: Detta är Elias dagar när församlingen  skall  upprättas igen för kyrkan vek av bort ifrån det Jesus lärde om Torah. Det skedde från första århundradet tills Konstantin år 321 gjorde kristendomen till en statsreligion och då löste man upp sabbatsbudet helt och hållet.

Chumney förespråkar att gå tillbaka till den tro som var på 100 -talet igen för den har Judiska rötter. Därför är Elias tjänst och uppgift idag att föra tillbaka läran från 400 -talets kristendom till 100 -talets. Han kallar den kristendomen som är nu för Konstantinkristendom och den har styrt i 1700 år.

Vi kan läsa om Elias tjänst och uppdrag i Malaki 4:4-6

Mal 4:4 Kom ihåg min tjänare Mose lag (Torah) som jag gav honom befallning om på Horeb, stadgarna och föreskrifterna som gäller hela Israel. 5 Se, jag skall sända till er profeten Elia, innan HERRENS dag kommer, den stora och fruktansvärda. 6 Han skall vända fädernas hjärtan till barnen och barnens hjärtan till deras fäder, så att jag inte kommer och slår landet med tillspillogivning.

Så vi ser att innan Jesus kommer tillbaka igen så skall vi tänka på Mose Lag (Torahn) Varför är denna rörelse då på gräsrotsnivå? Jo det kan du se i Jes 40

Jes 40:3  En röst ropar i öknen: “Bered väg för HERREN, bana en jämn väg i ödemarken för vår Gud.

Jes 40 säger att rösten ropar i öknen ej i megakyrkan eller i Jerusalem mm. Hans folk samlas utanför huvudfåran idag ute i ödemarken. Denna Elia -tjänst handlar om att förbereda Herrens väg. Elia förbereder alltså människor för Messias ankomst.

När Jesus Messias kommer tillbaka igen så kommer han för att hämta en brud. För att gifta sig med en brud. Elias tjänst är att förbereda bruden för Messias ankomst och för själva bröllopet.

William Branham (Latter Rain) trodde han var Elia

Och själva brudens förberedelse måste ju vara att bli en brud som behagar sin brudgum. Så brudgummen kommer att känna igen sin brud. Så i Matt kap 7 kan vi läsa att:

Mat 7:21 Inte skall var och en som säger ‘Herre, Herre’ till mig komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Faders vilja. 22 Många skall säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar? 23 Men då skall jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa!

Vi skall titta på den grupp han förkastar och varför han gör det. Vi ser att det handlar om att göra Faderns vilja. Faderns vilja kan vi läsa om i Ps 40:8-9

Psa 40:8 Därför säger jag: “Se, jag kommer, i bokrullen står det skrivet om mig. 9 Att göra din vilja, min Gud, är min glädje, din lag (Torah) är i mitt hjärta.”

Här ser vi att Guds vilja är att ha Torah i hjärtat. Men dessa i Matt 7 som säger Herre Herre men inte kommer in i riket har inte Torah skrivet i sitt hjärta. Och det är ju det nya förbundet att ha lagen skriven i hjärtat.

Lägg märke till vad de gjorde, de som inte kom in. Jo de hade profeterat och kastat ut onda andar mm, och det är saker som man gör när Anden manifesteras i den troende.

Men sedan står det: Jag har alrig känt er (Ginosko) Och det är Yadah på Hebreiska. Och med detta menas en innerlig relation mellan man och kvinna.

1 Mos 4:1 Mannen kände (YADAH) sin hustru Eva, och hon blev havande och födde Kain. Då sade hon: “Jag har fått en man från HERREN.”

Dessa som inte kommer in saknar alltså den intima relationen. Han sa gå bort ifrån mig ni som gör Laglöshet (A-Nomia) = Utan Torah

1Joh 3:4 Var och en som gör synd bryter mot lagen (Torah) ty synd (Laglöshet) är brott mot lagen (Torah)

Detta är givetvis knutet till att Antikrist är AntiTorah. Och Messias är med Torah. Och alla som följer Messias är för Torah. Vi måste vara försiktiga så att vi inte förkastar GT som många gör idag, lär Chumney.

Här följer nu översättningen av den andra videon. Det intressanta och skrämmande kommer vi att upptäcka när vi lägger samman hans undervisning med denna video.

Chumney: Det gäller att ha Torah skrivet på sitt hjärta och det är bara brudgummen som helt perfekt känner sin bruds hjärta. Vi med våra naturliga ögon kan inte se in i hjärtat. Men brudgummen känner till och med hjärtats tankar.

Men jag tror att det är vitalt mycket viktigt att vi håller på och vaktar på sabbaten och högtiderna och att vi inte äter fläskkött för det är de områden som vi har försakat och missat. Att följa Torahn är att älska din nästa som sig själv och att ära din fader och din moder. Att följa Torahn är att lära ut Guds väg till dina barn. Att följa Torahn är att ge till de fattiga och behövande.

Det är just på de här områdena som många messiastroende bär en del frukt. Man kanske inte ens uppfattar det mentalt att man följer Torahn på dessa områden.

Men Sabbaten kallas för ett tecken.

2 Mos 31:12  HERREN sade till Mose 13 Säg till Israels barn: Mina sabbater skall ni hålla, ty de är ett tecken mellan mig och er från släkte till släkte, för att ni skall veta att jag är HERREN som helgar er. 14 Ni skall hålla sabbaten, ty den är helig för er. Den som vanhelgar den skall straffas med döden, ty var och en som på den dagen gör något arbete skall utrotas ur sitt folk.

Tecknet på relationen är att Sabbaten är som en ring på ditt finger. Ringen, menar Chumney, är ett yttre tecken på att jag håller hans sabbater och hans högtider och inte äter fläskkött.

Så det kan kanske vara så att det går bra för dig och du tror att du följer Torahn men inte bär din förlovningsring. För detta är det utvändiga tecknet på att du är förlovad med Messias.

                                                                    Förbjudet

Slut på Videon med Eddie Chumney __________________________________

Hör nu och häpna men lade du märke till att i den 1:a videon sa han att Messias inte kände de laglösa och att dessa inte gjorde Faderns vilja (A – Nomian) (Utan – Torah)

Han sade även att de som han kände stod i en så nära relation med Messias som Kvinna – Man är. I den andra videon vi nyss kommenterat förklarar han alltså att den kvinnan (Bruden) som står i nära relation med brudgummen (Messias) bär en synlig ring.

Chumney menar helt uppenbart att bruden som känner brudgummen har en ring på sitt finger som betyder att hon håller Sabbaten och Herrens Högtider och avstår från Fläskkött.

Konsekvensen av det påståendet blir att alla vanliga kristna som inte ännu fått möta dessa väldiga uppenbarelser genom Elia om Sabbater och Högtider och Fläskkött är de Laglösa i Matt 7. (Kolla det en gång till att det blir ju summan av vad han säger)

Då måste man genast ställa sig frågan vart står Lars Enarsson i förhållande till dessa Elia tankar? Eller Mark Biltz? Menar de samma sak? Kolla in Biltz på Vakna sverige.se

En annan konsekvens av Chumneys undervisning blir ju att Andens frukt (Sing) är  hålla Sabbat och Högtiderna och att inte äta Fläskkött. (Gal 5)

Ännu en konsekvens är att Paulus nämner att vi får Anden som en pant på vår förlossning. Det heter Arrabbon på grekiska och betyder Förlovningsring. Det handlar om det inre livet med Gud och inte något yttre.

Ef 1:13 I honom har också ni, sedan ni hört det sanna budskapet, evangeliet om er frälsning, ja, i honom har också ni, sedan ni kommit till tro, tagit emot den utlovade helige Ande som ett sigill. 14 Anden är en handpenning (Gk: Arrabbon) på vårt arv, att hans eget folk skall förlossas, för att hans härlighet skall prisas.

V 14 Arrabbon = En förlovningsring på Grekiska.

  • Chumney sa att ringen var ett yttre tecken
  • Bibeln säger att det är ett inre tecken.

Chumney säger att du får ringen och duger inför Gud (Rättfärdighet) om du lyder en massa olika Torah bud som Sabbat och Högtider och avstår från Griskött.

Bibeln säger att vi får ta emot Anden (Ringen – Arrabon) från Jesus Kristus av bara Nåd fritt och för intet.

Det verkar som om Chumneys rötter kommer ifrån kunskapens träd. Hur är det med de andra Sabbats-predikanterna?

Det framkommer på nätet att Eddie Chumney står för en kontroversiell teologi som kallas för “The Two House Theology” >>   En teologi som liknar Kingdom Now ganska mycket.

Citat från sidan.

I’ve been critical of identity based dysfunctional elements within the Two House movement that breeds prejudice, including a teaching by Eddie Chumney that states that the “seed of Avraham” is Ephraim. NOT!  No.  Mashiyach and Rav Shaul and all of Scripture plainly teach that the “SEED” of Abraham is MASHIYACH!  The SEED of Woman is Mashiyach!  No Sir.  Mashiyach is the light to all the world, not only to you and your religious Ephraimite, Two House agenda.  To the Jew first and then to the Gentiles, simply because YHWH made His covenant with Judah and Israel, not directly with American ex-Christian WASP’s.  Many Ephraimite leaders pick the part of Torah that suits them and wilfully and foolishly ignore the others that they never learned in church.
 
Y’shua didn’t play favourites, first he went to Jews (being one himself) and then he preached that his followers extend repentance for the forgiveness of sins to all nations.  Eddie Chumney and other Two House leaders have built religious fiefdoms by appealing to the carnal, lower nature of man’s pride, they stroke American egos by making believe their followers are head and shoulders above the rest of the Jews and Goyim.  So sad really.  The fact is that most leaders within the “Hebraic Roots” movement aren’t even “Hebraic”, they’ve only dusted off a few Hebrew terms.  Hebraic ultimately means to “cross over” into Mashiyach, rather than make an intellectual “Hebraic” religion about him.  The core of the Torah is Mashiyach who magnified Torah and made it honorable, he did not magnify politics or bloodline or systematic theological identity issues.  We see plenty of evidence in the New Testament where Paul downplayed the religious flesh, the son’s of Avraham identity crowd tried to elevate their blood identity over the Israel of Elohim, but Paul never bought into it.  The Israel of Elohim is the Kingdom and Government of Mashiyach, not a denomination or race of people of this world who think they have exclusive rights to Torah or Mashiyach.
 

Eddie Chumney blev avstängd från en kristen radiostation i USA för att han undervisade att troende hedningarna är Efraim (Nordriket i förskingring) >>

Så här sa han år 2000 / 2.  Eddie Chumney, Hebraic Heritage Newsgroup, April 25, 2000, “Why Passover? Why Now?” >>

“Christians have failed to understand a Biblical principle that ISHMAEL (Morman belief and British Israelism) comes before ISAAC (the true belief, understanding and restoration of both houses of Israel) through a world-wide sovereign outpouring of God’s Holy Spirit (Ruach HaKodesh) otherwise named the SPIRIT of Elijah who is turning the hearts of the children (Christianity) to the fathers (Judiasm) and the hearts of fathers (Judaism) to the children (Christianity).

 Lite länkar

Här är undervisning på Mp3 med Chumney som heter “The two houses of Israel” som är en underlig blandning av Kristendom och Judisk Talmud och Torah. För att få fram sin lära om Elias kommande igen lyfter Chumney upp Talmud till samma nivå som Guds ord.

Del 1 Del 2 Del 3 Del 4  (Varning testa noga mot Guds ord vad som sägs här)

  • Chumney säger att VÄGEN = TORAH
  • Men det är inte sant för Jesus själv är VÄGEN
  • Lägg märke till likheten med Kingdon Now läran

Det här är precis vad Jakob Prasch varnade för i sin undervisning ” Nya Judaisterna”  >> 

Chumney lyfter upp en del innehåll i Rabbi Shneersons böcker nästan likvärdigt med Guds eget ord. Denne Shneerson trodde många av hans efterföljare var Messias själv.

Intressant undervisning om de Hebreiska Rötterna Del 1 Del 2 Del 3 Del 4 Del 5 Del 6 Del 7 Del 8 Del 9 

Eddie Chumney säger att Torah är Livets Träd >> och det är exakt vad Kabbalisterna lär >>  (Judisk Mysticism)

Bibeln säger däremot precis tvärt emot.

Gal 3:21 Strider då lagen (Torahn) mot Guds löften? Nej, inte alls. Om vi hade fått en lag (Torahn) som kunde ge liv (Heb: Chay) då hade verkligen rättfärdigheten kommit av lagen. (Torahn)

Men vad skall vi då följa? Anden

Gal 5:25 Om vi har liv (CHAY) genom Anden, låt oss då även följa Anden.

Ser du vad konsekvensen blir här? Eddie Chumney är som en orm som pekar på Kunskapens Träd. Det är här exakt samma prövning som när Jesus frestades av ormen i öknen att göra bröd av sten.

Luk 4:3 Då sade djävulen till honom: “Är du Guds Son, så befall att den här stenen blir bröd. 4 Jesus svarade honom: “Det står skrivet: Människan lever inte bara av bröd.”

Det är direkt hämtat från 5 Mos

5 Mos  8:3 Han ödmjukade dig och lät dig hungra, och han gav dig manna att äta, en mat som varken du eller dina fäder kände till, för att han skulle lära dig förstå att människan lever inte bara av bröd, utan av allt som utgår från HERRENS mun.

King James

Luk 4:4 And Jesus answered him, saying, It is written, That man shall not live by bread alone, but by every word (RHEMA) of God.

Andemeningen är att du måste ha Andlig inspiration från Gud först (Liv) Och det Anden inspirerar dig till att göra skall du göra. Det är Tro!  Laglöshet är definitivt inte alls som Eddie Chumney undervisar utan det är precis det Eddie Chumney undervisar istället.

Han undervisar att göra Torah utan att först ha blivit inspirerad av Anden först. Det är exakt vad Adam och Eva testades för. Det är också Andemeningen i Paulus undervisning i Romarbrevet 2:17-29

Jag skall citera ett intressant mail vi fick för några dagar sedan från en vän som numera är avstängd på ett forum där man förespråkar en NyJudaistisk linje.

Ja, de blir lite arga de här Ny-Judaistiska killarna, när man påpekar att Jesus gjorde en ände på lagen vid korset. När jag sedan påstod att Torahn = Kunskapens träd
(citerade Sven Reichman), då blev de riktigt griniga.

I ljuset av bibeln så har givetvis Sven Reichmann helt rätt så tydligen handlar det om att NyJudaisterna inte vill höra Guds Ord. De har hamnat i Kol 2:8

Kol 2:8 Se till att ingen rövar bort er med sin tomma och bedrägliga filosofi, byggd på mänskliga traditioner och stadgar (= TALMUD) och inte på Kristus.

Anden skall driva oss och bibeln (Torah) skall fungera som en kontroll mekanism där vi kan se om vi drivs av Anden eller ej. Helgelsen igenom Anden skall driva oss i den riktningen det kan bokstaven aldrig klara av.

Andens frukt beskrivs i Gal 5 och där står inte ett dugg om Sabbat eller Fläskkött eller Högtidsdagar som Eddie Chumney säger är frukten.

Uppdaterat: Är denna undervisning en del i förförelsen Dominionism/Kingdom Now? Man kan ju undra efter att ha läst den här bloggen HERESCOPE

Där nämns om de 7 Kullarna och om en kommande Elia Revolution. Är det samma Elia Revolution som Eddie Chumney förespråkar? Finns det 2 Elia Revolutioner helt plötsligt? Frågan är om det inte är samma?

Kingdom Nows Elia Revolution handlar om att vi måste göra något för att Messias skall kunna komma tillbaka igen.

I Kingdom Nows Elia Revolution så måste Apostlar och Profeter komma för att göra Bruden redo.

Eddie Chumneys Elia Revolution handlar också om att Bruden måste göra någonting innan Messias kan komma tillbaka igen.

I Eddie Chumneys Elia Revolution måste på liknande sätt en Eliaarmé komma för att göra Bruden redo.

I Kingdom Nows Eliarevolution så kommer det en stark utgjutelse av Anden (Latter Rain) >>

I Eddie Chumneys Eliarevolution kommer en stark utgjutelse över jorden kallad Eliasande >>

För mig verkar det som om det finns ett Elittänkande inbakat i båda Eliarevolutionerna. Jag tycker mig se hur det som är en villoläras absoluta centrum försöker att smyga sig in och det är att förflytta fokuset bort ifrån medlaren Jesus Kristus till människan.

Jag kommer att återkomma när jag fått lite mer fakta vad Eddie Chumneys nätverk egentligen vill med sin Eliarevolution.

Här är en intressant sida som kan kasta lite ljus över Eliarevolutionen >> Särskilt ett påstående som Eddie Chumney gör belyses på sidan. Eddey sa på videon att vi skall gå tillbaka till den Kristendom som fanns på 100 talet för den hade Judiska rötter.

Då måste vi ställa oss frågan vad menar han med det? För sidan säger att: ” Många i den här Eliarörelsen grundar sig på Rabbinska skrifter och då gärna den Babylonska Talmud och Midrash. Det är så att den moderna Judaismen vi ser idag är inte alls grundat på skriften utan vilar på Fariseernas lära från 100 talet. (Se Prasch >>) Detta är alltså de äldstes stadgar som Jesus gick så hårt emot och sa att dessa stadgar gör så att ni bryter Guds bud.

De äldstes stadgar finns alltså bevarade i ett jättestort verk som heter “Talmud”. Jesus själv fäste ingen som helst uppmärksamhet till dem. Istället påpekade han att de gjorde buden om intet genom att hålla traditionen.

Mat 15:1 Sedan kom några fariseer och skriftlärda från Jerusalem fram till Jesus och frågade: 2 “Varför bryter dina lärjungar mot de äldstes stadgar? (Talmud) De tvättar inte händerna innan de äter.” 3  Han svarade dem: “Varför bryter ni mot Guds bud för era stadgars skull (Talmud)

Mat 15:7 Ni hycklare, rätt profeterade Jesaja om er: 8 Detta folk ärar mig med sina läppar, men deras hjärtan är långt ifrån mig. 9  Förgäves dyrkar de mig, eftersom de läror de förkunnar är människors bud.” (Talmud)

På samma sida kan du finna vad jag anade och misstänkte det är att Kingdom Nows Eliarevolution (Latter Rain) och Eddie Chumneys Eliarevolution tycks vara “släkt”

På en konferens som hette Messias – 99  profeterar Kingdom Now (Latter Rain) “profeten” Rick Joyner så här:

“. . .in the last five years God has begun to do something. He’s raising up a prophetic righteous remnant, that are calling the Church back to their Jewish roots. . .And you know I believe one of your ultimate callings, I personally believe and I may be saying this jealously, your ultimate calling is to the Church. To help us. To help us. We’re not going to get there without what you’ve got. And to be honest with you, I don’t think you really know what you’ve got yet. I really don’t. I don’t think it’s clear to you yet. I believe it’s getting clear. But we’re not going to get where we’re supposed to be without you.” (Mycket människocentrerad profetia)

Det är tydligen exakt samma Eliarevolution Eddie Chumney förespråkar som den som Kingdom Now (Latter Rain) förespråkar. Och då råder jag er till att läsa Kingdom Now – Ogräset  >> Även De 7 Kullarna Dominion /Kingdom Now >>

Ni som känner till Latter Rain känner väl till Manifested sons of God. >>  Den här undervisningen av Bill Cloud oroar oss mycket

http://www.billcloudblog.com/birth-pangs-and-the-sons-of-god/

Särskilt om du vet att han har samma lära som Chumney som säger att upprättelsen kommer igenom en världsvid andeutgjutelse kallad Elias ande.

CITAT: Eddie Chumney, Hebraic Heritage Newsgroup, April 25, 2000, “Why Passover? Why Now?” >>

De Kristna har misslyckats och inte förstått den bibliska principen att ISMAEL (Mormoner och Britisk Israelism) kommer före ISAK (Den sanna tron och kunskapen om ett upprättande av de båda husen av Israel) och det kommer att ske igenom en världsvid utgjutelse av Guds Helige Ande (Ruach HaKodesh) eller som det också kallas Elias Ande och den anden kommer att vända Barnens hjärta (De Kristna) till Fäderna (Judarna) och Fädernas (Judarna) hjärta till barnen (De Kristna)

Mvh Janne Ohlin

 

 

 

This entry was posted in DISCERNMENT. Bookmark the permalink.