Jakob Prasch Ny – Judaisterna del 2

Pdf för utskrift >>

Jakob Prash undervisar här från 3 videos med titeln “The New Galatians”. Jakob Prasch har startat Moriel ministries, Jakob Prasch är en Messiansk jude och talar både Hebreiska och Grekiska flytande. (Obs! Men vi tar avstånd från hans Pre-Trib och Kvinno syn)

Jakob Prasch

Fortsättning från Del 1

Del 2

1 Kor 9:19 Eftersom jag är fri och oberoende av alla, har jag gjort mig till allas tjänare för att vinna desto fler. 20 För judarna har jag blivit som en jude för att vinna judar. För dem som står under lagen har jag, som inte själv står under lagen, blivit som den som står under lagen för att vinna dem som står under lagen. 21 För dem som är utan lag har jag blivit som den som är utan lag, för att vinna dem som är utan lag, fast jag själv inte är utan Guds lag utan lever i Kristi lag. 22 För de svaga har jag blivit svag för att vinna de svaga. För alla har jag blivit allt, för att jag i varje fall skall frälsa några.

Englands missionärer gjorde de troende till engelsmän i andra länder. Men Hudson Taylor levde som en kines i Kina och gjorde dem inte till engelsmän.

1Kor 7:17 Bara det vet vi, att var och en skall leva i den ställning som Herren har tilldelat honom, då Gud kallade honom. Detta föreskriver jag i alla församlingar. 18 Blev någon kallad som omskuren, skall han inte försöka att dölja det. Blev någon kallad som oomskuren, skall han inte låta omskära sig. 19 Det har ingen betydelse om någon är omskuren eller oomskuren. Vad som betyder något är att man håller Guds bud. 20 Var och en skall bli kvar i den ställning han hade när han blev kallad.

Omskärelsen var till före Mose lag kom. Och praktiserades av Patriarkerna. När en Jude omskär sig idag gör han det inte för att komma in under lagen utan för att bekräfta att han just är Judisk.

Men i Galatien sa Paulus att de som föröker tvinga andra att bli omskurna borde kastrera sig själva. För en Jude har omskärelsen att göra med en identitet. Men för en ickejude att omskära sig betyder det att han kommer in under lagen. En bekräftelse på att man nu underordnar sig Judaismen som religion.

Det är inga problem när Judar omskär sina barn för det är ju Judar. Men Paulus säger att ickejudar skall inte omskära sig alls. Han menar att de inte skall göra sig ett med denna religion. Judaism idag är precis lika falsk som någon annan falsk religion.

Romersk Katolicism är en total korrumption av sann biblisk kristendom. Talmud Judaism är en total korrumption av sann Mosaisk Judendom. Rabbinerna har gjort sig cisterner som inte håller vatten. Talmud Judendom är en korrumption av sann Judaism. Precis likadan som Romersk Katolsk kristendom är mot den sanna läran.

Ohlins: Eddie Chumney blandar vilt Kristendom – Talmud Judaism – Lagen.

Bibeln säger solklart att du inte ska ge upp din gamla identitet när du blir frälst. Om du är missionär som Hudson Taylor var i Kina och blev som en av dem för att vinna dem för Gud så är den en sak. Men gör du det på lagiskhetens väg till Judendom så skall du inte göra det alls.

Det är sagt att alla Jesu efterföljare skall komma från alla nationer och tungomål. om Gud nu hade velat göra alla till Judar så kunde han väl ha gjort det eller åtminstånde sagt så.

1 Kor 9:21 För dem som är utan lag har jag blivit som den som är utan lag, för att vinna dem som är utan lag, fast jag själv inte är utan Guds lag utan lever i Kristi lag.

När någon blir född pånytt så är han inte längre under syndens och dödens lag utan lever nu under Kristi lag. Nåden är starkare än Mose lag (Bokstav) eftersom den är Ande och liv (Kristi Lag) Du behöver inte anstränga dig för att övervinna utan du förblir bara i honom för att han har övervunnit världen.

Gal 5:16 Vad jag vill säga är detta: vandra i Anden, så kommer ni inte att göra vad köttet begär. 17 Ty köttet söker det som är emot Anden och Anden söker det som är emot köttet. De två strider mot varandra för att hindra er att göra det ni vill. 18 Men om ni leds av Anden, står ni inte under lagen.

En Andefylld människa kommer kanske att falla för frestelse men hon kommer genast att komma upp igen och vinna seger. Men det kommer inte en religiös människa att göra om hon inte omvänder sig.

Något som är viktigt att veta om är att Andens frukt är självkontroll eller självbehärskning. Det får man bara när Anden har kontroll över mig så att säga. Det innebär att man inte efter det man blir frälst berusar sig redlöst varje helg. Då har inte Anden kontroll över mig och vad jag gör så enkelt är det.

Ni såg ju förresten de här galna väckelserna med hysteriska skratt och skakningar. Vi sa direkt att det här är ju inte bibliskt, Vika påhopp vi fick: Ni är lagiska osv. Men det finns ingen som helst biblisk grund för en sådan väckelse och dessa manifestationer.

De som förespråkar något sådant här överträder kristi lag. Och de är ute på farlig mark

Lägg märke till hur man skrattar samtidigt som Guds ord försöker att predikas i kyrkan här. På den här tiden så började man behandla Guds ord som någonting tråkigt i jämförelse med dessa upplevelser.

Det vidrigaste är nog John Scotlands video från Toronto lägg märke till hur han behandlar Guds ord inför människor. Som något tråkigt i jämförelse till manifestationerna.

Kan man inte urskilja vad det är för ande bakom det här så kan man nog inte urskilja vilken ande det är bakom Lagpåtvingandet heller. Men lyssna riktigt ordentligt så får du höra att i budskapet ligger att DU skall göra någonting först… Sedan skall Gud göra något….

Det är bara det att väljer man den vägen kommer inte Gud att göra någonting alls för det är Kains väg. Och den vägen ruinerar dig på det Andliga Livet.

1 Mos 4:4 Även Abel bar fram sin gåva av det förstfödda i sin hjord, av djurens fett. Och HERREN såg till Abel och hans offer, 5 men till Kain och hans offer såg han inte. Då blev Kain mycket vred och hans blick blev mörk.

Mvh Janne Ohlin

 Gå till Del 3

This entry was posted in DISCERNMENT. Bookmark the permalink.