Jakob Prasch – Ny Judaisterna del 3

Pdf för utskrift >>

Jakob Prash undervisar här från 3 videos med titeln “The New Galatians”. Jakob Prasch har startat Moriel ministries, Jakob Prasch är messiansk Jude och talar både Hebreiska och Grekiska flytande. (Obs! Men vi tar avstånd från hans Pre -Trib och Kvinno syn)

Jakob Prasch

Fortsättning från Del 2

Del 3

De här lärorna som Toronto och liknande gör människor beredda att ta emot laglöshetens människa i 2 Tess 2

2 Tess 2:9 Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under 10 och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den, så att de kunde bli frälsta.

Du och jag som troende är under en lag och det är Jesu Kristi lag. Kom ihåg vad Paulus sa: Låt var och en vara kvar i den ställning han hade när han kallades.

1 Kor 7:20 Var och en förblive i den kallelse vari han var, när han blev kallad.

Jag var i en Messiansk församling i London och dit kom ofrälsta Judar för man bjöd in Judar dit för att de skulle få höra evangeliet. Där firar man Sabbat och det är viktigt att Judar får vara kvar i sin kultur.

En Kippa på huvudet

Att sätta en Kippa på huvudet gör ingen mer Judisk för det. Det gör med all säkerhet heller ingen mer Kristen. Det handlar endast om en kulturell sak men om du gör det mer än det så har du fått problem.

Rom 14:4 och vem är du som dömer en annans tjänare? Om han står eller faller, det kommer allenast hans egen herre vid; men han skall väl bliva stående, ty Herren är mäktig att hålla honom stående. 5 Den ene gör skillnad mellan dag och dag, den andre håller alla dagar för lika; var och en vare fullt viss i sitt sinne. 6 Om någon särskilt aktar på någon dag, så gör han detta för Herren, och om någon äter, så gör han detta för Herren; han tackar ju Gud. Så ock, om någon avhåller sig från att äta, gör han detta för Herren, och han tackar Gud.

Bibeln säger solklart att vi inte skall döma andra människor för vilka dagar de noga observerar. Det finns en galning som har en Webbsida som skrev till mig och gick emot mig inte för att jag firade Jul. eller rättare sagt därför att jag inte varnade andra för att fira jul.

Vi ska inte döma andra alltså utan de skall få bli övertygade i sina egna sinnen.

Kol 2:16 Låten därför ingen döma eder i fråga om mat och dryck eller angående högtid eller nymånad eller sabbat. 17 Sådant är allenast en skuggbild av vad som skulla komma, men verkligheten själv finnes hos Kristus.

Ser du att det står att det bara är en skugga av vad som skall komma? Och vad skulle skuggbilden göra? Den skall bara leda oss fram till Jesus Kristus. Men nu när Jesus Kristus har kommit vad skall du då med skuggbilden till? Ingenting.

Jag vill varna er för de människor som lagiskt säger att vi måste fira Sabbaten på en Lördag istället för Söndag. De tar alltså skuggan och försöker göra den till en verklighet och då missar de målet.

Håll Sabbat! Håll Högtiderna ! Ät inte Fläskkött! Lördag inte Söndag!

Det är fullkomligt ointressant vilken dag du firar på överhuvudtaget. Varför försöker du att överge din egen kultur för någon annans kultur? Om du inte är missionär i ett annat land då blir man ibland tvungen.

Det är bara 4 saker som hedningarna blev av Den Helige Ande igenom Apostlarna uppmanade att hålla. Vi har redan förklarat vad binda och lösa betyder förut.

  • Luo = Lösa och Deo = Binda
  • Hitir = Lösa och Assur = Binda (Hebreiska)

4 saker var de alltså Deo – Bundna att hålla

Apg 15:19 Därför anser jag att vi inte skall göra det svårt för de hedningar som vänder sig till Gud 20 utan endast skriva till dem att de skall avhålla sig från sådant som orenats genom avgudadyrkan, från otukt, från köttet av kvävda djur och från blod.

Du kan äta vad du vill och du kan avstå frå att äta vad du vill: Men du skall förstå att om du avstår så gör det dig inte ett dugg heligare för det. Detta är bara en skugga sa vi förut och verkligheten är i Kristus.

Du skall vara på din vakt när det gäller det extrema i den Messianska rörelsen. Det finns sunda förkunnare i rörelsen och det finns osunda förkunnare som Ny Galaterna. De som försöker att tvinga inte bara Judar utan också hedningar in under lagen. Dessa lyfter upp det Judiska mer än Jesus.

Det finns en sak till som är viktig då det gäller lagen

1 Kor 5:6 Ert skryt låter inte bra. Vet ni inte att lite surdeg syrar hela degen? 7 Rensa bort den gamla surdegen för att ni må vara en ny deg, eftersom ni är osyrade. Ty vårt påskalamm Kristus har blivit slaktat. 8 Låt oss därför hålla högtid, inte med gammal surdeg, inte med ondskans och elakhetens surdeg, utan med renhetens och sanningens osyrade deg.

Vet du vad Aposteln gör här? Jo han låter skuggan få leda till Jesus. Det finns mjölk och så finns det fast föda.

Heb 5:10 och han blev av Gud kallad överstepräst, en sådan präst som Melkisedek. 11 Om detta har vi mycket att säga som är svårt att förklara, eftersom ni har blivit så tröga att lyssna. 12 Ty fast ni för länge sedan borde ha varit lärare, behöver ni någon som undervisar er igen i de första grunderna av Guds ord. Ni behöver mjölk, inte fast föda. 13 Ingen som lever av mjölk är mogen för en undervisning om rättfärdighet. Han är ännu ett barn. 14 Den fasta födan är till för vuxna, för dem som genom övning har fått sinnet skärpt till att skilja mellan gott och ont.

Om du bara kan förstå grunderna i NT så lever du av mjölk men ett barn skall mogna och avvänjas så att hon kan börja äta fast föda.

När du hör predikningar från människor som enbart handlar om nya förbundet och inte hur det gamla föregår det nya så äter du barnmat. Ser du nu hur Paulus delar ut fast mat i Korintierbrevet 5 ? Han börjar med osyrade brödets högtid och Påskalammet.

Du får gärna fira högtidsdagar men du måste förstå hur Jesus uppfyller dem. Om du inte rätt förstår Yom Kippur så kommer du heller inte att få en full förståelse av Kristi försoning. Om du inte rätt förstår Påsken så kommer du inte heller fullt ut att förstå frälsningen.

Om du inte förstår Seder så kommer du inte fullt ut att förstå nattvarden heller. Förstår du inte bilden av surdegen så missar du något om synden. Förstår du inte symboliken i GT så kommer du inte att förstå uppenbarelseboken. Du behöver inte hålla lagen men du behöver förstå den och det är en stor skillnad.

Vad säger nu Paulus till galaterna?

Gal 3:1 Ni dåraktiga galater! Vem har förhäxat er, ni som har fått Jesus Kristus framställd för era ögon som korsfäst?

När någon försöker att tvinga dig in under lagen speciellt som en hedning så är detta inget annat än Häxkraft. På Grekiska – Sätta ett ont öga på dig! Du kan omöjligt leva under 2 förbund på en gång antagligen är du under nåden eller under lagen.

Jag vet att detta med häxkraft förekommer här i Nottingham men jag varnar er låt ingen föra er in under lagen. Detta är inte Messiansk Kristendom utan ren och skär häxkraft.

Översatt av Janne Ohlin

Ohlins: Jakob Prash sätter fingret på just det som också börjar att komma in här i Sverige. Ni som följt en del forum känner väl till den debatt som rasat ett par år nu i den här frågan. Och detta har lett till en hel del splittringar i församlingar i landet.

Prash varnar för att mörkret även försöker splittra de Messianska församlingarna se artikeln (Eng) >>

Vill man stå upp för sanningen idag får man finna sig i att bli både förtalad och missförstådd. Vi tänker aldrig träda upp i någon som helst debatt när det gäller lagen. Varför då? Jo just därför att vår instruktionsbok bibeln varnar oss för det.

Tit 2:11 Ty Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor. 12 Den fostrar oss att säga nej till ogudaktighet och världsliga begär och att leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt i den tid som nu är,

Lägg märke till att detta inte är Lagen (Torahn) som fostrar oss för när det gäller den säger han.

Tit 3:9 Men undvik dåraktiga dispyter och frågor om släktregister och kiv och stridigheter om lagen. (Torah) Sådana är skadliga och helt meningslösa.

För att vi skall förstå att det är skillnad säger Paulus ytterligare

Rom 6:14 Synden skall inte vara herre över er, ty ni står inte under lagen utan under nåden.

Här följer en länk till Messianska församlingar och organisationer knutna till Moriel Ministires.  >>  Övriga länkar från Moriel Ministries >>

 

This entry was posted in DISCERNMENT. Bookmark the permalink.