Jakob Prash – Ny Judaisterna – Del 1

Pdf fil för utskrift >>

Jakob Prash undervisar här från 3 videos med titeln “The New Galatians”. Jakob Prasch har startat Moriel ministries, Jakob Prasch är messiansk Jude och talar både Hebreiska och Grekiska flytande. (Obs! Men vi tar avstånd från hans Pre-Trib och Kvinno syn)

Det finns de som påstår att Jakob Prasch också förespråkar Judisk tradition. Men efter att ha hört det här tvivlar jag på det påståendet. Här går han emot det istället och kallar dagens Judaism för Talmud – Judaism och totalt korrumperad.

Jakob Prasch

Intressant är hur en messiansk Jude med så stor ingång bland de messianska församlingarna både i Israel och i andra delar av världen ser på den nya influensen “Ny Judaisterna” och “Sabbatstvånget”

Del 1

Vi sammanfattar undervisningen här nedan:

Idag kan vi se hur fler och fler överger kyrkorna för att de inte kan finna någon kyrka där man kan få någon bra och korrekt undervisning. De kommer istället för att få mat på såna här konferenser, den mat de skulle fått om församlingen fungerat som den skulle.

Men det är också glädjande att fler och fler vaknar upp över Israel och Judarnas profetiska roll i Guds ord. När detta uppvaknande sker så kommer också frågan om lagen upp och hur man skall förhålla sig till den. Detta är ingenting nytt, det är redan förklarat i Bibeln av Apostlarna hur vi skall förhålla oss till lagen. Det enda vi behöver göra är att gå till Bibeln för att hämta svar.

Där skriver Juden och Aposteln Paulus följande

Gal 1:6 Jag är förvånad över att ni så hastigt avfaller från honom som har kallat er genom Kristi nåd och vänder er till ett annat evangelium 7 fast det inte finns något annat. Däremot är det några som skapar förvirring bland er och vill förvränga Kristi evangelium. 8 Men om det än vore vi själva eller en ängel från himlen som predikade evangelium för er i strid med vad vi har predikat, så skall han vara under förbannelse. 9 Det vi redan har sagt säger jag nu än en gång: om någon predikar evangelium för er i strid med vad ni har tagit emot, så skall han vara under förbannelse.

Han tar upp ämnet för att det kom falska förkunnare som ville att de skulle underordna sig den Judiska lagen. Men vi måste förstå en sak här.

Dan 9:24 Sjuttio veckor är bestämda över ditt folk och över din heliga stad för att göra slut på överträdelse, försegla synder, försona skuld, föra fram en evig rättfärdighet, fullborda syn och profetia och smörja den Allraheligaste. 25 Vet därför och förstå: Från den tid då ordet gick ut att Jerusalem skulle återställas och byggas upp till dess den Smorde Fursten kommer, skall det gå sju veckor och sextiotvå veckor. Gator och vallgravar skall på nytt byggas upp, trots tider av svårigheter.

Hela det Levitiska prästerskapet är helt uppbyggt kring offersystemet. Men sedan Jesus dog och år 70 kom, då templet förstördes är det totalt omöjligt för någon att hålla lagen. Ingen Rabbin i världen hur nitälskande han än kan vara, förmår att hålla lagen, för det finns inget tempel och inte heller någon överstepräst, om man inte tror på Jesus och att Kristi Kropp är templet.

Den som tror på Jesus och underordnar sig honom har en Överstepräst och ett Tempel och ett Försoningsblod men Judarna har det inte. Så vad vi ser idag är ingen äkta Judendom. Det är en förfalskning och kallas för Talmud – Judaism. Den kom till genom att man måste kompensera sig för det faktum att man omöjligt kan hålla lagen sen år 70 då templet förstördes.

Kompensationen ligger i att man har bestämt att nu måste man göra andra laggärningar mer istället, för att liksom låta de gärningarna väga upp och kompensera det man inte kan hålla längre när Templet är borta. Men samtidigt uppfyller man nu en annan profetia i Bibeln.

Jer 2:13 Ty mitt folk har begått en dubbel synd: (1) De har övergivit mig, källan med det levande vattnet, och (2) gjort sig usla brunnar som inte håller vatten.

Med detta menas att de 1. Förkastade Messias som är källan med levande vatten (Anden) (Joh 4 + Joh 7) 2. De kommer att införa en totalt korrumperad religion för att kompensera och ersätta den Torah man inte kan hålla.

Rom 3:20 Ty ingen människa förklaras rättfärdig inför honom genom laggärningar. Genom lagen ges insikt om synd.

Det stora problemet med det Judiska folket idag är inte att man förkastade Messias. Det är bara resultatet av problemet. Problemet är att man förkastade Moses och Torahn (Lagen).

Joh 5:46 Om ni trodde Mose, skulle ni tro på mig, ty om mig har han skrivit. 47 Men tror ni inte hans skrifter, hur skall ni då kunna tro mina ord?”

Om de verkligen trodde på Torah så skulle de se och förstå att Messias har kommit redan. Judarnas förkastelse av Messias är Judarnas förkastelse av Torah. Så all Judaism som du ser i dag är ett resultat av deras förkastande av Torahn.

Idag ser vi ett allt större problem bland en del kristna och det är att man försöker hålla den lag som Judarna själva inte klarar av att hålla. Lägg märke till att Paulus säger att den som predikar ett annat evangelium är förbannad.

Om någon undervisar att frälsningen kommer genom sakrament som den Romersk Katolska Kyrkan undervisar så är han alltså förbannad av Gud. Tror du verkligen att en “Hokuspokus” ritual från en möjlig Pedofil – präst kan frälsa dig?

Likadant är det med Rick Warrens evangelium det är ett annat evangelium om en Fredsplan och inte Guds evangelium. Om du tror att det är Guds väg till frälsning blir du förbannad av Gud.

Frälsning är att Gud blev en människa och dog för våra synder. Han dog på korset för våra synder och Guds vrede drabbade honom. Han upprestes från de döda för att ge oss det eviga livet. Evangelium handlar om tro och omvändelse. Och när vi blir födda på nytt så är det helt och hållet bara Guds nåd. Detta är det enda sanna evangeliet och om vi tror att vi kan bli frälsta på något annat sätt så blir vi förbannade också.

När Paulus nu skriver till Galaterna så säger han att de har förvrängt Kristi sanna evangelium.

Lagiskhet säger att vi blir frälsta genom att göra goda gärningar. Eller som de sa till Galaterna genom att hålla lagen. NT säger oss klart och tydligt att på den vägen blir ingen rättfärdig och frälst.

Abraham som är den förste Juden, han trodde på Gud redan innan lagen var given. Han blev tack vare det räknad som rättfärdig inför Gud. Så det är väl ganska klart att Guds vilja för Judarna var inte att lagen skulle frälsa dem. Så lagiskheten säger att du kan bli frälst genom lagen.

Nomianism säger: Vi är frälsta genom lagen + nåden. Du kan bli frälst men om du inte håller lagen så vandrar du inte i det Gud vill för ditt liv. Det finns nu en gren av Messianisk Kristendom som kommit in i Nomianism.

Det var precis det här som nu kom till Galatien och det är det äldsta “tricket” i Bibeln. Det är att fösöka få Guds folk att leva under två förbund. Du kan gå bara en bit bakåt i tiden så hade vi David Koresh och Waco – sekten. Den kulten kom i eldstrid med FBI och då förstod jag inte hur det kunde gå så snett.

David Koresh och Waco – sekten

Hur kunde man följa en sådan man? Hur var de som följde honom? Han hade 13 timmars undervisning varje dag ifrån Uppenbarelseboken. Han fick folket att tro att han var en änglavarelse från Uppenbarelseboken. Så han lärde att när ändetiden kommer så kunde endast han rädda dem och beskydda dem.

Jag försökte att se varifrån dessa kom som följde honom och upptäckte att allesammans som följde honom var Sjundedagsadventister. Med andra ord de försökte att leva under två förbund på en gång. Jag har varnat förut att så fort någon går in i en sak som är fel enligt Bibeln så öppnar man sig automatiskt för någonting som är ännu värre.

Så är det med de folk som följer Toronto-villfarelsen för det öppnar bara upp för någonting som är ännu värre. Sväljer man detta så kan man efter det tro på precis vad som helst. Om man luras in i att tro en villfarelse öppnar man sig helt automatiskt för någonting som är ännu värre.

Det är viktigt att vi förstår varför lagen gavs. Människosläktet föll och världen lades in under den ondes våld. Gud börjar med det Judiska folket för att Messias skulle födas och försona världen med sig själv. Så man kan säga att Judarna föreställde ett mikrokosmos av mänskligheten och dess tillstånd.

Det finns bara en religion Gud själv har instiftat och det är gammaltestamentlig Judaism enligt Mose. Gud själv gav Judarna lagen och han vill med den visa hur hela människosläktet har fallit i synd. Han ville visa genom det Judiska folket att människan inte kunde hålla Guds heliga lag.

Rom 3:23 Alla har syndat och saknar härligheten från Gud,

Den absolut största delen av lagen handlar om offertjänsten som egentligen behövdes för att man inte kunde hålla resten av lagen. Det Fariseerna gjorde var att man förflyttade fokuset till bokstaven istället för anden.

Den andliga bilden av “du skall inte mörda” var som Jesus sa: Om du hatar någon så begår du mord. Precis likadant var det med budet om otukt – Jesus sa: Det räcker med tankelivet.

Jesus han hänvisade alltid till andemeningen bakom lagen. Fariseerna såg bara till bokstaven och gjorde olika knep för att försöka hålla bokstaven. Men det är omöjligt för en människa att hålla lagen för lagen gavs just för att visa att vi har en fallen natur.

Judarna fick lagen för att demonstrera för hela mänskligheten att det inte går att hålla lagen och att vi behöver en frälsande Messias. Hela lagen pekar nämligen på honom och samtliga offerdjur i lagen är en bild på Messias Jesus Kristus.

Gal 3:23 Innan tron kom hölls vi i fängsligt förvar och var bevakade av lagen, tills tron skulle uppenbaras. 24 Så blev lagen vår övervakare fram till Kristus, för att vi skall förklaras rättfärdiga av tro.

Lagens uppgift var att visa att människan inte kunde hålla lagen för att sedan peka på Messias. Lagen är bara en skugga medan Kristus är verkligheten. Från Lagen kan du lära dig om Gud. Men bara genom Jesus kan du lära känna Gud för han uppenbarar Gud för oss.

Skuggan kan bara lära oss om Gud. Men Messias kan lära oss vem Gud verkligen är. Då måste vi ställa oss frågan: När verkligheten har kommit, behövs då skuggan? Svaret blir ett rungande Nej!

Heb 10:1 Lagen innehåller endast en skugga av det goda som kommer och inte tingen i deras verkliga gestalt. Därför kan lagen aldrig genom samma offer som ständigt år efter år frambärs, fullkomna dem som träder fram.

Kol 2:17 Allt detta är bara en skugga av det som skulle komma, men verkligheten själv är Kristus.

Hur ska man då använda lagen till det Judiska folket? Jo du kan peka och säga ni kan inte hålla detta för ni har ju inte ens en överstepräst. Templet är ju förstört och offren och tempeltjänsten är ju borta, så ni kan omöjligt hålla lagen.

Du kan även använda lagen till att vittna till ofrälsta att de inte heller kan hålla den. Visa dem att de behöver en frälsare precis som du och jag.

Gå till del 2

Mvh Janne Ohlin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in DISCERNMENT. Bookmark the permalink.