Varning! Rom-världskyrkan intar din ort! [De sju bergen]

Pdf för utskrift HÄR

Text: Elvor Ohlin

Är du beredd att gå in under Påven och katolska kyrkan?
Vet du vad Romersk katolska kyrkan står för?
Vet du vad katolicismen är?

Vi kan inte göra mer än att upplysa och varna alla som vill höra. Du väljer själv vilken väg du vill gå, men vi hoppas att du inte går mot Rom! Många är bedragna av ledare som själva är bedragna eller som har kompromissat, men vi är kallade att följa Jesus och inte människor.

Läs fakta om katolicismen:
Richard Bennett fd katolsk präst undervisar >>
Är katoliker kristna? >>
Snälla! Åk för Guds skull inte till Rom! >>
Vad du inte visste om Katolska kyrkan >>
Världskyrkan – en andlig sköka >>

De sju kullarna (De sju bergen)

Nu kommer DOMINION (Herraväldesläran) in i alla möjliga sammanhang. Planen sägs handla om att kristna ska “inta de sju kullarna” eller “de sju pelarna”. Det handlar om ett socialt “evangelium” och MAKT. Det verkliga målet är att förena alla under Påven i Rom (här finns både makt, pengar och positioner).

Här är en broschyr om en bönedag i Skara. Det är helt rätt att be för Sverige och för våra orter, för människor och oss själva. Men vad handlar texten om egentligen? För den som inte är insatt är det inte lätt att veta vad det är för plan bakom. Märkligt nog skrev jag om “De sju pelarna” i den senaste Ohlins fundering >> (20/8-2011). Karin Jansson skrev om De sju bergen/kullarna i Karins Nyhetsbrev – Sid 25-27 >>

Broschyren har texten:

Inte bara Rom är byggt på sju kullar. Varje samhälle byggs upp utifrån sju pelare – Näringsliv, Politik, Utbildning, Media, Kultur, Familj, Religion…
Gud kallar sin kyrka, sitt folk, att vara huvud, inte svans. Kristus bjuder sin församling att ta plats för att utöva inflytande…”

“De sju kullarna” eller “de sju bergen” handlar om Dominion/Kingdom now. Målet är en maktfullkomlig kyrka som ska “utbreda Guds rike så att Jesus kan komma tillbaka”, säger man. Därav kommer pratet om en jätteväckelse (Latter rain-läran). Men detta är ingen äkta väckelse och man vill inte höra talas om Bibelns varningar för den sista tidens avfall eller varningar. Undra på att Jesus gång på gång sa: “Se till att ingen bedrar er“.  Rötterna till Dominion finns i Trosrörelsen och (Ny)Apostoliska reformationen som kommer från Latter rain-läran. Samma tankar finns i Emerging Church-rörelsen, för att inte nämna Påvedömets pyramidstruktur – det verkliga “dominion-bygget”. I själva verket tar dessa ledare den plats som endast tillhör Jesus Kristus.

De tror att Gud har gett dem mandat att utbreda Guds rike – men deras rike är ett rike som är av denna världen. Vi skall inta, är ett vanligt uttryck och bokstavligen bygga Guds rike. Därför strävar de efter positioner i samhället för att inta “De sju bergen/kullarna” [andra uttryck: de sju sfärerna/pelarna]: politik, utbildning, media, näringsliv, ekonomi, familjeliv, kultur.

När man har intagit dessa “kullar” (herradömen) ska man skapa VÄRLDSFRED och EKONOMISK RÄTTVISA, påstår man. En del talar om att sätta en “kung” på varje berg/kulle… Det här förutsätter att man är MÅNGA och att mängden (alla!) underordnar sig de utvalda (maktfullkomliga) ledarna. Hela planen förutsätter att alla inordnas under Påvedömet i Rom = EKUMENIK! (Religionsblandning!)

Paradigmskifte

Ett paradigmskifte – ett nytt tänkesätt – ett nytt medvetandetillstånd krävs, för att inse att alla är ett, så att man når enhet och ekumenik. Metoderna är kontemplativ bön [mysticism], Kundalini, Oneness, New age kristusmedvetande… namnen är många men resultatet detsamma.

Andlig krigföring

Andlig krigföring ingår. Men detta är inte biblisk bön, utan det som utgår från trosförkunnelsens läror och som Bibeln varnar för i Judas brev och 2 Petr 2. För att förstå dessa läror rekommenderas Kent Gunnarssons avhandling från år 2004 Den kristna
gnosticismens återkomst: ett studium av Ulf Ekmans teologi >>
& Tio villoläror inom Trosrörelsens teologi >>

Upp17:3 I anden förde han mig då bort till en öken. Oc jag såg en kvinna sitta på ett scharlakansrött vilddjur, som var fullt med hädiska namn och hade sju huvuden och tio horn. 4 Kvinnan var klädd i purpur och scharlakan och smyckad med guld, ädelstenar och pärlor. I handen hade hon en guldbägare, full av skändligheter och smuts från hennes otukt. 5 På hennes panna var skrivet ett namn, en hemlighet: det stora Babylon, modern till skökorna och skändligheterna på jorden.
8 Vilddjuret (antikrists maktvälde utifrån ett nytt Romarrike och världsrike, NWO) som du såg, det var och är inte mer. Det skall stiga upp ur avgrunden och går sedan i fördärvet. De invånare på jorden som inte har sina namn skrivna i livets bok från världens grundläggning (de som väljer att följa Jesus), de skall förundras när de ser vilddjuret, eftersom det var och inte är men skall komma (historien upprepas och avslöjar människans ondska än en gång). 9) Detta är det sinne som ger vishet: de sju huvudena är sju berg som kvinnan sitter på. De är också sju kungar.

Dominion är inte vad Jesus har kallat oss till. Vi är kallade att gå ut med GUDS evangelium (det sanna evangeliet), fridens evangelium. Det är Herren Jesus som utbreder sitt rike, i människors hjärtan, som tar emot syndernas förlåtelse. Vi är kallade att följa Jesus och söka den helige Andes ledning – inte att sträva efter att inta positioner i samhället för att få inflytande genom makt och lagar. (Därmed inte sagt att det är fel att vara kristen och politiker) Guds rike fungerar inte så. Världsfred kommer inte förrän Fridsfursten Jesus återvänder. Guds rike är ett evigt rike för alla som här i livet har tackat ja och tagit emot Jesus som sin personlige Frälsare. Läs Bibeln!

Sverigebönen promotar 7 bergen-läran i Sverige. Tag varning.

Läs: Det eviga arvet nu eller sedan >>

/Elvor Ohlin

This entry was posted in DISCERNMENT and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.