Richard Bennett en f d Katolsk präst – Påven och Påvedömet

Vi följer med bestörtning den inriktning mot det stora avfallet som många kristna ledare har slagit in på i vårt land. Senast upphöjde Ulf Ekman påven i Madrid på en Katolsk ungdomskonferens.

Här följer ett sammandrag av en video med en f d Katolsk präst vid namn Rickard Bennett. Titeln är The Biblical Uncovering of the Pope and the Papacy

Rickard Bennett fd Katolsk präst

Påvedömet uppfyller Bibelns texter precis som en silkeshandske passar en hand. Det vi nu säger är inte spekulationer utan dokumenterade fakta. Vi läser från RKK:s egen Katekes:

Paragraf nr: 882 The Pope, Bishop of Rome and Peter’s successor, “is the perpetual and visible source and foundation of the unity both of the bishops and of the whole company of the faithful.””For the Roman Pontiff, by reason of his office as Vicar of Christ, and as pastor of the entire Church has full, supreme, and universal power over the whole Church, a power which he can always exercise unhindered.

Fritt översatt: Påven som är biskopen i Rom och Petri efterträdare är den eviga och synliga källan och grunden för både biskoparna och alla de trofasta. För att den Romerska Påvedömet i sin tjänst som Kristi Ställföreträdare och som Pastor över hela den kristna församlingen har en fullständig universell kraft och makt över hela församlingen. Denna kraft kan han alltid sätta i verket obehindrat.

Att han säger sig vara Kristi Ställföreträdare är det mest obehagliga av allt, för Jesus Kristus sa ju själv till oss vem som skulle träda in i stället för honom här på jorden.

Joh 14:16 Och jag skall be Fadern, och han skall ge er en annan Hjälpare, som alltid skall vara hos er 17 sanningens Ande, som världen inte kan ta emot. Ty världen ser honom inte och känner honom inte. Ni känner honom, eftersom han förblir hos er och skall vara i er.

Joh 16:7 Men jag säger er sanningen: Det är bäst för er att jag går bort. Ty om jag inte går bort, kommer inte Hjälparen till er. Men när jag går bort, skall jag sända honom till er.

Skriften är ju solklar att det är Anden som träder in för att representera  Jesus Kristus här på jorden. Det är Anden och inte Påven som har full universell kraft i Jesu namn. Det är DHA som leder en människa in i hela sanningen i Jesus Kristus. Det är Anden som föder oss genom Jesus till ett nytt liv.

DHA:s verk på jorden har ingenting med någon jordisk, själisk människa att göra. Men Påven i Rom säger att han är Kristi ställföreträdare på jorden.

2 Tess 2:3 Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram 4 motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud.

I Paulus egen tid så var den här laglöshetens hemligheten redan verksam. Det ordet  “laglöshetsns hemlighet” är precis motsatsen till det Paulus talar till Timoteus om.

1Tim 3:16 Och erkänt stor är gudaktighetens hemlighet: “Han som blev uppenbarad i köttet, rättfärdigad i anden, sedd av änglar, predikad bland hedningarna, trodd i världen, upptagen i härligheten.

Lägg märke till att det är i Guds hus han skall ta över (2 Tess 2:4) Han skall uppträda som Gud. Ordet för tempel är här NAOS (grek) och betecknar då – Guds folk! (som tempel)

1Kor 3:16  Vet ni inte att ni är ett Guds tempel (Gk:NAOS) och att Guds Ande bor i er?

Medan templet i Jerusalem som är en byggnad är på grekiska: HIERON

Mar 14:49 Fastän jag varje dag har varit hos er i templet (Gk: HIERON) och undervisat, har ni inte gripit mig. Men Skrifterna skulle uppfyllas.

Det Paulus säger är att det skall uppträda en man som sätter sig över allt Guds folk och säger sig vara Gud. (Ohlins: Domare/Inkvisitionen igen?)

Det finns redan nu en sådan människa som upphöjer sig över allt Guds folk och säger sig vara Gud. Vem är det? Jo just nu är det Påven Benedikt som även som Kardinal Ratzinger har skrivit Katolska läran. Han har alltså skrivit den, paragrafen 882

Bara Anden är Gud och Kristi ställföreträdare på jorden. Påven sitter nu ibland Guds folk och säger själv att han är Kristi ställföreträdare. Inte bara det, han insisterar att kalla sig ”Den helige fadern”

Joh 17:11 Jag är inte längre kvar i världen, men de är kvar i världen när jag går till dig. Helige Fader, bevara i ditt namn dem som du har gett mig, för att de skall vara ett, liksom vi är ett.

Det finns bara en enda Helig Fader och han befinner sig i himlen. Men Påven använder hela tiden denna term på sig själv. Han sitter i Guds tempel och han kallar sig för Gud = Den helige fadern. Inte nog med det, utan han titulerar sig vid besök: Den Helige!

Men det finns bara en Helig och det är Gud själv. Påven säger vidare att hans undervisning är sanningen själv och helt ofelbar. Ofelbarhet är även det en Gudomlig attribut.

Här är en annan av deras officiella läroböcker:  Code of Catholic Law – Canon 749:

Can. 749 §1 In virtue of his office the Supreme Pontiff is infallible in his teaching when, as chief Shepherd and Teacher of all Christ’s faithful, with the duty of strengthening his brethren in the faith, he proclaims by definitive act a doctrine to be held concerning faith or morals.

Fritt översatt: I sin tjänst som den högste Påven så är han ofelbar i sin lära. Såsom överherde och lärare över alla Kristi trofasta, så har han plikten att styrka sina bröder i tron, det han definierar i läran är det som man skall hålla fast vid både moraliskt och när det gäller tron.

Hur många gånger skall denna människa uttala saker som bara tillhör Gud innan vi förstår att vi har Laglöshetens människa här, nämligen Antikrist? Han uppfyller ju till punkt och pricka det som Paulus säger:

2 Tess 2:3 Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram 4 motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud.

Ordet Antikrist är intressant för det betyder inte bara emot utan också istället för (ställföreträdande). I ett falskt sken av att tjäna Gud, träder han in och tar hans plats. Han tar över Andens plats på jorden. Påven kräver till och med att du skall överlåta din vilja till honom: Code of Catholic Law – Canon 752:

Can. 752 While the assent of faith is not required, a religious submission of intellect and will is to be given to any doctrine which either the Supreme Pontiff or the College of Bishops, exercising their authentic magisterium, declare upon a matter of faith or morals, even though they do not intend to proclaim that doctrine by definitive act. Christ’s faithful are therefore to ensure that they avoid whatever does not accord with that doctrine.

Fritt översatt: Det krävs en religiös underkastelse av både intellekt och av vilja till varje lära som Påven eller hans biskopar bestämmer, de representerar det sanna domarsätet och förklarar de saker som gäller både när det gäller tro och moral även om de inte menar att proklamera läran genom någon definitiv handling. Kristi trofasta skall därför försäkra sig om att undvika vad som inte är i överenstämmande med deras lära.

Detta innebär att du måste överlåta din vilja till Påven och till hans Biskopar. Det finns andra paragrafer som säger att om du inte böjer dig in under detta, så kan du bli straffad.

Vad är det som håller tillbaka den här makten?

2 Tess 2:6 Ni vet vad det är som nu håller honom tillbaka, så att han kan träda fram först när hans tid kommer. 7 Redan är ju laglöshetens hemlighet verksam. Han som nu håller tillbaka måste endast först röjas ur vägen.

Vad är det som håller tillbaka laglöshetens människa att träda fram? Hur visste Tessalonikerna vad det var? Jo du kan läsa i Apg 17 att när Paulus kom till dem så var de anklagade för att tala emot Ceasars bud.

Apg 17:6 Men när de inte fann dem, släpade de Jason och några andra bröder till stadens styresmän och skrek: Nu är de här också, de som har vänt upp och ner på hela världen 7 och Jason har tagit emot dem. De handlar alla mot kejsarens påbud och säger att en annan, en som heter Jesus, är kung.

Det var Ceasar och hans Imperium som höll tillbaka laglöshetens människa från att träda fram. Därför är det intressant att lägga märke till år 340, att när Kejsaren flyttade till Konstantinopel så var det också när laglöshetens man började visa upp sig.

Men det var på 800-talet som man officiellt bestämde att Påven var Jesu Kristi ställföreträdare på jorden. De troende på den här tiden var fullkomligt övertygade att detta var laglöshetens människa. Många stora skribenter i kristenheten har sedan dess pekat på honom. Det är en stor sorg att många som nu påstår sig känna Kristus, inte alls förstår vem Antikrist är. Det blir  ännu tydligare i uppenbarelseboken.

Upp 17:3 I anden förde han mig då bort till en öken. Och jag såg en kvinna sitta på ett scharlakansrött vilddjur som var fullt med hädiska namn och hade sju huvuden och tio horn.4 Kvinnan var klädd i purpur och scharlakan och smyckad med guld, ädelstenar och pärlor. I handen hade hon en guldbägare, full av skändligheter och smuts från hennes otukt.5 På hennes panna var skrivet ett namn en hemlighet: det stora Babylon, modern till skökorna och skändligheterna (STYGGELSERNA) på jorden.6 Och jag såg att kvinnan var berusad av de heligas blod, av Jesu vittnens blod. Och när jag såg henne blev jag mycket förundrad.

Lägg märke till…..

Upp 17:9 Detta är det sinne som ger vishet: de sju huvudena är sju berg som kvinnan sitter på. De är också sju kungar.

Upp 17:18  Och kvinnan som du såg är den stora staden, som regerar över kungarna på jorden.”

Det kan inte vara något tvivel om att denna stad heter Rom. På hennes panna fanns ett namn som var ett mysterium. Det hedniska Rom under Kejsarna var ingen hemlighet för de trädde öppet fram och dödade och förföljde de troende. Men den här kvinnan fanns det ett mysterium om, för hon förskapar sig att vara kristen men kallas för Babylon. Babylon i Uppenbarelseboken är en sköka men samtidigt en stad. Det nya Jerusalem är också en kvinna men också en stad.

Det nya Jerusalems barn är Jesu Kristi rena brud. Babylon är skökan som älskar konungarna på jorden (det som är högt) Det står att den babyloniska skökan rider på odjuret. RKK är det enda religiösa systemet som samtidigt är ett politiskt system.

Hon har samtidigt civil auktoritet och makt genom Vatikanstaten. Så man kan säga att hon rider på ett civilt system. Hon har olika avtal med länder på jorden och till och med egna ambassadörer i 174 olika länder.

Det var katoliken Mussolini som 1929 skrev på ett avtal med Vatikanen som gjorde att hon återigen kunde få civil makt och sätta sig på Roms 7 kullar. Hennes avtal (Konkordat) med andra länder är intressant i Slovakien. För ett par år sedan skrev hon (RKK) ett avtal med dem. De troende där blev väldigt oroliga. Ett konkordat med RKK och Vatikanstaten innebär ett avtal där hon blir garanterad vissa fördelar.

  • Rätten att få utöva sin religion
  • Rätten att få bestämma vilka som är sanna kristna
  • Rätten att få bestämma lärorna
  • Rätten att få ha religiösa tillgångar
  • Rätten att själva utse biskoparna
  • Rätten att länderna accepterar RKK:s ekonomiplaner

Du behöver bara titta på några länder som har avtal med RKK så får du se hur de sant troende blir förföljda och hur RKK börjar styra och kontrollera till och med länder. Exempel på detta är Argentina och Venezuela.

Det är nu minst 28 länder varje år, som skriver på Konkordat med Vatikanen och RKK. Nu skriver till och med länder från Islamska länder under. Det första Ratzinger gjorde när han blev Påve var att samla alla diplomater och prioritera Saudiarabien och Vietnam som mål för nya avtal. Gå in på  Katolikernas officiella hemsida och se på listor som visar vilka länder som har avtal med Vatikanen.

Det här är alltså kvinnan som rider på vilddjuret och det är väldigt tydligt när vi förstår detta med hennes civila makt.

Richard  Bennett var Katolsk präst vid 2:a Vatikankonciliet och såg 3 000 kardinaler och präster där och deras färger var purpur och scharlakan. Redan då skrämde det honom och han tänkte: Kan detta vara samma sak som Johannes såg i Uppenbarelseboken?  Han sköt dessa tankar ifrån sig och tänkte att, så kan det väl ändå inte vara?

Det var när han 21 år senare lämnade sin tjänst som Katolsk präst som han var övertygad om att detta är den kyrka Uppenbarelseboken talar om.

Kardinalerna kläder sig i Scharlakan och Biskoparna i Purpur. Alla dessa har kors på sig och i dessa kors finns just guld, ädelstenar och pärlor – precis som Johannes såg. Det är många av dem som har reliker gömda i dessa kors. Och det är bestämt att de alltid måste ha en guldbägare (Minst Platerad) vid deras nattvard. Så varenda en av dessa präster har en gyllene bägare i sin hand.

Upp 17:9  Detta är det sinne som ger vishet: de sju huvudena är sju berg som kvinnan sitter på. De är också sju kungar.

I Vatikanens eget uppslagsverk står det. Vatikankyrkan vilar på 7 berg. Hennes färger är också ganska tydliga och vittnar mot henne.

Upp 17:4  Kvinnan var klädd i purpur och scharlakan och smyckad med guld, ädelstenar och pärlor. I handen hade hon en guldbägare, full av skändligheter och smuts från hennes otukt. (Porneia = Incest och Pedofili ingår)

I bägaren är det fullt av orenlighet och vi vet alla nu vid det här laget vad som göms i massor av de Katolska prästerna, så bilden stämmer exakt.

Över hela världen har innehållet i bägaren avslöjats och en hel värld är i vrede över detta. Denna kvinna lär att man skall ha gemenskap med de döda.

RKK:s egen Katekes Paragraf  958

958 Communion with the dead. “In full consciousness of this communion of the whole Mystical Body of Jesus Christ, the Church in its pilgrim members, from the very earliest days of the Christian religion, has honored with great respect the memory of the dead; and ‘because it is a holy and a wholesome thought to pray for the dead that they may be loosed from their sins’ she offers her suffrages for them.”500 Our prayer for them is capable not only of helping them, but also of making their intercession for us effective.

Fritt översatt: I full medvetenhet av denna gemenskap med hela den “mystiska kristi kropp” så har kyrkan och dess pilgrims medlemmar från de tidigaste dagarna i den kristna religionen högt ärat och respekterat minnet av de döda. Och eftersom det är en helig och hel tanke att be för dessa döda så att de kan bli lösta från deras synder. Våra böner för dem är kapabla inte bara att hjälpa dem utan de hjälper till för att göra deras boner för oss mer effektiva.

Att kalla på de döda hör till ockultismen och vi är enligt Bibeln förbjudna att göra det. Inte nog med detta, utan om du inte tror som hon gör så kan du inte ha Gud som din fader (enligt dem).

“No one can have God as Father who does not have the Church as Mother,” which is quoted in the Catechism of the Catholic Church, no. 181.

Fritt överatt: Ingen kan ha  Gud som sin Fader om han inte samtidigt har Kyrkan som sin moder. Katekesen paragraf 181

Tänk efter vad det innebär? Hur oerhört hädiskt detta uttalande är?! Johannes såg att hon var drucken av de heligas blod.

Upp 17:6 Och jag såg att kvinnan var berusad av de heligas blod, av Jesu vittnens blod. Och när jag såg henne blev jag mycket förundrad.

Det var från 1203 som inkvisitionen startade under Påven Innocent 3. Det var 605 år av tortyr och 80 påvar i rad gav ifrån Rom intruktioner, om hur man skulle tortera och utföra dessa Sataniska verk.

Det var hennes civila rätt som gjorde att hon kunde utföra alla dessa vidrigheter genom mördarna som var Präster och Biskopar. Jag bara undrar hur mycket tydligare än det här kan man vara vid förklaringen av Upp 17? Det är exakt samma kyrka idag som sitter där på de 7 kullarna. Det är samma lärosystem som då.

Hon är ett mysterium för hon säger att hon är kristen men hon bedrar människor. Det är mycket tungt och smärtsamt att säga dessa saker men de måste sägas nu. Vi ser idag de som säger sig vara evangelikala som springer rakt in i armarna på denna Sköka.

Kardinal Ratzinger Dominus Iesus Paragraf 22

”Det enda instrumentet för frälsning av hela människosläktet är igenom Romersk Katolska Kyrkan”

Han lade därtill att de Kyrkor som inte gått in under RKK är inte kyrkor i ordets mening.

Dominus Iesus Paragraf 51:

Vi definierar och deklarerar för varenda mänsklig varelse att det enda sättet att bli frälst är att helt underordna sig Påven.

(slut citat)

Det var när Rickard Bennett förstod 2 Tess 2 och Upp 17 han blev övertygad om att han måste komma ut ur det katolska systemet.

Upp 18:4 Och jag hörde en annan röst från himlen säga: Gå ut från henne mitt folk så att ni inte tar del i hennes synder och drabbas av hennes plågor.

This entry was posted in INTERFAITH. Bookmark the permalink.