Nedmontering av (företags-)Megakyrkorna

Nedmontering av (företags-)Megakyrkorna
Genom Jesuit-planen känd som Motreformationen

Text: Roger Oakland
Orginaltext (Eng) >>

Inledning

Under lång tid, har Understand the Times [Förstå tiden] varnat pastorer i kyrkor som tidigare ansågs vara protestantiska och evangeliska, för det andliga bedrägeri som pågår för närvarande och som förför dem in i One World Religion [en Världsreligion]. Medan tiden har gått verkar det som att dessa ledare inte längre anser sig protestantiska eller evangeliska. De är ekumeniska. Istället för att protestera mot Roms styre, är de nu faktiskt
partner med Rom och främjar även en globalistisk Dominion [herraväldes] plan att förändra världen, i vad de tror är en stor väckelse eller stort uppvaknande. Medan många oskyldiga får följer dessa pastorer och ledare och inte inser vad som händer, har Herren kallat väktare, män och kvinnor, att slå larm. Frågan är, hur många lyssnar?

Dessa väktare är oroade över avfallna ledare som borde veta bättre, som varken säger eller gör någonting för att varna för avfall. Faktum är att de gör reklam för avfallet, som om det inte händer. Även om fåren kanske betraktar sina ledare som anhängare av evangeliet och därför evangeliska, är det uppenbart att man inte kan vara på väg till Rom och även främja evangeliet om Jesus Kristus som vi finner i Bibeln. Antingen är du för Jesus Kristus och emot avfall, eller så är du emot Jesus Kristus och för avfall. Ekumenik och att gå hand i hand med världens religioner är inte av Gud. Det finns en Gud, Jesus Kristus, vår Skapare och vår Frälsare.

Allt eftersom tiden går, finns det allt färre varningar för hur nära vi är av nedläggningen av biblisk kristendom. Många som en gång blåste trumpet har nu antingen somnat eller så har de glömt vad de en gång trodde var viktigt. Motreformationen, startad av Rom och jesuiterna, fortsätter idag obemärkt förbi de avfallna kyrkorna som förenar sig med Rom av många olika skäl. De har förlorat sin väg, eftersom de har ett sidospår med ett antal saker – kärlek till pengar, makt och prestige. De har även ändrat sin syn på Guds ord och vad det lär om Kristi återkomst. En del pastorer säger att Jesus inte ens varnade för avfall som ett tecken på hans snara återkomst. De hävdar att en P.E.A.C.E. Plan [fredsplan] och en One World Religion [världsreligion] är mycket viktigare och vi bör lägga vår tid och energi att arbeta tillsammans för att lösa våra sociala problem.

Vi har personligen varit inblandade i att försöka väcka upp kyrkliga ledare som leder sina hjordar vilse. Antingen de vet att de är lurade och skyler över vad de gör, eller om de är okunniga om vad de gör och bara är vilseledda. Hur som helst har vår erfarenhet inte varit bra. Dessa ledare vill inte ha ljus som lyser över det mörker som de har tillåtit att krypa in. Istället för att kontrollera och korrigera kursen där de färdas, sprider de lögner och rykten om dem som konfronterar dem med sanningen. De gör precis vad de religiösa ledarna gjorde på Jeremias tid. De ignorerar meddelandet och förkunnar att budbärarna har blivit galna.

Även om vi har blivit hotade av pastorer som har sagt till oss att “hålla mun” och att Gud “hatar oss för vi splittrar bröder”, låt mig offentligt säga att splittra bröder är inte vår önskan eller avsikt. Även om vi inser att vi inte kan bedöma motiven eftersom endast Gud ser hjärtat, är det bibliskt att vara inspektörer av frukten. Vad som kan se ut som god frukt kanske inte alltid är god frukt. En pastor kan visa fullt av kärlek och strålande leenden bakom predikstolen, men på sitt kontor och bakom sitt skrivbord, kan han uppvisa en personlighet som en despot. Så vilken pastor är den riktige pastorn – pastor A eller pastor B?
Paulus sade det mycket tydligt och med varningsord, med avsikt på hur vissa andliga ledare kan framträda:

2Kor 11:12 Jag vill också i fortsättningen handla som jag gör, för att inte de som söker efter tillfälle att vara som vi i fråga om berömmelse skall lyckas med det. 13  Sådana som de är falska apostlar, ohederliga arbetare, och uppträder som Kristi apostlar. 14  Och det är inget att förvåna sig över. Satan själv gör sig lik en ljusets ängel. 15  Därför är det inte underligt att också hans tjänare uppträder som tjänare åt rättfärdigheten. Men de kommer att få det slut som de förtjänar.

Den stora Förvillelsen och Lögnen

Skriften visar att de sista dagarna kommer att vara en tid med stort bedrägeri och även starka villfarelser (Matt 24, 2 Tim 3). Anledningen till detta är enkel. Satan, denna världens gud, har en plan för att lura världen och kyrkan i Frälsarens namn. För att detta skall ske måste det största bedrägeriet i mänsklighetens historia avfyras i de sista dagarna. De som en gång trodde sanningen kommer att falla bort från sanningen. Värre än så, sanningen kommer att ersättas av lögnen som tydligen hela världen kommer att tro. Världen och världens religioner kommer också att luras till att omfamna en Världsregering och en Världsekonomi som leds av Antikrist.

Bibeln förvarnar att det kommer att ske genom en plan författad av människor och inspirerad av Satan. Detta kan bäst beskrivas som den trebenta pallen, eller 6-6-6 Planen, som vi läser om i Uppenbarelseboken kapitel 14. För dem som har följt Rick Warren och Tony Blairs planer, bör det vara uppenbart att denna plan pågår. De som varnar andra för denna plan kallas “motståndare” och håller på att tystas, tas bort eller förlöjligas för sin inställning mot den “nya grejen” som “Gud” gör.

Som väntat, skulle  inte denna plan bara komma till över en natt eller ett par veckor. Faktum är att med en översikt av kyrkans historia, kan vi se att det har gjorts många försök från Satan att utplåna dem som har hållit sig till biblisk tro. Om han kan övertyga människor att tro att de är anhängare av den bibliska och historiska Jesus när de i stället inrättats för att följa en man som hävdar att han är Jesus Kristus, har den ultimata vanföreställningen dragits igång. Detta är vad Bibeln säger kommer att hända i de sista dagarna.

Motreformationen

Det bästa sättet att förstå Satans agenda är att analysera detta andliga bedrägeri i ljuset av det vi kallar Motreformationen (de motverkar den sanna Reformationen). Även om vi inte tänker lägga ut alla detaljer här, förstår vi att Satan använder mänskliga brickor för att genomföra sin budgivning. Historien bekräftar detta. Om människor kommer att användas som brickor på ett organiserat sätt, måste någon eller några organisationer vara involverade.

Återigen måste man vara en student av kyrkohistoria för att se hela bilden. De flesta kyrkobesökare idag vet ingenting om kyrkans historia. De vet ingenting om de många som gav sina liv för att de var avskilda för sanningen – detta martyrskap av helgon började med lärjungarna och fortsatte ända fram till reformationen. De flesta idag vet ingenting om massorna som slaktades av den Romersk-katolska kyrkan under Motreformationen eller inkvisitionen. De är aningslösa om att Motreformationen fortfarande pågår i dag och att hoppet och sista målet för Motreformationen är att få världen att böja sig för påven i Rom som “den som representerar Jesus Kristus här på jorden” och fastställer “Guds rike ” med sin ” närvaro” av Jesus.

Spelarna som för närvarande spelar denna ekumeniska roll är jesuiterna. Lighthouse Trail och Understand The Times skrev nyligen en kommentar som exponerar jesuitplanen. Dessa smarta bedragare har en beräknande plan för att vinna tillbaka de “separerade bröderna” till modern,  alla kyrkor till Rom. När vi läser Bibeln, vet vi att det måste vara en global religion för fred som omfattar alla religioner i Frälsarens namn. Om Bibeltroende kyrkor inte kommer att stå upp och varna för detta bedrägeri, kommer de så
småningom att bli en del av bedrägeriet. Att skriva boken Faith Undone var ett försök att varna denna generation för vad som händer när den framväxande kyrkan [Emerging Church] tydligt och skickligt utarbetat en plan för att få till denna ekumeniska enighet.

Effekterna av Emerging Church [Den framväxande kyrkan]

Faith Undone förklarade hur vägen till Rom håller på att etableras genom införandet av mysticism, kontemplativt praktiserande och direkt från Peter Drucker och Rick Warren(ism), men att skriva och publicera denna bok har inte varit utan en hög kostnad – sedan boken släpptes, har ett totalt angrepp från Satan monterats för att stoppa dess varning. Tron har verkligen tillintetgjorts, och Guds ord är under attack; de som älskar Guds Ord kan se det även om de bara är en kvarleva.

Jesus ställde frågan som nedskrivits i Lukas 18:8: “När Människosonen återvänder, kommer han att finna en sådan tro?” Om detta är indikator på hur illa bedrägeriet kommer att vara, vad ska de göra som fortfarande har biblisk tro?

Det bör inte vara någon överraskning då om vi lever i de sista dagarna, att det skulle vara tecken på att det slutliga avfallet pågår. Vi tror att så är fallet. Pastorer och ledare som en gång sågs upp till som stora Guds människor, visar tecken på att de villigt följer olika vägar till Rom. Om de vet att de luras eller inte kan vara svårt att bevisa, eftersom de ofta håller tyst. Men deras tystnad är öronbedövande. Det är svårt att förstå hur en pånyttfödd kristen kan visa någon som helst support för det ekumeniska avfallet. Om du inte är offentligt emot det ekumeniska avfallet, kan din tystnad möjligtvis vara en indikator på att du troligtvis är för det?

Många pastorer och kristna figurer bildar allianser som de aldrig skulle ha gjort förr. En gång i tiden varnade dessa pastorer fåren att se upp med dominionisternas politiska / religiösa agenda och att förbli ståndaktiga och frimodigt förkunna evangeliet enligt Skrifterna. Nu är bilden mycket annorlunda – dessa pastorer som säger något om ekumeniken låter sig infiltreras av talespersoner som de aldrig skulle ha gjort i sina predikstolar tidigare. Några av dessa dåliga allianser är gjorda med män som är medvetet i linje med Rom och den Romersk-katolska Dominionist -agendan (Herraväldesläran) att ta över Amerika och världen för “Jesus”.

Medan detta pågår, fattar många av fåren inget. Ullen håller på att dras över deras ögon. Herdarna har blivit vargar i fårakläder. Ett annat evangelium och en annan Jesus håller på att utarbetas, eftersom det finns en annan ande på arbetsplatsen. Denna falska plan ser så bra ut, att de som inte har urskillningsförmåga inte kan och inte kommer att säga något om det.

Ännu värre, det finns ledare i kyrkor som säger “Gud är med dem”, medan de hela tiden skinnar flocken. Fåren, eftersom de ser till människor och inte till Jesus, tror oavsett vad deras pastorer säger (eller inte säger till dem). Satans strategi är att få människor att följa människor och deras metoder och rörelser, snarare än Jesus och Hans Ord. Det är den perfekta inställningen för den slutliga vanföreställningen då världen följer en man som förkroppsligas av Satan.

Domen kommer att börja i Herrens hus

Kanske är du en av dem som är medveten om de trender som tydligt visar att biblisk kristendom är under attack. Kanske har du även försökt att varna din pastor eller styrelse i din kyrka, och de var inte intresserade av att höra vad du hade att säga. Under de senaste åren har vi hört otaliga historier från människor spridda över hela det stora spektrat av kyrkliga samfund som alla har liknande historier. Många har ombetts att lämna sina kyrkor eftersom de inte skulle delta i ekumeniken eller det kontemplativa österländska mystiska praktiserandet som leder till den ekumeniska villfarelse.

Medan det finns få tecken idag som tyder på att hjälp är på väg, är det enda vi vet, att Jesus sade att Jesu Kristi kyrka inte kommer att besegras. Jesus sade: “På denna klippa skall jag bygga min kyrka.” Berget (klippan) var inte och är inte Petrus, som romerska katoliker säger var den första påven. Berget är den sanna grunden för kyrkan som tror på Jesus Kristus endast.

Även om jag inte gör anspråk på att känna till framtiden när det gäller allt som kommer att hända i den nuvarande kyrkan, tror jag att det är säkert att förutsäga något som få förutspår: De kyrkornas död som fungerar som företag syns bara vid horisonten. Även om detta kanske låter dumt att de som har byggt upp sina oövervinnerliga imperier som omfattar fastigheter över hela världen, radiostationer och radionät, kommer många att upptäcka att något är fruktansvärt fel. Dessa kyrkor har inget annat blivit än stora företag som drivs av girighet. Pastorerna är de verkställande direktörerna. Deras styrelser består av dockor eller “ja” människor (ja-sägare) som har liten eller ingen kraft.

Många av dessa stora institutioner har tillåtit synd i lägret under en lång tid. Du har säkert läst om en del av detta på Internet. Vilka typer av synder? Sexualbrott sopas under mattan och har inte tagits itu med, misskötsel av givarnas medel, misskötsel av och till med olagliga ekonomiska satsningar förbises och ibland till och med uppmuntras, andliga övergrepp mot kyrkans medlemmar genom pastorer och äldste som blivit arroganta och stolta, och så vidare. Men jag tror att Gud kommer att döma Herrens hus innan han dömer  världen. Skriften säger oss att saker och ting gjorda i hemlighet kommer att exponeras och förda till ljuset. Precis som det står i Bibeln, kommer era synder komma ikapp er. När detta händer och linjerna dras mellan punkterna, kommer många får bli så förkrossade att de inte kommer att kunna klara av det. Så tragiskt. Människorna de litade på har svikit dem.

Gå ut från henne

Detta är en tid i historien som varje bekännande kristen ledare och pastor bör ta väldigt nyktert. Det är en tid för sann ödmjukhet och sann omvändelse. Om det inte finns ödmjukhet och omvändelse, behöver kristna pastorer och ledare veta – din synd kommer verkligen ikapp dig. Bättre att frivilligt ödmjuka dig och ångra dig, än att vänta på att Gud för sin hand med dom över dig. Om du är ledare som är en del av avfallet: dra ut från henne; om du är en ledare som sitter på åskådarplats i total tystnad medan andlig förödelse pågår, ödmjuka dig och ångra du också, dra ut från henne. Dagarna är korta – det finns inte tid för någon troende att kompromissa.

Guds Ord inte bara hjälper oss att förstå vår tid och den dagordning som leder de stackars fåren på en väg mot andligt självmord, Bibeln ger oss också en klar lösning. Skökan är den falska bruden som är förberedd för antikrist. Visst kan vi se att detta händer. Den sanna kyrkan kommer inte att försvinna men förblir triumferande, trots att tron ​​på Jesus Kristus kommer att bli en bristvara.

Dra ut från henne, betyder just det. Om du är fångad i nät av bedrägeri som har vävts av de många tentaklerna av villfarelsens makt, är det dags nu att vara modig och ta ställning. I de kretsar som jag har varit del av under de senaste tre decennierna, är få pastorer som jag vet, villiga att separera sig från bekvämligheten av sin position eller tryggheten i sina jobb.

Vi är i slutskedet av villfarelserna, och Gud varnar högt och tydligt. Guds Ord har aldrig förändrats. Antingen är du för Jesus Kristus, eller också är du emot honom. Det finns fortfarande tid att omvända sig och göra det rätta. Kommer du att räknas in i det antalet? Matt 24, 2 Tim 3

This entry was posted in INTERFAITH. Bookmark the permalink.