Snälla! Åk för Guds skull inte till Rom

Resan går till Vatikanen och Rom för Pingsttåget. Det är med smärta många sett på den utvecklingen. Jesus varnade i sitt ord för den här tiden, strax innan Han kommer tillbaka  kommer en stark villfarelse över hela jorden.

Det mest smärtsamma är de godtrogna som inte ens prövar vad som sägs från talarstolarna. Traditionellt åker de på alla konferenserna i alla år utan att reagera på förändringarna. Traditionellt följer de sina ledare hur tokigt det än är.

Mat 15:14 Låt dem vara. De är blinda ledare för blinda. Och om en blind leder en blind, faller båda i gropen.”

Är det konsekvensen av att man gång på gång förkastat bland annat David Wilkersons varning till Skandinaviens kristenhet ?  Den världskyrka som David Wilkerson skriver om i boken Synen (beställ den) börjar att få tydliga konturer nu.

Uppenbarelseboken talar om ett system av Religion – Politik – Ekonomi = 666 och i det systemet kommer en ledare att så småningom dyka upp och börja regera. Katoliken  Tony Blair är en som kombinerar alla tre områdena och nu börjar hans FaithFoundation resa sig upp till en global jätte stött av Rick Warren. Herren gav en profetisk varning angående honom HÄR

Jes 29:9 Häpna och förundras, stirra er blinda, ja, var blinda. De är druckna, men inte av vin, de raglar, men inte av starka drycker. 10 Ty HERREN har utgjutit över er en ande med djup sömn och tillslutit era ögon. Han har höljt mörker över profeterna och över siarna, era ledare.11 All uppenbarelse har för er blivit som orden i en förseglad bok. Räcker man en sådan bok åt någon som kan läsa och säger: “Läs detta,” så svarar han: “Jag kan det inte, den är ju förseglad.”

Det finns just en sådan bok i Bibeln som skall öppnas för hans folk i ändetiden och det är Danielsboken. (Kap 12) På våra DVD-skivor om ändetiden visar vi vad som händer när den öppnas. Och ni som sett dem måste väl hålla med om att den tolkningen med vindarna/hästarna pågår just nu nere vid medelhavsländerna. Vi skulle då vara nära Antikrists framträdande och det “prisgivande” vi kan läsa om i 2 Tess 2.

2 Tess 2:6 Ni vet vad det är som nu håller honom tillbaka, så att han kan träda fram först när hans tid kommer. 7 Redan är ju laglöshetens hemlighet verksam. Han som nu håller tillbaka måste endast först röjas ur vägen. 8 Sedan skall den laglöse öppet träda fram. Men honom kommer Herren Jesus att döda med sin muns anda och förgöra, när han visar sig vid sin ankomst. 9 Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under 10 och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den, så att de kunde bli frälsta.
11 Därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem så att de tror på lögnen 12 och blir dömda, alla dessa som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten.

Villfarelsen i ändens tid kommer att vara så stark att till och med de utvalda skall kunna bedras. Och då måste vi väl hålla med om att det är tvunget att handla om “en annan jesus” än den Jesus som Bibeln talar om. Resan till Rom som man nu skall göra är ett tecken på, tycker vi, att ledarskapet inte gör någon skillnad mellan den “Eukaristiske jesus” och Bibelns Jesus. Pelle Hörnmark skrev ju i dagen att de skulle ha en andlig gemenskap i Vatikanen.

Är man  kallad som väktare att varna och av feghet och människofruktan håller tyst så kommer blod att komma över väktarens eget huvud, säger bibeln. (HES 33:7-9)

Det var när vi  lyssnade till undervisning  av Roger Oakland som vi förstod vad Gud ville säga med de profetiska varningarna vi fått ta emot genom åren. En bok har titeln ANOTHER JESUSThe Eucharistic Christ and the New Evangelization. (beställning kan göras från denna sida)

På svenska betyder titeln: En annan Jesus Den Eukaristiske Jesus och den nya Evangelisationen. Boken beskriver Katolska Kyrkans nya charmoffensiv och att få den Eukaristiske Jesus mer känd. En annan Kristus på grekiska, det blir just Anti-Krist.

Vi har sett 2 starka trender de senaste åren som trängt in i den evangelikala kristenheten som har sina rötter i Katolsk mysticism. Och om det inte hade varit för just de här 2 trenderna så skulle inte Pingsttåget ha avgått till Rom.

Katolska Kyrkan har lyckats väldigt bra i sina planer att ena under påven.

Den 1:a trenden vi såg var “Kyrkofäderna” och den Kontemplativa vägen (Mystiken) som genom böcker och olika konferenser smög sig rakt in i kyrkan. Och det ledde genast vidare till den 2:a trenden, nämligen Eukaristin. (Se Faith Undone)

Den 1:a trenden vi såg var den Kontemplativa

Kyrkofäderna lär ut en metod till Gud som härstammar från Österlandet. Det går ut på att genom olika mantran (kan även vara bibelord) och andningstekniker komma in i TOMHETEN (som de kallar det) Läs Nils Olov Nilssons undervisning

Den 2:a trenden vi såg och nu ser utbreda sig är Eukaristin

När man säger Eukaristin så menar en Katolik att brödet och vinet bokstavligen blir Jesus, vilket Protestanter i alla tider förnekat och till och med fick ge sina liv för under Inkvisitionens fasansfulla dagar.

Har man öppnat sig för de 2 första trenderna så verkar det som om en 3:e trend tar över, nämligen Mariadyrkan. Påven säger att “maria”  skall dra människor till denne Eukaristiske Jesus.

Ed Tarkowski: En ande som påstår att hon är Maria har visat sig i många århundraden. Därför att denna ande inte kan vara överallt som Guds Ande kan, så har den uppträtt på olika platser och i olika former. Dessa uppenbarelser har ökat den sista tiden men har nu gett profetior som talar om ändens tid genom denna ande. I hennes olika uppenbarelser är syftet att samla folk till sig för att tillbe Satan i ett Babyloniskt religiöst system. Den Romersk katolska kyrkan har tyvärr accepterat dessa Mariauppenbarelser och det har hjälpt till att förbereda vägen för denna babyloniska gudinna att komma fram i allt större mått. Gud varnar alltid sitt folk när en större fara hotar. Daniel hade både drömmar och syner. Han talade om dem och skrev ner dem. Det han skrev gäller vår tid, för att vi skall se hur profetiorna som skrevs förut uppfylls med Guds stora plan i fokus av Jesu tillkommelse.

Vi som följt med i nyheterna här hemma kommer kanske ihåg Aletheias olika reportage om Mariainfluenser här hemma 1 2 Maria är ju nu i Katolska kyrkan utropat till Co-Redeemer (Medfrälserska) Du kan till och med se det i deras Katekes

Just när det här skrivs, kommer rapporter om att “katolska maria” setts i solen för massor av människor nere i Afrika HÄR

Ni som läste artikeln om Pingsttåget till Rom kunde läsa att det inte bara var ett studiebesök. Utan att man även söker en andlig  gemenskap.

Pelle Hörnmark Citat ur Dagen: “Resan till Rom ser Pelle Hörnmark som ytterligare en möjlighet att bygga ett förtroende mellan pingstvänner och katoliker i Sverige. Som jag uppfattar saken handlar det inte om en åsiktsgemenskap utan om att få en större förståelse för våra likheter och olikheter samt att söka Andens gemenskap med varandra. Och det åstadkommer man genom att umgås” (slut citat)

Kommentar: Hur skall det gå till? Bruden bygger ju på Klippan och RKK på Påven och Vatikanens tradition och doktriner. (Petri efterträdare)

Låt oss nu gå tillbaka igen och läsa de 2 första trenderna för bibeln varnar faktiskt just för den utvecklingen i ändens tid. Vi tror att Jesus vill visa för oss från vilket håll vi kan förvänta oss de falska profeterna.

1:a trenden vi såg komma var ju kyrkofäderna och den Kontemplativa rörelsen som genom olika metoder såsom andningsövningar, mantran (även bibelord) skall försöka komma in i tystnaden eller tomheten, som de också kallar den.

2:a trenden som var den Eukaristiska verkar komma helt automatiskt om vi praktiserar den 1:a trenden. (Mystiken)

Thomas Keating (katolsk mystiker)

Och det är ju helt klart att de här trenderna kommer från den Katolska Kyrkan eller hur? Det var Roger Oakland som i en av sina böcker förklarade Matt 24 så att vi förstod att det händer mitt framför ögonen på oss.

Matt 24:24 Ty falska messiasgestalter och falska profeter skall träda fram och göra stora tecken och under för att om möjligt bedra även de utvalda. 25 Jag har nu sagt er detta i förväg. 26 Om de alltså säger till er: Han är i öknen, så gå inte dit, eller: Han är i de inre rummen, så tro det inte.

  • (1) Han (Jesus) är i öknen = Gk: Öde och Tomt, eller  Tomhet
  • (2) Han (Jesus) är i de inre rummen = GK: Behållare eller hus, Tabernakel

(1) Här har vi den kontemplativa vägen att genom olika meditationstekniker hitta Gud i Tomheten

(2) Här är en exakt beskriving på vad som sker efter Transubstantiation i den Katolska Kyrkan.

Prästen tar då “jesus” (brödet) och placerar i en Monstrance (behållare) för att tillbes. Det kallas för Eucharistic adoration efter det placeras “jesus” i ett tabernakel inne i själva Kyrkan.

Tabernakel i Katolsk Kyrka (där “jesus” läggs in)

Jesus sa tydligt att vi inte skulle gå (“åka”) dit. I maj  ska Pingst hålla ett rådslag och rykten säger, att troligen ska Nils Olov Nilssons artikel tas upp.

Det skall bli spännande att få se vilken väg man väljer framöver. Det är väldigt svårt att hoppa av ett tåg som redan har fått upp farten. Nils-Olov Nilssons nya bok: Anden och vi har beslutat : “den svenska pingströrelsens förändringsprocess” Kan du beställa HÄR

Men vad kommer sedan ske i Sverige? (har redan pågått ett tag) Vi kanske skulle kalla det här för den 4:e trenden? (Det syns tydligare i USA)

Påven Benedictus kritiserade resa till Turkiet vändes till succé när han besökte Blå moskén och träffade stormuftin Mustafa Cagrici.Foto: AP

Påven Benedictus kritiserade resa till Turkiet vändes till succé när han besökte Blå moskén och träffade stormuftin Mustafa Cagrici. (Artikel Aftonbladet) Vet du vad det står i den Katolska Katekesen Paragraf 841 ? (Läroboken)

841 The Church’s relationship with the Muslims. “The plan of salvation also includes those who acknowledge the Creator, in the first place amongst whom are the Muslims; these profess to hold the faith of Abraham, and together with us they adore the one, merciful God, mankind’s judge on the last day.”

Något säger mig när jag läste artikeln att Irwin Baxters tolkning verkar vara riktig: ryttaren på den vita hästen är Katolicismen.

Med den utbredning vi just ser av Eukaristin så kan det vara den bild (Tankesätt – Vision) i Uppenbarelseboken vi kan tvingas att tillbe (Mike Gendron – Ljudklipp)

Det var flera år sedan Mike Gendron sa ovanstående. Och utvecklingen hos både Obama och Tony Blair och Rick Warren går nu helt i linje med denna paragraf 841

Som ni förstår så är det ingen slump att vi valde just The True Reformation som namn på den nya hemsidan.

                                                       Martin Luther – Reformator

Vi brinner för de här frågorna, och har en bön i våra hjärtan: Gud ta inte bort ljusstaken ifrån vårt land! Spara åt dig eldsvittnen som inte fruktar människor och som kan gå ut med ditt vittnesbörd!

Mvh
Janne Ohlin

This entry was posted in DISCERNMENT. Bookmark the permalink.