Vad Anden säger till församlingarna

Bibeln säger att det är samma sak och det är samtidigt något som vi kan komma till just nu men fullheten kommer när Jesus kommer. Precis som med Guds Rike det är något osynligt som har kommit nu men fullbordas i sin fullhet när Jesus Kristus kommer tillbaka igen. Detta är ett bildspråk som ofta förekommer i bibeln någonting är redan fullbordat men dess fullhet kommer vi inte att uppleva innan Jesus Kristus kommer tillbaka igen. Om vi pressar skriften och går över dessa bilder för att få in fullheten redan nu och här riskerar vi att få samma gnostiska villolära som rådde i den 1:a församlingen. Paulus varnade dem i Korint att inte gå utöver vad skriften säger för det öppnar upp för det falska ljuset att bedra oss (1 Kor 4:6)

Vi lever alltså i tron och hoppas för det vi ser fullbordat är inte längre ett hopp (Rom 8:24)
Vi lever i tron och hoppas att vi skall bli helade genom Jesu Kristi sår (1 Petr 2:24)
Vi lever här i tron och känner kraften från uppståndelsen nu av den som kommer (Fil 3:8-13)
Vi har kungen mitt ibland oss nu men han kommer personligen vid sin Parousia (Jud 1:21)
Vi får bara smaka på den kommande tidens krafter på denna sidan evigheten (Heb 6:5)
Vi får redan nu samla ihop frukt till det som kommer det eviga livet sa Jesus (Joh 4:36)

Det som kom in i kristenheten och som förstörde tron då är samma sak som idag nämligen gnosticismen eller för att säga det rätt ut trosrörelsen. De har öppnat upp för utombibliska uppenbarelser. Konsekvensen vi ser det idag är katastrofal jag tog upp det här i min serie på nätet: Gud människan och andemakterna!

Många dras med i denna förändring av hela den kristna församlingens tankesätt och lockar den att vinna segrar utan lidanden och smärta. Den som blir förgiftad av detta gift börjar alltid att förakta de små sammanhangen. Det finns en annan fara nämligen att vi behöver ju aldrig vänta på Gud nu när allt redan är fullbordat. Vi har ju fattat så då måste vi ju väcka alla de andra trästockarna som inte förstått denna hemlighet.

Jag hade en gång i fritt ur hjärtat ett studie som just handlade om hur viktigt det är med balans när vi närmar oss de heliga skrifterna. Om vi tappar balansen kan vi alltså passera gränserna så att vi passerar dem och detta är alltså laglöshet. Då förlorar vi vårt beskydd och mörkret ges rätt att ta någonting i från oss.

Själv har jag en sjukdom som påverkar mitt balansorgan som sitter i örat så en gång föll jag handlöst i backen med kamera och allt men inte en skråma genom Guds nåd. Jag är vaksam hur jag känner det och vakar över mina steg annars kan det gå riktigt illa. Jag vill ta ett exempel på andlig balans hur viktigt det är att väga skrift mot skrift.

Jag träffade en person som var så besatt av Guds Rike som påstod att Riket var här och nu och skulle uppenbaras på jorden som i himlen genom handpåläggning på alla människor. Camilla och Donald som sitter här har en son som jag jobbade med då så vi kallade den här killen kort och gott för “Riket”.

Naturligtvis är han involverad i New Wine och allting som de står för det var totalt omöjligt att nå “Riket” genom samtal han hade rätt punkt slut. Han kunde inte se att bibeln förklarar att Guds Rike är någonting som växer upp inom oss och vid Jesu Tillkommelse bryter fram i dess fullhet.

Det är för sorgligt att så många kristna ungdomar lockas in av detta för de har ett väldigt starkt yttre sken som bländar de flesta. Jag har med smärta lagt märke till att av så fort det är en konferens där grundläggande bibliska sanningar uppenbaras så är nästan alla ungdomar frånvarande. Jag tror det är denna generationsspricka Malaki profeterade om vi ser i den sista generationen (Malaki 4:5-6) De unga lockas alltså följa en väg och de äldre håller fast vid en väg. Vänner det krävs både balans och Guds kärlek för att se denna smärtsamma sanning som har påverkat en hel kristenhet från en väg till en annan väg. Denna väg ser ut så här!

1/ Från ödmjuk bön till proklamationer
2/ Lovsånger blir också stridsvapen och proklamationer man påstår att den blir en tron som Gud kan komma och trona på för att göra under o tecken.
3/ Människan börjar strategiskt själva placera ut dessa andekrigare som skall skjuta ner andemakter med andlig krigföring.
4/ Lögnen är uppenbar medlaren försvinner och härligheten kommer på människan istället
5/ Detta är att dra fram på hästar och den som gör det drar på sig en dom från Gud (Dröm)
6/ Detta är samma tankesätt som Korsriddarna hade som i Jesu namn stred för riket (Dominionism – Kingdom Now)

Jag berättar det här därför att både Elvor och Jag har fått dessa varningar direkt ifrån Herren både genom drömmar och syner. Gud dömer och han har inte anseende till personen när han gör det. Den som passerar bibelns gränser istället för att stilla vänta på Gud innanför de gränser bibeln sätter upp kommer under en dom vem han än är.

Jes 30:10 och som säger till siarna: “Skåda inte!” och till profeterna: “Profetera inte för oss det som är sant. Tala smickrande ord till oss, profetera bedrägliga ting. 11 Vik av ifrån vägen, gå bort från stigen, låt oss slippa se Israels Helige. 12 Därför säger Israels Helige: “Eftersom ni förkastar detta ord och förtröstar på våld och vrånghet och förlitar er på sådant, 13 skall denna missgärning bli för er som ett fallfärdigt stycke på en hög mur, som buktar ut mer och mer, till dess muren plötsligt rämnar på ett ögonblick. 14 Den krossas som en lerkruka, så skoningslöst att man inte kan finna en skärva stor nog att med den hämta eld från eldstaden eller ösa upp vatten ur dammen.” 15 Ty så säger Herren HERREN, Israels Helige: “Om ni vänder om och är stilla skall ni bli frälsta. Genom stillhet och förtröstan blir ni starka.” Men ni vill inte. 16 Ni säger: “Nej, på hästar tänker vi fly.” Därför skall ni också fly. “På snabba hästar tänker vi ge oss av.” Därför skall också era förföljare vara snabba. 17 Tusen skall fly för en enda mans hot, och för fem mäns hot skall ni alla fly, till dess det som är kvar av er är som en ensam stång på toppen av ett berg, som ett baner på en kulle. 18 Därför väntar HERREN på att få visa er nåd, därför är han upphöjd för att visa er barmhärtighet. Ty HERREN är en domens Gud. Saliga är alla som väntar på honom. 19 O, du Sions folk, som bor i Jerusalem, gråt inte mer. Han skall förvisso vara nådig mot dig när du ropar. Så snart han hör din röst, skall han svara dig20 Visserligen skall Herren ge dig nödens bröd och lidandets dryck, men sedan skall dina lärare inte längre gömmas undan, utan dina ögon skall se dina lärare. 21 Och vare sig du viker av åt höger eller vänster, så skall dina öron höra detta ord ljuda bakom dig: “Här är vägen, gå på den.” 

De vill dra fram på hästarna och upprätta Guds Rike själva i sin egen kraft. Det ser ut att gå bra för dem och de förkastar alla profetiska varningar. När Paulus varnade Galaterna för att de drog fram på hästar som är en bild på köttet och mänsklig visdom (Jes 31:3) blev han dess fiende (Gal 4:16) Men vi ser samtidigt ett annat folk nämligen ett folk som väntar på Gud på Sion eller i Jerusalem. Dessa på Sion eller Jerusalem de tuktas av Gud och går igenom tåredalen och det är faktiskt en andlig bild på Gud välsignelse och på Guds sanna nåd

David Wilkerson predikade en gång över Jes 30 och 31 och sa att detta gäller församlingen i ändens tid och så pekade han på följande…….

Jes 30:8 Gå nu och skriv detta på en tavla inför dem och teckna upp det i en bok, så att det bevaras för kommande dagar, alltid och för evigt. 

Det står exakt på hebreiska så här: ”Denna profetia gäller för den avslutande dagen” De innebär alltså att Guds folk som lever när Herrens Dag kommer skall förbereda sig på två olika sätt.

1/ En väg ser ut så här alltså man förbereder sig för slutet genom att skaffa en massa hästar och vagnar och man väntar inte på Gud.

2/ Den andra vägen ser ut så här plötsligt så befinner sig människor på den här vägen mitt i massa prövningar och upptända prövningseldar. Gud själv kommer att uppenbara sig för dem mitt i dessa prövningar och tala om att tiden snart är slut och dessa lidanden är till för att förbereda hans brud. Det är dessa som är kvarlevan på Sions Berg eller Jerusalem. De som drar fram på väg 1 kommer att förakta dessa korsbärare för de förstår inte vad det är att bli en övervinnare. De begriper inte att Gud har makten att använda allting för att rena åt sig ett egendomsfolk som med hjärtat gör hans vilja.

Det kan se ut som om

Häst och Vagngruppen är de laglösa och de kommer att förakta de svaga på Sion eller Jerusalem för att de förstår inte alls Herrens vägar. Det är så tydligt när du läser sammanhanget att folket på Sion och Jerusalem är det folket som välsignas och genom Guds Nåd tuktas för att göras redo att gå in i Guds sanna Rike när Herren själv kommer.

Vad är Guds välsignelse?
Apg 3:25 Ni är barn till profeterna och arvtagare till förbundet som Gud slöt med era fäder, när han sade till Abraham: I din avkomma (Singular = Kristus) skall alla folk på jorden välsignas. (Inympas eller böja knä ) 26 För er först och främst har Gud låtit sin tjänare träda fram, och han har sänt honom för att välsigna er genom att vända var och en bort från sina onda gärningar.” 

Vi läste alltså att Gud skulle vara nådig mot dem och ge dem nödens bröd och lidandets dryck det vill säga dessa kommer genom domens Gud att uppleva prövningar genom en Eld som Gud tänder upp och detta är Guds sanna nåd. 

Tit 2:11 Ty Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor. 12 Den fostrar (Guds Tuktan är en upptänd eld) oss att säga nej till ogudaktighet och världsliga begär och att leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt i den tid som nu är 13 medan vi väntar på det saliga hoppet, att vår store Gud och Frälsare Jesus Kristus skall träda fram i härlighet. 

Jesaja 29-31 hör alltså ihop och beskriver hela den kristenhet som lever precis när Herrens Dag uppenbaras det kan du se i Jes 30:8 precis som David Wilkerson predikade om en gång. Då vet vi en sak till Jes 29-31 är ett budskap som gäller de 7 församlingarna i Uppenbarelseboken. Hur skall vi kunna övervinna det är ju frågan som berör samtliga av dessa församlingar. Summan av Guds ord är alltså sanning och att lägga pussel med hela Guds ord ger oss den visdom vi behöver.

1/ Johannes kom i anden fram till Herrens Dag
2/ Bakom sig hörde han en röst som en basun
3/ Skriv till de 7 församlingarna
4/ Bara övervinnarna kommer in i Guds rike
5/ Exakt som Jes 29-31 så frågan är om vi håller provet på Herrens Dag
6/ Katastrofen som kom över alla hästarna i drömmen var fruktansvärd
7/ Det berodde på att vagnarna bakom beredde sig vinning genom affärer
8/ Jag skakade av fruktan men katastrofen drabbar de som bereder eget sken genom hans namn
9/ Det är bilden av det guldet som Salomo gjorde på affärerna det vägde 666 (Summan av Salomos visdom är att han såg en kvinna Pred 7:27)
10/ Hästar och vagnar är alltså en bild på mänsklig visdom och kraft som berömmer sig
11/ Härlighet är Kabod det betyder tyngd och alla äran och härligheten tillhör Gud
12/ Laodiceas hästar hade vagnar bakom sig som beredde dem egen härlighet

Du vet att om du får höra Gud tala direkt ifrån Himlen i en dröm och höra hans röst och se den kommande katastrofen på Herrens Dag får du uppleva Gudsfruktan det kan jag lova dig. Så vem är då den som håller provet inför Gud? Det är Guds Israel säger Paulus och Jakob blev inte kallad för Israel som är Guds prins innan Peniel – Där övervann han köttet som vill stjäla berömmelse och ära från Gud (1 Mos 32)

Gal 6:14 För min del vill jag aldrig berömma (Heb: Kabod = Tyngd och ett Värde) mig av något annat än vår Herre Jesu Kristi kors, genom vilket världen är korsfäst för mig och jag för världen. (Egypten där man hämtade hästarna och vagnarna ifrån) 15 Det har ingen betydelse om man är omskuren eller oomskuren. Det som verkligen betyder något är en ny skapelse. 16 Frid och barmhärtighet över dem som följer denna regel, ja, över Guds Israel. 17 Nu må ingen plåga mig längre, eftersom jag bär Jesu märken på min kropp. 18 Vår Herre Jesu Kristi nåd vare med er ande, bröder. Amen. 

Det finns alltså två grupper som just nu förbereder sig för seger men en grupp segrar genom sin svaghet. De laglösa hämtar just nu hästar och vagnar från Egypten! (Joels armé) Den svaga gruppen tuktas nu av Guds nåd och välsignas för ett evigt liv när Guds Rike kommer. (Kvarlevan på Sion eller Jerusalem)

Ord 21:30 Ingen vishet, inget förstånd, inget råd förmår något mot HERREN. 31 Hästar rustas för stridens dag, men segern kommer från HERREN. 

Heb 12:22 Nej, ni har kommit till Sions berg och den levande Gudens stad, det himmelska Jerusalem, och till änglar i mångtusental 23 till en högtidsskara, en församling av förstfödda som har sina namn skrivna i himlen, till en domare som är allas Gud och till andarna hos de rättfärdiga som nått fullkomningen. 24 Ni har kommit till det nya förbundets medlare, Jesus, och till det renande blodet som talar starkare än Abels blod. 

Heb 12:28 Då vi alltså får ett rike som inte kan skaka, låt oss vara tacksamma och tjäna Gud efter hans vilja, med vördnad och fruktan. 29 Ty vår Gud är en förtärande eld. 

Joel ser en armé av hästar och vagnar (Möter en katastrof)
Joel ser en övervinnande kvarleva på Sions berg eller Jerusalem

Joe 2:32 Och det skall ske att var och en som åkallar HERRENS namn skall bli frälst. Ty på Sions berg och i Jerusalem skall det finnas en räddad skara så som HERREN har sagt, bland kvarlevan som HERREN kallar. 

Janne Ohlin – Göteborg

This entry was posted in BIBLE STUDY, KINGDOM NOW, PROPHECY. Bookmark the permalink.