Hebreerbrevet del 7 – Jesu Död!

Heb 2:14 Eftersom nu barnen hade fått del av kött och blod, fick han på liknande sätt del av kött och blod, för att han genom sin död skulle göra den maktlös som hade döden i sitt våld, det vill säga djävulen, 15 och befria alla dem som av fruktan för döden hade levt i slaveri hela sitt liv. 

Här har vi alltså själva roten till vad vi kallar för köttets gärningar och detta gör att vi kan agera och uppträda på ett sätt som vi inte kan kontrollera. Bibeln säger att vi människor inte har en blekaste aning om varför vi gör saker och ting tvångsmässigt som vi egentligen inte vill göra. Bibeln som är skriven av samma person som skapade oss vet naturligtvis om vad som bor längst ner i djupet av våra hjärtan.

Rom 7:14 Vi vet att lagen är andlig, men själv är jag köttslig, såld till slav under synden. 15 Ty jag kan inte fatta att jag handlar som jag gör. Det jag vill, det gör jag inte, men det jag hatar, det gör jag.  Om jag är såld på en slavmarknad till någon så måste ju den vara ägare till att tvinga oss att göra hans vilja. Det är någonting som Jesus Kristus aldrig gör med oss utan honom väljer vi att tjäna genom nåd och frivillig kärlek. En slav som köps på en fångmarknad binds alltså och tvingas till den nya slavägarens hem för att göra hans vilja och det är alltså syndens makt eller Djävulen. (2 Tim 2:26)

Jag var inne på en sida som tog upp det här problemet från en psykologisk aspekt och det visar att detta inre problem som bara Gud vet orsakar även sjukdomar och psykiska (själiska besvär) Det psykologiska namnet på fruktan för döden heter på medicinskt språk Thanatophobia (Fear of Death) Detta inre problem i en trasig själ orsakar alltså yttringar som visar sig i oro och ångest och därigenom kommer följande yttringar.

1/ Svettningar
2/ Andningssvårigheter
3/ Hjärtat rusar och därigenom hög puls och panik
4/ Illamående
5/ Huvudvärk
6/ Utbrändhet
7/ Sömnsvårigheter

När vi nu vet att synden orsakar psykosomatiska sjukdomar blir ju Jesus Kristus och hans frälsning av vår själ ännu mer värdefullt. För när bibeln talar om helande är det först och främst det inre helandet och befriandet av vår själ och inte yttre kroppsdelar det handlar om. Vi skall alltså komma till honom som skapat oss för att lära oss av den store läraren och vår frälsare han som är den ende som kan ge frid till vår själ. Bördorna som Jesus talar om här är alltså de slavok som synden orsakar i våra liv de som ingen människa utom Gud kan förstå och befria oss ifrån.

Mat 11:28 Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så skall jag ge er vila. 29 Ta på er mitt ok och lär av mig, ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då skall ni finna ro för era själar. 30 Ty mitt ok är milt, och min börda är lätt.” 

1/ Kom nu till Herren
2/ Lämna alltså din gamla slavägare
3/ Priset är redan betalt för dig
4/ Detta är alltså vår uppgift att öppna människors ögon för
5/ Ingen människa kan i egen kraft förstå att hon bär slavok av fruktan för döden
6/ Ingen Psykolog i världen kan uppenbara detta för dig bara Gud vet vad som finns i människan

Gud som älskar oss sände Jesus Kristus och han i sin tur sänder oss och bara genom Anden kan vi öppna människors ögon för sanningen om Gud och om oss människor. Det ligger alltså mycket djupare nöd över Jesu ord än vi tror! Fader förlåt dem för de vet inte vad de gör! (Luk 23:34)

Gud frälser alltså syndare och uppenbarar för dem vad Gud vet och det vi inte vet. Detta kommer att skapa en förståelse och en barmhärtighet och nöd för människors frälsning i våra hjärtan. Paulus säger att det är den nöd han gått igenom som öppnat hans ögon så han kan hjälpa andra som befinner sig i samma nöd (2 Kor 1:4)

Det var alltså en barmhärtigt redskap som hade misslyckats men funnit Guds barmhärtighet kärlek och nåd som Gud utvalde för att sända till hedningarnas mörker och ångest. Han skulle öppna deras ögon så att de skulle förstå den hemligheten som bara Gud vet om människan.

Apg 26:16 Men stig upp och stå på fötterna! Ty jag har visat mig för dig för att utse dig till tjänare och vittne, både till vad du har sett och till det jag kommer att visa dig, 17 när jag räddar dig undan ditt eget folk och undan hedningarna. Till dem sänder jag dig, 18 för att du skall öppna deras ögon, så att de vänder sig från mörker till ljus, från Satans makt till Gud. Så skall ni genom tron på mig få syndernas förlåtelse och arvslott bland dem som är helgade. 

Ordet hedning innebär att man är oomskuren (GT) och idag är omskärelsen i hjärtat (NT)

Så ju djupare ner Guds ords svärd tränger igenom vårt hjärta som är en bild på vårt innersta ju djupare når alltså sanningens Ande genom ordet och därmed också befrielsen från fruktan och Syndens makt i oss.

Du kan se att i liknelsen om såningsmannen kommer ordet om Guds Rike allt djupare ner hos den människan som har ett gott hjärta. Det är en person som inte ger upp när prövningarna kommer utan målmedvetet fortsätter framåt trots svårigheter och lidanden. Den som gör det får en underbar lön och den lönen är mer av Kristus i oss för bara han kan besegra mörkret lysa upp det och sedan driva ut det. Det är alltså Guds barmhärtighet hans Kärlek och hans Nåd som samverkar till att ge vårt innersta denna underbara vila i Kristus.

Fruktan är alltså en rot som är gömd i mörker och det gör oss till slavmänniskor och detta vill alltså Herren befria oss ifrån men vi kan omöjligt fatta detta själva. Vi tror att frihet är ett leva som vi vill och göra som vi vill men det är vi inte skapade till så det är total omöjlighet. Du är skapad att underordna dig den Gud som skapat dig och vandra på den väg som han redan har bestämt för ditt liv.

Mänsklig visdom = Mörker och Slaveri
Guds Visdom = Ljuset och Frihet

Kol 1:9 Från den dag vi hörde om det, har vi därför inte upphört att be för er. Vår bön är att ni skall uppfyllas av kunskap om hans vilja, med all andlig vishet och insikt, 10 så att ni kan leva värdigt Herren och i allt behaga honom, när ni bär frukt i alla slags goda gärningar och växer till i kunskapen om Gud. 11 Hans härlighets makt skall då styrka er och ge er all kraft till att vara uthålliga och tåliga i allt. 12 Med glädje skall ni då tacka Fadern, som har gjort er värda att få del i det arv som de heliga har i ljuset. 13 Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade Sons rike. 14 I honom är vi friköpta och har fått förlåtelse för våra synder. 15 Han är den osynlige Gudens avbild, förstfödd före allt skapat. 16 Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga, tronfurstar och herradömen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom. 

Här är det uppenbart att vi har kommit till ett så kallat kristet folk om de hade varit fulla av Ljus och Frihet hade det varit totalt onödigt för Paulus att vädja och be om förökad andlig visdom och insikt. Det Paulus menar här i Kol 1:9-16 är samma sak naturligtvis som står i Hebreerbrevet 4 om att komma in i Guds vila. Kol 1:9-16 talar alltså om att vi har någonting inom oss som är mänsklig visdom som måste ersättas av andlig visdom och kunskap och det är Kristus själv. Så hur går det nu till när Jaget ersätts med Kristus i oss? Det är genom Jesu Kristi kors som innebär att Gud ställer oss i olika yttre omständigheter för att göra om intet vår mänskliga visdom och tränga in allt djupare i våra hjärtan för att lysa upp och driva ut allt mörker och all fruktan som annars driver oss.

Heb 4 talar om att komma in i Guds vila och att Guds verk som redan är bestämda för oss var och en skall ersätta de verk som vi annars producerar som skapar en egen rättfärdighet och egen berömmelse.

Låt ditt rike komma
Låt din vilja ske som i himlen så och på jorden

Detta är totalt omöjligt att komma in i för mänsklig visdom. Därför är det omöjligt för en människa att komma in i Guds Rike utan att Kristus blir Kung över hjärtat.

Det var ju bönen som Paulus bad i Kol 1:9-10 vilket är totalt omöjligt utan Korsets Kraft och Guds handlande i våra liv av barmhärtighet och kärlek. Glöm inte vad jag säger av egen erfarenhet Gud är mäktig att använda sig av saker som vi människor inte förstår för att nå sina mål med oss. Jag har sagt det förut att för oss människor kan prövningarna se ut som misslyckanden Satan och förbannelser när du är i dem. Det är när du passerat dessa trånga passage du kan se Guds hand igenom dem och förundras över Guds Allsmakt.

Heb 4:10 Den som har kommit in i hans vila (Genom en ökenprocess) får vila sig från sina gärningar, liksom Gud vilade från sina. 11 Låt oss därför ivrigt sträva efter att komma in i den vilan, så att ingen kommer på fall som de och blir ett exempel på olydnad. 12 Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom, så att det skiljer själ och ande, led och märg, och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar.

De yttre prövningarna öppnar alltså upp för Kungen att tränga allt djupare ner i vårt hjärta och bryta ner det som fängslar och binder oss i fruktan och genom ljuset befria oss och föra ut oss i frihet från fruktan och in i Guds vila och förutberedda gärningar.

Allt det här Jesus Kristus utför i våra liv har med hans verk på Golgata Kors att göra där fullbordades din och min frihet. Det var också där som vi började denna del 7

Heb 2:14 Eftersom nu barnen hade fått del av kött och blod, fick han på liknande sätt del av kött och blod, för att han genom sin död skulle göra den maktlös som hade döden i sitt våld, det vill säga djävulen, 15 och befria alla dem som av fruktan för döden hade levt i slaveri hela sitt liv.

När Jesus Kristus dog så säger bibeln att andligen dog du med honom. När Jesus Kristus uppstod så uppstod vi andligen med honom. Det här kan aldrig mänsklig visdom förstå det var därför Paulus bad att de skulle få uppleva andlig visdom och kunskap som kommer genom Korset och sedan genom upplevelsen av hans uppståndelse till det innersta.

Mänsklig visdom har alltid sitt tankesätt byggd på det jordiska eller det yttre (Jes 55)
Guds visdom är alltid på ett högre plan byggt på det himmelska eller det inre (Jes 55)

Bill Johnson och Betel Church har infiltrerat en rörelse som kallas för New Wine och deras tankesätt är att föra ner det som är i himlen på jorden för att sprida Guds Rike synligt på jorden genom ”under och tecken”. Vad vi kan säga är att vi ser en rörelse som förespråkar en väg och det är i bibeln ett tankesätt och våra gärningar. För att kunna börja gå en väg så måste var och en av oss först bli inspirerade av någonting eller för att ta ett gammalt hebreiskt tankesätt så måste vi först äta någonting.

Det var exakt den bilden ormen lurade Eva med så hon åt av det förbjudna trädet. Nu tar Paulus exakt samma bild på Korintierna som med Eva så detta evangelium som presenterades för dem var alltså en lockelse att få en ny drivkraft för att kunna gå en väg och prestera gärningar.

1/ Vi ser en ny inspiration en förbjuden mat
2/ Vi ser alltså ett förbjudet sätt och en förbjuden väg
3/ Vi ser genom andlig urskiljning korset ett förbjudet mål eller resultat

Bara den som är löst ifrån människofruktan i sitt innersta vågar stå upp för Guds väg vad det än kostar. Den som inte är löst från människofruktan var ju fast i slaveriet sa vi ju i den versen vi startade med.
(Heb 2:14-15) Jag tog upp i min predikan sist att det var förbjudet i lagen att importera hästar och vagnar från Egypten.

1/ Att göra det symboliserar alltså den drivkraft som är förbjudet
2/ Det är ett förbjudet sätt och en förbjuden väg
3/ Det leder till ett förbjudet mål och ett förbjudet resultat

Detta kan jag säga er är totalt omöjligt att kunna förstå utifrån Mänsklig visdom detta kan endast urskiljas genom Andlig visdom. Mänsklig visdom har vagnar lastade med gärningar och skatter som vi berömmer oss av Andlig visdom tillhör dem som förlorar sina sandaler och står på helig mark nakna inför Gud.

När Mose förlorat all Egyptisk visdom stod han utan sandaler på helig mark inför Gud. Han hade vare sig hästar eller vagnar att lasta på sig något som vägde något inför Gud som han kunde berömma sig av. Härlighet är på hebreiska Kabod och beskriver tyngd och man vägde upp pengar på Abrahams tid och detta symboliserar alltså det du lägger på vagnen bakom hästen som du berömmer dig av inför människor och inför Gud. Det står om Judas att de vägde upp 30 silverpengar åt honom och profetiskt stal Judas redan innan av vikten tillhörande Jesus han var en otrogen förvaltare. Judas står som en profetisk bild på de laglösa i 2 Tess 2 han kallas där för fördärvets man.

När vi kommer till 1 Mos 15 så sker där en riktigt intressant händelse för på hebreiska så står det där att Herren erbjuder sig att bli Abrahams största skatt och hans beskydd. Det är precis på dessa två områden som Synden trängt ner i våra hjärtan som djupast. Lägg märke till att Abraham tänker på sitt eget hus här men Herren menar ju naturligtvis andligt talat sitt hus.

Vi vill alltså bygga vårt hus och hästar och vagnar symboliserar alltså våra egna planer och vagnarna precis som jag sa fylls ju på och lastas på vår väg med sådant vi kan bygga ett hus med och det vi kan beskydda det huset med och hålla det vid makt.

1/ Gud erbjuder nu Abraham att slippa dra fram på hästar och vagnar
2/ Herren själv skall alltså ersätta allting som vi människor jagar fram efter här på jorden
3/ Vilken underbar vila och vilket underbart beskydd har inte den som hart frid med Gud i Jesus Kristus.

Jag gör nu en parafras här direkt från hebreiskan för att vi skall kunna förstå att Gud menar drivkraft och vila i hans hus. Abraham ser istället på det han inte har vilket vi människor har så svårt med. När jag blev frälst sa Herren till mig och det gäller alla som tror på honom: Jag skall gå före och efter dig och välsigna dig i allting som du företar dig!

1 Mos 15:1 Abram såg Herren (JHWH) i en syn som sade till honom: Frukta inte för din framtid Abram – Jag Är din överflödande tyngd och lön som är samma sak som härlighet. Alltså Gud säger att eftersom Jag Är med dig behöver du aldrig frukta Abram för med mig är allting möjligt! Du behöver aldrig frukta för en enda fiende när Jag är din försvarare och din sköld emot Satans attacker.

1 Mos 15:2-3 Men Abram kunde i sin begränsade visdom inte fatta Guds allsmäktighet precis som vi såg han det som totalt omöjligt att situationen han befann sig i kunde förändras. Med andra ord finns det här en underton av besvikelse och om jag inte ser något nu måste jag göra det själv (Hästar och Vagnar) Det är nu när vi inte ser någonting som vår tro prövas vad väljer vi nu då?
1/ Drar vi fram på hästar och vagnar?
2/ Eller väntar vi på Gud?

Skriften ger oss svaret som gäller för varenda en av oss som vill vandra i samma spår som trons fader.

Heb 11:8 I tron lydde Abraham, när han blev kallad att dra ut till det land som han skulle få i arv, och han begav sig i väg utan att veta vart han skulle komma. 9 I tron levde han som främling i det utlovade landet. Han bodde i tält tillsammans med Isak och Jakob, som var medarvingar till samma löfte. 10 Ty han väntade på staden med de fasta grundvalarna, den som Gud har format och skapat. 11 Genom tron fick också Sara kraft att bli mor för en avkomma fast hon var överårig. Hon litade på honom som hade gett löftet. 

Profetiskt finns det just nu både enskilda som familjer som församlingar som ställs inför exakt samma sak. Skall vi vänta på Gud eller skall vi göra som de flesta väljer att göra nu som inte har kraft nog att vänta på Gud de drar fram på hästar och vagnar istället (En symbol på mänsklig visdom)

Det är alltså en profetiskt bild att vänta på Gud som innebär att vi dör med honom och vi rör inte på oss igen innan Anden driver oss att göra det. Därför är att dra fram på hästar och vagnar en bild på det vi presterar och berömmer oss av. De som väntar på Herren är en bild på de som dör ner med Jesus Kristus och vandrar i Anden de agerar endast när Gud vill.

Jag vill ta den versen vi startade med igen för att vi skall förstå det verkliga djupet i versen nämligen den att om vi inte dör med Kristus kommer vi förhärliga Satan genom att utföra Köttets gärningar berömmer vi Jaget och därmed faktiskt indirekt Satan (Se Jesaja 14)

Heb 2:14 Eftersom nu barnen hade fått del av kött och blod, fick han på liknande sätt del av kött och blod, för att han genom sin död skulle göra den maktlös som hade döden i sitt våld, det vill säga djävulen, 15 och befria alla dem som av fruktan för döden hade levt i slaveri hela sitt liv.

Satan tvingar oss att göra döda gärningar
Dessa gärningar har alltså fruktan som drivkraft
Allt sådant förhärligar alltså Satans Rike i Mörkret och inte Guds Rike i Ljuset

This entry was posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.