Kristus måste vara i oss om vi skall hålla provet.

2 Kor 13:4 Han korsfästes visserligen på grund av svaghet men lever genom Guds kraft. Så är vi också svaga i honom, men ni skall få leva tillsammans med honom i Guds kraft som ni skall få känna. 5 Pröva er själva om ni lever i tron, pröva er själva! Eller vet ni inte med er att Jesus Kristus är i er? Gör ni inte det, består ni inte provet.

Janne Ohlin: Om vi gör som Jesus och låter oss dö ner med honom så är vi givetvis svaga i honom med världens sätt att bedöma oss människor på. Men är det det sanna evangeliet och den sanna Jesus du mött kommer han bevisa sin styrka och kraft i dig när problemen kommer. Det kom in ett annat evangelium och en annan Jesus på den här tiden. Precis som de falska evangeliernas Jesus idag. När problemen dyker upp kommer det visa sig om din Jesus Kristus är den äkta eller en kopia.

Den äkta Jesus sitter på faderns högra sida och som håller ihop hela universum med sitt ord. Bara han kan hjälpa dig själv behöver han inte vår hjälp att bygga upp någonting som en del lär.

Psa 34:18 När de rättfärdiga ropar hör HERREN, han räddar dem ur all nöd. 19 HERREN är nära dem som har ett förkrossat hjärta och frälsar dem som har en bedrövad ande (De Ödmjuka)

Nu står vi inför domen som börjar på Guds hus och han kommer att skaka om allting som är skapat. För att komma ifrån den här gamla jorden och dess demoniska krafter måste vi tro på det äkta evangeliet. Jesus ger nämligen inte Anden order att hjälpa någon som inte är i Guds sanna rike. Det är därför han kopierar Guds sanna Vinträd. Sedan Toronto har ett nytt vinträd börjat växa upp på jorden. Det har bytt namn för att förvilla folk på vägen men idag kallas det “New Wine”. Satan har arbetat i en lång process för att bedra församlingen för att nå hit vi kan kalla processen “Latter Rain” (NAR)

I de moderna New Wine Kyrkorna undervisas en kopia på det äkta riket och därför kan den äkta Jesus inte bo där heller.
1/ Ett annat Evangelium
2/ En annan ande
3/ En annan Jesus

Det är nämligen så att det är ifrån Jesus Kristus som är Kungen i Guds Rike vi får allting av Andlig kraft och möjlighet att utföra ett tjänande inför hans ansikte. Jerry Potter sa att skillnaden mellan villfarelse och lögn kommer att bli så hårfin att bara de som vandrat korsets väg kommer att kunna se skillnaden. Det är bara genom de smala passagen vi kan lära oss att vi kan aldrig äga något inte ens nådegåvor vi kan bara vara förvaltare av hans nåd.

Sanningens Ande är samma sak som “Smörjelsen” den kommer att undervisa oss genom sitt ljus. Visa oss skillnaden mellan Sanningen och Lögnen (Pseudo) = Kopian. (New Wine)

1 Joh 2:20 Ni har en smörjelse (Anden) från den Helige (Undervisade) och känner (Gk: Eido) alla sanningen. (Gk: Aletheia) 21 Inte har jag skrivit till er därför att ni saknar insikt i sanningen (Gk: Aletheia) utan därför att ni känner (Gk: Eido) den och vet (Gk: Eido) att ingen lögn (Gk: Pseudo) kommer från sanningen. (Gk: Aletheia)

EIDO och det innebär att det är knuten till en kunskap tillsammans med en upplevd intuition.
1/ Det finns ingen fördömelse för dem i Kristus Jesus alltså en ny upplevd Andlig kunskap (Rom 8:1)
2/ Du måste bli född på nytt av Anden i din ande för att bli en ny skapelse (2 Kor 5:17)
3/ Eido (Intuition) och Suneidesis (Samvete) samarbetar för att frigöra din själ från mörkret välde till Ljuset

Joh 16:13 Men när han kommer, sanningens Ande, då skall han föra er in i hela sanningen. Ty han skall inte tala av sig själv, utan allt det han hör skall han tala, och han skall förkunna för er vad som kommer att ske. 14 Han skall förhärliga mig, ty av det som är mitt skall han ta och förkunna för er. 15 Allt vad Fadern har är mitt. Därför sade jag att han skall ta av det som är mitt och förkunna för er.

1/ Jesus Kungen i Riket kommer ge Anden order att uppenbara för dig vem han är hans härlighet.
2/ Jesus Kungen i Riket kommer att ge Anden order att visa att vi är syndare som behöver hans nåd och han kommer tukta oss och göra oss fattiga i Anden
3/ Jesus Kungen i Riket kommer visa dig och föra dig in i din plats i hans hus
4/ Jesus Kungen i Riket kommer att bli din skatt och din försvarare. Det vill säga du kommer att få uppleva hans allsmäktiga hand ingen makt i universum har makten att stå emot.
5/ Men Kungen i Riket har villkor och det är att vi underordnar oss vad Kungen säger att vi skall göra (Apg 5:29-39)

Många av de nya rörelserna som följer Bill Johnson som till exempel New Wine nätverken i många länder lär – Du kan lära dig profetera! Du kan lära dig göra under! Då kan ju varenda människa göra under och tecken och profetera: Warren B Smith varnar oss det är så de vill vi skall tänka det övernaturliga blir naturligt = Gud är alltså i allt! (New Age)

Det som kom in i församlingen i Korint är exakt vad New Wine undervisar idag jämför han med ormen i Eden. New Wine vill gör det övernaturliga naturligt de är på väg att föra in en hel Kristenhet rakt i armarna på en annan Kristus (Antikrist)

2 Kor 11:2 eftersom jag brinner av iver för er med den eld som kommer från Gud. Jag har trolovat er med en enda man, för att föra fram en ren jungfru inför Kristus. 3 Men jag är rädd för att liksom ormen med sin list bedrog Eva, så skall också era sinnen fördärvar och vändas bort från den uppriktiga och rena troheten mot Kristus. 4 Ty om någon kommer till er och predikar en annan Jesus än den vi har predikat, eller om ni tar emot en främmande ande eller ett främmande evangelium som ni tidigare inte tagit emot, då fördrar ni det bara alltför väl. 5 Jag menar inte att jag på något sätt är underlägsen dessa väldiga apostlar. 6 Även om jag inte är någon vältalare, saknar jag inte kunskap. Den har vi alltid och på alla sätt lagt fram för er. 7 Eller var det en synd jag begick, när jag ödmjukade mig för att ni skulle upphöjas och predikade Guds evangelium för er utan ersättning?

1/ Paulus brann av Guds äkta kärlek
2/ Fri från egen vinning
3/ Församlingen ville han presentera som en där Kristus i dem vuxit upp i till full mognad som Kung över sitt rike.
4/ Paulus tog inte ens betalt för sina tjänster de falska giriga apostlarna utsög församlingen
5/ Det är vanligt att Gud inte gav sitt redskap vältalighet precis som Mose
6/ Men en kunskap utöver det vanliga var vad han fått av Nåd av Herren

A/ En själisk människa tar emot New Age konstigt nog
B/ Men en själisk människa kan inte ta emot Sanningen från Anden

1 Kor 2:7 Nej, vi förkunnar Guds hemliga vishet, (Sanningen – Kungen i Riket) den vishet som är fördold (Ef 1:9-10 Guds Rike) och som Gud från evighet (Anden) har bestämt att bli till härlighet (Vår största skatt det vi tycker är värt mest 1 Mos 15:1 + Rom 14:17 + 1 Kor 4:20) för oss. (Jesus är redan insatt som Kungen men han kan bara ge oss Anden och Riket och bara genom Kungen uppleva det) för han äger allting (Joh 16:13-15) 8 Denna vishet (Kunskapen om Guds Rike) har ingen av den här världens härskare känt om de hade känt den, skulle de inte ha korsfäst härlighetens Herre. (Kungen själv i Guds Rike) 9 Men vi känner, som Skriften säger, vad ögat inte har sett och örat inte hört och människohjärtat inte kunnat ana, vad Gud har berett åt dem som älskar (Agape) honom. (Apg 5 säger att Kungen och Riket kan bara tas emot av dem som lyder honom) 10 Ty för oss (Som Agape = Lyder Kungen i Riket) har Gud uppenbarat det genom sin Ande. (Vem Kungen är och vad hans Rike är) Anden utforskar allt, också djupen i Gud. (Du som lyder Kungen får reda på till och med framtiden) 11 Vem vet vad som finns i människan utom människans egen ande? Så vet heller ingen vad som är i Gud utom Guds Ande.12 Men vi har inte fått världens ande, utan den Ande som är från Gud, för att vi skall veta vad vi har fått av Gud.(Jesus Kristus Kungen boende i oss genom Anden) 13 Detta förkunnar vi också, inte med ord som mänsklig visdom lär utan med ord som Anden lär, när vi återger andliga ting med andliga ord. 14 En oandlig (Gk: Själisk = Driven av sina natuliga sinnen) människa tar inte emot det som tillhör Guds Ande. Det är dårskap för henne, och hon kan inte förstå det, eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt. 15 Den andliga människan däremot bedömer allt (Den Kungen själv ger Anden och undervisar från sin Kunskap (Joh 16:13-15 + Jesaja 53:10-12 = Äkta smörjelse) men själv kan hon inte bedömas av någon. 16 Ty vem har lärt känna Herrens sinne, så att han kan undervisa honom? Men vi har Kristi sinne.

Janne Ohlin kommmentar : Varför var denna hemlighet menat bli vår största härlighet? (Gk: Doxa – Heb – Kabod) Det Paulus säger är egentligen samma sak som Gud sa till Abraham. /

1 Mos 15:1 Därefter kom HERRENS ord till Abram i en syn. Han sade: “Frukta inte, Abram. Jag är din sköld. Din lön skall bli mycket stor.”

1 Mos 15:1  After these things the word of the LORD came unto Abram in a vision, saying, Fear not, Abram: I am thy shield (Advokat Försvarare) and thy exceeding great reward. (Oerhört stora värde och skatt)

Kortfattat talar han om Guds Rike här som en hemlighet. Kungen själv i riket vill uppenbara sig för Abraham. Det är bilden som är hos oss Kristus skulle få växa upp i Abraham ta över hans längtan efter slaveriet att bli något i världen. Herren ville ta över Abrahams tankeliv och bli hans advokat och försvarare. Få honom fri i en rättegång mot motståndaren Åklagaren (= Rättfärdighet frikännande i en domstol framför Guds Tron med sitt eget blod) Herren är själv Kungen i Guds Rike hans vilja var att Abraham själv skulle välja honom som det viktigaste i Abrahams liv.

Mat 6:33 Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.

DEN MODERNA KYRKANS GULLIGA JESUS ÄR ORMENS LÖGN

Men vad säger den “gullige” konungen själv att ordet Agape betyder? Jo exakt vad jag har undervisat om att det betyder och lyder du inte Kungen är dörren till riket stängt för dig.

Joh 14:15 Om ni älskar (Gk: Agape) mig, håller ni fast (Gk: Tereo) vid mina bud. 16 Och jag skall be (Gk: Erotao) Fadern, och han skall ge er en annan (Gk: Allos) Hjälpare, som alltid skall vara hos er, 17 sanningens Ande, som världen inte kan ta emot. Ty världen ser honom inte och känner honom inte. Ni känner honom, eftersom han förblir hos er och skall vara i er. (Ni som blir födda på nytt och får gå in i Guds Rike) 18 Jag skall inte lämna er faderlösa, jag skall komma till er. (I Anden 2 Kor 3:17) 19 Ännu en kort tid, och världen ser mig inte längre, men ni skall se mig, ty jag lever, och ni kommer att leva. (I Guds Rike i Anden Rom 14:17 + 1 Kor 4:20) 20 Den dagen skall ni förstå (GK: Genom en levande upplevd Kunskap genom Anden) att jag är i min Fader, och att ni är i mig och jag i er. 21 Den som har mina bud och håller fast vid dem (Gk: Tereo) han är den som älskar (Gk: Agape) mig. Den som älskar (Gk: Agape) mig skall bli älskad (Gk: Agape) av min Fader, och jag skall älska (Gk: Agape) honom och uppenbara mig (för honom. (Sanningen) 22 Judas – inte Judas Iskariot – frågade: “Herre, hur kommer det sig att du vill uppenbara dig (Gk: Avtäcka) för oss och inte för världen?” 23 Jesus svarade: “Om någon älskar (Gk: Agape) mig, håller han fast (Gk: Tereo) vid mitt ord och min Fader skall älska (Gk: Tereo) honom, och vi skall komma till honom och ta vår boning hos honom. 24 Den som inte älskar (Gk: Agape) mig håller inte fast (Gk: Tereo) vid mina ord. Det ord som ni hör är inte mitt utan kommer från Fadern som har sänt mig.

Vänta nu ett tag det är alltså inte Jesu ord de nu lyssnar till det är Jesus Faders ord han som har sänt mig. Det borde väl skänka Guds folk Guds fruktan om något! Detta gäller givetvis alla som kallar sig Kristna också. Fadern har nämligen i GT sagt att hann tänker skicka Profeten och alla som inte lyssnar (Shema)

Vad betyder ordet lyssna “SHEMA” på hebreiska tänk dig nu att det är en kung eller profeten som talar då lyssnar man.
1/ Lyssna intensivt för att inte missa någon information
2/ Aktivt studera och lära sig vad profeten eller Kungen menar
3/ Då först kan vi lyda honom till 100 %

5 Mos 18:18 En profet skall jag låta uppstå åt dem bland deras bröder, en som är lik dig, och jag skall lägga mina ord i hans mun, och han skall tala till dem allt vad jag befaller honom. (Joh 14:24) 19 Och om någon inte lyssnar (Heb: Shema) till mina ord (Guds lära = Evangelium Guds Vilja) de ord han talar i mitt namn, skall jag själv utkräva det av honom. (Heb; Jag skall själv fråga honom varför han inte gör min himmelske faders vilja Matt 7:21-23 = De Laglösa) 20 Men den profet som är så förmäten (Heb: Högmodig och Arrogant) att han talar i mitt namn vad jag inte har befallt honom tala, eller som talar i andra gudars namn, den profeten skall dö. (Det är de laglösa på den breda vägen för profeter är alltid vägvisare) 21 Och om du tänker i ditt hjärta: Hur skall vi känna igen det ord som HERREN inte har talat? 22 så vet: När profeten talar i HERRENS namn och det han säger inte sker och inte går i uppfyllelse, då är detta något som HERREN inte har talat. I sin förmätenhet (Heb: Arrogans och Högmod) har profeten talat. Du skall inte vara rädd för honom.”

Jag skulle vilja att ni läser detta inlägg till den fega kristenheten i detta land! Varför vågar vi inte ifrågasätta kända ledares profetior?

Läste på en blogg från England att det är samma sak där, folk är så trötta på alla falska löften att många lämnar kyrkan. Absolut ingenting händer av vad de falska profeterna säger!

5 Mos 18:20  But the prophet, which shall presume to speak a word in my name, which I have not commanded him to speak (Ett annnat evangelium om Guds Rike och vem Kristus är) or that shall speak in the name of other gods, even that prophet shall die. (Han följer denna tidsålderns gud)
21  And if thou say in thine heart, How shall we know the word which the LORD hath not spoken? 22  When a prophet speaketh in the name of the LORD, if the thing follow not, nor come to pass, that is the thing which the LORD hath not spoken, but the prophet hath spoken it presumptuously (Heb: Då talar en sådan från sin egen arrogans och i sitt eget högmod du skall omedelbart dra dig bort ifrån honom) thou shalt not be afraid of him. (Heb: Du skall inte längre vara hans vän du skall skilja dig direkt från honom och ni skall samla er tillsammans som en fiende emot honom)

Den Jesus Kristus som vi predikar i evangeliet. Den Jesus Kristus och den Anden kan endast tas emot genom Tron .

Heb 11:1 Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet (En Andlig överbevisning genom Guds levande ord) om det man inte ser. (Kan uppfatta med ditt naturliga sinne)

Paulus drivkraft var den eld bara den Andens Kärlek kan ge (Gk: Agape) – Detta grekiska ord är så avslöjande för det betyder: Att underordna sig en Kungs ord! Paulus var driven av Kungen Jesus Kristus genom Andens kärlek. De falska Apostlarna som är kopior på de vi ser komma och ta över församlingar idag hade girighet och egen makt och ära som drivkraft!

När Paulus skriver att ni måste på något sätt upplevt att Kristus är i er talar han inte i poesi. Han menar att om vi är pånyttfödda Guds levande ord som Anden väckt upp vår ande med så bor Jesus Kristus bokstavligen i oss. Vi har nu blivit tempel åt Kristus genom Anden.

1 Kor 6:19 Eller vet ni inte att er kropp är ett tempel åt den helige Ande, som bor i er och som ni har fått av Gud, och att ni inte tillhör er själva? 20 Ni har blivit köpta och priset är betalt. Så förhärliga då Gud i er kropp!

Jesus Kristus lever i oss och kan verka när han vill genom sin nåd. Kom ihåg att om Jesus är kungen bestämmer han hur och när saker skall ske. När Jesus vill verka genom en nådegåva är det spontant det är på den exakta tiden han vill inte när du vill.

Mar 12:30 och du skall älska (Gk: Agape) Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd och av hela din kraft.

Agape betyder att underordna sig en Kungs order och ord. Du är köpt av honom genom hans dyrbara blod. Du är ett tempel i anden så när Gud vill verka kommer hans Ande och genom Kärlek använder han dig. En del tror att de äger den och springer omkring på gator och torg men sanningen är att vi endast är förvaltare. Men vi måste vara vakna för du vet inte när Gud vill använda dig du äger ingenting du är hans redskap och egendom.

Vi tar några exempel där det beskrivs i bibeln att Kristus är i dig!

1/ Rom 8:9 Ni däremot lever inte efter köttet utan efter Anden, eftersom Guds Ande bor i er. Den som inte har Kristi Ande tillhör inte honom. 10 Men om Kristus bor i er, är visserligen kroppen död för syndens skull men Anden är liv för rättfärdighetens skull. 11 Och om hans Ande som uppväckte Jesus från de döda bor i er, då skall han som uppväckte Kristus från de döda göra också era dödliga kroppar levande genom sin Ande som bor i er

Vi är skapade av Gud och vi består av 3 beståndsdelar:
1/ ANDE – Den del som Gud kan kommunicera med som är föll
2 / SJÄL – Känslor – Vilja – Förstånd
3/ KROPP – Våra 5 Sinnen

Vår ande är den plats endast Guds Ande kan föda oss på nytt därför kan det även kallas vårt hjärtas öga eller öra. Endast från vår ande kan Gud kommunicera och börja en relation med oss människor. Detta är en plats reserverad endast för den sanne Guden. När du hör New Agare tala om ande är det och kan det endast vara själen de kan bli berörda av. Men när du blir född på nytt genom tron genom Guds levande ord kommer han själv in i din ande genom sin Ande.

En intressant sak att lägga märke till är att när han talade till mig den 1:a gången med en hörbar röst var det som om han trängde igenom mina sinnen. Den andra gången han talade med hörbar stämma kom den rösten djupt inom mig: Han sa så tydligt så jag hoppade till av förvåning vilken församling han ville jag skulle gå med i.

Nu idag står jag i en tjänst nu talar han genom sitt levande skrivna ord genom drömmar och syner. (Profetiskt) när han dessutom lägger till en händelse i drömmen som bokstavligen uppfylls. Han har visat oss flera år innan saker som skall ske genom att jag drömmer ett bibelord. TEX…..

2 Pet 2:1 Men det fanns också falska profeter bland folket, liksom det bland er kommer att finnas falska lärare som smyger in förödande läror. De skall till och med förneka (Gk: Arneomai) den Herre som har friköpt dem och drar så plötsligt fördärv över sig. 2 Många skall följa dem (Gk: EX) i deras utsvävningar, och för deras skull kommer sanningens väg att smädas. 3 I sin girighet kommer de att med falska argument sko sig på er. Men domen över dem är sedan länge verksam, och deras undergång sover inte.

Nu händer att tilltalen från Anden bli så starka och tydliga så att du till och med får se ansiktena på de falska profeterna redan innan. Men Gud har sin tid och vi har vår tid det kan ta flera år innan den uppfylls och då brukar det vara exakt som han visade dig. Gud har aldrig någonsin haft fel när han kommit med en sådan här dröm för att varna människor och församlingar. Men Herren måste hjälpa oss att stå i en sån tjänst genom att utplåna din fruktan för människor. Han ger dig en sån Guds fruktan så din människofruktan brinner upp i lågorna.

Amo 3:7 Ty Herren, HERREN gör ingenting utan att ha uppenbarat sin hemlighet för sina tjänare profeterna. 8 När lejonet (Kungen i Guds Rike) ryter, vem skulle då inte frukta? (Gudsfruktan) När Herren, HERREN talar, (Kungen i Guds Rike talar till dig om något) vem skulle då inte profetera?

När vi började vår tjänst var jag inte alls så frimodig jag var nervös inför stora möten. En Söndag skulle vi predika i Pingstförsamlingen i Gnosjö Kl 11:00 – dessutom skulle vi sjunga! Jag vill dela med mig av detta för att det skänker en sån underbar vila ifrån att prestera andlighet.

Jag stiger säkert upp redan kl 5 för att sätta mig ner och gå igenom min predikan och jag var nervös och spänd. Predikan handlade om “Kristus i oss” Jag sitter nu stilla med min bibel och mitt utkast det var precis tyst överallt. Det är något visst med Söndagar alla kommer dit och det känns som om det krävs att man lyfter sig ett snäpp bara för att det är just Söndag.

Jag tar upp mitt utkast jag skulle predika över och bad en bön ungefär: Herre hjälp oss idag så vi klarar av det här mötet. Jag har predikat i många år skall växa i din tjänst med Gud och bli frimodigare finns ingen annan väg än att fortsätta göra och lyda det du vet att Herren öppnar åt dig.

Om du lyder får du vara med om det som Paulus sa 2 Kor 13:5 Pröva er själva om ni lever i tron, pröva er själva! Eller vet ni inte med er att Jesus Kristus är i er? Gör ni inte det, består ni inte provet.

Jag har upplevt hur Herren varit med i nästan omöjliga situationer genom livet. Till och med genom alla sjukdomar jag haft! Trofastare person finns inte han kan inte ljuga du kommer att få det du behöver om du följer honom.

Men som sagt var: Jag tar upp mitt utkast jag skulle predika över och bad en bön ungefär: Herre hjälp oss idag så vi klarar av det här mötet.

Då talade Herren med hörbar stämma det har hjälpt mig så mycket det är Jesus Kristus i dig som är sin tjänst. När han växer upp i dig då växer din frimodighet och riket i dig. Men det är ingen lätt väg att vandra men det är han som skall bli förhärligad och inte du. Viken befrielse att veta att egentligen har jag ingen tjänst Kristus som växer upp i dig han är din tjänst.

Guds röst är nästan omöjligt att förklara den är full av kärlek den är överbevisande den är så personlig. Nu ville han lära mig den största läxa jag lärt mig i det kristna livet som skänker mig sån vila – Jag är bara hans Tempel han äger mig han använder mig hur han vill och framför allt i den tid han vill.

Jes 53:1 Vem trodde vår predikan, för vem var HERRENS arm (Kungen och hans rike Rättfärdighet Glädje Frid och Kraft genom Anden) uppenbarad? (Jag ville hoppa upp i taket av glädje jag hade fått uppleva det Kristus bor i mig) 2 Som en späd planta sköt han upp inför honom, som ett rotskott ur torr jord. (Herrens röst sa: Jag växer upp i era liv på exakt samma sätt) Han hade varken skönhet eller majestät. När vi såg honom var hans utseende inte tilldragande. 3 Han var föraktad och övergiven av människor, en smärtornas man och förtrogen med lidande, lik en som man skyler ansiktet för, så föraktad att vi räknade honom för intet

2 Kor 4:6 Ty Gud som sade: “Ljus skall lysa fram ur mörkret”, han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan, för att kunskapen om Guds härlighet (Värdet som han äger) som strålar fram i Kristi ansikte (Vi skall bara refletera ljuset) skall sprida sitt sken. 7 Men denna skatt (Som Gud äger) har vi i lerkärl (Vi måste känna oss svaga och värdelösa i Världen) för att den väldiga kraften skall vara Guds och inte komma från oss.

De här verserna beskriver exakt samma sak som Herren uppenbarade för mig med sin hörbara stämma. Jesus är plantan som är Guds Rike i mig ifrån Anden i min ande finns och uppenbaras allting vi behöver. Gud sänder oss inte in i mörkret utan hann själv växer upp genom tron och ditt ljus blir bara starkare och starkare.

1/ Vi är värdelösa i oss själva en del har jag hört säga att det är en lampa som lyser i en fattig hydda. Gjord av värdelös jord från gården men i den fanns olivolja som kastade sitt ljus. Om det kom in någon utifrån in i det mörka rummet var det inte lampan som drog åt sig uppmärksamheten det var skenet som lyste upp hela rummet.

Detta skenet som beskrivs vara skatten menar Paulus komma strålande ifrån Jesu Kristi ansikte vilket är en bild av hans personlighet alltså hans härlighet. Plantan jag nyss beskrev skall växa upp för att bära hans frukt. Den totalt värdelösa lerlampan skall fyllas med olivolja för att kasta ett sken av ljus som även har förmågan att besegra allting som Djävulen försöker stoppa din tjänst med. Ser du nu och förstår vad jag menar med att du har ingen tjänst det är Kristus som utför tjänsten i oss
1/ Plantan som växer upp och bär frukt är Kristus
2/ Den värdelösa lampan av lera fylls med olja som besegrar varje mörker.
3/ Kristus i er är härlighetens hopp säger Paulus (Kol 1:27)

Jag kämpar mig just nu genom otroliga attacker från fienden de värsta i mitt Kristna liv. Det började med en knäskada otrolig smärta operation och sjukskrivning i över 1 år. Sedan fick jag Menieres sjukdom som gjorde att jag blev så dålig så jag trodde jag skulle dö. Ambulans till akuten allt bara snurrade sedan tuppade jag av blev sjukskriven igen. Fick återkommande anfall trots medicin kunde ligga 11 timmar allt snurrar och du bara spyr. Får specialschema och lugnande medicin gick ner till 50 % Pension. Fortfarande återkommande anfall semestern i somras förvandlades till rena mörkret jag undrade om jag skulle orka vidare. Jag var helt utbränd hade inga känslor och kunde bara börja storgråta av ingenting. Men mitt i all bedrövelse kommer Herren med den största uppenbarelsen i mitt liv.

Det händer nu saker på mitt arbete på grund av sjukdomen och andra märkliga saker som gjorde att jag var tvungen att gå i Pension. Det är nu du verkligen ser hur Djävulen använder människor emot dig för att svika dig och ta knäcken av dig. Jag skrev nyss bibelstudiet som berättar hur det känns när vänner du hjälpt och ställt upp på plötsligt vänder dig ryggen. När allt känns meningslöst och vännerna sviker! Vi känner vänner där barnen och släktingar vänt dem ryggen men Gud ger kraft att gå igenom detta med. Egentligen är det mot Jesus de gör det men det är inte många som förstår allvaret.

Jag vet att Kristna just nu över hela världen testas på olika sätt!
Kristus måste vara i oss om vi skall hålla provet.

Att få Menieres sjukdom kan yttra sig på många olika sätt det är absolut värst på morgonen så for du vaknat…..Kan du tänka dig att denna sjukdom kan göra att allt du förut tyckte var roligt blir totalt ointressant. (Utom Gud)

Men det här har faktiskt gjort bibeln ännu mer levande för mig och jag förstås en del bibelord på ett nytt sätt jag aldrig gjort förut. När Anden uppenbarar Guds ord för mig så trängs alla negativa tankar bort. Guds ords uppenbarelse är för mig det absolut viktigaste det skänker glädje där mänskliga ord aldrig når in. Det skänker dig även en enorm tacksamhet eftersom uppenbarelse måste Anden ta ifrån det som tillhör Kungen i Riket och skänka till dig i din ande vidare till ditt förstånd. (Joh 16:13-15)

Jag har tänkt så här låter Gud mig få gå igenom detta också för att kunna hjälpa andra ut ur depressioner och svårigheter. David och Profeterna kan vi läsa om vad de fick gå igenom och jag kan bara intyga ingenting lyfter mig mer just nu än när Anden uppenbarar sitt ord för mig.

Psa 119:24 Dina vittnesbörd är min glädje, de är mina rådgivare.
Psa 119:25 Min själ ligger nertryckt i stoftet, håll mig vid liv efter ditt ord.

Psa 147:18 Han sänder sitt ord och det frusna smälter, han låter sin vind blåsa och vattnen strömmar.

Jer 15:16 Dina ord kom och jag åt dem, ja, ditt ord blev mitt hjärtas fröjd och glädje, ty jag är uppkallad efter ditt namn, HERRE, härskarornas Gud.


Janne Ohlin – GöteborgThis entry was posted in DISCERNMENT, KINGDOM NOW, PROPHECY and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.