UT FRÅN MÖRKRETS AUKTORITET IN I SONENS RIKE

Kol 1:12 Med glädje skall ni då tacka Fadern, som har gjort er värda att få del i det arv som de heliga har i ljuset. 13 Han har frälst oss från mörkrets välde (Gk: Exousia) och fört oss in i sin älskade Sons rike.14 I honom är vi friköpta och har fått förlåtelse för våra synder.

Vem har befriat oss ? Fadern igenom det han utförde genom vår frälsare Jesus Kristus.Han var 100 % människa och 100 % Gud samtidigt annars hade han aldrig kunnat slutföra verket och medla och upprätta frid mellan Människa och Gud. Jesus Kristus som är både Människosonen och Guds Son på en gång för alltid både människa och Gud för att friköpa oss. Han var syndfri och köpte dig frivilligt med sitt blod. Han är människosonen för att kunna föra oss till Gud. Han är Guds Son för att kunna föra Gud till oss.

Det här är exakt vad som sker när han föder din ande på nytt. Han kommer genom Anden in i vår ande. Både som Människosonen och Guds Son för att förena och skapa frid och medla mellan Människan och Gud. Här ser du att antingen är du kvar under mörkrets välde (Gk: Exousia) eller också får vi tron på vad han har gjort blir friköpa av blodet på korset. Då kommer vi in i honom och han kommer in i oss. Här ser du att komma in i Jesus Kristus är exakt samma sak som att komma in i hans älskade sons rike. Att vara i Jesus Kristus är exakt samma sak som att vara i Guds Rike. Hans älskade Sons Rike och Guds Rike är exakt samma sak med andra ord som att fyllas av Den Helige Ande.

Det står här att mörkret som är syndens konsekvens har ett rike som han har fått makten över. Ordet Exousia är ett grekiskt ord som innebär tilldelad rätt att regera inom ett område.

Vem gav de fallna änglarna makten och rätten (Gk: Exousia) att regera inom det område som bibeln kallar för mörkret? Det finns en hemlighet i de 5 första verserna i bibeln.

Gud band alltså de fallna änglarna i ett område som Gud kallar för mörkret. Mörkret är alltså syndens konsekvens så en som lever utanför Guds Rike eller Guds Sons rike har Mörkret auktoritet och makt över. Satan binds av Guds allsmakt och får Exousia att sätta upp ett tidsbestämt system. Det kallas för världen (Gk: Kosmos) (1 Mos 1:2)

1 Joh 5:3 Detta är kärleken (Gk: Agape) till Gud: att vi håller (Gk: Tereo) hans bud. (Vakta på Evangeliets lära så att det inte får en annan mening än den Gud menat från början) Och hans bud är inte tunga. (Genom Anden som bor i oss och undervisar oss) 4 Ty allt som är fött av Gud (Den som Gud gett nytt liv åt och undervisar genom sin Ande undervisar i Evangeliet och skänker Ljuset) besegrar världen (Gk: Kosmos/Mörkret) och detta är den seger som har besegrat världen: (Kosmos/Mörkret) vår tro. (Det sanna Evangeliet oförändrat) 5 Vem kan besegra världen (Gk Kosmos/Mörkret) utom den som tror (Pågående form) att Jesus är Guds Son (Det sanna Evangeliet om Guds Rike som Jesus Kristus menade från början)

ANTIKRIST OCH DE LAGLÖSA

Johannes brev är skrivet för att bemöta den villolära som fanns då och är exakt samma som dyker upp nu. Gud förbereder oss på att det kommer en kopia på vad Jesus har sagt! Gud kommer att tillåta att åtskilja de som älskar honom ifrån de som inte älskar honom. Han kommer att göra så vare sig vi tycker om det eller inte Gud är rättfärdig därför måste han fullborda sin plan. Så detta med att tillåta falska läror och profeter måste Gud göra för att fullborda sin plan (EF 1:9-10.)

Guds hemlighet är att samla alla änglar i himlen som inte gjorde uppror mot honom tillsammans med alla människor på jorden som inte gör uppror mot honom. Han vill samla ihop dessa och göra dem till ett under ett huvud eller under en Kung (Ef 1:9-10)

Allt detta har med vad vi nyss läst att göra för att testa om vi älskade honom i Eden kom Ormen. Precis på samma sätt kommer de falska profeterna de är vägvisare och de har förändrat originalbetydelsen om Evangeliet om Frälsning. Till ett Evangelium om Guds Rike enligt Bill Johnson och det är Gud som tillåter detta för att fullborda sin plan (Se ovan Ef 1:9-10)

Det kommer att finnas kvar efter prövningen:
1/ De Rättfärdiga
2/ De som inte gör uppror mot Gud
3/ De som älskar honom och bevarar evangelium som Gud menat från början
4/ Dessa som vaktar och klarar provet kallas övervinnare i Uppenbarelseboken

Då måste vi förklara att Satan kommer att kopiera Guds Församling och även Nådegåvorna. 2 Tess 2 + 2 Petrus 2:1-3 + 5 Mos 13 + Matt 24:24 – Det var en som sa att ingenting splittrar som New Wine och Bethel Church gör det låter hemskt men det är exakt vad Gud måste tillåta.

Kol 1:12 Med glädje skall ni då tacka Fadern, som har gjort er värda att få del i det arv som de heliga har i ljuset. 13 Han har frälst oss från mörkrets välde (Gk: Exousia) och fört oss in i sin älskade Sons rike.14 I honom är vi friköpta och har fått förlåtelse för våra synder.

Gud har här alltså redan som gäller det andliga eller det osynliga det finns redan färdigt i Guds Rådslut. Vår pånyttfödelse att bli nya skapelser och alla gärningar i Kristus finns alltså i Ljuset. Han själv är Dagen och äger allt i Ljuset. Utanför Ljuset är allt bundet av Gud och ges auktoritet (Kol 1:13) och tidsbestäms (Denna tidsålder) Mörkret sätter upp ett system kallat Världen (Gk:Kosmos/Mörkret) och måste uppfylla Natten eller Midnatten. (Mörkret styr allt utanför församlingen i Ljuset) Det är därför Guds församlingen i Kristus heter: Den Utkallade! Den är blodköpt och måste vandra i ljuset för att bevaras till Dagen då alla i ljuset blir fullt förlossade av Jesu blod.

Lägg nu märke till att Johannes varnar för att en Antikrist skall komma men är redan här. Det kommer alltså bara finnas två stycken platser att befinna sig på. Jag hörde en predikan igår att de har redan börjat hata dem som predikar en dubbel utgång. Människan vill ha sin dröm uppfylld från Eden men förstår inte att hon är på väg mot katastrof.

Hon förlorar kärleken från Gud och gör om evangeliets grundbetydelse och en sådan person är en laglös person på hebreiska. Hon vill nå en värld med fred och bli av med Gud som hon tycker är dömande och kärlekslös. Hon skapar därför en egen religion nu ser du hur många kyrkor ändrar uppfattning så de predikar precis som världen gör. Vad var nu världen? Jo det var ju bara ett ont system mörkret får regera över tills Guds plan går i fullbordan. Att befinna sig i eller utanför Jesus Kristus är de enda alternativen som finns vi människor får tycka som vi vill Gud är rättfärdig. Det innebär att Gud är tvungen att utföra vad han sagt så den här världen Kosmos/Mörkret har en tid uppmätt sedan förgörs den i eld.

Satan kommer att vräka fram falska profeter och ett falskt evangelium om Guds Rike för att det kommer att passa Världskyrkans syn på Världen. De kommer alltså kalla det som är ont i Guds ögon för Gott. (Ljus) De kommer att kalla det som är ont (Mörker) i Guds ögon för Ljus.

Johannes varnade oss i sina brev mot dem som skall försöka bedra oss. Glöm aldrig bort att detta ändå ingår i Guds Plan (Ef 1:9-10)

Antikrist = En annan Jesus eller istället för Jesus
Hans evangelium = Ett annat Evangelium om Guds Rike istället för det äkta
Resultatet = Många skall gå ut ur Kristus och ut i Världen/Mörkret. De kommer att predika som världen/Mörkret och världen/Mörkret kommer att lyssna till dem.

1 Joh 4:4 Ni, kära barn, är från Gud och har besegrat dem, ty han som är i er är större än den som är i världen. 5 De är av världen och därför talar de vad som är av världen, och världen lyssnar till dem. 6 Vi tillhör Gud. Den som känner Gud lyssnar till oss, den som inte är av Gud lyssnar inte till oss. Det är så vi känner igen sanningens Ande och villfarelsens ande.

Petrus säger samma sak och detta har jag drömt exakt! flera stycken till och med nyss om en splittring i Pingströrelsen.

Citat från vår nyhetssida av Elvor
Daniel Alm: Våra processer utgår från bevarad äktenskapssyn
Att Filadelfiakyrkan i Stockholm väljer att öppna för att personer i samkönade relationer kan bli medlemmar och ledare i församlingen väcker reaktioner. Pingstledaren Daniel Alm understryker dock att församlingen fortsatt står bakom rörelsens äktenskapssyn där man endast viger kvinna och man.

OHLINS: Tydligen har Daniel Alm redan fegat ur och vågar inte gå emot Pienosho. Håller han med? I en lättlurad kristenhet där majoriteten pastorer inte varnar för något alls, är det lätt att föra in både icke-bibliska doktriner, new age-andlighet från Bethel Church och andra falska läror. Pastorer och andra som använder ”new age-bibeln” The Message är medskyldiga i allra högsta grad.
Jesus och alla andra som författat bibelordet inspirerade av den Helige Ande varnade i förväg, så att vi inte ska bli överraskade och tappa fotfästet.


Matt 24:4 Jesus svarade dem: ”Se till att ingen bedrar er. 5 Ty många skall komma i mitt namn och säga: Jag är Messias (”jag är smord”), och de skall leda många vilse. ..24 Ty falska messiasgestalter och falska profeter skall träda fram och göra stora tecken och under för att om möjligt bedra även de utvalda. 25 Jag har nu sagt er detta i förväg.

Apostel Petrus säger att precis som de falska profeterna sändes för att testa om hans folk älskade honom och ville bevara vad han sagt oförändrat sänds falska lärare i NT.

2 Pet 2:1 Men det fanns också falska profeter bland folket, liksom det bland er kommer att finnas falska lärare som smyger in förödande läror. De skall till och med förneka den Herre som har friköpt dem och drar så plötsligt fördärv över sig. 2 Många skall följa dem (Gk: EX UT! UR) i deras utsvävningar, och för deras skull kommer sanningens väg att smädas. 3 I sin girighet kommer de att med falska argument sko sig på er. Men domen över dem är sedan länge verksam, och deras undergång sover inte.

På grekiska står att många skall transporteras ut ur (Gk: EX) Kristus och ut i världen/Mörkret (Platsen för Katastrofen) för att de skall tro på denna falska Jesus och hans falska Guds Rike. Vänner det verkar som om Gud varnar för att domen över Guds hus är väldigt nära.

Är det detta Paulus menar 1 Tess 5
1/ De är kvar i Kristus
2/ De andra har lämnat och är på väg mor en Katastrof/Världen

Laglöshet vad betyder nu det då? Gk: Anomia / Heb:Awon
Först och främst så betyder det att en som är laglös står redan under en aktiv dom fälld av Gud. En som är laglös står som en motsats till den som är rättfärdig alltså frikänd i en rättegång fälld av Gud.

En laglös människa beskriver en person som tar vad Jesus menat med Evangelium och Guds Rike sedan lägger han till eller drar ifrån någonting. Helt plötsligt får vi då en annan Jesus och naturligtvis ett annat Guds Rike. När Jesus talar till de Laglösa i Matt 7 kan jag inte låta bli att tänka på hur kusligt exakt det stämmer med Bill Johnson och New Wine.

En laglös människa är alltså en människa som gör exakt tvärtom vad Jesus säger att vi skall älska Jesus genom att inte förändra grundbetydelsen i evangeliet om Guds Rike.

Joh 14:15 Om ni älskar (Gk: Agape) mig, håller ni fast (Gk: Tereo) vid mina bud. (Vakta på att ursprungsmeningen med evangeliet inte förändras) 16 Och jag skall be (Gk: Erotao) Fadern, och han skall ge er en annan (Gk: Allos) Hjälpare, som alltid skall vara hos er, (Ni som blir födda på nytt och får gå in i Guds Rike) 17 sanningens Ande, som världen inte kan ta emot. Ty världen ser honom inte och känner honom inte. Ni känner honom, eftersom han förblir hos er och skall vara i er. 18 Jag skall inte lämna er faderlösa, jag skall komma till er. (I Guds Rike i Anden Rom 14:17 + 1 Kor 4:20) 19 Ännu en kort tid, och världen ser mig inte längre, men ni skall se mig, ty jag lever, och ni kommer att leva. 20 Den dagen skall ni förstå (GK: Genom en levande upplevd Kunskap genom Anden) att jag är i min Fader, och att ni är i mig och jag i er. 21 Den som har mina bud och håller fast vid dem, (Gk: Tereo = Vakta på att ursprungsmeningen med evangeliet inte förändras) han är den som älskar (Gk: Agape) mig. Den som älskar (Gk: Agape)mig skall bli älskad (Gk: Agape) av min Fader, och jag skall älska (Gk: Agape) honom och uppenbara mig för honom.” (Sanningen) 22 Judas inte Judas Iskariot – frågade: “Herre, hur kommer det sig att du vill uppenbara dig (Gk: Avtäcka = Sanningen) för oss och inte för världen?” 23 Jesus svarade: “Om någon älskar (Gk: Agape) mig, håller han fast vid mitt ord (Vakta på att ursprungsmeningen med evangeliet inte förändras) och min Fader skall älska (Gk: Agape) honom, och vi skall komma till honom och ta vår boning hos honom. 24 Den som inte älskar (Gk: Agape) mig håller inte fast (Gk: Tereo) vid mina ord. (Vakta på att ursprungsmeningen med evangeliet inte förändras) Det ord som ni hör är inte mitt utan kommer från Fadern som har sänt mig. (Detta är ett bevis på att Jesus är Profeten 5 Mos 18-22) 25 Detta har jag talat till er, medan jag är kvar hos er. 26 Men Hjälparen, den helige Ande (Smörjelsen 2 Joh 2:20) som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er. 27 Frid lämnar jag efter mig åt er. Min frid ger jag er. Inte ger jag er en sådan frid som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och var inte modlösa.

1/ Jesus lämnar efter sig en äkta lära ett äkta evangelium
2/ Den älskar honom som bevarar hans evangelium om Guds Rike
3/ Detta har inte de laglösa gjort som är på den breda vägen (Matt 7)
4/ Att förbliva i hans kärlek (Gk: Agape) är alltså samma sak som att vakta på att originalmeningen inte förändras (Laglöshet)

Det finns ännu en betydelse utifrån grekiskan på vad laglöshet är (Gk: Anomia) Det betyder bokstavligen att ge förbjuden mat (Lära) åt människor eller Djur. Kommer ni ihåg att Paulus sa att de inte skulle äta av onda andars bord! Den som äter ihop med en sköka blir ett med henne det vill säga andlig otukt det är villoläror.

1 Kor 10:21 Ni kan inte dricka både Herrens bägare och onda andars bägare. Ni kan inte ha del både i Herrens bord och i onda andars bord.

1/ Dricker du av Herrens bägare är du död med honom
2/ Får du mat av honom som ger liv får du det genom Anden
3/ Om du går ut från Herren till Kosmos/Mörkret tillhör du inte Herren

Om ordet för den Gudomliga kärleken är Agape och det så klart bevisar att den som älskar Herren. strider för att bevara ursprunget av evangeliet att inte dra bort eller lägga till någonting. Då håller många så kallade profeter på och förför en hel värld och nästan ingen vågar säga ett pip. De tjatar om väckelse men vi behöver möta Guds äkta kärlekseld i Anden och vända tillbaka till ursprunget igen i det här landet.

Korintierna som var totalt vilseföra av de falska apostlarna precis som New Wine är idag av Bill Johnson. Vilka motiv tror du de hade för att höra Guds röst och hela och profetera och göra Kraftgärningar? Var det Herren tror du de ville förhärliga eller var det de själva tror ni? Paulus ger oss svaret att skall det börja överflöda i våra liv måste vi återvända till att strida för och bevara evangeliets ursprung.

1 Kor 12 handlar om att de ville ha Nådegåvor av fel motiv! Men Paulus försöker få dem att förstå att kärleken är nyckeln till församlingens återupprättelse och frihet för så många människor.

1 Kor 12:31 Men sträva efter de nådegåvor som är störst. Och nu visar jag er en väg som vida överträffar alla andra:

Vet du vad jag tror är den rätta översättningen här på grekiska: Nu skall jag Paulus visa er en väg alltså ett tankesätt kom ihåg att Paulus är en sann profet en vägvisare. Till skillnad mot de falska New Wine – Apostlarna som kommit in och förstört hela församlingen. Försöka flöda över i Nåden allt starkare och jag vill visa er en väg till att supeöverflöda i Jesus Kristus.

Lägg märke till nu att någon kapitelindelning finns inte i grundtexten den kom tydligen inte förrän på 1500 talet. Så den vägen han profeterar om är exakt vad Herren sa åt oss när vi startade Parousia Mission. Vänd om igen till evangeliets rötter vi i västvärlden har förstört evangeliet.

Nu kommer alltså Kapitel 13 så detta är vägen till det vi kallar för väckelse Agape – Att strida för att upprätta evangelium igen till dess ursprungsmening – Det har Anden förmågan att göra inte en människa bara Herren genom sin Ande.

Joh 14:26 Men Hjälparen, den helige Ande, som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er.

1 Kor 13:1 Om jag talade både människors och änglars språk men inte hade kärlek, vore jag endast en ljudande malm eller en skrällande cymbal.2 Och om jag ägde profetisk gåva och kände alla hemligheter och hade all kunskap, och om jag hade all tro så att jag kunde flytta berg men inte hade kärlek, så vore jag ingenting. 3 Och om jag delade ut allt vad jag ägde och om jag offrade min kropp till att brännas, men inte hade kärlek, så skulle jag ingenting vinna.4 Kärleken är tålig och mild, kärleken avundas inte, den skryter inte, den är inte uppblåst, 5 den uppför sig inte illa, den söker inte sitt, den brusar inte upp, den tillräknar inte det onda.6 Den gläder sig inte över orättfärdigheten men har sin glädje i sanningen

MEN VI GLÖMMER SÅ LÄTT ATT ALLT UTGÅR FRÅN KUNGEN GENOM ANDEN VI ÄR BARA FÖRVALTARE


Han som är universums kung och de utkallade från världens kung församlingens han behöver ingen hjälp att bygga upp något mänskligt rike på den här jorden. Vi kallar så gärna det vi planerar och bygger för Guds rike men det är jordiskt ändå hur vi än försöker fantisera. Men förkastar vi hörnstenen som samtidigt är slutstenen kommer vi aldrig in i hans rike. Gud har lärt mig att bara den smala vägen med faderns tuktan kan öppna våra hjärtans ögon så vi får se det mirakel Gud redan utfört i Jesus Kristus. Du måste gå igenom detta innan du kan leda andra genom porten och öppna deras hjärtas ögon. Jag har upplevt detta så jag vet att detta är sant! Detta måste bli sant för dig också om du skall in i Kristus och komma in i hans rike. Detta kan kallas korsets väg för det är precis samma sak.

Psa 118:12 De omringar mig som bin, men de slocknar som eld i törne. I HERRENS namn skall jag förgöra dem. 13 Man ger mig hårda stötar för att få mig på fall, men HERREN hjälper mig. 14 HERREN är min starkhet och min lovsång, han blev min frälsning. 15 Man sjunger med jubel om frälsning i de rättfärdigas hyddor: ” HERRENS högra hand gör mäktiga ting. 16 HERRENS högra hand upphöjer, HERRENS högra hand gör mäktiga ting.” 17 Jag skall inte dö utan leva och förkunna HERRENS gärningar. 18 Hårt har HERREN tuktat mig, men han lämnade mig inte åt döden. 19 Öppna för mig rättfärdighetens portar, jag vill gå in genom dem och tacka HERREN. 20 Detta är HERRENS port, de rättfärdiga går in genom den. 21 Jag tackar dig för att du svarade mig och blev min frälsning. 22 Den sten som byggnadsarbetarna kastade bort har blivit en hörnsten.23 HERREN har gjort den till detta, underbart är det i våra ögon.24 Detta är den dag som HERREN har gjort, låt oss på den jubla och vara glada!


1/ Han är Kung och huvud över sin församling (De Utkallade)
2/ Du måste komma till en punkt av hjälplöshet
3/ Han kommer att arrangera de yttre omständigheterna
4/ Dessa kommer att samverka med de inre uppenbarelserna
5/ Det är bara när du kommer in i Kristus i vilan som du ser allt förberett
6/ Då kommer du få se att allt samverkat till det han kallat dig till
7/ Han har visat oss allting i syner och drömmar innan det har alltid stämt


Förstod vi nu att det finns endast ett sätt Guds Rike kan komma in i dig på. Det är exakt på det enda samma sätt du kommer in i Guds Rike på. Eller byt ut ordet Guds Rike mot Kristus eller mot Kristi Ande och du får exakt samma svar. Jag har gått korsets väg så jag vet redan att för att bli fylld och bära frukt så måste vi bära frukt. Den frukten vi skall bära det är samma sak som att bära frukt för Guds Rike det är Agape.

Janne Ohlin – Göteborg


This entry was posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT, KINGDOM NOW, NEW AGE AND MYSTICISM and tagged , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.