Profetisk utveckling 1

Exakt när vi börjar se en agenda som tydligt leder fram till ett globalt kontrollsystem så dyker passande en Europeisk fredsmäklare upp på scenen. Kanske något att hålla ögonen på glöm inte bort att både Trump och Påven redan har upprättat avtal med Islam och med Israel. Jag visste inte om att Tony Blair tydligen hade en hand med i Abraham Accord.

Dan 9:26 Men efter de sextiotvå veckorna skall den Smorde förgöras, helt utblottad. Och staden och helgedomen skall förstöras av folket (Romarriket år 70 ) till en furste som kommer. (Från Romarriket) Men slutet kommer som en störtflod. Intill änden skall det råda krig. Förödelse är fast besluten.

Helgedomen förstördes alltså av Romarriket år – 70. Den siste fursten av Romarriket skall alltså få en central betydelse i det profetiska scenario. Det är en del som varnat för denne Macron redan när han gjort en del stortaliga utlåtanden. April 20 kunde man läsa detta i tidningarna.
France’s Macron positioning himself as leader of the world (CNN)

Den här ordningen är jag ganska övertygad om att vi ser nu:
1/ Pandemin (Orsak)
2/ Covidpass (Kontrollsystemet börjar)
3/ Ekonomisk katastrof (Orsak)
4/ Märket (Kontrollsystemet färdigt)

Nu säger man öppet att Pandemin kommer att orsaka en global ekonomisk kris. Man planerar helt öppet att skapa en total omställning av hela finansiella systemet. Man kallar det för ”The Great Reset” och det är absolut inga konspirationsteorier. Nu säger bibeln att en sådan stor förändring skall komma strax före slutet av denna tidsålder. (Upp 13)

Om nu Macron skulle vara en person av global profetisk betydelse så är det väl ungefär nu en sådan man skall börja stiga i makt. Om mina 4 punkter ovan är riktiga så börjar han stiga i makt ganska lägligt. Macron kommer i centrum just nu när kontrollsystemet håller på att skapas och när EU precis röstat igenom ett Covidpass som kräver en global registrering.

https://www.nowtheendbegins.com/french-president-emmanuel-macron-offers-himself-as-broker-of-peace-deal-between-united-states-and-iran-in-stunning-antichrist-forshadowing/

Vi ser nu hur en stark Europeisk ledare från gamla Romarriket erbjuder sig att fredsmäkla i mellanöstern samtidigt som hela världens befolkning börjar att kontrolleras och registreras. Vi ser alltså början av den globala registreringen ske och medlet till detta är alltså Vaccinet. Pandemin är bara början och de använder den och vaccinet för att nå sina mål en ny världsordning.

Vi ser hur världens köpmän manipulerar hela världen med Vaccin. Om det är sant så måste det ju skett något innan som Vaccinet ser ut som räddningen mot. DEL 1 DEL 2 Vad vill man bedra världen med? Vad vill man? Jo ID märka alla invånare på jorden. (Upp 13) Alltså stämmer mina 4 punkter ganska bra med vad de redan säger i World Economic Forum

1/ Pandemin (Orsak)
2/ Covidpass (Kontrollsystemet börjar)
3/ Ekonomisk katastrof (Orsak)
4/ Märket (Kontrollsystemet färdigt)

Att Macron nu börjar resa sig upp som en fredsmäklare och Europas och Världens “Messiasgestalt” är otroligt passande och kommer alldeles innan Punkt 3 och 4. Vad såg David Wilkersson i Synen?

(2) Världens Förenta stater är bara en världsdepressions avstånd från oss. En kollaps i världens valutasystem (Janne: Eller en planerad Reset) skulle kunna leda fram till en världsregering med en global diktator. (Sid 87) Jag tror att ett återuppväckt romerskt imperium slutligen blir basen för en global världsledare. Han kommer att tvingade alla att bära ett märke annars kan man vare sig köpa eller sälja (Sid 19) Sedan beskriver D.W ett nytt effektivt världsvitt kreditsystem. Detta kreditsystem skall övervakas av en ”supersekreterare” utrustad med en oerhörd makt.

Då tillbaka till nyheten idag om Macron så beskriver de honom som en nära följeslagare med Påven. End Time Ministries Irwin Baxter säger: Den som är Påve vid den tidpunkt då ”Antikrist” börjar resa sig upp till makten är ”Den Falske Profeten”

Citat: Macron is everywhere you turn, inserting himself into every situation, and with the backing of Pope Francis and the Vatican, it is virtually a can’t-miss situation. I don’t know about you, but it is beyond exciting watching prophecy play itself out as we watch it unfold in real-time. There are two Macrons, the one with the human side and it is rather amusing watching him bumble and bluster his way through life, comical really. And then there is the other Macron, driven by an inner spirit that he himself cannot fathom, moving ever-forward towards his destiny on the world stage that will overshadow that of Adolf Hitler. That Macron is not comical at all. You will pay careful attention to how Macron said that his working with the United States and Iran ‘must involve Israel’. It’s always about Israel and always will be. We see you, Macron, loud and clear.

Mycket mer att tillägga men vi får komma tillbaka till det om de inte stänger ner nätet innan. Vi startade alltså med ett bibelord.


Dan 9:26 Men efter de sextiotvå veckorna skall den Smorde förgöras, helt utblottad. Och staden och helgedomen skall förstöras av folket (Romarriket) till en furste som kommer. (Från Romarriket) Men slutet kommer som en störtflod. Intill änden skall det råda krig. Förödelse är fast besluten.

> Slutet på den här tidsåldern skall alltså komma som en flod.
> Den floden kommer alltså som en katastrof.


Om det nu är så att Antikrist allierar sig med den Falske Profeten och om den Falske Profeten är Påven. (Upp 13) Då står ju han för en annan Jesus än den Jesus som du tror på. Då går vi till nästa vers så skall vi se om vi inte kan få någon ledtråd.

Dan 9:27 Han skall stadfästa förbundet med de många under en vecka, och mitt i veckan skall han avskaffa slaktoffer och matoffer. Och på styggelsers vinge skall förödaren komma, till dess att förstöring och oryggligt beslutad straffdom utgjuts över förödaren.

Om nu detta är de sista 3 ½ åren som många tror då är det samtidigt samma tidsperiod som Upp 13 beskriver. Då ser vi tydligt en politisk makt och en religiös makt. Den religiösa makten leds av den falske profeten (Påven)

Dan 9:27 And he shall confirm the covenant with many for one week: and in the midst of the week he shall cause the sacrifice and the oblation to cease, and for the overspreading of abominations he shall make it desolate, even until the consummation, and that determined shall be poured upon the desolate.

Han här är troligen den politiska maktens ledare (Macron?) Han överlåter alltså den religiösa makten åt den Falske Profeten (Påven) Nu så skall det sanna offret Jesus Kristus förbjudas som den enda vägen till Gud. En annan religion (Eucharist Jesus) skall nu spridas över världen och Heb: Den kommer som en flod av smutsvatten att orsaka en stor katastrof. Men sedan skall något som är bestämt ”hällas ut” över den som orsakar katastrofen. Det sista här tror jag är ”Vredesskålarna”

Observera en sak här: Både Elvor och Jag har haft profetiska drömmar som faktiskt bekräftar ovanstående scenario. Så vi kan säga att Anden hjälpte mig att översätta texten här.

Skulle denna översättning av skriften stämma så kommer F,D Katoliken numera Evangelisten Mike Gendron få rätt! Det kommer en tid då vi tvingas tillbedja den Eukaristiske Jesus! (Youtube klipp)

Nu är det så här att Påven han har en Jesus som kallas för den Eukaristiske Jesus. Så vid en speciell tidpunkt bestämd av Gud får den Falske Profeten (Påven?) makten att förbjuda bibelns Jesus. En annan Jesus (Eucharistic Christ) med en annan ande skall alltså komma som en flod av avloppsvatten (Antikrists ande) och orsaka en katastrof.

Ovanstående scenario är inget ovanligt det har redan hänt en gång under inkvisitionen. Nu tror jag att vi precis sett och förstått vad “Förödelsens Styggelse” är.

Vi har nu sett en ”Styggelse” upphöjas som orsakar en ”Katastrof”. Det är exakt vad Danielsboken och Jesus säger skall ske i ändens tid. Varning: Om vi nu delar upp den eskatologiska biten så allt ont skall drabba Judarna och Församlingen skall tas bort innan. Då tror jag att du är eller riskerar att bli totalt bedragen.

Detta kommer att bli fördolt för de orättfärdiga men uppenbart för de rättfärdiga. Herren har visat att det kommer så snabbt att ske så till och med vi som dagligen följer profetiska nyheterna kommer att bli förvånade.

Upp 1:1 Detta är Jesu Kristi uppenbarelse, som Gud gav honom för att visa sina tjänare (Doulos) vad som snart (Med Hast) måste ske. Han gjorde det känt genom att sända sin ängel till sin tjänare Johannes,

Nu skall du får se att hans tjänare är “De Rättfärdiga” kolla vad som står nu i slutet av Uppenbarelseboken.

Upp 22:6 Och han sade till mig: “Dessa ord är trovärdiga och sanna, och Herren, profeternas andars Gud, har sänt sin ängel för att visa sina tjänare (Doulos) vad som snart måste ske.” 7 “Och se, jag kommer snart. Salig är den som håller fast vid profetians ord i denna bok.” 8 Det är jag, Johannes, som har hört och sett detta. Och när jag hade hört och sett det, föll jag ner för att tillbe framför fötterna på ängeln som hade visat mig detta. 9 Men han sade till mig: “Gör inte det! Jag är tjänare liksom du och dina bröder profeterna och de som håller fast vid orden i denna bok. Gud skall du tillbe.” 10 Och han sade till mig: “Försegla inte profetians ord i denna bok. Ty tiden är nära. 11 Den orättfärdige må fortsätta att göra orätt, den orene att orena sig, den rättfärdige må fortsätta att göra vad som är rätt och den helige att helga sig.”

Här ser du att Herrens Tjänare (Doulos) eller “De Rättfärdiga” kommer att förstå profetiorna när tiden är inne. Om du nu går till Daniel 12 ser du att det står exakt samma sak där:
De Rättfärdiga kommer förstå
De Orättfärdiga (De Laglösa) kommer inte att förstå

Då måste vi ju ställa oss frågan vad är Anden kommer att uppenbara för de rättfärdiga som han kommer förblinda de laglösa för? Det som vi nyss har förklarat “Styggelsen” som orsakar “Katastrofen”

Dan 11:31 Härar från honom skall komma, och de skall orena helgedomen, (Fylla Helgedomen med Avloppsvatten) tillflyktsorten, avskaffa det dagliga offret (FÖRBJUDA JESUS) och ställa upp förödelsens styggelse. (EUCHARISTIC CHRIST) 32 Dem som har kränkt förbundet skall han med smickrande ord locka till avfall, men de av folket som känner sin Gud skall stå fasta och hålla ut.

Ni hänger väl med? Anden har redan visat i en dröm att ovanstående skall ske i avfallna kyrkor.

Nu går vi till Kapitel 12 Nu får du se att tiden stämmer exakt (Upp 13)
Politiska Makten (Macron?)
Religiösa Makten (Påven – Eucharistic Christ)

Dan 12:9 Då sade han: “Gå, Daniel, för dessa ord skall förbli gömda och förseglade till ändens tid. 10 Många skall bli renade och tvagna och luttrade, men de ogudaktiga skall bedriva sin ogudaktighet och ingen ogudaktig skall förstå detta, men de förståndiga skall förstå det. 11 Från den tid då det dagliga offret blir avskaffat (JESUS – Ren Mat) och förödelsens styggelse uppställd (EUCHARISTIC CHRIST – Oren Mat) skall det gå 1 290 dagar.

Det är fördolt för de laglösa eller orättfärdiga….
Det är uppenbarat för de rättfärdiga….

Det innebär att när vi börjar närma oss tiden för att det stora avfallet skall ske så skall Anden “uppenbara” detta för de rättfärdiga men “förblinda” de orättfärdiga. Det är flera av våra vänner som har haft starka drömmar och syner om vad som sker nu och angående deras familjer. Bland annat en familj som är med oss i Parousia Mission. Det är så tydligt att Gud kallade deras familj att gå upp på ett berg (SION) De lydde Guds kallelse men det har även inneburit väldiga prövningar för dem. Precis som det gör med alla som vill gå korsets väg.

Innan floden kom så varnades Noa och gick in i arken tillsammans med sin familj och blev bevarad i Kristus genom domen. Varför varnade Gud Noa innan katastrofen?

Heb 11:6 Men utan tro är det omöjligt att behaga Gud. Ty den som kommer till Gud måste tro att han är till och belönar dem som söker honom. 7 I tron byggde Noa i helig fruktan en ark för att rädda de sina, sedan Gud hade varnat honom för det som ingen ännu hade sett. Genom tron blev han världen till dom och ärvde den rättfärdighet som kommer av tro.

2 Pet 2:5 Han skonade inte heller den gamla världen men bevarade Noa, rättfärdighetens förkunnare, tillsammans med sju andra, (Hans Hus) när han lät floden stiga över de ogudaktigas värld.

De Laglösa och de Orättfärdiga varnar inte Gud istället blir de förblindade. Det är skrämmande men om Gud uppenbarar en sanning för dig och du inte älskar den. Då kommer du heller inte att predika den!

2 Pet 2:21 Det hade varit bättre om de aldrig hade lärt känna rättfärdighetens väg, än att lära känna den och vända sig bort från det heliga budskap som överlämnats till dem.

2 Tess 2:10 och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den, så att de kunde bli frälsta. 11 Därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem så att de tror på lögnen 12 och blir dömda, alla dessa som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten

Det ljuset från Kristi Härlighet som du får i hjärtat skall spridas av sin mun. Jag lovar dig jag har gjort det så gott jag kunnat du blir klassad som en idiot och mindre vetande om du gör det. Vi har alltid stått och predikat hela evangeliet och det finns en välsignelse med det.

Det står att Gud varnade Noa när tiden var inne för Katastrofen. Varför just han? Vet du att det står att Noa var rättfärdighetens förkunnare! Han stod upp i hans generation och förmedlade ljuset både genom munnen och genom sina handlingar.

Vet du vad motsatsen är? Orättfärdighet och Laglöshet! Det finns ingen rättfärdighet utan Jesu Kristi kors.
Orättfärdiga = Fällande dom i en domstol!
Laglöshet = Äta förbjuden mat eller Förvrida skriften!

Först får vi alltså en tro given av Gud alltså en överbevisning av något vi själva vare sig kan se eller förstå. Tron uppenbarar en rättfärdighet som vilar på grunden Jesus Kristus. (Rom 3:21-23) Utan den tron kan vi omöjligt behaga Gud (Högsta Domstolen) Om du är rättfärdighetens förkunnare står du alltså på den grunden. Du kommer också inför Guds ansikte enbart på den grunden! Du vågar heller inte predika något annat utan då är du rättfärdighetens förkunnare liksom Noa.

Nu står vi alltså inför en ny flod andligt talat och tydligen upprepar sig mönstret. Om du följer samma tro som Abraham hade som oomskuren kommer Gud att belöna dig. (Heb 11:6) Vad är det för belöning Herren talar om? Herren uppenbarade för Noa att en dom kommer över hela världen med hast. Om du fortsätter att vara mig trogen och vara rättfärdighetens förkunnare skall jag frälsa hela ditt hus.

Detta är så starkt för mig just nu så jag rörs till tårar för det är exakt vad den trofaste Guden har sagt till oss också. Hur det skall gå till har jag ingen aning om men jag tror på Den Allsmäktiges löften. Vad lovade Herren Abraham att vara för honom? Hans oerhört stora skatt och belöning och hans sköld och försvarare. (1 Mos 15)

Du ser att “De Laglösa” eller “De Orättfärdiga” kommer inte att fatta någonting när Katastrofen kommer. Herrens Dag kommer över dem som en Katastrof! Varför då? De är inte Rättfärdighetens förkunnare som Noa var.

Mat 7:21 Inte skall var och en som säger ‘Herre, Herre’ till mig komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Faders vilja. 22 Många skall säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar? 23 Men då skall jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa

Jag har i Anden sett en flodvåg av smutsvatten trycka sönder en hel vägg i en kyrka. Innan det hände varnade vi dem för en kommande Katastrof! Det är n församling som släppt in Bill Johnson läror. Anden uppenbarade hur det såg ut därinne med hans ögon. Alla var klädda i gymnastik kläder och lekte ingen reagerade ens på varningarna.

Nu kom en flod av avloppsvatten tryckte in väggen och fyllde hela helgedomen med äckligt orent toalettavföring. Vi var tvungna att lämna byggnaden i hast när vi såg att floden var på väg.

Bara rättfärdighetens förkunnare kan bygga en ark med det material Gud förser dig med. Bara rättfärdighetens förkunnare kan ge dig den mat du behöver innan katastrofen kommer.

Hes 13:1 HERRENS ord kom till mig. Han sade: 2 “Du människobarn, profetera mot Israels profeter som profeterar. Säg till dem som profeterar efter sitt eget hjärta: Hör HERRENS ord! 3 Så säger Herren, HERREN: Ve över de dåraktiga profeter som följer sin egen ande utan att ha skådat någonting! 4 Som rävar på öde platser är dina profeter, Israel. 5 Ni har inte trätt fram i rämnorna och byggt upp muren omkring Israels hus, så att det kan bestå i striden på HERRENS dag. 6 De har skådat lögn och falska spådomar. De säger: “Så säger HERREN “. Men HERREN har inte sänt dem, och ändå hoppas de att deras ord skall gå i uppfyllelse. 7 Var det inte falska syner ni skådade och lögnaktiga spådomar ni uttalade när ni sade: “Så säger HERREN “, fastän jag inte hade talat något sådant? 8 Därför säger Herren, HERREN så: Eftersom ni talar falskhet och skådar lögn, är jag emot er, säger Herren, HERREN. 9 Min hand skall drabba profeterna, som skådar falskhet och spår lögn. De skall inte få plats i mitt folks församling och inte tas upp i förteckningen över Israels hus och till Israels land skall de inte komma. Ni skall då inse att jag är Herren, HERREN. 10 Just därför att de leder mitt folk vilse när de säger: “Allt står väl till”, trots att allt inte står väl till, och eftersom de, när någon bygger en mur, bestryker den med vit kalk, 11 därför skall du säga till dessa vitkalkare att muren skall falla. Ett slagregn skall komma, och ni hagelstenar, ni skall falla, ja, en stormvind skall bryta lös! 12 Och se, när muren har fallit, skall man då inte säga till er: Var är nu vitkalkningen som ni strök på? 13 Därför säger Herren, HERREN så: Jag skall i min vrede låta en stormvind bryta lös, och i min förbittring låta ett slagregn komma, och i min vrede hagelstenar, så att muren förstörs. 14 Jag skall riva ner muren som ni vitkalkade och jämna den med marken, så att grunden ligger bar. När den faller, skall ni gå under därinne. Och ni skall inse att jag är HERREN. 15 Jag skall tömma ut min vrede över muren och på dem som har vitkalkat den, och så skall jag säga till er: Muren finns inte mer och inte heller de som vitkalkat den, 16 de profeter i Israel som profeterade om Jerusalem och skådade syner att allt stod väl till, fast allt inte stod väl till, säger Herren, HERREN.

Det finns idag en rörelse som uppfyller detta exakt idag NEW APOSTOLIC REFORMATON. Förblindade av en falsk eskatologi som kallas Postmillianism tror de att allt bara är “Framgång Framgång”

Till sist en liten lista på betydelsefulla ledare som kan kliva fram på scenen.

  1. Klaus Schwab; Mr. Schwab is a German leader and economist. He started the World Economic Forum in 1971. The World Economic Forum has become very powerful. Now some 50 years later Schwab has become the magnet of the world leaders. As they flock to Davos, Switzerland every year for global leadership on the world economy. Klaus Schwab is known as a peace maker as the World Economic Forum has been used to bring world leaders together for good over the years. In the past Leaders from the Middle East to leaders from Germany when the Berlin Wall fell were brought together at the World Economic Forum.
  2. Emmanuel Macron; The President of France is known for his charisma and arrogance. He has often been compared to Napoleon who was one of the leaders of the Holy Roman Empire. All of his names pertain to God in some way.
  3. Antonio Guterres; Is the current leader of the United Nations. Gutteres is a known Socialist and a devout Catholic. He is also small of stature and could be easily considered insignificant.
  4. Tony Blair; The former leader of Great Britain had a hand in the Abraham Accords. He is known for his charisma and and has a global faith program set up.
  5. Vladmir Putin; The current leader of Russia. The Word of God lets us know in Ezekiel Ch. 38 that Russia will lead the Battle of Armageddon against the nation of Israel.

Nu skall vi se något som kan tyckas konspiratoriskt men kommer ni ihåg när man talade om den där “Betlehemsstjärnan? Tricia Tillin
Christmas Star or Evil Omen?

A ‘Great Conjunction’ of Jupiter and Saturn‘ will form a ‘Christmas Star’ on the winter solstice; Jupiter and Saturn will have their closest encounter in almost 400 years on the Solstice, December 21st. (2020)

Exakt den synen såg en kristen kvinna jag känner i en dröm innan pandemin startade hon berättade för mig: Jag såg tydligt hur dessa 2 planeter Saturnus och Jupiter gick ihop till en linje. Sedan såg hon hur människor var i sina lägenheter. Ytterst få folk på gatorna: Hon ropade åt dem – Herrens Dag är nära men de bara skrattade åt henne!

När Pandemin startade och detta med Jupiter och Saturnus hände sa hon Janne: Jag är helt övertygad om att detta var exakt vad jag drömde!

Så här säger Macron om sig själv
Add to this, that his name, Macron, means, “the mark”, and Emmanuel (also Immanuel) means, “God with us”. He declared that he would rule like Jupiter, which is a god that was birthed by Saturn, and Saturn is the representation of Satan,

Nu får ni fortsätta att konspirera själva men med tanke på att Macron är en lysande ekonomisk stjärna kan han ju också platsa i David Wilkersons syn (Se tidigare i studiet)

Skrivet av janneThis entry was posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT, INTERFAITH and tagged , , . Bookmark the permalink.