Profetisk utveckling del 2

Jag skrev den 5/2 lite profetiskt att det vore passande för en världsledare att börja resa sig till makten just nu. Varför det? Jo för att precis nu skapas de förutsättningar genom vilket en totalkontroll av jordens befolkning kan ske. Läs gärna profetisk utveckling 1 först.

Den här ordningen är jag ganska övertygad om att vi ser nu:
1/ Pandemin (Orsak)
2/ Covidpass (Kontrollsystemet börjar)
3/ Ekonomisk katastrof (Orsak)
4/ Märket (Kontrollsystemet färdigt)

Nu 2021 är det 14 år sedan vägkartan för fred lades fram på bordet. Det var exakt samma år vår första hemsida blev till genom Guds tydliga ledning. Han hade ju sagt att vi skulle varna Guds folk och han har själv sett till att både den gamla och den nya kom till genom ett mirakel.

Den första kom till genom att vi bad Gud om ledning om vi skulle göra en hemsida. Vi hade då talat in budskap på en gammal mp3 spelare våra första budskap var: Berlinmurens fall Del 1 Del 2 Del 3 Del 4 (Mp3) Det andra profetiska budskapet var Domens Dal >> När vi lyder Gud för han oss in i förutberedda gärningar han står för allt du behöver till din tjänst för honom.

Helt plötsligt ringer en kille från Småland och frågar: Gud säger att jag skall göra en hemsida åt er vill ni det? När den hemsidan efter alla år började bli omodern och slutade fungera. Då ringer nästa person: Jag har upplevt att jag skall göra en hemsida till er vill ni det? Man förvånas över hur Gud kan leda?

Vi har ju följt Irwin Baxters undervisning och det gav oss nyckeln då till att kunna förstå vad som skedde i Annapolis 2007. För exakt vad som skedde där den gången är på gång att ske igen. Och den här gången verkar tiden passa väldigt bra in med de händelser vi ser i världen. Jag glömmer aldrig då Elvor och jag kom fram till exakt samma slutsats den gången. Vi förstod båda 2 att ”Mellanösternkvartetten” kan mycket väl stämma exakt med profetiorna. När Gud samtidigt visar det största ”Tecknet” som visat sig någonsin på himlen (Kometen Holmes 17 P) samtidigt måste man väl ändå tänka till.

Gud är otrolig nu 14 år efter denna händelse ser allting just nu ut att upprepa sig igen. Samma ”Mellanösternkvartett” samma komet Holmes 17 P i exakt samma bana som då. Jag vill inte flyga iväg i en massa spekulationer men Herren har sagt till oss att slutet kommer fortare än ni anar. Här är en artikel om denna komet som återkommer igen just i tid för en kommande fredskonferens där man skall dela landet Israel.

Citat från artikeln om Holmes 17 P
It has now been picked up en route to its next perihelion passage on February 19, 2021, and, not unexpectedly, has thus far remained faint (currently about 17th magnitude). Meanwhile, it should be returning every seven years hereafter for at least the near-term foreseeable future; perhaps some day it may burst forth yet again in another major outburst, and maybe at that time we might be able to determine just what is causing this bizarre behavior.

Perihelion = the point in the orbit of a planet, asteroid, or comet at which it is closest to the sun.

JERUSALEM POST 6/2-21

UN, Quartet-led Israeli-Palestinian peace process. Jag skall sammanfatta det viktigaste till Svenska. Det står att Palestinierna nu är redo att komma till förhandlingsbordet. Guterres (FN) vill att ”Kvartetten” som vilat under Trumps tid nu åter skall samlas så det bli ett internationellt fredsförbund. Man vill att Kvartetten ”förstärks” vilket i nuläget är: FN EU USA RYSSLAND (J: Deras specielle talesman då var Tony Blair.) (J: Det är ju faktiskt Trump och Påven som fixat det mesta redan) Obs! Eftersom det kan missförstås menar jag givetvis i Guds pussel.

Next, the report called the normalization deals Israel signed with the UAE and Bahrain a “major blow to the Palestinian Authority, which has been forced to come to terms with [the reality] that [Israel’s] acceptance of the Palestinians’ parameters for a final status deal is no longer a condition for Arab countries to formalize relations with Israel. “The normalization deals also clarified that the Palestinian issue is no longer at the top of the Arab agenda,” the report said.

Fick ett mail om denna nyhet precis nyss om det har någon betydelse?
Rich Person Booked All 446 Rooms at Alberta Canadian Lodge For 65 Days — SHTF Retreat? BODY BAGS BEING RUSH-DELIVERED THROUGHOUT U.S.A.

Guterres (FN) säger att en sådan konferens kan hållas redan inom ett par veckor. Han kräver att båda sidor redan nu avbryter alla ”Fientligheter”. Han kräver att Israel skall hjälpa Palestinierna med vaccinationsfrågan och avbryta allt våld.

“Persistent acts of violence in the occupied West Bank (SAMARIEN) including East Jerusalem (JUDEEN) and Gaza, as well as Israeli movement and access restrictions and other violations of international humanitarian and human rights law exacerbate mistrust between Israelis and Palestinians and drive us further from peace,” Guterres said.

När vi hade vår temadag om ändens tid på Vrångö tog vi upp exakt det vi alltid stått för sedan 2007. Samma natt så får ordföranden i församlingen en dröm som bekräftade vårt budskap. Han avslutade sin berättelse gråtande med orden: Om de verkligen hade förstått hur nära slutet vi är så hade kyrkan inte räckt till.

Här är ett utdrag från en predikan jag höll i Kungsbacka Feb 2018

714eagle

Jag tror att det vi nu ser hända i världen är styrt efter en agenda som när tiden är inne kommer att utveckla sig mot Harmagedon och tidens slut. Det verkar som Berlinmurensfall 1989 och händelserna runt Twin Towers 2001 var något som verkligen speedade upp profetiornas uppfyllelse.

1/En Allsmäktig Gud styr allt och tillåter
2/Satan får ta emot auktoritet och handlar genom sin pyramid av andemakter
3/Mörkret är en andemakt som påverkar människors sinnen (EF 6)

Många har skrivit och varnat genom åren! Vi går mot elitstyrd kommunism! Irwin Baxter har länge sagt att den röda färgen symboliserar kommunismen. (UPP 6 Röd Häst) Påven talar sig så varm över detta att han kallas ”Red Francis”. Vi ser den även i Uppenbarelseboken då det gäller Vilddjuret. (NWO) Du ser ett illrött vilddjur i Upp 17.

Det kommer ett uppror mot Gud bakom står Mörkret, Gud tillåter det!
4 Vindar (Upp 6:1-8) Hästar = Vindar (Sak 6 Elvor såg det) (Irwin Baxter)

1/ Vit häst – Katolicism (Falsk Religion)
2/ Röd häst – Kommunism
3/ Svart häst – Kapitalism och (Hyperinflation)
4/ Grön häst – Islams färg eller klimatet + (Pandemin)

Kommer ni ihåg att Jesus talade om havets och vågornas dån? = Hästarnas/Vindarnas påverkan över Jorden.

Luk 21:25 Tecken (PÅ GUDS RÅDSLUT) skall visa sig i solen, i månen och i stjärnorna (ASTRON) och på jorden skall folken gripas av ångest och stå rådlösa vid havets och bränningarnas dån. 26 Människor skall ge upp andan av skräck, i väntan på det som skall komma över världen. Ty himlens krafter skall skakas. 27 Då skall man se Människosonen komma i ett moln med stor makt och härlighet. 28 Men när detta börjar ske, så räta på er och lyft upp era huvuden, ty då närmar sig er förlossning.

Jes 57:19 Jag vill skapa lovsång på deras läppar, fullkomlig frid både för den som är fjärran och den som är nära, säger HERREN. Jag skall bota honom. 20 Men de ogudaktiga är som ett upprört hav, ett som inte kan vara stilla, ett hav vars vågor rör upp dy och orenlighet. 21 Det finns ingen frid för de ogudaktiga, säger min Gud.

Dan 7:2 Daniel sade: Jag hade en syn om natten och såg hur himlens fyra vindar stormade fram mot det stora havet. (FOLKHAVET) = Resultatet blir en världsregering! Eller en Ny Världsordning!

I Daniel 7:7-10 Ser vi hur ett slutligt vilddjur kommer upp som har 10 horn och 7 huvuden. Det djuret har fötter som trampar ner hela jorden. Vi ser hur Jesus kommer! I V 8 Ser vi det ”Lilla Hornet” som talar skrytsamt!

nimrod

Exakt samma sak ser vi i Upp 13…….
Upp 13:1 (12:18) Och draken stod på sanden vid havet. 2 Vilddjuret som jag såg liknade en leopard, och det hade fötter som en björn och ett gap som ett lejon. Och draken gav det sin makt och sin tron och stor myndighet. 3 Ett av dess huvuden såg ut som om det hade blivit slaktat och dödat, men dess dödliga sår hade läkts. Hela jorden förundrade sig över vilddjuret och följde efter det 4 och man tillbad draken, därför att han hade gett sin makt åt vilddjuret. Och man tillbad vilddjuret och sade: Vem är som vilddjuret, och vem kan strida mot det? 5 Och åt vilddjuret gavs en mun som talade stora och hädiska ord, och det fick makt att göra så i fyrtiotvå månader. (3 1/2 År) 6 Det öppnade sin mun för att häda Gud, för att häda hans namn och hans tabernakel, dem som bor i himlen.7 Och åt vilddjuret gavs makt att strida mot de heliga och att besegra dem, och det fick makt över alla stammar och folk och språk och folkslag. 8 Alla jordens invånare kommer att tillbe det, alla som inte har sitt namn skrivet i livets bok som tillhör Lammet som är slaktat från världens grundläggning. 9 Den som har öron må höra.

Vi ser alltså hur Guds rådslut EF 1:9-10 håller på att fullbordas och alla på jorden får välja väg. Upp 10:5-7 Tiden fullbordas vid basunens ljud och Guds änglar hämtar oss Mt 24:31.

jakob

Jordens innevånare kan översättas – ”De som bygger permanenta boningar på Jord” Vilket i sin tur är motsatsen till att bo i tält. (2 Kor 5:1-2) (Heb 11:8-11) Nu skall det alltså avgöras vad vi byggt våra liv på. Den levande stenen! Eller förkastar vi den? Mt 7 ser du att det slutar med två hus. Men det börjar med att vi måste välja väg! (Tankesätt och handling)

1 Pet 2:1 Lägg därför bort allt slags ondska, falskhet och hyckleri, avund och förtal. 2 Längta som nyfödda barn efter den rena andliga mjölken, så att ni genom den växer upp till frälsning, 3 då ni nu har smakat att Herren är god. 4 Kom till honom, den levande stenen, som visserligen är förkastad av människor men är utvald och dyrbar inför Gud. 5 Och låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus, ett heligt prästerskap, som skall frambära andliga offer som Gud tack vare Jesus Kristus tar emot med glädje. 6 Det står nämligen i Skriften: Se, jag lägger i Sion en utvald, dyrbar hörnsten, och den som tror på den skall aldrig komma på skam. 7 För er som tror är den alltså dyrbar, men för dem som inte tror har den sten som byggnadsarbetarna kastade bort, blivit en hörnsten 8 en stötesten och en klippa till fall. De stöter emot den därför att de inte lyder ordet. Så var också bestämt om dem.

Den som lyder byggs upp på klippan (Mt 16) På denna klippa!!!
Den som inte lyder bygger upp på sand (Upp 12:18)

Jag hade för några år sedan en profetisk dröm! Jag liksom flög i väg till min barndoms fiskeplats under en stor kraftanläggning med dammluckor. Men i drömmen bodde Elvor och jag därnere i ett hus som bara var lånat! Plötsligt hör vi en röst som talar från himlen! Nu är det tid att dra upp på säker mark! Vi säger till varandra! Vi hinner inte hämta någonting utan bara den gröna soldatväskan. (Gal 6:1-5) Sedan springer vi upp för slänten så vi kommer ovanför dammluckorna! Vi visste då att dessa kommer att öppnas när som helst och hela huset (Världen) kommer att spolas med i floden!

Samma dag som Berlinmuren föll kom jag till Linneahuset och blev frälst. Står den händelsen i bibeln? För då proklamerade man födelsen av denna nya världsordning! Redan 1968 skrev den Amerikanske Pastorn Irwin Baxter en bok: Han beskriver att Herren har visat honom i Guds ord att vi kommer att få se Berlinmuren falla! Vad såg han?

Huvuden i bibeln är ofta en bild på rikens uppgångar och fall genom världshistorien. Anden visade Baxter att i Daniel 7 så råder ju dessa riken vid Jesu Tillkommelse så det kan ju inte vara de här gamla rikena som inte längre finns. Han började studera möjligheten om det inte är så att det är ländernas symboler som står där. Hans tolkning är faktiskt det vi ser ske!

Dan 7:2 Daniel sade: Jag hade en syn om natten och såg hur himlens fyra vindar stormade fram mot det stora havet.3 Och fyra stora djur steg upp ur havet, det ena inte likt det andra. 4 Det första liknade ett lejon, men det hade vingar som en örn. Medan jag ännu betraktade det, rycktes vingarna av djuret och det restes upp från jorden så att det stod på två fötter som en människa, och det fick ett mänskligt hjärta. 5 Sedan fick jag se ännu ett djur, det andra i ordningen. Det liknade en björn, och det reste sig på sin ena sida, och i gapet hade det tre revben mellan tänderna. Det fick befallningen: Stå upp och sluka mycket kött. 6 Därefter fick jag se ett annat djur som liknade en leopard (PANTER) men på sidorna hade det fyra fågelvingar. (BAXTER:FRANKRIKE) Djuret hade fyra huvuden, och det fick stor makt. 7 Sedan fick jag i min syn om natten se ett fjärde djur, mycket förskräckligt, fruktansvärt och starkt. Det hade stora tänder av järn, det uppslukade och krossade, och det som blev kvar trampade det under fötterna. (Dan 2 Tio Tår) Det var olikt alla de tidigare djuren och hade tio horn.

Lejonet = England – Ur detta kommer USA (ÖRN-Människa)
Björnen = Ryssland
Panter eller Leopard = Tyskland (EU) (4 Huvuden)
Fruktansvärda djuret = FN (Nya Världsordningen)

Baxter säger att vid sidan av Pantern Tyskland finns symbolen Frankrike med (Tupp som Nationalsymbol = Fågelvingar) Janne: Är inte det exakt vad vi sett de senaste åren? En stark allians mellan Tyskland och Frankrike!

Om vi nu tar och räknar huvuden på dessa som nämns:
Lejonet – Örnen (1)
Björnen (1)
Panter eller Leopard (4)
Det sista vilddjuret (1)

Hur många huvuden får vi då? Svar 7 stycken! Vilket huvud har då fått ett dödligt sår men blivit helat igen? Jo det finns bara ett med flera huvuden = Pantern eller Leoparden! Redan 1968 skrev alltså Baxter = Det är symbolen på Tyskland!
German government under fire over Leopard tanks in Syria

Upp 13:3 Ett av dess huvuden (PLURAL) såg ut som om det hade blivit slaktat och dödat, men dess dödliga sår hade läkts. Hela jorden förundrade sig över vilddjuret och följde efter det. (NWO)

Alla vet att Hitler kallade sitt rike för: ”Det tredje Riket” sedan kom såret och landet delades upp i Öst – Västtyskland – Muren byggdes. Sedan går Tyskland upp som den ledande nationen i EU. Janne: Men de senare åren har vi sett en kraftig allians med Frankrike

Profetiorna i bibeln är progressiva så de leder tillslut till dess fulla uppfyllelse. Vilddjuret som nu träder fram i den sista profetian är FN och troligen är Agenda 2030 det som leder fram till världsregeringen. Det är genom den agendan vi nu ser de mest konstiga besluten genom våra regeringar för reglering av samhällets miljö mm.

Irwin Baxter: Det Anden visade mig var så starkt att jag gick till biblioteket och började söka där efter nationernas symboler. Det var precis som om Gud lade bevismaterialet framför mina ögon hela tiden. Anden visade mig i skriften att dessa nationer skall ingå i den nya världsordningen och vara fullt aktiva när Jesus Kristus kommer tillbaka igen.

Lägg märke till att det står så här :
Dan 7:9 Medan jag såg på djuret sattes troner fram, och den Gamle av dagar satte sig ner. Hans kläder var snövita och håret på hans huvud var som ren ull. Hans tron var av eldslågor och hjulen på den var av flammande eld. 10 En ström av eld flöt ut från honom. Tusen gånger tusen tjänade honom och tio tusen gånger tio tusen stod inför honom. Han satte sig ner för att döma och böcker öppnades. 11 Sedan fortsatte jag att se, för de skrytsamma ords skull som hornet talade. Medan jag såg blev djuret dödat, och kroppen förstördes och kastades i den brinnande elden. 12 De övriga djuren miste också sin makt. Deras livstid var bestämd till tid och stund. 13 I min syn om natten såg jag, och se, en som liknade en människoson kom med himlens skyar, och han närmade sig den Gamle och fördes fram inför honom

FREDSKONFERENSEN I ANNAPOLIS 2007

flag

Vägkartan för Fred presenterades för första gången! Det här är första gången Mellanösternkvartetten samlades! (Daniel 7) Man vill dela landet Israel!

Joel 2:30 Och jag skall låta tecken synas på himlen och på jorden: blod, eld och rökpelare. 31 Solen skall vändas i mörker och månen i blod, innan HERRENS dag kommer, den stora och fruktansvärda. 32 Och det skall ske att var och en som åkallar HERRENS namn skall bli frälst. Ty på Sions berg och i Jerusalem skall det finnas en räddad skara så som HERREN har sagt, bland kvarlevan som HERREN kallar.

Sedan fortsätter ”Rullen” utan kapitelindelning

Joel 3:1 Ty se, i de dagarna och på den tiden, när jag gör slut på Judas och Jerusalems fångenskap 2 skall jag samla (TILL EN DOM) alla hednafolk (VILDDJURET) och föra dem ner till Josafats dal. (HARMAGEDON) Där skall jag hålla dom över dem för mitt folksmin arvedel Israels, skull, som de har förskingrat bland hednafolken. De har delat mitt land.

1/ Jerusalem och Juda blir en Nation efter fångenskap (1948)
2/ Samla alla Hednafolk (FN)
3/ Harmagedon (Dan 7 + Dan 2)
4/ De skall dela hans land (Kommande fredskonferensen)

Kolla nu på ordningen! Och så jämför vi det med vad Jesus säger Lk 21
Luk 21:24 De skall falla för svärdsegg och föras bort som fångar till alla hednafolk. Jerusalem kommer att trampas ner av hedningarna, tills hedningarnas tider är fullbordade. 25 Tecken (SEMEION) skall visa sig i solen, i månen (TETRADERNA) och i stjärnorna (ASTRON = HOLMES 17 P) och på jorden skall folken gripas av ångest och stå rådlösa vid havets och bränningarnas dån. (PÅ GRUND AV DE 4 HÄSTARNA/VINDARNA)

Lk 21:24 År -70 diasporan och Landet och återtagandet av Jerusalem (1967)
Lk 21:25 Tecken (SEMEION) i solen månen och stjärnorna (ASTRON)
Lk 21:25 Havets och vågornas dån (Har vi redan nämnt med Hästarna/Vindarna)

Luk 21:29 Han gav dem också en liknelse: Se på fikonträdet och alla andra träd30 Så snart ni ser att de knoppas, förstår ni av er själva att sommaren redan är nära. 31 När ni ser att detta händer, vet ni på samma sätt att Guds rike är nära. (DAN 232 Amen säger jag er: Detta släkte skall inte förgå, förrän allt detta sker. (DE FYLLDE NYSS 70 ÅR)

Guds Rike kommer när de 10 tårna råder i Daniel 2:41-44 Samtidigt Dan 7.
Fikonträdet är Israel…..
1/ Joel 3:1 Göra slut på Juda och Jerusalems fångenskap.
Alla andra Träd är hedningarna:
2/ Joel 3:2 Skall jag samla alla hednafolk (FN)
3/ Joel 3:2 Harmagedon (Platsen där man huggs ner)

Lägg noga märke till resten.
Där skall jag hålla dom över dem för mitt folks, min arvedel Israels, skull, som de har förskingrat bland hednafolken. De har delat mitt land.

Vem handlar detta om i första hand?
Har Gud förskingrat församlingen bland hednafolken? = NEJ!
Domen kommer för Israels skull =  Hans folk!
Vems land är det? = Herrens Land!

Rom 11:1 Jag frågar nu: Har då Gud förskjutit sitt folk? Visst inte. Jag är själv israelit, av Abrahams ätt och av Benjamins stam.

Rom 11:33 O vilket djup av rikedom och vishet och kunskap hos Gud! Hur outgrundliga är inte hans domar och hur outrannsakliga hans vägar. (OM INTE HAN UPPENBARAR DET)

Tänk er nu Israels folk och de som kommer ut ur Koncentrationslägren. Nästan hela folket på gränsen till förintelse. Profetian här gäller i första hand Jakob! (ISRAEL) som tror att Herren övergivit dem! HERREN (JHWH) är den som upprätthåller förbund! Så Gud tänker handla med Israel för sitt eget namns skull!

bloodmoons

Jes 40:25 Vem vill ni då likna mig vid, så att jag skulle vara som han? säger den Helige. 26 Lyft upp era ögon mot höjden och se: Vem har skapat allt detta? Vem för härskaran däruppe fram i räknade skaror? Genom sin stora makt och sin väldiga kraft nämner han dem alla vid namn ingen enda uteblir. 27 Hur kan du Jakob säga, du Israel påstå: “Min väg är dold för HERREN. Gud bryr sig inte om min rätt”? 28 Vet du inte, har du inte hört att HERREN är en evig Gud, som har skapat jordens ändar? Han blir inte trött och utmattas inte, hans förstånd kan inte utforskas. 29 Han ger den trötte kraft och ökar den maktlöses styrka. 30 Ynglingar kan bli trötta och ge upp, unga män kan falla. 31 Men de som hoppas på HERREN får ny kraft, de lyfter med vingar som örnar. De skyndar i väg utan att mattas, de färdas framåt utan att bli trötta.

Det som snurrar runt däruppe i himlen av kometer och himlakroppar Måne och Sol har han satt däruppe för att ”visa tecken” (1 Mos 1:14) Moed = ”Bestämma ett möte för en fest”

Joels bok talar om ”Tecken i himlen”
Jesus talar om ”Tecken” i solen månen och stjärnorna (Astron)

Det största tecknet är ”Israel och Jerusalem” (Fikonträdet)
Ett annat tecken var ”Alla andra Träd

I upp 12 kan vi se de här två tecknen i ett nytt ljus.
Israel
Hedningarna – Drivna av Drakens ande

Upp 12:1 Ett stort tecken visade sig i himlen: en kvinna klädd i solen och med månen under sina fötter och en krona av tolv stjärnor på sitt huvud. 2 Hon är havande och ropar i barnsnöd och födslovånda. 3 Ett annat tecken visade sig också i himlen, och se, en stor eldröd drake med sju huvuden och tio horn och med sju kronor på sina huvuden.

Nu skall jag ta upp något som jag tror är riktigt men som andra har överdrivit så det har blivit perverterat och liknar spådom. Men jag skall presentera fakta så får vi bedöma om det är profetiskt eller inte jag tror inte det här är en slump. När det blir total solförmörkelse nere i mellanöstern så blir månen blodröd (Joel 2:31) När det blir 4 totala Månförmörkelser utan någon partiell emellan kallas det för en Tetrad enligt NASA. Herren sa! Israel jag har inte glömt er kolla upp mot himlen, det är jag som för allt där i ordning. Dessa Tetrader inträffar alltså under Påsk och Lövhyddohögtid….

Låt oss se nu på de saker Herren (JHWH) själv sa:
Israel – 1948 – Tetrad 1949-1950
Jerusalem – Tetrad – 1967-1968
Det kom en till 2014-2015 avslutades med en Supermåne samtidigt som Påven talade i FN. (Vilddjuret) om Agenda 2030 (Upp 13 Politiskt – Religiöst)

”Alla andra träd” tecken i Stjärnorna (ASTRON) När alla andra träd samlade sig för fredskonferensen i Annapolis Nov 2007 händer något otroligt sensationellt bland Astronomerna. En sa: Det största under som skådats uppe i himlen! Det kom en liten komet vid namn Holmes 17 P som plötsligt ökade över 1 miljon ggr i omkrets så den var när den passerade i Nov 2007 det största objektet i vårt solsystem alltså större än solen själv.

Vi sa att de 10 tårna i Daniel 2 var samma sak som de 10 hornen i Dan 7. För vi ser att Jesus kommer för att upprätta Guds Rike på jorden. Daniel 9:26 säger att Antikrist kommer upp ur Romarriket.

Dan 9:26 Men efter de sextiotvå veckorna skall den Smorde förgöras, helt utblottad. Och staden och helgedomen skall förstöras av folket till en furste som kommer. Men slutet kommer som en störtflod. Intill änden skall det råda krig. Förödelse är fast besluten.

IDAG HAR VI FÅTT EN JÄTTEKRIS EUROPA INTE KAN HANTERA

När kriserna kommer så orsakar de splittringar, vi har sett dem både mellan länder men också i länderna. Nu uppstår starka motkrafter som inte vill ha någon immigration alls. Det verkar som om man medvetet skapar dessa kriser för att själva komma med lösningen: Kontroll och Världsregering!

Rockefeller gjorde ett uttalande i FN 1984. Vi står nu på randen av en global transformation. Det enda vi behöver är den rätta stora krisen, först då kommer nationerna att acceptera en ny världsordning.

Det här är skrämmande likt ett annat uttalandeDen enklaste vägen för att upprätta kontrollen över en befolkning är att utföra terrorhandlingar. Då kommer allmänheten att godta alla lagar som för deras personliga säkerhet är hotade. (Josef Stalin)

I Europa upplever vi nu en stark splittring mellan Väst och Öst! När Jesus kommer tillbaka igen ser vi att stenen träffar fötterna på den staty Nebudkadnessar ser i Dan 2. Många ser det som det sista splittrade riket i Europa där antikrist skall träda fram.

Dan 2:41 Och att du såg fötterna och tårna vara delvis av krukmakarlera och delvis av järn, det betyder att det skall vara ett splittrat rike, men med något av järnets fasthet. Du såg ju att där var järn blandat med lerjord. 42 Att tårna på fötterna delvis var av järn och delvis av lera betyder att riket skall vara delvis starkt och delvis svagt. 43 Att du såg järnet vara blandat med lerjord betyder att människor skall blanda sig med varandra genom giftermål men att de inte skall hålla samman, lika lite som järn kan förenas med lera. 44 Men i de kungarnas dagar skall himmelens Gud upprätta ett rike, som aldrig i evighet skall förstöras och vars makt inte skall överlämnas till något annat folk. Det skall krossa och göra slut på alla dessa andra riken, men själv skall det bestå för evigt.

V 43 Här ser vi att integrationen inte kommer att lyckas i den ”Multikulturella Europa” Genom giftermål står inte i grundtexten! Utan det står en blandning av människosäd. Invandringen eller Migrationskrisen i Europa är alltså förutsagt i bibeln 2600 år innan det händer. Det är alltså genom  och ur denna kris en världsledare träder fram med lösningen på problemet.

Men återigen pekar denna kris på vad Jesus sa: Fikonträdet (Israel) och Alla andra träd (Nationerna)

Men dessa Islamister som kommer in i Europa hatar Israel och Guds folk. Så det har fått massor av Judar att lämna Europa och flytta till Israel. Genom det uppfylls Jeremias profetia.

Jer 16:13 Därför skall jag slunga er bort ur detta land till ett land som varken ni eller era fäder har lärt känna, och där skall ni få tjäna andra gudar både dag och natt. Jag skall inte ha något förbarmande med er. 14 Se, dagar skall komma, säger HERREN, då man inte mer skall säga: Så sant HERREN lever, han som förde Israels barn upp ur Egyptens land 15 utan: Så sant HERREN lever, han som förde Israels barn ut ur landet i norr och ur alla andra länder, dit han hade drivit bort dem. Ty jag skall föra dem tillbaka till deras land, det som jag gav åt deras fäder. 16 Se, jag skall sända bud efter många fiskare, säger HERREN, och de skall fiska upp dem. Sedan skall jag sända bud efter många jägare, och de skall fånga (JAGA) dem på alla berg och alla höjder och i alla bergsskrevor. (TILL ISRAEL)

Nu känner jag ju människors resonemang genom åren! Alla som vill hålla fast vid sin Pre-Trib tolkning av skriften kommer att “attackera” detaljer för man vill inte se helheten. De som har en Postmillianistisk tolkning av skriften kommer att förkasta alla profetior. För dem är det bara segrar framöver i stora väckelser som gäller.

Mvh Janne Ohlin – Göteborg!

This entry was posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT and tagged , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.