Sverige är på väg in i den Nya Världsordningen

Sveriges mål: Digitalt vaccinationsintyg till sommaren
Ett digitalt intyg som visar att man är vaccinerad mot covid-19 ska vara på plats till sommaren. Det är regeringens mål, enligt digitaliseringsminister Anders Ygeman. – När Sverige och länder runt om kring oss börjar öppna upp kommer det sannolikt ställas krav på vaccinationsintyg för att resa och delta i andra aktiviteter. (?) För att intyget ska fylla sin funktion arbetar Sverige både nationellt och internationellt Ett sådant intyg måste vara erkänt av världens länder. (GLOBALT) Av den anledningen arbetar Sverige aktivt med WHO och EU (GLOBALT) för att intygen ska hålla en internationell standard, (GLOBALT) säger socialminister Lena Hallengren (S).
OHLINS: Vad var det vi sa? Allt följer bara en noga uppgjord agenda – Kontroll av varenda människa på jorden. Global Lön – Global Skatt men bara OM DU …..
1/ Pandemin
2/ Covidpass – Global Kontroll börjar införas din frihet börjar begränsas
3/ En Ekonomisk härdsmälta (Great Reset)
4/ Märket – Total Global Kontroll slutförs – Din frihet försvinner totalt

Precis som inlägget om 10 steg till folkmord sa. Det är en attack mot varenda fri människa på jorden. Förstå detta nu att vaccinet är inte grejen utan de planerade lagändringarna. Vi manipuleras rakt in i detta genom plötsliga händelser och deras resultatlösningar.

I slutet av artikeln beskrivs följande problem med förfalskning av Covidpasset. Både du och jag förstår vilken lösning de kommer föreslå på problemet (Upp 13)
Citat:
Europol har varnat för falska intyg
Under gårdagen rapporterades det om att EU:s polismyndighet Europol varnar för bedragare som säljer falska intyg som visar på ett negativt covid-19-test. Flera fall med falska intyg som sålts vidare till resenärer har redan dykt upp. Bland annat har polisen slagit till mot en liga på flygplatsen Charles de Gaulle i Paris. Med modern teknik och avancerade skrivare kan bedragare i dag skapa dokument som ser mycket autentiska ut, varnar Europol. (Så vad är lösningen?)

De skall följa vilddjuret – Vargen i hjärtat drar dem dit ?
Vi skall följa lammet – Lammet i hjärtat drar oss till honom?

Du vet väl att i sista tiden skall ett globalt ID system sättas upp för att säkra att du verkligen är du. Med den utveckling vi ser nu kan man redan lista ut att det kommer att handla om att om DU inte tar märket. Kommer du att vara en fara för alla oss andra. Vi behöver alltså kraft att orka hålla ut i pressen som kommer.

Det ser ut att bli precis som Israels barn i Egypten: Ni måste vara med i systemet och tillverka tegelstenar. Om ni inte tillverkar tegelstenar måste vi bestraffa er hårt. Men vad gjorde de sedan? De vägrade och tog emot budskapet om den kommande domen. De gick in i sina hus hade lammets blod på dörrarna. Där åt de osyrat bröd och käkande lamm när mörkret och fördärvaren kom (Herrens Dag)

Samma fördärvare skall släppas lös igen!
Upp 9:1 Den femte ängeln blåste i sin basun. Och jag såg en stjärna, som hade fallit från himlen ner på jorden. Åt den gavs nyckeln till avgrundens brunn. 2 Stjärnan öppnade avgrundens brunn, och rök steg upp ur den som rök från en stor ugn, och solen och luften förmörkades av röken från brunnen.

Upp 9:10 De hade stjärtar och gaddar som skorpioner, och i stjärten låg deras makt att skada människorna i fem månader. 11 Som kung över sig har de avgrundens ängel, som på hebreiska kallas Abaddon (FÖRDÄRVAREN) och på grekiska Apollyon.

Heb 11:27 Genom tron lämnade han Egypten utan att frukta för kungens vrede. Därför att han liksom såg den Osynlige härdade han ut.28 I tron firade han påsken och beströk dörrposterna med blod, för att fördärvaren inte skulle röra vid deras förstfödda.

Vart är de förstfödda idag? Jo på SIONS berg! De förstfödda väntar på ett rike de strävar inte efter att bygga upp något.

Heb 12:18 Ni har inte kommit till ett berg som man kan ta på och som står i brand, inte till töcken, mörker och storm 19 inte till basunljud och till en röst som talade så att de som hörde den bad att få slippa höra mer. 20 Ty de uthärdade inte befallningen: Även om det är ett djur som rör vid berget, skall det stenas 21 Så förfärande var synen att Mose sade: Jag är förskräckt och skälver. 22 Nej, ni har kommit till Sions berg och den levande Gudens stad, det himmelska Jerusalem, och till änglar i mångtusental, 23 till en högtidsskara, en församling av förstfödda som har sina namn skrivna i himlen, till en domare som är allas Gud och till andarna hos de rättfärdiga som nått fullkomningen. 24 Ni har kommit till det nya förbundets medlare, Jesus, och till det renande blodet som talar starkare än Abels blod. 25 Se till att ni inte avvisar honom som talar. Ty om inte de kunde komma undan, som avvisade honom när han varnade dem här på jorden, hur mycket mindre skall då vi kunna det, om vi vänder oss bort från honom som varnar oss från himlen. 26 Den gången kom hans röst jorden att skaka, men nu har han lovat och sagt: Än en gång skall jag komma inte bara jorden utan också himlen att skaka. 27 Orden “än en gång” visar att det som skakar skall försvinna, eftersom det är skapat, för att det som inte kan skaka skall bestå. 28 Då vi alltså får ett rike som inte kan skaka, låt oss vara tacksamma och tjäna Gud efter hans vilja, med vördnad och fruktan. 29 Ty vår Gud är en förtärande eld.

Detta är alltså ett berg! Det är exakt samma Andliga berg som Abraham offrade Isak. Det berget heter idag: Gud förser! Många är rädda idag men vi går upp på berget och vilar och tar emot. Gud skall ta hand om oss det har han lovat oss.

Mat 24:6 Ni kommer att höra stridslarm och rykten om krig. Se då till att ni inte blir skrämda. Ty detta måste hända, men därmed har slutet ännu inte kommit.

Rev 18:23  And the light of a candle shall shine no more at all in thee; and the voice of the bridegroom and of the bride shall be heard no more at all in thee: for thy merchants were the great men of the earth; for by thy sorceries (GK: Pharmakeia) were all nations (GK: Ethnos) deceived. (King James)

Upp 18:23 och ingen lampas sken skall längre lysa i dig. Och ljudet från brud och brudgum skall aldrig mer höras i dig. Dina köpmän var jordens stormänty genom din svartkonst (GK: PHARMAKEIA) blev alla folk (ETHNOS) vilseledda.

Här står det att världens rikaste och mäktigaste män skall bedra alla jordens folkslag genom Grekiska ordet: “Pharmakeia“.

Vad betyder Farmaceia? Av det ordet får du Farmaceut eller Apotekare! Det betyder rätt och slätt att framställa läkemedel! Har vi nu ett framställt vaccin som världens rikaste och mäktigaste män vill bedra oss med?
Svar: Ja! Har det någonsin hänt i världshistorien? Svar: Nej!

Hur stor chans finns att detta skulle vara en slump? Den chansen är så liten att den knappt går att beskriva! Har vi förstått att då börjar vi se något som kommer att utveckla sig mot Upp 13 (Lite mer nya lagar så är vi där)

Tänkte hur väl Roberts syn om skandinaviska länderna nu går i uppfyllelse. Alla länder böjer sig för den globala agendan. Även Danmark har gjort samma sak som Sverige innan. Och hela EU också för den delen!

Jordens köpmän kommer alltså manipulera oss.

This entry was posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT and tagged , , , , . Bookmark the permalink.