10 stegen till folkmord

Nurses Against Lockdowns är en site på FB detta material som jag inte tror blir långvarigt där beskriver en sjuksköterska dessa steg i Pandemin Ännu tydligare blir det ju om du ser det från ett profetiskt perspektiv. Se även det sista riket innan Jesus kommer.

10 steg mot folkmord av Gregory E Stanton som studerat detta hur har det gått till genom historien. Han har funnit följande mönster som alltid funnits vid folkmord. Vi måste alltså vara vakna och identifiera dessa steg i vår kultur. Vi skall vara på det klara med att flera steg kan ske samtidigt och inte i bara i en viss ordning. Nu skall vi se att många av stegen är redan tagna i vår kultur i denna pandemi. Har översatt fritt från videon.

1/ Klassificering eller uppdelning av innevånare. Här utpekas grupp eller grupper som är ett hot mot det samhälle de vill skapa. Förr har det varit religion och raser mm men idag är det en attack på vad det innebär att vara en människa. Men attacken riktar sig mot en hel grupp av människor som vill stå för suveränitet och frihet och rättigheter. De som vill slå ner på alla som förespråkar medicinsk frihet att kunna använda naturmedel tex. De vill att alla skall vara beroende av regeringen för ekonomin istället för att generera inkomst själv och vara fri. Ser du att det är vår frihet de vill åt hela tiden? De är emot att du skall vara en fri människa och kunna välja din egen sjukvård eller din egen ekonomi eller religion om du vill.  

Deras mål är att ta varje individ och göra dem till en enda klass av slavar genom våld och påtryckningar. De utför detta genom att gömma det bakom fina ord som universell inkomst. Men de kommer att sätta ett krav på att du skall få denna inkomst. Du måste säga ja och följa alla regler som diktaturen sätter upp först. Detta är alltså den nya världsordningen nästan alla regeringar talar om nu. Det här är vad de försöker införa globalt genom vad de kallar en nödvändig transformation av världen. Det innebär slutet för din frihet att äga något eller att få någon egen inkomst. Det innebär förbud mot egna läkemedel eller sjukvård. (Det innebär även slutet på din egen religion) Din kropp och din själ blir alltså statsägd, kontrollerad och styrd av en global regering. Vi är alltså på väg in i en ny världsordning som skall förslava friheten för alla människor på jorden.

2/ Symbolisering här är vi framme vid att en viss grupp utpekas som skiljer sig från den övriga stora gruppen. Här i Covidkrisen så är de goda invånarna de som täcker sina ansikten med masker. Men fienderna de som nu är emot hälsostatusen av hela gruppen de sticker ut från massan. Så här enkelt markeras alltså den grupp som nu gör uppror mot den hela gruppens bästa. Det är mycket psykologi och listighet bakom detta. Genom att sätta på dig masken gör du frivilligt dig ett med hela gruppens goda vilja och accepterar diktaturens plan för fångenskap. Genom att vägra accepterar du att helt öppet bli deras fiende.

3/ Diskriminering här tar den styrande makten till maktmedel som nya lagar eller rekommendationer man förväntas följa. Det är nu olika rättigheter tas bort från människorna. Lägg noga märke till att när det sker är det alltid symptomen på tyrrani och diktatur. Det här är en av de viktigaste stegen mot folkmord. Det är omöjligt att ha mänskliga rättigheter fråntagna och leva i en fri värld. Du ser det idag genom olika lagar och restriktioner hur många du får träffas. Hur nära du får sitta och vilka platser som måste stängas ner. Olika kulturer och sammanhang stängs ner genom att regeringen följer en global agenda. (De struntar fullkomligt i att folk förlorar sina arbeten för denna agenda för den är ju ändå global inkomst)

Först var det masker som var medlet till denna diskriminering sedan kommer vaccinet att få exakt samma psykologiska effekt. Det handlar alltså inte om att vaccinet är farlig eller ej. Man använder det bara som ett medel för registrering om du vill samarbeta med den stora gruppen eller ej. Du kommer snart att stängas ute från samhällets fördelar om du nekar vaccinet. Det finns redan nu påtryckningar om ett globalt Covidpass. Det är alltså dags att vakna upp över att vi befinner oss mitt i en agenda och regeringen ljuger för sig. Viruset kommer inte att försvinna och allt kommer tillbaka till det normala igen. Planen rullar bara på har vi inte fattat det? Mer mutationer nya Pandemier och mer Vaccin och nya regler allt detta kommer att tvinga oss in i deras onda agenda och slaveri av hela mänskligheten.

Uppdaterat 5/2 – 21 Nu uppfylls även detta steg!
Sverige och Europa stöder ett digitalt globalt Covidpass!

4/ DEHUMANIZATION (Ditt människovärde tas bort från dig) Genom propaganda i media börjar man anklaga den grupp som inte följer agendan och blir makten lydiga.
Konspirationsteoretiker
Mot Vaccinet
Mot Klimatet
Högerextremister
Religiösa fundamentalister

Nu börjar man anklaga gruppen för att vara fanatiska och helgalna. Fienderna till mänskligheten och smutsiga ohygieniska svin som smittar andra människor. Detta kommer att sprida sig i samhället genom de styrande och media för att få dig att ge upp och följa med. De kommer att klart uttala att den grupp som inte lyder är ett hot mot hela gruppens säkerhet. Redan nu säger WHO att de som vägrar Vaccin är ett av de största hotet i världen mot det gemensamma bästa. (Common Good)

När de nått så här långt med sin plan att de genom media och påtryckningar har fått hela kulturen att acceptera dessa grupper som fiender är förföljelse inte långt borta. Folk märker inte hur deras tankesätt förändras så de börjar hata andra människor så listigt psykologiskt är denna plan. De har lyckats med sin plan kolla vad man diskuterar nu i hela samhället.
Du är Konspiratorisk!
Du är mot Vaccinet!

5/ Organisering – Det är när en regering eller makten börjar planera för att utrota alla motståndare till deras Agenda. Detta är inget nytt sådana här planer har ”Läckt ut” i många år nu. Men du vågar inte tala om dem för vem skulle tro en ”Konspiratorisk” människa ändå? Men mitt i denna psykologiska krigföring i Pandemin har det kommit fram planer på detta ändå. 2010 kom det fram dokument från Rockefeller Foundation gällande maktövertagande och lockdowns av hela samhällen. Där var frågan: Vad gör vi åt jordens överbefolkning? Dessa dokument finns alltså att läsa så det är absolut inga konspirationsteorier. I Agenda 21 finns papper på att vaccinera hela jordens befolkning. Nu har Agenda 2030 ersatt Agenda 21 och den beskriver de olika stegen som skall tas i agendan. Men detta folkmord är totalt annorlunda än det som varit här sker det genom en hjärntvätt baserat på fruktan och rädsla. Genom detta kommer jordens innevånare att acceptera att förlora alla sina ägodelar och rättigheter och placera sina liv i regeringens händer som slavar åt dem. Det kommer troligen att bli så att de kommer att döda genom injektioner.  

6 / Polarisering och det innebär att man medvetet blåser upp hatet mellan massan och den diskriminerade minoriteten. Det är därför du ser hur de använder media till att peka ut hur de friska ändå måste bära mask och vaccinera sig. Annars är de en stor risk för hela den andra gruppen i samhället. Om man nu inte böjer sig så kommer alla ”Lockdowns” bara att fortsätta och så har vi fått ”Syndabockarna” för det är ju deras fel att vi ”alla” måste lida. Allt detta är igångsatt för att svartmåla och utpeka målgruppen för att få dem att böja sig för agendan. Media kommer att noga måla upp och rapportera och visa vilka det är som inte följer agendan och de kommer att hatas av hela den stora gruppen. Man kommer att säga att de här människorna utgör ett sådant problem och hot för samhället att de måste kontrolleras och eller elimineras. Det först som händer är att de måste tystas det ser du på Youtube och Twitter och i andra sociala medier redan nu och värre kommer det att bli. Det är därför en slags ID nu är vad alla dessa i agendan nu talar om och kräver.

7/ Förberedelser som innebär att den gruppen som inte lyder blir separerade från den övriga gruppen. Då kommer transportering och isolering att ske från de övriga som följer agendan. Men i dag sker det på följande sätt att där den stora massan finns är de med märket. Men om du inte har märket är du ju redan separerad från övriga samhället.
1/ Masken – Psykologisk avskiljning
2/ Vaccinet – Covidpass – Nu börjar det kosta att stå utanför.
3/ Ett ID med ett biologiskt chip – Kostar allt att stå utanför.

8/ Förföljelse av oliktänkande och kanske till och med beslagtagande av deras egendomar. De kanske får sätta symboler på sig precis som Judarna under Nazityskland. Redan nu så talar man om att de som inte tar Vaccinet skall ha någon symbol på sig som varnar andra för dem. Redan nu talar man öppet om att de som inte lyder skall till olika läger för att ”programmeras” så de lyder agendan. Redan finns det lagar där polisen får hämta olika människor och sätta dem i karantänanläggningar. Man vet att dessa Covidtester inte alls är pålitliga det finns de som skickat in på Coca Cola mm som visat positiva resultat. Ändå används detta som en av nycklarna till att föra in agendan. För av resultaten av testerna kan de nu stänga ner hela samhällen och hjärntvätta folk in i detta system. I England finns till och med en lag nu som säger att din egendom kan förstöras för att förhindra smittan. Har ni fattat nu att det handlar inte om att stoppa viruset utan en agenda för att stoppa människans frihet.

9/ Utrotning av individer de kallar det inte massaker längre utan utrotning av alla de som samhället nu inte längre ser som människor. Kom ihåg vart det började? De började med att kalla dem ”Konspirationsteoretiker” och ”Motståndare till Vaccinet” eller ”Trumpsupporters” eller Quinon kultmedlemmar eller ”Högerextremister”. I Denna Pandemi har detta börjat redan på olika nivåer utan att man är medveten om det. Olika Lockdowns där människor dör och där har vi många äldre redan som fått sätta livet till. Sedan har vi dem som förlorat jobb och tagit självmord och andra saker. Nu sker detta i samhället i en rekordfart och det kommer föra med sig laglöshet av inte skådat slag i städerna. Är detta en del av en planerad befolkningsminskning? Ja jag tror faktiskt det! Likadant är det med det giftiga Vaccinet folk dör av injektionerna. När det här stadiet nås kommer man att slå ner allt motstånd mot den totala diktaturen genom våld. Det har varit 100 tals forskare i medicin som motsatt sig denna agenda försvunnit eller dödats de sista åren. Varför har de med sån kraft tagit bort och raderat eller förbjudit så mycket av naturmediciner? The Georgia Guidestones and the Planned Depopulation of the World

10/ Förnekelse man har nu för länge sedan lyckats att förhärda hjärtat hos människan att tro att man gjort något gott för det gemensamma goda. Nazisterna förnekade och ångrade ingenting vid Nurnberg. Man gömmer undan bevisen och tystar vittnena. Folk det är dags at vakna upp till realiteten och förstå vart vi är på väg. Vi är mitt inne i startpunkten till ett globalt folkmord.

Mer på samma sida är denna video.

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=nuDQ_3g53qc&feature=share&fbclid=IwAR0j-iaXjXm7dSsJEOG6uz_AFteGwgSsjCLJHhXlfDNuE_GeMfe55og9SuA

This entry was posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT and tagged , , , . Bookmark the permalink.