GUDS RIKE ISRAELS BERG

För att bilda mig en egen uppfattning om vad som predikas har jag lyssnat på olika predikningar från olika församlingar på nätet. Jag har koncentrerat mig till att lyssna till olika budskap som man menar är Guds Rike. Jag blir ganska bedrövad för många budskap är totalt i avsaknad av ett kors.

Världskyrka kommer att följa världsregeringens tankesätt till Babylon. Den största New Age profeten är nog Alice Bailey hennes organisation Lucis Trust är drivkraften bakom FN:s World Goodwill. Alice Bailey var inspirerad av en demon och skrev en massa böcker på hans influens: Den fallna andevärlden sa att i den sista tiden skall den kristna församlingen infiltreras och förändra sina läror.

Det bekräftar Apostel Johannes: Vi skall alltså finna en lära som har samma agenda som världen har i den sista tiden. Församlingen skall alltså infiltreras av ett annat Evangelium om Guds Rike och följa en annan Jesus och drivas av en annan ande. (New Age Kristus)

De skall alltså ha samma budskap som världen vid den tiden (1 Joh 4:5)
De är alltså ogräset som rensats ut från det äkta vetet (1 Joh 2:18-19)
De många antikristerna drivs av samma villfarelsens ande som de laglösa (1 Joh 4:5-6 + 2 Tess 2:11) Kains väg och tankesätt 1 Mos 4 + Judas 1 + 1 Joh 3:12) Kain blev en åkerman: Heb: Han blev en slav till den röda jorden. Han blev en bevarare av den röda jorden.

Den första profetiska drömmen Herrens Anden gav mig var under den tid Rick Warren och Bill Hybels böcker infiltrerade församlingarna.
1/ Ett tåg med slavar körde på röd jord utan grund mot en katastrof.
2/ Den sista tågdrömmen tog affärsmännen över detta tåg.
3/ FN med World Economic Forums agenda alltså (2030)

Den fallna andevärlden har alltså lyckat infiltrera församlingen och bibeln bekräftar att det skall ske. På den tiden när jag fick den första drömmen hade jag ingen aning om att det låg en listig demonisk teologi bakom deras böcker. Den kallas: Dominionism eller Kingdom Now! Jag visste heller inte om vad Preterism var jag hade bara hört talas om den.

Det här förklarar varför det är så tyst i många kyrkor idag om Jesu tillkommelse för dessa två läror hör ofta ihop. Ingen har kanske större påverkan på kristenheten idag än Betel Church och Bill Johnson. Men när man börjar studera vilken teologi man har under fötterna att bygga på blir man mörkrädd.

Mer och mer finner vi en lära kallad för “partial preterism” infiltrera våra församlingar den är nära förknippad med NAR och Bill Johnson. Partial preterism där är all eskatologi redan uppfylld år 70 genom förstörelsen av Jerusalem. Och Antikrist menar man var Romarnas förföljelse av Kristna genom Nero. Men de tror att Jesus kommer tillbaka tillslut för att skapa en ny himmel och jord. Så detta skapar en total förvirring för när de nämner att Jesus skall komma tillbaka menar de alltså inte som vi tror.

Det släpptes en bok 2006 som hette: “Victorious Eschatology” den handlar om Partial Preterism och knyter därmed samman allting med Dominionism/Kingdom Now. Författaren Mr Trench beskriver där hur en framgångsrik eskatologi ser ut: Jag tror att målet för den troende är att få se Guds Rike komma och hans vilja ske på jorden som den sker i himlen. Detta råkar ju vara Bill Johnsons slogan och missionsuppdrag. Kris Vallotton Pastor i Bethel Church skrev en artikel i Charisma Magazine vilket visar deras syn på Eskatologi = Partial Preterism. (Kommentarer Länk)
En talande artikel finner vi här också: Should Bill Johnson and Bethel Redding be rejected as heretical? Vi vet att massorna längtar till Bethel och påverkas av deras undervisning: INTE UNDRA PÅ ATT INTRESSET FÖR DET PROFETISKA ORDET OM JESU TILLKOMMELSE FÖRAKTAS OCH TILL OCH MED FÖRLÖJLIGAS. (2 Petr 3:3-4) Många vet inte ens om att undervisningen kommer ifrån en Jesuitpräst Luis de Alcazar 1614.

Följande länkar i ämnet visar hur det spridits och är genomsyrad av ersättningsteologi.
Länk 1
Länk 2
REPLACEMENT THEOLOGY OR SUPERSESSIONISM
Protestant Punitive Supersessionism

Djävulen är så listig att om inte Guds Ande får uppenbara fiendens listiga anslag och läror för oss då kommer vi att gå på det här. Detta är alltså Kains väg det alltså den avfallna kyrkans bidrag till att: Bevara och sköta om den här röda Jorden och bygga ett falskt Guds Rike på den.

Jag kan nämligen se hur Guds Rike är den gemensamma nämnaren hos:
New Age (Alice Baileys böcker)
Katolska Kyrkan (Jesuiternas hemliga läror)
Den”Mystiska” grenen i Kristenheten (Bla – Peter Halldorf)
Hyperkarismatiska Kyrkan (Bill Johnson + NAR)

Samtliga av dessa pekar på ett speciellt bibelställe som de sedan pekar på är allas skyldighet och plikt att uppfylla. Om dessa verser hade varit något som församlingen hade en plikt emot varför undervisar vare sig Jesus och Apostlarna en enda gång om detta?

Istället säger Paulus att vi har ingen skyldighet mot den gamla naturen utan den enda plikt och skyldighet vi har är att korsfästa vårt kött med hjälp av Anden (Rom 8:12-14)

1 Mos 1:26 Gud sade: Låt oss göra människor till vår avbild, till att vara lika oss. De skall råda (Dominion) över fiskarna i havet och över fåglarna under himlen, över boskapsdjuren och över hela jorden och över alla kräldjur som rör sig på jorden.” 27 Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem. 28 Gud välsignade dem och sade till dem: “Var fruktsamma och föröka er och uppfyll jorden! Lägg den under er (Dominion) och råd över fiskarna i havet, över fåglarna under himlen och över alla djur som rör sig på jorden!”

Bibeln säger att inte bara människan utan hela skapelsen är lagd under nedbrytande krafter. Hela skapelsens hopp ligger i Guds barns förvandling vid Jesu tillkommelse (Rom 8) Bibeln talar om att en förbannelse drabbar jorden för syndarnas skull som bor på jorden (Jes 24) Uppenbarelseboken beskriver en massa plågor som släpps lösa över Jorden meningen är att människan skall omvända sig från Synden. Vad är synden? Jo synden är att människan inte tillber Gud genom Jesus Kristus och gör hans vilja.

Kom inte och säg att Satan inte har gjort ett väldigt grundläggande arbete först och infiltrerat kyrkan med. Nu behöver vi ju inte hålla på med några profetior eller annat de kallar religiöst. Är det någon mer som ser att detta kommer ju att passa Agenda 2030 perfekt? Den nya eskatologin har ju vaggat in alla i den stora sömnen: Inget kommer ju att hända profetiskt för allt är ju redan uppfyllt år 70. (Snacka om en falsk säkerhet?)

Så det vi nu ser driver världen är en stark demonisk aktivitet som vill fånga så många som möjligt och föra dem till Babylon. Om den lyckats infiltrera församlingen så här långt utan att den vaknat hur långt kommer det att gå innan den vaknar och förstår att den är bedragen?

Jag hörde en predikan från Kungsbacka Pingst den 21 December 2021 som talade om Guds Rike men innehöll inte ett enda ord om Jesu Kristi Kors. Det var en enda stor lektion i människoupphöjelse lyssna till den som ett varnande exempel vart vi är på väg. – Titeln är talande: Jesus kom med ditt Rike” (Det är så tydligt att man influerats av böcker från Bethel Church)

Jag vill inte på något sätt vara dömande men det är den fallna andevärlden och inte människor vi strider emot. (Ef 6:10-14) Men den påverkar människor så att de till och med kan bli fiender till dem som säger Sanningen (Gal 4:16) Som ni kanske förstår går det inte att förena dem som tror att Guds Rike byggs upp i oss genom Korsets Kraft med detta tankesätt om Guds Rike som presenteras av Bill Johnson.

Alice Baileys Lucis Trust är alltså den organisation vars andlighet ligger bakom hela FN och det var hon som sa: New Age Kristus skall infiltrera den kristna församlingen.

I en skrift från 2015 skriver Lucis Trust följande: (Översatt och sammanfattat av Janne) Jag lovprisar elektriciteten däri finns även den gudomliga kraften. Jag kan se hur datachip och elektricitet kommer att fullborda den gudomliga planen “Revolutionen” och slutföra evolutionen. Den stimulans av hjärnan med elektriska strömmar skall ge ljus och föra människan mot ett högre medvetande. (Vi skall bli som Gud)

Så Demonerna bekräftar alltså vad man nu håller på med och som Klaus Schwab och Facebook Google och många fler talar om nämligen människans sista evolution. Man planerar alltså att låta datatekniken och internet bli en del av oss själva de vill påverka din hjärna för att föra dig in i New Age tankesätt. Det är så uppenbart att märkning av samtliga människor på hela jorden med datachip är målet och att det är starka demoniska krafter som verkar och talar till dem. (Glöm det att vi skall gå tillbaka till det normala efter Pandemin)

Vi är kallade att varna Guds Församling så det är vår plikt att förmedla vad Herren uppenbarar. Vi hade samma natt nästan identiska drömmar som varnade för stark demonisk aktivitet.
Elvor: Fågelfängarens snara (Där var Baphomet med)
Janne: Mörkret bakom Dataskärmen

Alice Bailey säger även att ljuset från ovan skall öppnas och ljuset stråla ner på jorden mitt ibland oss. Det allseende ögat är en symbol på det och då skall de förstfödda inta sitt arv (Världen)

Alice Bailey beskriver grunden till ockultismen en term som används i New Age översättningen ”The Message Bible” – Den ockulta frasen: ”As Above, So Below” är alltså både en bild på ”Det allseende ögat” men det är också en bild på Baphomet.

Att använda den frasen i ”The Message Bible” är nästan på gränsen till hädelse. Bönen fader vår är alltså översatt med ett New Age budskap:  
Mat 6:9 Så skall ni be: Fader vår, som är i himlen. Helgat blive ditt namn. 10 Komme ditt rike. Ske din vilja på jorden liksom den sker i himlen. (Svenska Folkbibeln)

Our Father in heaven, Reveal who you are. Set the world right; Do what’s best— as above, so below. (The Message)

Här ser vi alltså vad den fallna andevärlden vill göra:
1/ Upprätta en ny världsordning
2/ Inviga alla människor i New Age
3/ De skall då ärva världen
4/ Det skall ske genom datateknik i alla människor (Bailey – Klaus Schwab)
5/ De kommer att uppleva en falsk Jesu tillkommelse
6/ Det kommer att upplevas som himlen kommer ner på jorden

Detta kommer naturligtvis alla som håller fast vid den här bibeln att förstå när tiden är inne. Kan verkligen de församlingar vi ser i Sverige bedras? Ett av tecknen är just promotandet av den hädiska New Age översättningen: The Message i de största församlingarna i landet! De som blir bedragna gör det just därför att de inte gav kärleken (Agape) till sanningen rum i sina hjärtan (2 Tess 2:10-12)

Jag nämnde i början olika strömningar som nu talar om att sätta världen rätt igen genom att Guds Rike skall komma på Jorden precis som i Himlen.
> New Age
> Katolska Kyrkan
> Den hyperkarismatiska församlingen (Bill Johnson)
> Den mystiska grenen av Kristenheten (Peter Halldorf )
> Alla hemliga sällskap (Illuminati – Frimurare)

Alla dessa talar alltså om ett Guds Rike på jorden alla talar om en Jesus eller en Kristus. Men har vi en falsk Jesus får vi automatiskt ett falskt Guds Rike som vi naturligtvis måste bygga själva på Jorden. Den första gången Herren började varna oss för att den fallna andevärlden försökte att infiltrera Guds församling var vid den så kallade Torontoväckelsen 1994.

1 Joh 4:1 Mina älskade, tro inte alla andar utan pröva andarna om de kommer från Gud. Ty många falska profeter har gått ut i världen. 2 Så känner ni igen Guds Ande: varje ande, som bekänner att Jesus är Kristus, som kommit i köttet, han är från Gud, 3 och varje ande som inte bekänner Jesus, han är inte från Gud. Det är Antikrists ande, som ni har hört skulle komma och som redan nu är i världen. 4 Ni, kära barn, är från Gud och har besegrat dem, ty han som är i er är större än den som är i världen. 5 De är av världen och därför talar de vad som är av världen, och världen lyssnar till dem. 6 Vi tillhör Gud. Den som känner Gud lyssnar till oss, den som inte är av Gud lyssnar inte till oss. Det är så vi känner igen sanningens Ande och villfarelsens ande.

Villfarelsens ande är alltså samma ande som är i världen vid tiden för det stora avfallet som måste ske först sa Paulus (2 Tess 2:1-2)
> De har ett budskap som alla köttsliga kommer att dras till
> Vi har ett budskap som alla pånyttfödda kommer att dras till

Alice Baileys demonguide sa: Kristenhetenheten skall infiltreras så att vår Kristus och vår version av Guds Rike skall inta den. Detta är alltså exakt vad Apostel Johannes säger kommer att ske vid ändens tid.
1/ Deras Jesus är inte bibelns Jesus Kristus
2/ Deras Guds rike är inte bibelns Guds Rike
3/ Budskapet handlar alltså om samma plan som New Age driver FN till.

HUR SER DERAS JESUS UT?

Grundtexten beskriver 1 Joh 4:1-3 så här:
Den som inte enligt Guds ord bekänner (Homologos) att Jesus är Kristus (Messias – ”Den Smorde”)
1/ Vid sin Inkarnation och Födelse
2/ Vid sin död på Korset
3/ Vid sin Uppståndelse
4/ Vid sin Tillkommelse

De som tar Guds ord och förvrider det så att människan upphöjs och inte Jesus Kristus är alltså villfarelsens andemakt. Vid detta test faller både Kenneth Hagin (Trosrörelsens Fader) Bill Johnson (Dagens karismatiska infiltration) Mystiken och Katolska Kyrkans teologi. 1 Joh 4:5 Villfarelsens ande driver alltså dem till att vandra i samma Agenda och mot samma mål som Världen. (Babylon)

HUR SER DERAS GUDS RIKE UT?

Vad var det jag sa nyss? En falsk Jesus ger automatiskt ett falskt Guds Rike. Redan församlingarna på Paulus tid var attackerade av samma Gnostiska New Age tankar (2 Kor 11) Här kommer lite citat av Alice Bailey kommunicerat genom den fallna andevärlden jämför med vad man säger i församlingarna idag.

1/ Kristus grundade riket på jorden
2/ Den sanna kyrkan är Guds Rike på jorden
3/ Kyrkan måste vakna för att materialisera riket här och nu
4/ Vi kan skynda på kommandet av Riket
5/ Kristus öppnade dörren till riket men arbetet ligger på våra axlar
6/ Vi måste göra synligt det Guds Rike som redan existerar
7/ Guds Rike innebär upprättande av kyrkans makt under o tecken

Bedöm själva om vi håller på att infiltreras av de nya Apostlarna och Profeterna och deras nya teologi om Guds Rike. Jag vill varna er Guds Ande har uppenbarat att det är en flodvåg på väg med en oren andemakt kommer församlingens murar att hålla?

Jes 30:8 Gå nu och skriv detta på en tavla inför dem och teckna upp det i en bok, så att det bevaras för kommande dagar (Heb: Den avslutande tiden) alltid och för evigt. 9 Ty det är ett upproriskt folk, barn som ljuger, barn som inte vill höra HERRENS undervisning 10 och som säger till siarna: “Skåda inte!” och till profeterna: “Profetera inte för oss det som är sant. Tala smickrande ord till oss, profetera bedrägliga ting. 11 Vik av ifrån vägen, gå bort från stigen, låt oss slippa se Israels Helige.” 12 Därför säger Israels Helige: “Eftersom ni förkastar detta ord och förtröstar på våld och vrånghet och förlitar er på sådant, 13 skall denna missgärning bli för er som ett fallfärdigt stycke på en hög mur, som buktar ut mer och mer, till dess muren plötsligt rämnar på ett ögonblick.

David Wilkerson beskrev Jes 30 vara för den församling som lever vid just i vår tid som allierar sig med världen. Det här är den församling som blir bedragen av: Ett annat Evangelium! En annan Jesus! En annan ande!

1/ De allierar sig med världen
2/ De förkastar sanningen och korset
3/ De vill ha människoupphöjande budskap
4/ Fienden kommer att övervinna dem dra dem till Babylon

Jag drömde för några år sedan att teologerna samlades bakom stängda dörrar för att komma överens om vilken teologi man skulle hålla: De var jättearga på oss för vår teologi om Israels Berg! Sedan fick vi reda på av en Pastor att det är exakt vad man håller på med. Vår teologi om Israels Berg vad tror ni det kan handla om? Det är Sions Berg det är alltså Guds Rike så det kommer att skilja sig mellan biblisk uppfattning och teologernas uppfattning om vad Guds Rike är för något. (Matt 7:21-23)

Teolog Ian Heart direkt översatt från Engelska: ”Att utöva Kungens dominion över hela jorden som Guds representanter är alltså hela syftet (The Purpose) med att Gud skapade människan. Människan är utkorad att råda över skapelsen, men hon är ansvarig inför Gud den ultimata makten. Därför är vi förpliktade att organisera oss för att sköta om och utveckla skapelsen. Så att vara Guds avbild innebär att vi trofast börjar att representera Gud. När vi nu börjar att utöva vår makt att råda över skapelsen så är vi inte originalet utan avbilderna. Det är vår plikt att använda Guds original som ett mönster.

Detta är inget annat än vad Bill Johnson också tror: Jesus var en ”mönsterbild” så att vi kan göra större under och tecken på jorden än vad han gjorde. (SE KENOSIS) Om du läser vad den fallna andevärlden talade till Alice Bailey om i de 7 punkterna ovan är det exakt vad Bill Johnson lär ut idag.

Det verkar vara jätteviktigt av fienden att utgå från just 1 Mos 1:26-28 för att kunna föra alla in under samma tankesätt att binda oss till den här Jorden. Men det är jättelätt att avslöja den här agendan för den som har kunskap om Gud och hans vägar. Den Andemakt som driver A Bailey och hela FN:s agenda gillar inte speciellt två saker: Nationalism och Kristen Fundamentalism (Det står i hennes böcker)

1/ Agendan är alltså Globalistisk i sin natur
2/ Grunden måste bort och ersättas av en annan Kristus och ett annat Rike
3/ Evolutionen är den grund de måste ha i världen
4/ De säger att de är de förstfödda och skall ärva världen

HUR UNDERVISAR VI OM ISRAELS BERG?

Varför var nu Teologerna så arga på oss och på vår syn på Israels Berg? Jo därför att Sions Berg och det Nya Jerusalem är ett rike som vi inte kan se eller ta på det är ett Andligt Rike (Heb 12) Därför att på Sions berg är de förstfödda de rättfärdiga som verkligen skall ärva världen (Heb 12:23 + Rom 4:13) Det är omöjligt att gå in genom Porten till Guds Rike eller kunna gå upp på Sions Berg utan att bära vårt Kors! Ingenting som är drivet av köttet kan gå in genom porten till Guds Rike eller få gå upp på Sions berg.

Jerry Potter sa: Gud har sagt till mig att Herren älskar sin församling så mycket att han kommer att sända stark tuktan över den. (KORSET) Han kommer att rena församlingens Guld (Guds Ord) ifrån främmande läror! (Slagg)

Innan vi kommer fram till berget Sion eller staden (Heb 12:18-29) Handlar kapitlet om att Gud tuktar den som han älskar (Heb 12:5-11) Vet du varför han gör det? Av sammanhanget ser du: Att kunna komma upp på Sions Berg eller att kunna komma in i Guds Rike. Det finns bara ett medel som Gud använder nämligen Korsets Kraft att ta hand om vårt problem som är vårt Kött. Ingen kan gå upp på Sions Berg eller gå in i Guds Rike genom den trånga porten utan Korsets Kraft.

Rom 8:13 Om ni lever efter köttet kommer ni att dö. Men om ni genom Anden dödar kroppens gärningar skall ni leva. 14 Ty alla som drivs av Guds Ande är Guds söner.

Att få Andligt Liv är att förklaras rättfärdig! Ser du att förstå Korset och få uppleva dess kraft i sitt liv är nyckeln till porten till Guds Rike. Samma nyckel ger dig tillträde att få gå upp till Israels berg!

Jes 33:14 Syndarna i Sion blir förskräckta, bävan griper de gudlösa. Vem av oss kan härda ut vid en förtärande eld? Vem av oss kan bo vid en evig glöd?” 15 Den som vandrar i rättfärdighet och talar vad rätt är, den som föraktar det som vinns genom förtryck och som avhåller sina händer från att ta mutor, den som stoppar till sina öron för att inte höra om blodsgärningar och sluter sina ögon för att inte se det onda, 16 han skall bo på höjderna, klippfästen skall vara hans värn. Sitt bröd skall han få, vatten skall aldrig fattas honom. 17 En kung i sin skönhet skall dina ögon se, de skall blicka ut över ett vidsträckt land. (Detta beskrivs ju i Heb 12 Tuktan)

Här ser vi alltså en tuktan likt Heb 12 komma över allt Guds Folk! Vänner det är många som Gud verkligen älskar många vänner som Gud tuktat senaste åren. Men korset bereder åt oss som förstår det en evig ingång i Guds Rike. Jag vet inte hur det är med dig men mitt i allt elände med mitt knä blodtryck och Menieres sjukdom kan jag se Guds hand över mitt liv. Jag kan faktiskt ärligt säga inför er att jag kan jubla mitt i mina lidanden. Allt detta har fört mig till en djupare förståelse vem Gud är och vem jag själv är.

Luk 11:52 Ve er, ni laglärda! Ni har tagit bort nyckeln till kunskapen. Själva har ni inte kommit in, och dem som är på väg in har ni hindrat.

Man missade Herren därför att man snickrat ihop en egen teologi på Guds Rike i Israel. Det är exakt vad vi läste i början det gör församlingen idag också. Gud varnar oss för just detta!
> Israel hade en teologi om Guds Rike som upphöjde dem över andra
> Hedningarna upprättat en liknande teologi om Guds Rike och Kungen
> Denna teologi om Guds Rike riskerar att de huggs av från Olivträdet
> En tro på Guds Rike som upphöjer oss (Rom 11:17-22 + Judas 1:3)

De trodde att Messias skulle komma som Daniel beskrev krossa statyn och upprätta Guds Rike över hela jorden. Statyns fötter var alltså Romarriket så Messias skall krossa Rom (Dan 2:44) Sedan skall Guds Rike sättas upp och då skall Judarna regera över hela jorden. Jesaja hade profeterat om en kung på Davids tron de visste att det måste vara Messias. (Jes 9:7+ Jes 16:5) Judarna trodde att de skulle få evigt liv om de höll lagen detta skulle ske när Guds Rike uppenbarades.

Nästan alla Rabbiner undervisade så om Guds Rike. Men precis som hos oss Kristna kan det bli problem när skrifterna skall tolkas. Så det var alltså traditionen och tolkningen om Guds Rike som gjorde att de inte kunde se eller förstå när Guds tid var inne.

Psa 118:16 HERRENS högra hand upphöjer, HERRENS högra hand gör mäktiga ting.” 17 Jag skall inte dö utan leva och förkunna HERRENS gärningar. 18 Hårt har HERREN tuktat mig, men han lämnade mig inte åt döden. 19 Öppna för mig rättfärdighetens portar, jag vill gå in genom dem och tacka HERREN. 20 Detta är HERRENS port, de rättfärdiga går in genom den. 21 Jag tackar dig för att du svarade mig och blev min frälsning. (Heb:  Yeshuwa) 22 Den sten som byggnadsarbetarna kastade bort har blivit en hörnsten. 23 HERREN har gjort den till detta, underbart är det i våra ögon.

Att upphöja säger Jesus Kristus är att bli korsfäst (Joh 3:14) Vi skall bli korsfästa med honom sa Paulus (Gal 2:19) Det är alltså Korset som är Tuktan och som öppnar Porten till Guds Rike (V 18) Du kommer att förstå denna hemlighet och vara full av tacksamhet när du går in (V 19 + V 21)

TILLAGT TILL PREDIKAN:

Församlingen som lever i ändens tid verkar inte ha samma segerteologi om Guds Rike som Bill Johnson har. Så här beskriver Paulus den som skall ärva Guds Rike vid Jesu Tillkommelse.

2 Tess 1:3 Vi är alltid skyldiga att tacka Gud för er, bröder. Och det har vi goda skäl till, eftersom er tro växer till så starkt och den kärlek ni alla hyser till varandra blir allt större hos var och en av er. 4 Därför berömmer vi oss i Guds församlingar av er, av er uthållighet och er tro under alla de förföljelser och lidanden som ni får utstå. 5 Allt detta är ett bevis på Guds rättvisa dom, att ni skall anses värdiga Guds rike som ni lider för. 6 Gud är rättfärdig: han vedergäller dem med lidande som plågat er 7 och ger åt er som blir plågade lindring tillsammans med oss. Och det sker när Herren Jesus kommer från himlen och uppenbarar sig med sina mäktiga änglar, 8 i flammande eld och straffar dem som inte vill veta av Gud och dem som inte lyder vår Herre Jesu evangelium. 9 Dessa skall bli straffade med evigt fördärv, bort från Herrens ansikte och hans härlighet och makt, 10 när han kommer för att förhärligas i sina heliga och väcka förundran hos alla dem som tror. Ty vårt vittnesbörd har ni trott. Så skall det ske på den dagen.

Herrens Dag är en tidpunkt i historien då han börjar döma världen ifrån Himlen. (Basunen vredesskålar omskakningar ) Jesu Tillkommelse avslutar den tidsperioden som kallas för Herrens Dag med den sista basunen och uppståndelsen. (Upp 10:6-7)(Matt 24:31)(1 Kor 15)(1 Tess 4)(Sak 14:4)

Nu blir det lättare att förstå Kapitel 2
2 Tess 2:1 När det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst och hur vi skall samlas hos honom, ber vi er, bröder, 2 att inte så plötsligt tappa fattningen och bli skrämda, vare sig av någon ande eller av något ord eller brev, som påstås komma från oss och som går ut på att Herrens dag har kommit.

Mvh Janne Ohlin – Göteborg

Extra citat:
Occultist Alice Bailey -No interest in Heaven or Hell: “It is time that the church woke up to its true mission, which is to materialize the kingdom of God on earth, today, here and now…. People are no longer interested in a possible heavenly state or a probable hell. They need to learn that the kingdom is here, and must express itself on earth … The way into that kingdom is the way that Christ trod. It involves the sacrifice of the personal self for the good of the world, and the service of humanity …(Alice Bailey, From Bethlehem to Calvary (= AGENDA 2030)

Coming out of New Age teachings, I had learned in a very personal way that the details of Jesus’ return are definitely our business. Understanding the events surrounding His return was critical to understanding how badly I had been deceived by my New Age teachings. I had learned from reading the Bible that there is a false Christ on the horizon and that for a number of years I had unknowingly been one of his followers. Because the Bible’s clear authoritative teachings about the real Jesus and His true return had been brought to my attention, I was able to see how deceived I was. By understanding that there is a false Christ trying to counterfeit the true Christ’s return, I was able to renounce the false Christ I had been following and commit my life to the true Jesus Christ. (from Deceived on Purpose, p. 147) Warren B. Smith

Paul is saying the end of the age will come upon the world like a thief in the night. In other words, it will actually sneak up on people. Then interestingly, the apostle contrasts two groups: “But ye, brethren [followers of Christ] are not in darkness [people of ignorance], that that day should overtake you as a thief. [unaware]” (v.4). Here, Paul is saying believers in Christ will have the information (Scripture) available to them to prepare for “that day.”

Those who walk in the light can see both where they are going and what is coming up ahead. Paul then warns against spiritual slumber and drunkenness, which could lead to a person being overtaken by that day, unaware: “Therefore let us not sleep, as do others; but let us watch and be sober” (v. 6). The word sober means be alert or aware. If we are instructed to watch and be aware, there must be something to watch for—otherwise, Paul’s admonition would be useless. (from A Time of Departing, pp. 111-112)
(Ray Yungen)

Rick Warren – Don’t think about Bible prophecy: “Rick Warren tells readers to think about something other than Bible prophecy: ‘If you want Jesus to come back sooner, focus on fulfilling your mission, not figuring out prophecy.’ . . . “Warren ends this section of his book by stating that Satan would have you ‘sidetracked from your mission’ and by quoting Jesus out of context, saying, ‘Anyone who lets himself be distracted [by studying Bible prophecy] from the work I plan for him is not fit for the kingdom of God’ (Living Bible). But Jesus was not referring to His return when He made that statement, which in the King James Version says: ‘No man, having put his hand to the plough, and looking back, is fit for the kingdom of God’ (Luke 9:62). The Purpose Driven kingdom of God leaves no room for Bible prophecy, and in fact, condemns those who study it.” (Roger Oakland quoting Rick Warren in Faith Undone (pp. 154-157) from The Purpose Driven Life (pp. 285-286).

C. P. Wagner – “Shifting from escapist eschatology to victorious eschatology. This most recent paradigm shift was a long time coming. . . . The idea was that the world would get worse and worse and at just the right time, we would be raptured out and the Antichrist would take over. I didn’t think I really believed that, but I simply put the issue on the back burner for decades. However, when I started understanding the Dominion Mandate, it became clear that I needed a better view of the end times. The light came on when I read Harold Eberle and Martin Trench’s Victorious Eschatology, and their partial preterist view is what I now believe.” (C. P. Wagner, Wrestling With Alligators, Prophets, and Theologians, 2012 e-book edition, kindle location 4865)

This entry was posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT. Bookmark the permalink.