Detta är mitt vittnesbörd när det gäller bibeln

Jag tror det är väldigt bra för dem som är inne på våra hemsidor eller ser på våra Youtubevideos vart vi står i tron vad är vår bekännelse. Vår bekännelse ligger till grund för det vi tror undervisar och predikar. Det står att vi är skyldiga att ge svar på det så folk förstår vilka vi är och kan pröva oss utifrån skriften för det kryllar av falska profeter därute idag.

Jag var ute med mina stavar på en promenad och bad för detta budskapet och upplevde Andens påminnelse om en dröm jag hade för några år sedan: Herren sade: Ser ni inte vägen den urgamla vägen…..Jag fick då se så tydligt att alla med ett yttre falskt sken skiljdes från de som hade ett äkta sken. Ni skall veta varför vi är så frimodiga att varna för Rom är just därför att de som har det falska skenet dras nu till Rom och vi kan se början på det.

1 Pet 3:15 Herren Kristus skall ni hålla helig i era hjärtan. Var alltid beredda att svara var och en som begär att ni förklarar det hopp ni äger.

1 Joh 4:1 Mina älskade, tro inte alla andar utan pröva andarna om de kommer från Gud. Ty många falska profeter har gått ut i världen. 2 Så känner ni igen Guds Ande: varje ande, som bekänner (Gk: Homologos) att Jesus är Kristus, som kommit i köttet, han är från Gud, 3 och varje ande som inte bekänner (Gk: Homologos) Jesus, han är inte från Gud. Det är Antikrists ande, som ni har hört skulle komma och som redan nu är i världen. 15 Herren Kristus skall ni hålla helig i era hjärtan.

Profeter betyder helt enkelt att gå före och lysa upp en väg. Sanna profeter lyser upp sanningens väg. Falska (Pseudo) lyser upp en väg som ser ut att vara äkta men som är en skickligt gjord kopia drivna av antikrists ande. Vilket betyder en annan Kristus som uppträder istället för Kristus.

Detta grekiska ordet Homologos betyder: Enligt det skrivna ordet bekänna sanningen med sin mun och drivas av sanningen i sitt handlande.

Det är oerhört viktigt att vi har en rätt bekännelse och att vi prövar våra liv mot skriften. Ingen är fullkomlig men att vandra i ljuset innebär att trots mina moraliska fel och brister vänder jag mig ändå till den ende som har makt att frälsa mig och bevara mig för den onde.

Jag tror och bekänner med min lära och mitt liv (Homologos) att Guds Ande hämtar sin uppenbarelse endast ifrån Guds ord som är bibelns kanon (39 böcker i GT och 27 i NT) Jag tror att Anden vittnar om Jesu fullbordade verk och aldrig utanför detta ljus. Jag tror att Jesus kom och blev kött och då blev 100 % människa och 100 % Gud. Jag tror att Jesus Kristus från sin inkarnation förblev i det tillståndet rakt genom sin död och rakt genom sin uppståndelse rakt igenom sin tillkommelse rakt igenom till evig tid. Jag tror att den som säger någonting annat eller lägger till egen uppenbarelse som skiljer sig från bibelns kanon drivs av Antikrists ande (Mot eller Istället för) och är en falsk profet.

Jag tror personligen:
1/ När det gäller bibeln
Bibeln är ofelbar i originalmanuskripten det vi brukar kalla för Grundtexten, och det högsta rättesnöret för vår tro och för vårt handlande. Genom detta ord och genom Anden byggs både den enskilt troende och hela församlingen upp på den klippan som är Jesus Kristus.  

Dessa 39 böcker i GT och de 27 böckerna i NT är Gudomligt inspirerade genom Anden som kraftigt berörde de människor som skrev ner ordet. Ingen annan bok som någonsin skrivits är så gudomligt författad och inspirerad att den är nödvändig för läran, för tillrättavisning, för tillrättavisning och undervisning i rättfärdighet.

Psa 12:7 HERRENS tal (Eller ord) är ett rent tal, likt silver som rinner ner på jorden, luttrat i degeln, renat sju gånger. (Folkbibeln 98)

2 Tim 3:14 Men håll fast vid det som du har lärt dig och blivit överbevisad om. Du vet av vilka du har lärt det, 15 och du känner från barndomen de heliga Skrifterna som kan göra dig vis, så att du blir frälst genom tron i Kristus Jesus. 16 Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet, 17 för att gudsmänniskan skall bli fullt färdig, väl rustad för varje god gärning. 

Skriften får inte tolkas privat av människor, utan förstås och måste uttryckas som sin egen uttolkare, och definieras som sin egen ordbok (1 Mos 40:8, 41:16, 1 Kor 2:13). Skriften måste med skriften förklaras och totalsumman blir en bild nämligen Jesus Kristus själv som är Guds ord. Jag tror på en sund karismatisk hållning med nådegåvor och uppenbarelse genom syner drömmar och profetior men allt måste peka på Jesus Kristus och förhärliga honom.

1 Mos 40:8 De svarade honom: “Vi har haft en dröm och det finns ingen som kan uttyda den.” Josef sade till dem: “Att ge uttydningen är Guds sak. Berätta drömmen för mig.” 

1 Mos 40:8 And they said unto him, We have dreamed (Rot: Bundet – Fördolt och Stängt) dream (Budskap I en dröm) and there is no interpreter of it. (Heb: Kan öppna det hemliga budskapet) And Joseph said unto them, Do not interpretations belong to God? (Nycklarna tillhör Gud = Auktoriteten – Exousia) tell me them, I pray you. 

Därför tror jag att Gud har bara en hemlighet och det är Kristus (Klippan) och sin församling. (De utkallade levande stenarna som byggs upp på denna klippa)

Petrus är en förebild på alla som låter sig byggas upp på den klippan som är Kristus.
Petrus fick Jesus Kristus (Hemligheten) uppenbarad av Gud (Nyckel)
Jag tror att himmelrikets nycklar uppenbarar (Öppnar) eller stänger hjärtats ögon för Guds hemlighet som är Jesus Kristus.

Matt 16:1-12 Surdeg lära och hyckleri som stänger ögonen på människor. (2 Kor 3+4)
Matt 16:13-19 Talar om det som öppnar ögonen på människor (2 Kor 3+4)

Jag tror att det är viktigt för dig själv att du har en sann bekännelse (Homologos) och att du prövar den bekännelsen emot Guds ord. Jag tror att hjärtats tro och munnens bekännelse (Homologos) leder till frälsning. Jag tror att endast Guds Ande kan uppenbara denna frälsning och befrielse för vårt innersta bara genom Nåd och aldrig på grund av gärningar.

Guds välsignelse önskar Janne Ohlin – Göteborg

This entry was posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT and tagged , , . Bookmark the permalink.