SJÄLAVÅRD OCH VÄGEN TILL VISDOM OCH BEFRIELSE (2)

1/ Vi människor har en självkänsla och en medvetenhet, vårt sinne är påverkat av allting som hänt oss genom livet ända från barnsben. 2/ Dina egna känslor samt dina egna tankar baserat på punkt 1 ger själen information genom det du kan se genom dina ögon. Det är genom dessa 2 punkter som vi sedan drivs framåt av som bestämmer våra gärningar och vårt handlande. Paulus säger att vi kan vandra vår väg framåt som ovisa (Mänsklig visdom) eller visa. (Guds visdom) Vår sammanlagda erfarenhet och kunskap vi har samlat ihop det är alltså vår visdom och vår skatt och vårt värde se del 1 för mer info om detta.

Om Djävulen lyckas bedra oss så vi följer människor drivna av en jordisk visdom kommer det att leda till själv fördömelse eller självupphöjelse beroende på vår personlighet och vårt yttre sken. Både den som upphöjer sig själv och dömer sig själv är faktiskt fångade i samma snara. Självfördömelse och Självupphöjelse är bara två sidor av samma mynt för båda två är faktiskt människocentrerade och gör skillnad på människor och det kommer av vår syndanatur.

Den självfördömande måste hjälpas upp
Den självupphöjde måste stiga ner

Om vi har en stark personlighet och stor kraft och styrka i oss själva har vi detta med oss från vår barndom det gör oss självupphöjande. Till skillnad från den som kanske har mobbats eller som man retat som barn den personen tenderar mer åt självfördömelsen. Detta är någonting jag tydligt har lagt märke till i vittnesbörd från före detta medlemmar i olika trosförsamlingar genom åren.

Detta är det som finns i världen säger Jesus och där vår vi lida olika saker.
1 Joh 4:4 Ni, kära barn, är från Gud och har besegrat dem, ty han som är i er är större än den som är i världen. 

1 Joh 5:4 Ty allt som är fött av Gud besegrar världen, och detta är den seger som har besegrat världen: vår tro. 

Trosläran är ett stycke lära och instruktion som fungerar exakt på samma sätt som lagen (Instruktion) så fort en lag (Instruktion) kommer in blommar synden upp. Problemet med oss är att i allmänhet så är det få som förstår vad Synd egentligen är.  

1/ Den som stigit upp föraktar den som är under honom och jämför sig med honom.
2/ Den som sjunkit ner ser upp till den som lyckats och jämför sig med honom.
Faktum är att båda tankesätten kommer från samma rot båda två tankesätten står
i vägen och måste rensas ut.

Bibeln talar om att vi kan äta som är en bild att inspireras av två olika träd. Vi kan säga att de båda träden symboliserar en slags tro. Till slut så manifesteras ett utflöde från dessa två drivkrafter genom vår mun. Det är genom att pröva denna drivkraft som vi kan förstå vilken frukt som trädet bär eller vilken sorts tro personen drivs av.

1/ Är tron som driver oss en gåva från Gud? (Livets träd-Frukt)
2/ Är den tro som driver oss producerad av oss? (Kunskapens träd-Frukt)
Det är en ofta ställd fråga, men det är en fråga som vi skall ta oss en titt på för den är viktig. När vi går till grekiskan så ser vi att tro är:
(Gk: Pistis) betyder trofasthet mot Herren
(Gk: Pistis) betyder en överbevisning om vad som redan är fullbordat i Kristus

Jag kände en person som kom ifrån en vanlig pingstförsamling här i Göteborg. Han reste iväg till Livets Ords bibelskola i Uppsala. På den tiden arbetade Elvor o jag i en Pingstförsamling i samma stad. Han reste ut i team och kom till våra Pingstkyrka en helg de fick sova över där i kyrkan och vara med på samlingarna. Redan på första bönemötet så såg jag på honom att han var förändrad på nått sätt han var inte sig själv utan stressad. Han började upphäva sin röst och började bryta förbannelser och driva ut olika andar som stod i vägen för Guds verk i staden. Vi var bara stilla och bad som man brukar be ni vet. Efter bönemötet kom han till mig och sa Janne jag känner ju dig och har förtroende för dig kan jag få ett samtal med dig i enrum? Han såg skräckslagen ut i ögonen och sa: Jag tror jag håller på att bli tokig! Ju mer jag använder den tro jag fått ju sämre mår jag ju tommare känner jag mig.

Adam och Eva började i given tro sedan en tagen tro. Denna tagna tron är alltid lagisk i sin natur oavsett om den ser karismatisk ut eller inte. Denna tagna tron ser alltid ner eller upp på människor.

Jak 2:1 Mina bröder, ni kan inte tro på vår Herre Jesus Kristus, den förhärligade, och på samma gång göra skillnad på människor. 

Jak 2:8 Om ni uppfyller den konungsliga lagen enligt Skriften: Du skall älska din nästa som dig själv, då handlar ni rätt. 9 Men om ni gör skillnad på människor begår ni synd, och lagen överbevisar er om att ni är överträdare. 

Det är alltså inte människor vi strider emot vi måste lyfta vår blick för att se högre så vi förstår att det är ondskans andemakter som råder i mörkret vi strider emot. Om han lyckas att få oss att hålla oss till ett människocentrerat evangelium vinner han seger. En grupp kommer att upphöja sig själva och en annan grupp att fördöma sig själva. Är inte detta precis vad Eliten nu försöker göra i världen? De som är visast i deras egna ögon upphöjer sig nu över allt och alla och vill diktera hur mycket en människa är värd. Han ger dem namnet som Hitler kallade alla i sitt rike som inte kunde bidra till 3:e riket för Useless eaters. (För värdelösa att försörja)

Då går vi tillbaka igen så vi förstår det här den självupphöjande gruppen är de som ser ut som segrare i livet de har samlat på sig ett sammanlagt värde i förrådet. Den här självfördömande gruppen har också samlat på sig saker men det har skadat dem istället. Men ur båda grupperna manifesteras genom munnen vad hjärtat är fullt av nämligen självupphöjelse eller självfördömelse.

Sven Reichman sa att 70-80 % av alla själavårdsfall är relaterat till fördömelse. Eftersom nu den kristna tron handlar om Jesus Kristus och honom som korsfäst är den fattige mer hjälpbenägen än den självupphöjde är hon ofta närmare Guds Rike än den rike.

2 Kor 10:12 Inte så att vi vågar jämföra eller mäta oss med somliga av dem som rekommenderar sig själva. När de mäter sig med sig själva och jämför sig med sig själva, förstår de ingenting. (Gk: Det är synd de saknar Guds visdom)

Utan Gud är vi ingenting och förmår ingenting (Joh 15:5)
Bara genom Guds Nåd blev Paulus det han var (1 Kor 15:10)
Han lärde sig att acceptera sin svaghet så att Gud kunde använda honom (2 Kor 12:8-9)
Gud har inte givit oss fruktans ande utan kraftens (2 Tim 1:7)
Gud garanterar oss seger i våra liv om vi vandrar på hans vägar (Ps 1)
Du är skapad av Herren till honom själv (Kol 1)
Han gjorde dig precis som du är (2 Mos 3)
Han har skapat dig i i moderslivet (Jer 1 + Jes 43)
Han har planerat alla dina dagar (Ps 139:13-18)

Guds välsignelse – Janne Ohlin – Göteborg

This entry was posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT and tagged , . Bookmark the permalink.