Del 1 Grunden till själavård vilar på Jesus Kristus

1/ Vi människor har en självkänsla och en medvetenhet, vårt sinne är påverkat av allting som hänt oss genom livet ända från barnsben. 2/ Dina egna känslor samt dina egna tankar baserat på punkt 1 ger själen information genom det du kan se genom dina ögon. Det är genom dessa 2 punkter som vi sedan drivs framåt av som bestämmer våra gärningar och vårt handlande. Paulus säger att vi kan vandra vår väg framåt som ovisa (Mänsklig visdom) eller visa. (Guds visdom) Vår sammanlagda erfarenhet och kunskap vi har samlat ihop det är alltså vår visdom och vår skatt. Denna visdom utgör alltså bibliskt sett och bildligt talat:
A/ Det ljus vår lampa producerar (Vad vi berömmer oss av Jer 9:23-24)
B/ Vår åker som producerar skörd
C/ Det mått vi mäter med
D/ Vad vi har i våra kärl
E/ Vårt träd som bär frukt
F/ Vår skatt och vårt totala värde
G/ Det hus vi byggt och bor i
H/ Vilka ögon (Sinnet) vi ser med
I/ Vilken port och vilken väg vi vandrar på

Alla dessa bibliska bilder är till för att hjälpa oss att förstå Guds sanning som alltid leder till befrielse när den uppenbaras av Anden i oss och skänker oss ljus genom Guds nåd. om Gud men även om oss mänskor. Det måttet är alltså är vår sammanlagda uppfattning om hur vi sedan ser på och dömer värdet eller härligheten (Doxa – Kabod) som betyder tyngd på hebreiska på både oss själva och på andra människor.

2/Alla människor drivs alltså framåt genom en övertygelse på en väg som antingen är:
Lögnens väg – Orättfärdighet – Synd – Mörker – Blindhet – Otro – Ovishet – Mänsklig visdom
Sanningens väg – Rättfärdighet – Avtäckt realitet – Ljus – Tro – Guds visdom

Visdom är Sofia på grekiska pekar på de gamla hebreiska väktarna som vakade över staden som ofta byggdes på ett högt berg för att kunna stå emot fienden. Man gick runt berget för att kunna lägga ihop summan av det man såg för att få en totalsumma eller en hel bild av läget i realtid. Genom ljuset Anden uppenbarar i våra hjärtan kan vi se den totalsumman som skall göra oss fria på samtliga områden Jesus Kristus som är Guds visdom.

Psa 119:160 Summan av ditt ord är sanning (Jesus Kristus) dina rättfärdiga domslut (Rådslut) är eviga. Heb: Olam = Guds hemliga rådslut i Jesus Kristus från evighet till evighet.

Detta är så viktigt att vi förstår så jag sammanfattar allt från början igen med lite andra ord bara.
1/ Vi människor har en självkänsla och en medvetenhet, vårt sinne är påverkat av allting som hänt oss genom livet ända från barnsben. 2/ Dina egna känslor samt dina egna tankar baserat på punkt 1 ger själen information genom det du kan se genom dina ögon. Det är genom dessa 2 punkter som vi sedan drivs framåt av som bestämmer våra gärningar och vårt handlande.

Judarna fick alltså lagen eller instruktion (Torah) denna skulle gälla tills Jesus Kristus uppenbarades som fullbordade den. Du och jag kan med bibelord och läror göra exakt samma sak och det kan till och med se Karismatiskt ut.

Jesus Kristus uppenbarades alltså för Judarnas ögon men de fortsatte bara med lagen (Instruktionen)
Jes 53:1 Vem trodde vår predikan, för vem var HERRENS arm uppenbarad? 
Jes 53:6 Vi gick alla vilse som får, var och en gick (VILL GÅ) sin egen väg men all vår skuld lade HERREN på honom.

Att vilja vandra vår egen väg genom instruktion leder till fördömelse. Paulus själv kallar ju detta för fördömelsens ämbete.

Joh 3:19 Och detta är domen: ljuset kom till världen och människorna älskade mörkret och inte ljuset, eftersom deras gärningar var onda. 20 Ty var och en som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte skall avslöjas. 21 Men den som lyder sanningen kommer till ljuset, för att det skall bli uppenbart att hans gärningar är gjorda i Gud.” 

______________________________________________________________Bönen vi har när det gäller sann själavård är alltid att du kommer till Gud genom bön i tron.
Efe 1:17 Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens Fader, skall ge er vishetens och uppenbarelsens Ande, så att ni får en rätt kunskap om honom. 18 Jag ber att era hjärtan skall upplysas, så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till och hur rikt på härlighet hans arv är bland de heliga, 19  och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror, därför att hans väldiga kraft är verksam. 20 Med denna kraft verkade han i Kristus, när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen, 21 över alla furstar och väldigheter, makter och herradömen, ja, över alla namn som kan nämnas inte bara i denna tidsålder utan också i den kommande. 

Guds frid och glädje i Herren /Janne Ohlin

This entry was posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT and tagged , , . Bookmark the permalink.