Heb del 10 Kristi Evangelium

Heb 4:10 Den som har kommit in i hans vila får vila sig från sina gärningar, liksom Gud vilade från sina. 11 Låt oss därför ivrigt sträva efter att komma in i den vilan, så att ingen kommer på fall som de och blir ett exempel på olydnad. 12 Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom, så att det skiljer själ och ande, led och märg, och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. 

V 11 Kan betyda använd flitighet och studera (Guds ord) enligt strongs lexikon. Så det kan ju verkligen stämma med nästa vers 12 Guds ord som den troende studerar och är ett levande livsförvandlande förvandlande ord vi läser för att få en levande Jesus Kristus. Det hela skulle helt förlora sin innebörd här om det inte var Anden som hjälpte oss att förstå Guds ordet och hjälpa oss med våra tankar och vårt sinne.

1 Kor 1:17 Ty Kristus har inte sänt mig för att döpa utan för att predika evangelium, och det inte med vishet och vältalighet, så att Kristi kors inte förlorar sin kraft. 18 Ty detta budskap om korset är en dårskap för dem som blir förtappade, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. 

Evangelium = Guds ord
Evangelium = Där uppenbaras Kristi kors där hjälpen och kraften finns
Evangelium = Där uppenbaras ett frikännande från Gud genom korset
Falska Evangelium = Där göms allt detta bakom ett täckelse och vi förblindas och fångas

Rom 8:34 Vem är den som fördömer? (I en rättegång) (DjävulenÅklagaren) Kristus Jesus (Vår domare och vår advokat i rättegången) är den som har dött (På Korset) ja, än mer, den som har blivit uppväckt och som sitter på Guds högra sida och ber för oss. (Det som skett då är alltså levande just nu för oss genom Guds ord)

Joh 5:22  Inte heller dömer Fadern någon, utan hela domen har han överlämnat åt Sonen, 23  för att alla skall ära Sonen liksom de ärar Fadern. Den som inte ärar Sonen ärar inte heller Fadern, som har sänt honom. 

1 Joh 3:20 vad det än anklagar oss för, att Gud är större än vårt hjärta och vet allt. 21 Mina älskade, om hjärtat inte anklagar oss är vi frimodiga inför Gud, 22 och vad vi än ber om, det får vi av honom, ty vi håller hans bud och gör det som gläder honom. 23 Och detta är hans bud, att vi skall tro på hans Son Jesu Kristi namn och älska varandra så som han har befallt oss. 24 Den som håller fast vid hans budskap förblir i Gud och Gud i honom. Och att Gud förblir i oss, det vet vi av Anden som han gav oss.

Därför att Anden vittnar (Gk: Martur) i vår ande = Ger ett solklart bevis som leder till en frikännande dom i en rättegång. Den rämnade förlåten (Symboliserar skulden betald Kol 2:14) är beviset i rättegången och Andens vittnesbörd i oss. Det är detta vittnesbörd som Guds levande aktiva ord vill skapa i oss och hjälpa oss med ge oss tro och frimodighet i anden. (Heb 4:16)

Hela detta kapitel 4 talar om att komma in i en vila som inte vår egen utan Guds. Så Gud vill alltså skänka oss något väldigt gott och levande som vi inte äger i oss själva. Anden vill alltså upplysa oss genom Guds ord på ett positivt levande sätt inte som en död bokstav. Guds levande ord har alltså förmågan att inspirera vårt hjärta att tro genom Anden samma tro skänker oss Jesu rättfärdighet.

När vi nu läser några verser senare så ser vi att komma in i det goda som Gud vill ge oss handlar om att hjärtat måste vara frimodigt för att komma in där måste vara på rätt spår. Gud vill alltså genom det levande Guds ordet skapa frimodighet och inte fördömelse vem skulle annars våga komma till nådens tron?

Heb 4:16 Låt oss därför frimodigt (Fria i hjärtat från fördömelse och skuldbrevet) gå fram till nådens tron (Genom den iturivna Förlåten) för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. 

Ordet domare som Guds ord är Heb 4:12 kan ha flera betydelser i hebreiskan:
Psa 68:3 But let the righteous (De frikända från domen eller skulden) be glad; let them rejoice before God: (Domaren och försvarsadvokaten Jesus Kristus Joh 5:22-23) yea, let them exceedingly rejoice. 4 Sing unto God, (Domaren) sing praises to his name: extol him that rideth upon the heavens by his name JAH (JHWH = Jesus Kristus) and rejoice before him. 5 A father of the fatherless, and a judge (Domaren eller en Försvarare en Advokat Joh 5:22-23) of the widows, is God in his holy habitation. (I Kristus) 6 God setteth the solitary in families: he bringeth out those which are bound with chains: (Genom frikännande från domen eller skulden) but the rebellious (De Laglösa De som står under en redan fälld dom) dwell in a dry land. (Utan Anden)

Svenskan stämmer inte versordningen.
Psa 68:4 Men de rättfärdiga är glada, de fröjdar sig inför Gud och jublar av glädje. 5 Sjung till Guds ära, prisa hans namn! Bered väg för honom som drar fram genom öknarna. Hans namn är HERREN (JHWH = Jesus Kristus) gläd er inför honom. 6 Gud (Domaren) i sin heliga boning (I Kristus) är de faderlösas fader och änkors försvarare, (Både domare och försvarare Joh 5:22-23) 7 en Gud (Domare) som ger de ensamma ett hem och de fångna frihet (Frihet från bojor i ett fängelse) och lycka. Men de upproriska måste bo i en öken. 

Rättfärdighet = Gud frikänner och försvarar ditt hjärta och befriar från bojor och nät och för dig ut genom en redan fälld dom på Golgata
Laglöshet = Gud frikänner eller försvarar inte dina hjärtans tankar de får inte del av en redan fälld dom på Golgata.

Änkan symboliserar en hjälplös utan försvarare och det hebreiska ordet betyder både domare och försvarare samtidigt. Den som får hjälp får alltså sina hjärtans tankar upplysta av Guds levande ord de räknas som rättfärdiga inför Gud och Gud försvarar alltså hjärtats tankar och fördömer det inte. Det går omöjligt att ljuga inför Gud för han ser hur det är ställt i våra hjärtan det bevisar denna texten.

Apg 8:5 Filippus kom ner till staden Samaria och predikade Kristus för folket. 6 Och de höll sig endräktigt till det som Filippus predikade, när de hörde och såg de tecken som han gjorde. 7 Ty under höga skrik for orena andar ut ur många människor, och många lama och lytta botades. 8 Och det blev stor glädje i den staden. 9 Men i staden fanns en man vid namn Simon som bedrev trolldom och hade slagit folket i Samarien med häpnad. Han sade sig vara något stort. 10 Alla, både små och stora, höll sig till honom och sade: “Han är den Guds kraft som man kallar Den stora kraften.” 11 De hade hållit sig till honom, därför att han under lång tid hade bländat dem med sina trollkonster. 12 Men när de nu trodde på Filippus som predikade evangelium om Guds rike och Jesu Kristi namn, döptes de, både män och kvinnor. 13 Också Simon kom till tro, och sedan han blivit döpt höll han sig till Filippus. Han blev mycket häpen, när han såg de stora tecken och kraftgärningar som utfördes. 

Men Gud visste vad som fanns i Simons hjärta han försvarade honom inte utan han fördömde honom. Ser du att Gud är både den som försvarar eller fördömer vårt hjärta. Herren har redan visat att det kommer en fruktansvärd dom över alla som använder han namn för att upphöja sig själva. Om du söker andliga manifestationer och så kallade nådegåvor för att du skall bli förhärligad räknas du som laglös och inte rättfärdig inför Gud. När jag drömde den drömmen om domen så kom den över en kyrka som har undervisningen från Bethel Church och New Wine.

Apg 8:14 Då apostlarna i Jerusalem fick höra att Samarien hade tagit emot Guds ord, sände de dit Petrus och Johannes. 15 Dessa kom ner och bad för dem att de skulle få den helige Ande, 16 eftersom Anden ännu inte hade fallit på någon av dem. De var endast döpta i Herren Jesu namn. 17 Apostlarna lade då händerna på dem, och de tog emot den helige Ande. 18 När Simon såg att Anden gavs genom apostlarnas handpåläggning (Österländskt tänkande) kom han till dem med pengar 19 och sade: “Ge också mig denna kraft (Gk: Exousia = Tilldelad auktoritet) så att den jag lägger händerna på får den helige Ande.” 20 Petrus sade till honom: “Till fördärvet med dig och dina pengar, eftersom du menar att Guds gåva kan köpas för pengar. 21 Du har inte någon del eller lott i den här saken (Guds Rike) eftersom ditt hjärta inte är uppriktigt inför Gud. 22 Vänd dig därför bort från din ondska och be till Herren. Kanske skall han förlåta dig vad du tänker i ditt hjärta. 23 Jag ser att du är förgiftad av bitter galla och bunden med orättfärdighetens band.” (= Laglös eller Orättfärdig)

Gud visste alltså vad Simon tänkte i sitt hjärta Gud räknade inte Simon som rättfärdig. Gud räknade Simon som laglös och dömde hans hjärtas tankar. Enligt Ps 68:3-6 så är en sådan person bunden i bojor och band och laglös och får bo i en öken och inte få del av Rättfärdigheten och Anden.

Om vi går tillbaka till Ps 68:3-6 igen och jämför så ser vi en intressant sak som Petrus är med om som Jesus talat med honom om redan. Här visar Herren själv honom att Simon redan är bunden i himlen och han säger själv att han ser det. Att vara bunden visar PS 68:3-6 är att inte vara frikänd och förklarad rättfärdig i en himmelsk domstol. (Heb: Laglöshet) Att vara fri från bojor är att bli förklarad rättfärdig i himlen först och då är man alltså det på jorden också.

Bunden i bojor är alltså att stå under en redan fälld dom = Laglöshet!
Friheten från bojorna och öppna fängelsedörrar = Rättfärdighet!

Simon hade ett hjärta som inte var jämnat i Guds ögon att använda sig av Herrens namn för att göra sig egen ära eller namn leder till fördärvet. Jämnad är vägen som leder till livet sa Herren. Ojämn och samma tankar som Simon hade kommer många att vandra på detta slutar i fördärvet sa Jesus.

Petrus får genom Anden förstå och se vad Gud förklarat rent och rättfärdigt (Löst) (Apg 10 – Kornelius hus) och Petrus får genom Anden förstå och se vad Gud förklarar för orent och laglöst. (Bundet – Simon trollkarlens hjärta) (Apg 8:14-23)

Detta är ju en uppfyllelse av vad Herren sa till Petrus om himmelrikets nycklar. Dessa nycklar vet vi nu att Simon fick av Herren när han blev Petrus först efter sin omvändelse och Andens uppfyllelse.

Det Petrus såg Gud redan bundet i himlen det var redan bundet på jorden! (Laglöst)
Det Petrus såg Gud redan löst i himlen det var redan löst på jorden! (Rättfärdigt)

Precis så står det i den grekiska grundtexten grammatiskt i dessa ord.
Mat 16:18 Jag säger dig: Du är Petrus, och på denna klippa (Genom Jesus Kristus) skall jag bygga (Heb: Aman = Tro 1 Mos 1:15:6 + Rom 4:3) min församling, (= Andliga hus) och helvetets portar (Ormens List) skall inte få makt över den. 19 Jag (Jesus Kristus klippan själv) skall ge dig (De Levande stenarna) himmelrikets nycklar. (Auktoritet och genom Andens övernaturliga Kraft få Ljus och se vad Gud redan har bestämt) Allt vad du binder på jorden skall vara bundet i himlen, och allt vad du löser på jorden skall vara löst i himlen.” (Himlen är för en Hebré Guds domstol där han fäller eller friar)

Apg 5 Petrus och Ananias o Safira (Bunden i bojorna)
Apg 10 Petrus och Kornelius hus (Frikänd från bojorna)
Apg 8:14-23 Petrus och trollkarlen Simon (Bunden i bojorna)

Janne Ohlin – Göteborg

This entry was posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT, KINGDOM NOW, PROPHECY and tagged , . Bookmark the permalink.