Heb del 11 “Det Tveeggade Svärdet”

För bara någon tid sedan fick jag se en syn genom Guds Ande som dröjer sig kvar i mitt innersta jag såg en öppen ugn med flammande eldslågor. Därinne låg ett tveeggat svärd som det glödde om så varmt var det inne i ugnen. Därför tror jag att Guds levande ord är verksamt genom Anden att kunna inspirera och befria och förvandla människoliv.

Heb 4:12 Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom, så att det skiljer själ och ande, led och märg, och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. 

Det levande ordet skapar en levande tro
Den levande tron uppenbarar en levande väg
Det är den levande vägen som vi vandrar på i tron på Jesus Kristus
Den levande vägen måste gå genom förlåten in i levande gärningar in i hans vila

När Josua kom in i löfteslandet som är en bild på att vara i Kristus fick han se en mäktig syn Guds levande ord genom trons öga. Församlingens huvud stod nu där och budskapet Josua får har betydelsen att nu skall du få se hur jag skall strida emot alla era fiender precis som jag gjorde i Egypten.

Jos 5:13 Medan Josua var vid Jeriko (Heb: Hans Väldoft) hände sig en gång när han lyfte blicken, att han såg en man stå där framför honom med ett draget svärd i sin hand. Då gick Josua fram till honom och frågade honom: “Tillhör du oss eller våra fiender?” 14 Han svarade: “Nej, jag är befälhavare över HERRENS här och har nu kommit hit.” Då föll Josua ner till jorden på sitt ansikte, tillbad och sade till honom: “Vad har min herre för budskap till sin tjänare?” 15 Befälhavaren över HERRENS här sade då till Josua: “Tag skorna av dina fötter, ty platsen där du står är helig.” Och Josua gjorde så.

Detta var ju exakt vad Herren redan talat till honom om och nu bekräftades detta.
Jos 1:5 Ingen skall kunna stå dig emot i alla dina livsdagar. Så som jag har varit med Mose, så skall jag också vara med dig. Jag skall inte lämna dig eller överge dig. 


Att vandra på den levande vägen är en spännande och förunderlig jag började vandra på den vägen 1989 och idag 2023 är det alltså 34 år sedan. När jag ser tillbaka ser jag: Bara Gud måste ha varit med och vakat över mig för allt han lovat har han uppfyllt. Gud är trofast han kan inte förneka sig själv eller ta tillbaka de löften som han har gett oss var och en personligen. (Rom 11:29) Han sa för 34 år sedan: ”Jag skall gå både före dig och efter dig”. Man bara förundrad konstatera en sak och det är att ingen människa kan räkna ut Guds vägar hur och på vilket sätt han handlar med oss personligen för att hans vilja skall ske i våra liv.

Mitt i och igenom prövningarna när det varit och sett helt hopplöst ut: Gud har varit trofast!
Mitt i och igenom tider av sjukdom och lidanden: Gud har varit trofast!

Hur många gånger har men inte under dessa 34 år upplevt sig totalt misslyckad och upplevt djupaste ångest och att man aldrig duger. Men det är inte på leret det beror som tur är utan på krukmakarens mäktiga hand när vi snurrar runt på livets och tidens drejskiva. Först är leran bara en lerklump utan form men så börjar mästarens hand forma oss och vi får med tiden uppleva en identitet och du blir vad Herren har bestämt just för ditt liv personligen.

Där inne i lerkärlet placerar Gud den största skatt en skapad varelse kan få uppleva nämligen Kristus i oss härlighetens hopp (Kol 1:27) Att lära känna Gud på djupet och få ett förvandlat liv inifrån och ut är totalt omöjligt utan den process vi kallar Korsets Kraft. Gud så ofattbart stor och mäktig så vi kan bara uppleva Livet med Gud och Kunskapen om Gud begränsat på den här sidan evigheten. Vi måste ständigt leva i sinnets förnyelse i hjärtat (Viljan) och förståndet (Huvudet) på Trons väg.

Det vi tog upp i den första versen om att Guds ord är levande och verksamt handlar alltså om att Gud skänker oss en levande Andlig Kunskap som vi helt enkelt kan kalla kunskapen om Gud. Denna kunskap kan bara Jesus Kristus uppenbara för oss genom sin Ande i oss detta är alltså trons skatter jag talar om. Varje upptäckt av ädla stenar och guld på vår väg som vi samlar ihop genom vår tro är vår skatt som väger tungt det är det levande ordet Jesus Kristus som är Kunskapen om Gud personifierad.

När jag var på rehabilitering brukade jag gå upp till Skansen kronan för att be och läsa bibeln. Jag en tid bett Herren om att få bli döpt i Den Helige Ande. Gud svarade på den bönen på ett sätt jag inte räknat med.

Den dagen glömmer jag aldrig på väg upp till Skansen Kronan gick man igenom en liten lekplats på väg upp till toppen och där lekte en del föräldrar med sina barn. Precis när jag var mitt i lekparken skedde någonting som var helt makalös det började bara strömma som av levande vatten och glädje i mitt inre. När jag nått toppen och satte mig ner för att läsa bibeln och bedja skedde någonting märkligt: Jag började tala i andra tungor och det kom en massa förunderliga ord men det var härliga ord att uttala. Jag upplevde så tydligt att Jesus Kristus är en levande verklighet och att han nu verkligen levde i min ande genom sin Ande. Det var som om jag kommit till förklaringsberget bildligt talat.

Samtidigt kom ett vykort till mig från mina släktingar som bett för mig alla år:
Sef 3:17 HERREN, din Gud, bor i dig, en hjälte som frälsar. Han gläder sig över dig med lust, han tiger stilla i sin kärlek, han fröjdas över dig med jubel.” 

Vet ni vad som skedde efter denna händelse? Nu tyckte Gud att jag skulle slänga bort nappflaskan och börja växa i tron så det började komma små prövningar nämligen att Guds märkbara känsla av närvaro försvann. Omedelbart så reagerade jag och började fundera på varför? Jo därför att jag skulle leva av tro och det har faktiskt inte med känslor att göra. Gud prövade mig alltså eller uppfostrade mig för att han älskade mig och han tiger stilla i sin kärlek. (Sef 3:17) Den Herren älskar den tuktar eller uppfostrar han också (Heb 12:6) Detta är Guds sanna Nåd (Titus 2:11-12)

Första gången vi ser detta levande tveeggade svärd var vid ingången till Eden
Sedan förebilden Arken, Nådastolen med Keruberna på och förlåten
När Jesus Kristus dog på Golgata blev detta en verklighet att uppleva genom tron
Vi kommer in i Kristus och Kristus kommer in i våra Liv
Detta levande tveeggade svärd verkar vår upprättelse och besegrar fienden
Han är Vägen Sanningen och Livet (Judarnas bild på Tabernaklet)

Ett svärd betyder en dom eller bild på ett krig. (Detta hämdens svärd drabbade Jesus Kristus på Korset Sak 13:7) Så där det levande tveeggade svärdet finns där förklarar Gud Krig emot alla hans fiender men vi som har Abrahams tro är Guds vänner. (Jak 2:23) Så genom trons goda kamp strider en hjälte som kan frälsa med sitt eget ord genom sin Ande för att kasta ut allting som står emot honom i oss. Hans rike av ljus driver ut allting som är mörker bort från våra liv genom kunskapen om Gud och genom att påverka vår vilja och vårt förstånd. Denna process där alltså Guds ord är levande och verksamt genom Anden och tränger djupt ner i oss genom tron kallar Paulus för omskärelsen i Kristus (Kol 2:11)

Eftersom omskärelsen och tron och frälsningen hör ihop är det inte fel att säga att i stort sett handlar tron i bibeln om att Gud upprättar sin fallna avbild hos oss människor igen. Att vandra i tro likt Abraham innebär alltså att du blir den Gud från början bestämt att du skall bli. Då blir alltså rättfärdigheten från Gud av tro tillräknad den som låter sig förvandlas till det Gud har tänkt. Den processen kan omöjligt ske utan att bära ett kors eftersom vår gamla människa och dess ideal måste dö ner

Abraham hade en specifik uppgift inför Guds ansikte och det har vi var och en av oss. Gud gör inga robotar utan han använder oss människor genom att ge dem ett nytt liv och en ny identitet i Kristus. Därför skall vi aldrig jämföra oss med någon annan utan det mått av tro som mäts upp av Gud till dig är unik för var och en av oss. Därför måste också den väg och de prövningar som Gud väljer vara unik för var och en av oss.

Om vi går till det bibelord vi startade med igen.
Heb 4:12 Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom, så att det skiljer själ och ande, led och märg, och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar.

Jag tror att hemligheten till det tveeggade svärdet ligger i att det hebreiska ordet för domare faktiskt används dubbelt: Det kan enligt strongs lexikon faktiskt översättas “försvarare

Anden som även inspirerat Jobs bok uppenbarar alltså någonting som endast trons öga kan förstå. Denna Allsmäktiga kärleksfulla Gud har skänkt oss sin Son som blev människa. Ordet blev Kött och tog sin boning mitt ibland oss och nu bor han i oss.

Job 9:1 Då tog Job till orda och sade: 2 Jag vet mycket väl att det är så. Hur kan en människa stå rättfärdig (Frikänd) inför Gud? (Domstolen)

Sedan följer en massa verser om hur stor och Allsmäktig Gud är och hur hjälplösa vi människor är.

Job 9:32 Ty han är ej en människa som jag, så att jag kan svara honom: “Vi går tillsammans till rätten.” (Gud – Domstolen) 33 Det finns ingen som kan döma mellan oss och lägga sin hand på oss båda. (Medlaren)

De bibliska förebilderna är otroligt tydliga för trons öga men fördolda för den andligt blinde. Paulus säger att det verk som Jesus Kristus gjorde på Golgata är som Nådastolen på Arken. (Rom 3:25) Denna skulle vara gjort i ett stycke i rent guld med Keruber på varje sida. (2 Mos 25:17) Keruberna symboliserar troligen Guds änglar som vittnar att blodet är utgjutet på nådastolen inför Gud ansikte. Vi vet av skriften att denna bild är samtidigt vad som skedde i himlen när Jesus dog. Troligen samma änglar som bevittnar hans uppståndelse. (Luk 24)

Heb 9:24 Ty Kristus gick inte in i en helgedom (Det allra heligaste) som är gjord med händer och som bara är en bild av den verkliga helgedomen. (Det allra heligaste) Han gick in i själva himlen (Det Andliga) för att nu träda fram inför Guds ansikte för vår skull. 

Detta är alltså förebilden ett tabernakel med en förlåt med keruber på som vittnar mot eller för människan. Bara trons öga kan se igenom den iturivna förlåtens verkliga innebörd och meningen med Arken och Keruberna på Nådastolen och det verkliga Allra Heligaste. (Det Andliga eller det Himmelska)

Keruberna på förlåten talar om fördömelse och andlig blindhet
Keruberna på Nådastolen som bara trons öga kan se vittnar för dig

Joh 4:23 Men den tid kommer, ja, den är redan här, då sanna tillbedjare skall tillbe Fadern i ande och sanning. Ty sådana tillbedjare vill Fadern ha. 24 Gud är ande, och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning.” 

Judarna tillbad enligt Guds förebilder enligt lagen eller instruktionen som skulle gälla tills Jesus Kristus uppfyllde den. När sedan Jesus dör på Korset så ropar han ut det är fullbordat. Samtidigt på tempelplatsen blåser prästerna i en shofar och då sker det förunderliga att förlåten samtidigt rivs uppifrån och ända ner. Nu tillber vi i ett nytt allra heligaste i Kristus som vi bara kan se och vandra på med trons ögon.

Reformatorn Martin Luther Citat: Tron kommer att leda dig till den platsen där du endast kan se den överflödande nåden och kärleken. Det är riktigt att vi faktiskt kan skåda Gud men inte med vårt kroppsliga öga varmed ingen kan se honom i det här livet. Det är bara genom trons öga som vi mitt i allt som sker kan se hans faderliga och kärleksfulla hjärta. Det är bara med trons ögon vi kan se att i Kristus finns ingen fördömelse vrede eller dom.

Heb 2:14 Eftersom nu barnen hade fått del av kött och blod, fick han på liknande sätt del av kött och blod, för att han genom sin död skulle göra den maktlös som hade döden i sitt våld, det vill säga djävulen, 15 och befria alla dem som av fruktan för döden (Straff) hade levt i slaveri hela sitt liv. 

Gudsordet är alltså levande genom Anden och tränger igenom hela vår varelse och upplyser trons öga. Detta är alltså den sanning som bibeln talar om som sätter oss fria från roten till allt slaveri nämligen fruktan för döden som handlar om att Gud fördömer oss. Han har ju sagt ni skall döden dö! (1 Mos 2:17) Så när Guds levande och verksamma ord tränger allt djupare ned i vårt innersta ju friare blir vi ju mer uppfyllda av Jesu Kristi Ande blir vi.

Bön: Må Herren idag tränga ner allt djupare i oss med sitt ord genom Anden och öppna upp trons öga för att skapa frimodighet och befrielse från allt mörker och all fruktan i våra liv.

Janne Ohlin – Göteborg

This entry was posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT. Bookmark the permalink.