FALSKA PROFETER STJÄL MINA ORD

Posted on September 28, 2022 by Janne

Det jag beskriver för er är profetior uppbyggda genom en vandring genom smärta och prövningar. Nästan dagligen kommer det in bekräftelser på folk som vaknar upp och inser det andliga läget i det här landet. Efter mina upplevelser i sommar med Gud. Fruktar jag aldrig mer människor som satt sig på höga hästar: Gud själv har visat deras tid är snart inne högmod skall förödmjukas kraftigt till och med kan det kosta människor livet att sätta sig upp mot Gud. Gud sa dölj ingenting nu av det jag visar er, alltså ljuset från hans ansikte som är sanning kan bara komma genom en lång ökenvandring.

1/Sanningen om vem Gud är
2/Sanningen om vem du själv är
3/Du får se rakt in i mörkret vad som planeras
4/Gudsfruktan gör att du tvingas tala det du ser.

Återigen kom Gud inatt och visade en gammal pastor i Pingströrelsen jag såg tydligt hans ansikte det smärtade mig att se honom. (DEN 5:e i ordningen nu) Herren visade att allt arbete han gjort nu blixtsnabbt växte över av ogräs. Det gjorde mig sorgsen och ledsen jag känner ju honom, Men Gud sa för många år sedan ni kommer att få se människor överge mig som ni aldrig trodde. Han har visat att det mest otroliga kommer ske på på Linneahuet och Betelskeppet det skedde bokstavligen. Aldrig mer kommer jag tvivla när Gud säger något sker det också exakt som han visat. Detta är givetvis en förberedelse för att gå in i en djupare smörjelse i den sanna profetiska ämbetet vi två är kallad att vandra i. Slutfegat nu Guds folk våga testa profetiorna.

Jer 18:6 “Skulle jag inte kunna göra med er, ni av Israels hus, så som denne krukmakare gör? säger HERREN. Se, som leran är i krukmakarens hand, så är ni, Israels hus, i min hand. 7 Ena gången talar jag om ett hednafolk och ett rike att jag vill rycka upp, bryta ner och förgöra det. 8 Men om det hednafolk som jag har talat om vänder om från sin ondska, ångrar jag det onda som jag hade tänkt göra mot det. 9 En annan gång talar jag om ett hednafolk och ett rike, att jag vill bygga upp och plantera det. 10 Men om man då gör det som är ont i mina ögon så att man inte hör min röst, då ångrar jag det goda som jag hade sagt att jag ville göra dem. 11 Säg därför nu till Juda män och till Jerusalems invånare: Så säger HERREN: Se, jag bereder en olycka åt er, och jag tänker ut en plan mot er. Vänd därför om, var och en från sin onda väg, och ändra ert liv och era gärningar. 12 Men de kommer att svara: Det är lönlöst. Vi vill följa våra egna tankar och göra var och en efter sitt onda och hårda hjärta.”

De hamnade sedan i 70 år i Babylon för att leran skulle bli mjuk och kunna han sände dem dit att få förkrossad hjärtan.

Jer 29:3 Jeremia sände brevet med Eleasa, Safans son, och Gemarja, Hilkias son, när Sidkia, Juda kung, sände dessa till Nebukadnessar, kungen i Babel. Brevet löd: 4 Så säger HERREN Sebaot, Israels Gud, till alla de fångar som jag har låtit föra bort från Jerusalem till Babel: 5 Bygg hus och bo i dem, plantera trädgårdar och ät deras frukt. 6 Tag er hustrur och föd söner och döttrar, tag hustrur åt era söner och gift bort era döttrar, så att de föder söner och döttrar. Föröka er där och bli inte färre. 7 Och sök den stads bästa dit jag har fört er i fångenskap och be för den till HERREN. När det går väl för den, går det också väl för er.https://www.youtube.com/embed/atGfH4Obrh8?feature=oembed

VISSTE DU ATT NAR ST¨ÅR BAKOM DETTA? DE HAR REDAN PLANERAT ATT SÄGA ALLT DETTA TILL ETT FOLK OCH LJUGA DEM RAKT I ANSIKTET. DU FÅR SÄKERT HÖRA DEM SÄGA SAMMA LÖGNER.

https://youtube.com/watch?v=xxOECYSbaWM%3Ffeature%3Doembed

Jer 29:7 And seek the peace of the city whither I have caused you to be carried away captives, and pray unto the LORD for it: for in the peace thereof shall ye have peace. 

De falska profeterna menar att de skall lyda staten. Vara snälla och rösta på Fauchis lögner skulle vara Guds vilja. Naturligtvis är denna vedervärdiga lögn en påverkan av ditt sinne för “The Great Reset”. Har Guds folk inget annat än “Skakningar” “Falsk Eld” och Lögn kvar? Var är bönenätterna mina gamla släktingar berättade om? Det sas att en del var så gripna av Anden så de gick Direkt till arbetena piggare än annars.https://www.youtube.com/embed/5kCrGcHRbAc?feature=oembed

Herren sa åt oss dölj inget jag uppenbarar för er -De står och ljuger er rätt i ansiktet! Ljuset har ju lämnat dem men Babyloniskt vin finns hur mkt som helst att dricka av sov gott!

https://youtube.com/watch?v=vif14onRA7k%3F

https://youtube.com/watch?v=vif14onRA7k%3Ffeature%3Doembedhttps%3A

Jag tycker synd om Stakset en människa med kärlek för själars frälsning men när du förstår att de betalade alla hans skulder får man ju hållhakar på folk. Ingen passar bättre att samla konferenser runt. Är det verkligen så att han är ett bricka i ett spel skulle göra mig ledsen.
1/ Kingdom Now / New Wine = Leder till Ekumeniken
2/Kingdom Now / Det är det Sociala Evangeliet (Världens Goda)

Ursäkta mina uttryck men jag tror vi håller på att grundluras och inte många kommer förstå vad det är för skillnad mellan Goda gärningar och det sanna Evangeliet. Här kommer Påven och Rik Warren in och de måste de bara ha med glöm inte att Anden redan visat oss vad som planeras bakom stängda dörrar i mörkret. /Laglöshetens Hemlighet/ Text
Nä de räknat ut allt perfekt fångas de i sin egen visdom. Deras Herre kommer i sin Parousia först! Han kommer för att närvara och anklaga dig för att tillhör honom. Detta förstår jag är det som startar Herrens Dag tjuven eller rövaren tar bara de som tillhör honom de i mörkret eller nattens barn.. Hann har redan visat detta profetiskt. Jag har hört ångestskriken av dem som inte kommer in Herrens Dag är en fruktansvärd dag. Hoppas ni följt våra varningar säkert över er ledare som är ute efter makt och inflytande det jag såg komma gjorde mig livrädd och snabbt som blixten kom det över de oförberedda. Går i Pension 1/11 -22 Då skall det djupstuderas ännu djupare,

Amo 3:7 Ty Herren, HERREN gör ingenting utan att ha uppenbarat sin hemlighet för sina tjänare profeterna. 8 När lejonet ryter, vem skulle då inte frukta? När Herren, HERREN talar, vem skulle då inte profetera?

https://youtube.com/watch?v=5pDdi7vx1rA%3F

https://youtube.com/watch?v=5pDdi7vx1rA%3Ffeature%3Doembedhttps%3A

Parousia Mission

År 2022

Söndag 2 oktober Kl 14:00 Mötesplats: Wartagården Hisingen
Söndag 30 oktober Kl 14:00 Mötesplats: Wartagården Hisingen
Söndag 27 november Kl 14:00 Mötesplats: Wartagården Hisingen

Vägbeskrivning (spårvagn) till Wartagården:
Wartagården ligger på Södra Sälöfjordsgatan 29, i närheten av Eketrägatan, på Hisingen i Göteborg. Med spårvagn mot Biskopsgården respektive Länsmangården från centrum: gå av vid hållplatsen Sälöfjordsgatan.

Med bil till Wartagården:
Om du kör Hjalmar Brantingsgatan i riktning västerut (från Wieselgrensplatsen mot Biskopsgården) tar du av till höger in på Långströmsgatan (korsningen är nära hållplatsen Eketrägatan). Sväng därefter direkt vänster in på Baltzersgatan. Fortsätt rakt fram och ta vänster in på Norra Sälöfjordsgatan. Du passerar under leden (Hjalmar Brantingsgatan) och kommer in på Södra Sälöfjordsgatan. Du ser snart en stor byggnad med texten Wartagården på vänster sida på Södra Sälöfjordsgatan 29. Parkering finns utanför.

Medverkan i Emanuelskyrkan KungsbackaThis entry was posted in BIBLE STUDYKINGDOM NOWPROPHECY and tagged Kingdom Nowlaglöshetens hemlighetSocial GospelStakset. Bookmark the permalinkEdit

This entry was posted in Different Stuff. Bookmark the permalink.