Rensa ut surdegen

Herren kallade oss till att varna Guds folk för vad som skulle komma emot dem i ändens tid! Vi har rest runt om undervisat om det på våra temadagar om Ändens Tid! En del har varit öppna men där läran om ett ”hemligt uppryckande” innan vedermödan predikas är det väldigt svårt att ta emot budskapet vi varnade för. Men nu kommer mail och sidobesöken ökar hela tiden: Folk har på känn att Ändetiden är här med profetiornas uppfyllelse och vi är ju faktiskt kvar här på jorden hur kan det komma sig?

Predikanter påstår: Församlingen rycks upp innan kapitel 6 ens börjar så händelserna i uppenbarelseboken behöver vi inte ens bry sig om. Dan Johansson Skriver visst så i en av sina böcker fick jag höra av en vän. Men det är den grundläggande tanken i denna lära som det är dags att rensa ut. Ni förstår kanske att faran ? Nu händer det som de undervisade om inte skulle hända innan vi skulle vara bortryckta. Till slut kommer de tvingas erkänna att de hade fel.

Detta är utklippt ur ett forum se hur fel det blir när man låser fast sig vid de 70 årsveckorna och bygger upp en hel teologi runt dem. CITAT: The Church is already in heaven and Revelation chapter 4 and 5. The 70th week of Daniel begins in chapter 6. Ipso facto…..pretrib is unquestionably the correct view. Nobody here has even come close to adequately refuting what I have presented. (Hur blind får man vara? Detta skrevs 27/2-22) med fortsättning!
My friend never forget the fact that the Church is no longer on the earth during the tribulation. The Jews and Gentiles that remain suffer through the 70th week judgments. The sheep and goats aka nations judgments pertain not at all to the Church in any fashion whatsoever. You must understand that no judgment whatsoever comes upon the faithful Church. To the extent that they are not even around when it happens.

Vi har alltid påstått: Detta är en lögn och surdeg som måste rensas ut för det första har läran ockulta rötter sedan står den inte en i bibeln. Vi kommer att titta på vart den kommer ifrån senare då blir ni kanske lika chockade som vi blev. Mannen som kom med läran första gången JN Darby är allt annat än en heligt troende. Även Lahaye kommer från mystiska källor. Why the pre-Trib Rapture is a false doctrine

Faktum är att vi är framme vid Upp 6 så det är dags att vakna upp ur sömnen och erkänna att man har haft fel. Det kostar på en del prestige men kärleken till Gud kräver faktiskt det.

Personligen tror jag att surdegen kom in genom JN Darby 1830 och spreds som en löpeld över världen. Varför tror jag det? Jo därför att den läran bevisligen inte har predikats före 1830 i församlingens historia. Vem placerar nu surdeg i församlingens läror och varför? Ja svaret vet vi ju – Den fallna andevärlden!

KUNSKAPEN OM GUD
Vi kan ju tycka att denna lilla lögn är väl inte så farlig? Nej precis det var väl exakt så ormen började sin frestelse: Skulle då Gud ha sagt? Det är nämligen så att för att ta emot en ny kunskap (Trädet) så måste vi förkasta den gamla sanningen vi hade (Vad Gud redan har uppenbarat för församlingen innan 1830)

Jud 1:3 Mina älskade, fastän jag är mycket ivrig att skriva till er om vår gemensamma frälsning, finner jag det nödvändigt att skriva till er och uppmana er att fortsätta kampen för den tro (Hela Läran) som en gång för alla har överlämnats åt de heliga.

EF 2:20 Ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund, där hörnstenen är Kristus Jesus själv.

Skrifternas uppenbarelse genom den helige Ande kan omöjligt lägga till någonting som inte kommer från Jesus Kristus själv och som redan uppenbarats för Apostlarna. Anden hämtar alltså allting ifrån Jesus Kristus själv och uppenbarar vad han redan sagt för oss (Joh 16:13-15) Detta som Herren redan uppenbarat genom Anden till Apostlarna en gång för alla är vad Paulus kallar för Kunskapen om Gud.

Kunskapen om Gud är alltså hela Guds rådslut: (Allt detta talade både Jesus och Apostlarna om)
1/ Vem är Gud (Hans härlighet)
2/ Vad vill Gud (Hans rådslut och hans vilja)
3/ Vad kommer att ske i framtiden (Eskatologi)

Kunskapen om Gud är alltså hela den Sanning som Jesus sa att Anden vill föra oss in i. Då sker en sak nämligen den att Kunskapen om Gud skänker oss förmåga att kunna urskilja sanningen ifrån lögnen. Om vi inte älskar Kunskapen om Gud och Sanningen får vi helt automatiskt ta emot lögnen. När Paulus nämner detta så handlar det om händelserna vid ändens tid.

Domen kommer över ett folk som förkastar Kunskapen om Gud och Sanningen de kommer automatiskt att tro på lögnen som en dom från Gud. (2 Tess 2:9-12) Lögnen som betyder en skickligt gjord kopia har alltså 3 delar som kommer att förblinda på dessa områden.
1/ Vem är Gud (Hans härlighet – Ljuset från Jesu Kristi ansikte)
2/ Vad vill Gud (Hans rådslut och vilja)
3/ Vad kommer att ske i framtiden (Eskatologi)

Alla dessa delar 3 delar är hela sanningen och hela Guds rådslut det är det osyrade brödet utan surdeg inblandat. Det är det rena Guds ordet eller Guldet som är rent och utan slagg!

Paulus predikade hela Guds rådslut och vilja för Efesierna (Apg 20:27) Ändå kom gnosticismen (New Age) in och sa: Kristus har redan kommit tillbaka på ett mystiskt sätt (2 Tim 2:16-18) Nu kommer JN Darby (År 1830) och erbjuder församlingarna en ny kunskap: Jesus kommer att hämta sin brud på ett mystiskt sätt. När man nu studerar JN Darby får du se att hans texter är påverkade av New Age. Jag får lov att säga att jag blev chockerad över hur uppenbart det är precis som den nya “The Message” att hans skrifter är New Age.

John Darby’s Pre-Trib Rapture Christ Compared to Alice Bailey’s Theosophical/Luciferian Christ

John Nelson Darby Waited for “The Coming One”

John Nelson Darby Marked His Doctrinal Writings With Theosophical Terms

Occult/New Age Markings on the John Darby Version

John Darby was a Forerunner of the Modern Bible Versions Movement

John Darby’s Doctrinal Changes to Second Thessalonians Chapter 2

Darby Version: Title of New Age World Teacher Replaces Christ

John Darby Version on Revelation and the Second Coming of Christ

FÖR NÅGON MÅNAD SEDAN DRÖMDE JAG ATT JAG RENSADE UT SURDEG I ETT GAMMALT HUS

2 Mos 12:12 Den natten skall jag gå fram genom Egyptens land och slå allt förstfött i Egypten, både människor och boskap. Och över Egyptens alla gudar skall jag hålla dom. Jag är HERREN. 13 Blodet skall för er vara ett tecken (OTH = Bild på Korset) på de hus där ni är, ty när jag ser blodet skall jag gå förbi er. Ingen straffdom skall drabba er med fördärv (Snara eller Katastrof) när jag slår Egyptens land. (Världen) 14 Denna dag skall ni ha till minnesdag och fira den som en HERRENS högtid. Som en evig stadga skall ni fira den från släkte till släkte. (För Evigt = Ande) 15 I sju dagar skall ni äta osyrat bröd. Redan den första dagen skall ni skaffa bort all surdeg ur era hus. Ty var och en som äter något syrat, från den första dagen till den sjunde, skall utrotas ur Israel. (Guds Prins = Ärva Jesus Kristus Guds förstfödde son)

1/ Det kommer en dom över det som tillhör världen
2/ Blodet skall vara ett tecken (OTH = Korset) på era hus
3/ Straffet skall ej komma över er som en snara eller katastrof
4/ Var och en som inspireras av surdeg skall huggas av från Israel
5/ Vi ser alltså en församling göras färdig för bröllopsfest
6/ Vi ser alltså en församling göras färdig för att ärva Guds Son

Detta är alltså förebilden för att Gud skall döma världen innan han kommer synligt tillbaka igen vid de dödas uppståndelse. Jag har redan predikat att denna bild är nu Sions berg i NT där Israels förstfödda befinner sig (Heb 12) Herren säger i samma kapitel att han skall sända dom över hela världen en sista gång. Men de förstfödda som är på Sions berg skall ärva ett rike som aldrig kan förstöras. Ingen straffdom skall komma över de hus där jag ser blodet som ett tecken (OTH = Korset) de som utfört utrensningen av surdeg och slaktat lammet strukit blodet på dörren och gått in och stängt dörren efter sig mot världen.

Den som gör detta skall inte bli drabbad av en snara eller en stor katastrof. Församlingen skall alltså göras redo för en bröllopsfest och få gå upp på Sions Berg. Hans tjänare och tjänarinnor som befinner sig på Sions Berg strax innan domen faller är fyllda av Anden: Joel 2:28-32 De kommer Herren att tala med genom drömmar och syner och de skall bli en kvarleva när snaran eller katastrofen kommer på Herrens Dag. (Joel 2:32)

På Sion skall det ljuda två basuner:
1/ Larmbasun = Fienden kommer – Profettjänst
2/ En basun som säger: Gör er klara för Bröllopsfest

Vänta nu då måste väl de som skall gifta sig älska varandra annars blir det inte äkta! Om du älskar (Agape) Herren hur skall det då visa sig? Genom att vi vaktar på Herrens rådslut och vilja från inblandning av surdeg sa Herren själv. Och kärleken mot Gud visar sig alltså i att vi är villiga att rensa ut surdegen (Falska läror) när Gud pekar på dem.

Joh 14:21 Den som har mina bud och håller fast vid dem, han är den som älskar mig. Den som älskar (Agape) mig skall bli älskad (Agape) av min Fader, och jag skall älska (Agape) honom och uppenbara mig för honom.” 22 Judas – inte Judas Iskariot frågade: “Herre, hur kommer det sig att du vill uppenbara dig för oss och inte för världen? 23 Jesus svarade: “Om någon älskar (Agape) mig, håller han fast vid mitt ord (Vaktar läran från Surdeg) och min Fader skall älska (Agape) honom, och vi skall komma till honom och ta vår boning hos honom. (Vi blir hans hus) 24 Den som inte älskar (Agape) mig håller inte fast vid mina ord. (Släpper in surdeg) Det ord som ni hör är inte mitt utan kommer från Fadern som har sänt mig. 25 Detta har jag talat till er, medan jag är kvar hos er. 26 Men Hjälparen, den helige Ande som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er.

Så att vi kan rensa ut surdegen av kärlek till Herren! Anden skall alltså utföra det här verket i Guds hus för att göra oss färdiga för bröllopsfesten. Du såg väl mönstret som uppenbarades 2 Mos 12:12-15
1/ Det börjar med utrensningen av surdegen från huset
2/ Då älskar vi honom då älskar han oss
3/ Då blir vi ett heligt prästerskap i ett Andligt hus
4/ Det huset byggt på klippan kommer inte skakas

Som vi kunde se så startade inte attacken och infiltrationen och surdegen med den New Age inspirerade översättningen ”The Message”. Nej tydligen ville den fallna andevärlden plantera in att något kunde ske ”hemligen” innan Jesus Kristus kommer tillbaka. Detta skedde nu genom JN Darby 1830 och har spridit sig som en cancer i kristenheten. Det går inte att missa det både ”The Message” och JN Darbys översättning pekar direkt på en New Age inspiration.

1 Joh 4:1 Mina älskade, tro inte alla andar utan pröva andarna om de kommer från Gud. Ty många falska profeter har gått ut i världen.

Så falska profeter skall testas emot skriften för att se om de håller måttet eller är influerade av mörkret. Det kommer alltså att visa sig genom munnen! Om du kommer under en falsk profet kommer du alltså tillåta att mörkret bygger upp fästen i ditt tankeliv som står emot kunskapen o Gud. – Det är alltså början: Skulle då Gud ha sagt? Om du äter blir du blind för du anser då att din visdom värderas högre än Kunskapen om Gud som strålar ut ifrån Kristi ansikte.

2 Kor 4:1 Därför, då vi genom Guds barmhärtighet har denna tjänst, så tappar vi inte modet. 2 Vi har avsagt oss allt hemligt och skamligt och använder inga knep. Vi förfalskar inte Guds ord (Surdegen) utan lägger öppet fram sanningen och anbefaller oss själva inför Gud åt varje människas samvete. (Osyrad deg) 3 Är vårt evangelium dolt, så är det dolt för dem som går förlorade. 4 Ty den här tidsålderns gud har förblindat de otroendes sinnen, så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet han som är Guds avbild. 5 Vi predikar inte oss själva, utan Jesus Kristus som Herren, och oss som era tjänare för Jesu skull. 6 Ty Gud som sade: “Ljus skall lysa fram ur mörkret”, han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan, för att kunskapen om Guds härlighet, som strålar fram i Kristi ansikte, skall sprida sitt sken. (Kunskapen om Gud)

Att rensa ut surdeg är kanske inte populärt det innebär att man får trampa på en del tår. Men rensa ut surdeg det gör man för Jesus skull. Och det handlar om att sätta människor fria och öppna deras ögon för sanningen och den kan ibland vara smärtsam. Många är uppväxta med den här lögnen och den sitter som ett klister i tankelivet.

2 Kor 10:3 Ty även om vi lever här i världen, strider vi inte på världens sätt. 4 De vapen vi strider med är inte svaga utan har makt inför Gud att bryta ner fästen. Ja, vi bryter ner tankebyggnader (Rensar ut Surdeg) 5 och allt högt som reser sig upp mot kunskapen om Gud. (Hela Budskapet – Hela Degen) Och vi gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus

EN FALSK JESU TILLKOMMELSE
Jag citerade Keith Malkomsons upplevelse i söndags på predikan och nämde att jag sett hur dammluckorna är på väg att öppnas för en falsk andeutgjutelse. Jag tror denna falska andeutgjutelse kommer att vara så stark att man kommer att säga att Kristus har kommit tillbaka.

Ett budskap från Pastor Keith Malcomson från ett kort Youtube Klipp där han varnar för Villfarelsens andemakt! Jag sammanfattar det till Svenska Citat: ”Jag städade kyrkan innan söndagsmötet en dag när jag fick vara med om något väldigt konstigt. Det kom helt plötsligt en andemakt där i rummet som en väldigt kraftig villfarelse. Det var precis som om mitt sinne attackerades av starka tankar och upplevelser det var som en hel ocean kom emot mig. Detta varade i ungefär 30 sekunder och det fångade hela mitt sinne det var fruktansvärt starkt. Jag kunde bara tänka så här: Gud är i allting och allting är Gud! Gud är i alla religioner och alla religioner leder till Gud det var som en våg som sköljde över mig. Jag stod som fastfrusen när detta pågick och kom till slut ur greppet: Vad var detta nu? Jag ringde till en vän i ett annat land som bekräftade att han hade haft exakt samma upplevelse samtidigt. Jag upplevde att det kommer stark demonisk aktivitet att släppas lös och jag fick uppleva detta för att varna. Lyssna nu: Det kommer att släppas lös en superstark demonisk villfarelse mitt i kristenheten.” (Slut:Citat)

Mat 16:11 Hur kunde ni tro att jag talade till er om bröd? Jag sade ju att ni skulle akta er för fariseernas och sadduceernas surdeg.”12 Då förstod de att han inte hade talat om att akta sig för surdeg i bröd, utan för fariseernas och sadduceernas lära.

När det gäller läran om Jesu återkomst säger han till sina lärjungar:
Mat 24:4 Jesus svarade dem: “Se till att ingen bedrar er.

The Pre-Trib Rapture: Did Jesus Ever Teach This Doctrine?
THE PRE-TRIBULATION RAPTURE DOCTRINE IS FALSE

När det är något som man vill höra då lyssnar folket men när det är något man inte vill höra då stänger man igen. Jeremia profeterade år efter år om en kommande katastrof. De falska profeterna profeterade: Välgång!

Vem tror ni folket lyssnade till vem var populärast? Vilka tror ni? Det är exakt samma sak idag!

Mvh Janne Ohlin Göteborg

This entry was posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT, PROPHECY. Bookmark the permalink.