Inför Guds ansikte

Jag gick omkring därinne bland skuggorna mitt i gammelskogen uppe i Jonsered med kameran. Jag gick alldeles själv här Elvor skulle ner till ett annat ställe så hon släppte av mig här. Jag går omkring och talar med Gud om både glädjeämnen och det som bekymrar mig.

Lite längre bort skymtar jag ett av mina absoluta favoritmotiv det är när solljuset bryter igenom så det lyser upp en glänta med grön mossa. När jag kommer dit sker det någonting i mitt innersta helt spontant. Det börjar inifrån min ande att bubbla upp en stark glädje och frid. Jag får till mig en gammal sång som jag börjar sjunga därinne mitt i skogen.

Vers 1 – Över mörka djup, invid branta stup, går din väg till himlens land. Faror lurar där och du gripen är av förtvivlans hårda hand.

Refrängen: Lita på din Gud, han är nära. Över alla djup vill han bära. Fadershandens kraft aldrig sviker, ljuvliga säkra tro.

Jag har varit med om det här förut Gud väckte mig! En gång i Israel var jag med om samma sak men då bubblade det upp ett för mig främmande språk till en ortodox Jude. Det var exakt det som hände på pingstdagen när församlingen började tala språk de inte kunde men som Anden inspirerade dem att tala. Jag tror att vi närmar oss tiden för Jesu andra tillkommelse – Den största klimatförändringen i världshistorien! Hela den här jorden skall förvandlas och bli i nyskick!

Vid tiden för Jesu första tillkommelse var det en präst som hette Sakarja som hade en fru som hette Elisabet det fick en pojke som fick namnet Johannes. Dessa 3 namn har en profetisk betydelse:
Sakarja: Herren har kommit ihåg!
Elisabet: Guds löfte eller Ed!
Johannes: Herren ger Nåd!

Gud säger i sitt ord att Israels historia är en bild på oss som har ändens tid inpå oss (1 Kor 10) Jag tror att det här är ett mönster som även gäller vid Jesu andra tillkommelse. Hur såg världsläget ut då Gud sände sin Son för att uppfylla löftena? Teologerna kallar den här tidsåldern mellan Jesu första och andra tillkommelse för nådens tidsålder.

1/ Ett vilddjur styrde över hela den då kända världen (Romarna)(Upp 13)
2/ Man stod precis inför att införa en global registrering (Luk 2:1)
3/ Det fanns en religiös elit som betryckte och förföljde (Upp 13:11-18)

Hela uppenbarelseboken är fylld av mönster från profeterna som får sin ultimata uppfyllelse vid ändens tid. Allt som står skrivet i uppenbarelseboken om Vilddjur, Hästar, Gräshoppor, Basuner, Skålar, Sigill, Babylon mm är hämtat från Profeterna.

Jag sitter och ber för en speciell sak nyss då jag framför mig får se en tydlig bild som Anden gav mig. Jag ser framför mig som uppritat en bred väg som sedan delade sig i två pilar eller vägar som gick åt varsitt håll. På den ena vägen stod det FRID och på den andra vägen stod det KAOS. Bibelns sätt att definiera en väg: Hur vi tänker och hur vi handlar med våra gärningar!

Vi kan alltså vandra i FRID (Ljus)
Vi kan vandra i KAOS (Mörker)

Det teologiska aspekten för FRID är att Gud tar våra tankar och våra olika enheter och för dem samman till en enhet som hålls samman av Guds kraft. Det här ligger väldigt nära det begreppet bibeln har för människans helande. Vid syndafallet slutade anden upp att ta emot information från Gud människan blev själisk.

Genom Jesus Kristus skapade Gud frid genom blodet på hans kors (Kol 1:20) Genom Jesus Kristus skapade Gud vårt helande (Jes 53:3) Så både Frid och Helande handlar om att vi som människor kan börja fungera som Gud har tänkt från början. Han kan alltså föda oss på nytt så vår ande får liv! Nu kan du få uppleva Guds rike! Rättfärdighet – Frid – Glädje i Anden (Rom 14:17)

1/ Anden kan ge inspiration till vår ande
2/ Vidare till vår själ
3/ Kroppen lyder och goda gärningar kan ske

Kol 3:15 Låt Kristi frid (Gk: Eirene) regera i era hjärtan (Ljuset) den frid (Gk: Eirene) som ni blev kallade till i en enda kropp, och var tacksamma (Gläd er i Herren)

EF 4:2 Var ödmjuka och milda på allt sätt. Visa tålamod och ha fördrag med varandra i kärlek. (Agape) 3 Var ivriga att bevara Andens enhet genom fridens (Gk: Eirene) band.

Vi kan alltså se att från och med Jesu död på Golgata kors skapar Gud en plats där Rättfärdighet och Frid kan råda. Här är platsen därifrån evig frid kan regera i Jesus Kristus.
1/ Personligen (ande – själ – kropp)
2/ Äktenskapet
3/ Kristi Kropp
4/ Vittnesbörd för människor i Kaos

Kaos är en plats där Guds ordning inte råder! Där Kaos råder där kan människan inte finna Frid. Där är tankarna inte omslutna och beskyddade där råder skadorna från syndafallet i Eden. Jag har själv varit här i djup ångest men Jesus erbjuder oss en väg bort från Kaos in i hans frid.

En människa som inte kommit in i Guds Frid har inte Guds Kraft att stå emot stormar. Joh 14:27 + Joh 16:33 (Kj) beskriver 3 stycken saker som den själiska människan möter likväl som den andliga människan. Det är bara det att när stormen kommer hålls den andliga människan ihop av Kristi Frid i vår pånyttfödda ande.

1/ Gk: Tarrasso
2/ Gk: Deiliao
3/ Gk: Thlipsis

1/ Det grekiska ordet ”Tarrasso” innebär att sinnet rörs upp av starka känslor som vrede och oro för framtiden. Det innebär att det kommer ut genom munnen i form av starka ordväxlingar som skadar din medmänniska. Ordet kan beskriva vatten som rörs upp av en vind eller något annat.

2/ Det grekiska ordet ”Deiliao” beskriver att sinnet grips av fruktan. Det innebär också att sinnet grips av handlingsförlamning och tappar frimodigheten och drabbas av feghet.

3/ Det grekiska ordet ”Thlipsis” beskriver att sinnet kan få möta saker som finns i världen genom syndafallet. Här beskrivs ångest och betryck och falska anklagelser och ren förföljelse från både andliga och mänskliga krafter.

Då vill jag avsluta predikan genom att vi tittar lite grann på vad Johannes pappa Sakarias profeterade om den tiden som jag beskrev liknade vår tid.

Sakarja: Herren har kommit ihåg!
Elisabet: Guds löfte eller Ed!
Johannes: Herren ger Nåd!

Jag tror det här symboliserar vad Gud skall göra i ändens tid genom de som är honom trogna. När tiden var inne tänkte Gud på sitt förbund och löftena uppfylldes. Han gjorde exakt samma sak med Sara.

1 Mos 21:1 HERREN såg till Sara så som han hade lovat, och HERREN gjorde med Sara som han hade sagt. 2 Sara blev havande och födde en son åt Abraham på hans ålderdom, just vid den tid som Gud hade sagt honom.

Luk 1:67 Hans far Sakarias blev uppfylld av den helige Ande och profeterade och sade: 68 “Välsignad är Herren, Israels Gud, som har besökt och återlöst sitt folk. 69 Han har upprättat åt oss ett frälsningens horn i sin tjänare Davids släkt, 70 så som han för länge sedan hade lovat genom sina heliga profeters mun. 71 Han har frälst oss från våra fiender och från deras hand som hatar oss. 72 Han har visat barmhärtighet mot våra fäder och tänkt på sitt heliga förbund, 73 enligt den ed han gav vår fader Abraham, 74 att vi, frälsta ur våra fienders hand, skulle få tjäna honom utan fruktan 75 i helighet och rättfärdighet inför honom under alla våra dagar. 76 Och du, barn, skall kallas den Högstes profet. Ty du skall gå före Herren (Gk: Herrens Ansikte) och bana väg för honom 77 och ge hans folk kunskap om frälsning, att deras synder är förlåtna 78 för vår Guds innerliga kärleks skull. I kraft av den skall en soluppgång från höjden besöka oss, 79 för att ljus skall skina över dem som sitter i mörker och dödsskugga och styra våra fötter in på fridens väg.

Johannes tjänst är väldigt lik församlingens i Anden tjänst innan Jesus Kristus kommer tillbaka igen. Johannes vittnade för sanningen (Joh 5:33) Johannes var en lampa som lyste upp i mörkret (Joh 5:35)

Johannes vittnade om att Kungen i Guds Rike eller Himmelriket var nära (Matt 3:1-2) Jesus kom nu och sa att Guds Rike har kommit (Mark 1:14-15) Apostel Johannes sa: Nåden och Sanningen kom med Jesus Kristus Kungen i Guds Rike (Joh 1:17)

Här ser du ordet Gud = Domare (V 78)
Här ser vi ordet Rättfärdighet = Frikänd från Domen (V 75)
Här ser du ordet frälsning = Det är Yeshua Jesus på Hebreiska (V 77)

Kan du se att Anden från Gud ser allting som redan uppfyllt? En sådan Allsmäktig Gud har nu fyllt oss med sin Ande för att vi skall tjäna Jesus Kristus Kungen i Riket och tillbe honom i Ande och Sanning. Frälsning är alltså att gå ut från Mörkrets rike in i Guds Rike av Ljus!

Detta är alltså vad Anden fyller församlingen med Nåd att utföra en befrielsetjänst som handlar om: Bana en väg för Jesus Kristus som Kung i människors hjärtan (V 76) Lysa upp människors sinnen som är fulla av Kaos och föra dem in på fridens väg (V 79) Detta är Andlig krigföring det mesta vi har hört om det är rena sagor man gjort pengar på.

Hur skall en församling eller en person kunna få uppleva andlig förnyelse? Vad är egentligen det vi kallar för väckelse? Det är sinnets förnyelse det är att Jesus Kristus får genom Anden en väg att komma fram att övervinna mörker och kaos (Väg) för att upprätta frid. (Hans Väg)

En person som håller på att vakna håller på att få sina ögon öppnade han börjar se och använda sina sinnen. Bibeln tar samma bild när det gäller den andliga en som har ögonen stängda kan inte se eller förstå hon är blind och har ett ”Täckelse för sitt ansikte”.

Att ta bort täckelset från människors ögon eller sinnen så de kan se är andlig krigföring. Det är att bana väg för att Jesus Kristus skall få sin väg i människors hjärtan. Nu är det så att denna tjänst endast kan få framgång om vi vandrar inför Herrens ansikte utan täckelse (Luk 1:76)

Satan förblindar sinnet eller ögonen så vi inte förstår och lyder (2 Kor 4:4)
Herren vill öppna sinnet eller ögonen så att vi förstår och lyder (Apg 26:17-18)

Andlig krigföring kan endast ske genom ett redskap som vandrar utan täckelse sa vi (Luk 1:76) Gud sa till Abraham att om han vandrade inför Herrens ansikte (Utan täckelse) skulle han bli uppfylld (1 Mos 17:1) Vad symboliserar nu täckelset? Det symboliserar ”Yttre Ting” det jag kan se och förstå med mitt förstånd med mitt naturliga sinne.

Abraham skulle vandra inför Guds ansikte utan täckelse (1 Mos 1:17)
Paulus skulle vandra inför Guds ansikte utan täckelse (2 Kor 3:18)
Johannes Döparen skulle göra tjänst inför Guds ansikte (Luk 1:76)

Vi som nu har avsagt oss allt ”Yttre” vi är ju totalt utlämnade åt Gud för vår tjänst. Vi kan ju bara vandra inför Guds ansikte och göra vad han vill att vi skall göra. Det är alltså inte möjligt för oss att vinna seger som världen ser på seger nämligen genom något ”Yttre”.

2 Kor 10:3 Ty även om vi lever här i världen strider vi inte på världens sätt. 4 De vapen vi strider med är inte svaga utan har makt inför Gud att bryta ner fästen. Ja, vi bryter ner tankebyggnader 5 och allt högt som reser sig upp mot kunskapen om Gud. Och vi gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus

Guds vilja är ju att Jesus skall vara Kung i människors liv! De skall få sina ögon öppnade så att de underordnar sig Kungen. Låt mig översätta den här bilden andligen!

Vi lever här i köttet men vi strider inte genom köttet nej vi är militärt rustade med andliga vapen. De vapen som vi är rustade med för vår krigföring de har genom Gud gett oss en inre kraft och kapacitet. Det är alltså från Anden vår kraft kommer genom hans möjligheter att bryta ner människors försvar mot Guds tankesätt. Andens kraft har alltså möjlighet att tränga igenom varje försvarsmur och befria dem från ett tankesätt (Mörker) och föra dem till Kristi tankesätt (Ljus).

Detta kan bara ske om vi vandrar inför Herren utan täckelse alltså beroende av något yttre. Din tjänst inför Gud precis som Paulus tjänst inför Gud att öppna ögonen kan bara uppfyllas om vi vandrar utan täckelse inför Guds ansikte.

Så fort vi börjar vandra efter en Agenda kommer kraften att ”Bana väg för kungen” att tas bort från församlingen. Alla Agendor eller Visioner kräver nämligen hjälp från något ”Yttre” för att kunna fungera. Det är bara det att ”Det Yttre” alltid förblindar vårt andliga sinne.

2 Kor 4:1 Därför, då vi genom Guds barmhärtighet har denna tjänst, så tappar vi inte modet. 2 Vi har avsagt oss allt hemligt och skamligt och använder inga knep. Vi förfalskar inte Guds ord utan lägger öppet fram sanningen och anbefaller oss själva inför Gud åt varje människas samvete.

Vers 4:1 är fortsättning från 2 Kor 3:18 Det är vi som skådar Herrens Härlighet ”Utan Täckelse”.
Avsagt oss allt Yttre:
Hemligt
Skamligt
Alla Knep
Förfalskar inte Guds ord

Vi måste stå inför Guds ansikte när vi undervisar! Det är inför Guds ansikte människor får ljuset på sina samveten. Det är det enda sättet Gud kan förändra våra hjärtan – Samvete betyder 2 som upplever någonting tillsammans. Om nu Gud är den ena parten vem är då den andra parten? Jag!

Psa 85:9 Jag vill höra vad Gud, HERREN, talar. Han talar frid till sitt folk och sina fromma, må de inte vända åter till dårskap. 10 Hans frälsning är nära dem som fruktar honom, för att härlighet skall bo i vårt land.
11 Nåd och sanning skall där mötas, rättfärdighet och frid kyssas.


This entry was posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT. Bookmark the permalink.