85 till 90 procent av alla C 0VID-inläggningar berör fullt vaccinerade personer” i Israel

Kobi Haviv, medicinsk direktör vid Herzogs sjukhus i Jerusalem, har sagt att …”85 till 90 procent av alla C0VID-inläggningar berör fullt vaksinerade personer”. Pfizer har fått getts möjlighet till en kommentar till detta, men har inte svarat.
✅ I början av augusti hade drygt 5,5 miljoner av de mer än 9 miljoner vaksinerade människor erhållit sin andra dos av vaksinet, och 349,707 människor har fått sin tredje injektion enligt uppgifter från hälsoministeriet. Israel har registrerat mer än 3,000 positiva C 0VID-19 fall sedan den 4 augusti, varav 261 varit allvarligt sjuka. Sex patienter har avlidit.
✅ I Israel anses människor vara fullvaksinerade först två veckor efter sin andra vaccindos.
✅ I Sverige räknas en vaksinerad person som OVAKSINERAD 42-63 dagar efter det att man fått den första sprutan?”Det tar i praktiken mellan 4-7 veckor efter dos 1 innan man tar dos 2 och 14 dagar efter dos 2 har man fullgott skydd”, enligt professor Sören Andersson på Folkhälsomyndigheten. ⁠I dagar räknat så innebär det att man räknar en vaksinerad person – som OVAKSINERAD 42-63 dagar efter det att man fått den första sprutan.
✅ Israel var ett av de första länderna att sjösätta ett massvaksccineringsprogram i december 2020, och inom loppet av tre månader hade åtminstone 50 procent av befolkningen vaksinerats, vilket gjort Israel till världsledande i vaksinering mot C 0VID-19-viruset.Men under de senaste sex veckorna har landet sett en kontinuerlig ökning av antalet C 0VID-19-fall och inläggningar på grund av deltavarianten som först identifierades i Indien.
✅ Deltamutationen har visat sig bli den mest olycksbringande varianten som spridit sig i Israel, och står för över 90 procent av C 0VID-19 fallen som registrerats. Forskare gör gällande att den är mer smittsam men huruvida den orsakar allvarligare sjukdom, fler inläggningar eller dödsfall är fortfarande okänt.
✅ Enligt professor Ran Balicer, folkhälsoläkare och ordförande för Israels nationella expertlag för C 0VID-19, har deltavarianten spridits snabbare än väntat.– Antalet fall har överstigit farhågan. Vi har inte enbart sett sjukdomen hos ovaksinerade … vad vi har bevittnat är en stegring av fall även bland vaksinerade grupper.
✅ Den förre vice ordförande professor Christian Perronne i Världshälsoorganisationen European Advisory Group of Experts in Immunization sade den 8 september att alla vaksinerade måste vara i karantän under vintermånaderna för att inte riskera att få en allvarlig sjukdom.Perronne specialiserar sig på tropiska patologier och nya infektionssjukdomar. Han var ordförande för den specialiserade kommittén för smittsamma sjukdomar i Högsta rådet för folkhälsa.Han bekräftar den snabbt försämrade situationen i Israel och Storbritannien och tillade:
✅ ”Vaksinerade människor bör sättas i karantän och ska isoleras från samhället.”Professor Christian Perronne fortsatte:
✅ ”Ovaksinerade människor är inte farliga men vaksinerade människor är farliga för andra. Det är nu bevisat i Israel:”Jag har kontakt med många läkare i Israel – som berättar att de där har stora problem. Många allvarliga fall på sjukhusen är bland de vaksinerade. Och i Storbritannien har de det större vaksinationsprogrammet och där finns också problem. ”Den nuvarande arbetsgruppen för C 0VID-19-pandemin i Frankrike rapporterades vara: “fullständigt panikslagen” vid mottagandet av nyheten.
Tipstack till Thomas Grau

Saxat från Sven Allan Johanssons öppna FB inlägg

This entry was posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT. Bookmark the permalink.