Mrna Vacciner vad händer i blodbanan – Leg. Sjuksköterskan Helena Berättar

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=BRD6R1t_Plg&fbclid=IwAR1hZYl-eBDTZhAJc2p_7kurXIlns1sDqE7MqBEyiWspool2eFjkO20qSe8

40 trillioner nanokapslar går in i människokroppen vid injicering av mRNA-vätskan i axeln”, berättar den legitimerade sjuksköterskan Helena, i den här videon:https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=BRD6R1t_Plg…✅ Meningen är att allt i C0VID-injektionen ska stanna i muskeln men bara 25 % av sprutans innehåll stannar där. Resten av mRNA-strängarna, som finns i lipid-kapseln, sprids via lymfsystemet ut i kroppens olika blodbanor. Slutligen hamnar dessa i de jättesmå kapillärerna, som finns i kroppen. Kapillärer är de allra minsta blodkärlen och finns överallt i människokroppen. mRNA-vätskan absorberas i cellerna – i de allra minsta blodkärlen. Det är där som 30 trillioner av dessa 40 trillioner nanolipidkapslarna hamnar.
✅ Vid injektionen kommer nanokapseln med mRNA-strängen in i cellen. Cellen känner då igen den – som en gen – och börjar producera spikproteinet. Det är i cellerna, runt blodbanan, som spikproteinerna sitter och blir en del av cellväggen. Spikproteinerna sitter där som vassa ”spröt”, vilket medför att cellväggen inte längre är len och fin. Den har nu fått spikar på insidan av blodbanan och kan liknas vid ett skrovligt ”sandpapper”.
✅ Blodplättarna som kommer forsande tror då att ”cellen är skadad” och försöker att laga den genom att sätta en blodplätt där – och då uppstår en blodpropp. Cellen var inte skadad men den tror att den var det genom att spiken fanns där. Problemet är att blodpropparna är mikroskopiskt små och väldigt svåra att upptäcka. De är jättesmå och finns precis överallt. ✅ Man kan kolla upp detta genom att ta ett blodprov med D-Dimer. Provet visar om blodproppar har skapats i närtid och ska tas en vecka efter injektionen. Statistik visar att 62 % av alla personer som tagit injektionen har fått blodproppar.Symtomen kan vara andfåddhet, smärta, huvudvärk och annat. Provet visar att en blodpropp finns i kroppen men inte var den sitter någonstans.
✅ Kroppen har nu blivit en giftfabrik och fortsätter att skada blodkärlen.

Kopierat från en öppen FB sida – Sven Allan Johansson

En annan intressant sida nu börjar du kanske förstå varför folk vägrar ta vaccinet?

This entry was posted in Different Stuff. Bookmark the permalink.