Fokus för vår tillbedjan

Rom 1:25 De bytte ut Guds sanning mot lögnen och tog sig för att dyrka och tjäna det skapade i stället för Skaparen, han som är välsignad i evigheter, amen.

Guds Sanning = Vad Gud uppenbarat! (Evangelium)
Mot Lögnen = En skickligt gjord kopia! (Ett annat Evangelium)

När vi ser på villfarelse är det lätt att tänka att korrigeringen kommer bara de får kunskap. Men vet du vad det sitter mycket djupare än så här för den är rotad i världens första villfarelse och kallas för Synd. Ja det är faktiskt mörker för det är en bild på syndens konsekvens.

Eva såg på trädet som ormen beskrivit för hennes ögon (Sinne) Hon tog och åt frivilligt av trädet. Jaget åt alltså av trädet och därmed ”bytte” hon frivilligt bort det Gud stod för mot det Ormen stod för. Vi skulle kunna kalla detta för handel ja till och med byteshandel. David Wilkerson sa en gång att nyckeln till att förstå många liknelser är att det handlar om just byteshandel.

När vi tittar på Satan i Hesekiel 28 så var det för hans stora köpenskap han fördrevs från Eden. För att vi nu skall förstå vad det egentligen handlar om så måste vi förstå att härligheten från Gud är ett värde. Härlighet eller Namn har exakt samma betydelse nämligen: Hur någon verkligen är och för att kunna förstå detta måste du han en kunskap om objekten. Att förstå Härligheten från Gud innebär alltså att känna en person vars namn är Jesus Kristus.

Härligheten från Gud representerar alltså ett oerhört stort värde eller en stor skatt. Härlighet (Heb Kabod – Tyngd eller Värde) (Gk Doxa)

Det var det levande Guds ordet som talade med Abraham som sa att Han är Abrahams “Försvarare” och hans “Oerhört stora skatt eller värde” (1 Mos 15:1 – King James bible)

Gen 15:1 After these things the word of the LORD came unto Abram in a vision, saying, Fear not, Abram: I am thy shield, and thy exceeding great reward. (King James)

Hes 28:4 Genom din visdom och ditt förstånd har du blivit rik, guld och silver har du samlat i dina förrådshus. 5 Genom stor visdom med vilken du bedrev din handel har du ökat din rikedom, och så har ditt hjärta blivit högmodigt för din rikedoms skull.

Ordet som används för Rikedom här är det hebreiska ordet: CHAYIL vilket betyder mer än en summa pengar. Det innebär att jag förökar min egen styrka och kraft och mina egna själiska förmågor. Det här är alltså exakt samma falska ljus som Ormen kom med till Eva i lustgården. Det sammanlagda värdet av mänsklig visdom och kraft upphöjer sig därför över Jesus Kristus i hans eget hus. (666 kanske?)

Jag skrev i förra studiet en kristen version av frestelsen i Eden:
1/ Skulle då Gud ha sagt (Skapa Misstro)
2/ Skulle ni verkligen behöva dö ner först? (Korset)
3/ Ni skall bli som Kristus själva (Härligheten från Gud)

Här kan vi förstå vad som egentligen menas med Rom 1:25
Rom 1:25 De bytte ut Guds sanning mot lögnen och tog sig för att dyrka och tjäna det skapade i stället för Skaparen, han som är välsignad i evigheter, amen.

Människan skulle alltså ge ära och tillbedjan tillbaka till Gud genom den uppenbarade härligheten som Gud skänkt henne i hjärtat (Sanningen). Människan valde frivilligt att genom byteshandeln med Ormen upphöja sitt jag som bor i själen.

Vi kan alltså med se tydligt att det finns två källor för uppenbarelse varav sanningen som alltid syftar till att Gud äras och tillbes. Sanningen som uppenbaras drar alltid uppmärksamheten till Herrens Härlighet.

Det som sker nu i Eden är att det kommer in en kopia för att pröva dem om de är villiga att fortsätta vandra i sanningen. Om vi inte är villiga att vandra i sanningen och ge Gud ära och tillbedjan när han uppenbarar sig för oss. Har ni tänkt på att den prövningen väldigt ofta handlar om att vänta på att Gud uppenbarar sig för oss och visar oss vägen.

Lögnen som kommer nu ser ju ut att vara lösningen eller genvägen till en mycket snabbare process till målet. Att äta av (Inspireras Av) något förbjudet är det grekiska ordet för Laglöshet (A-Nomia)

Är ormen och “Den laglöse” samma person? (2 Tess 2) Den som alltså äter och inspireras av lögnen kommer alltså inte att ge ära eller tillbedjan åt Herren. Det som nu händer i Eden är alltså exakt samma budskap som spridits av Kenneth Hagin till hela kristenheten.

Jes 14:12 Hur har du inte fallit från himlen, du strålande stjärna, du gryningens son! Hur har du inte blivit fälld till jorden, du som slog ner folken till marken! 13 Du sade i ditt hjärta: ‘Jag skall stiga upp till himlen, ovanför Guds stjärnor skall jag upprätta min tron. Jag skall sätta mig på mötesberget längst upp i norr. 14 Jag skall stiga upp över molnens höjder, jag skall göra mig lik den Högste.

Jaget skall göra sig likt Kristus! Förstår du nu varför jag tog en Kristen version på Eden? Det här är nu exakt vad som måste ske i våra församlingar över hela världen.

Jag skrev i förra studiet en kristen version av frestelsen i Eden:
1/ Skulle då Gud ha sagt (Gud är inte Trofast och Förvrida Evangeliet)
2/ Skulle ni verkligen behöva dö ner först? (Korset)
3/ Ni skall bli som Kristus själva (Härligheten från Gud)

Då börjar vi förstå lite mer om vad Laglöshetens Hemlighet verkligen handlar om. Nu förstår vi varför det står att de skall tro på lögnen (De 3 Punkterna)

2 Tess 2:9 Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under 10 och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den, så att de kunde bli frälsta. 11 Därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem så att de tror på lögnen 12 och blir dömda, alla dessa som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten.

Det enda du är skapad till när du kom till denna jord var att få tag i sanningen. När du får tag på den uppenbaras härligheten från Gud i en person som du skall ära och tillbe i Ande och Sanning. Jesus Kristus är bestämd att vara universums Kung långt innan något var till.

Kol 1:15 Han är den osynlige Gudens avbild, förstfödd före allt skapat.16 Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga, tronfurstar och herradömen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom.

Det är därför Laglösheten också är en Hemlighet! Om Gud vill se om vi älskar honom så kommer han se till att vi får en chans att välja mellan två alternativ. Ormen stod för samma falska ljus (Lögn-Mörker) som redan bedragit den fallna änglavärlden. (Ef 1:9-10)

Det som nu händer är beskrivet i Rom 1:25-26
Rom 1:26 Fördenskull gav Gud dem till pris åt skamliga lustar
Rom 1:26 For this cause God gave them up unto vile affections,

Gud gav dem eller överlämnade dem i sin fiendes hand! Olydnaden ger alltså en straffdom av att komma ur löfteslandet. Lydnaden ger välsignelsen av att komma in i Löfteslandet och regera över fiendens attacker. Dörren in var vid Gilgal och omskärelsen!

Jos 5:8 När allt folket hade blivit omskuret, stannade de kvar i lägret, till dess de hade återhämtat sig. 9 Och HERREN sade till Josua: I dag har jag vältrat av Egyptens vanära från er. (Begärelser) Platsen fick namnet Gilgal, som den heter än i dag. 10 På kvällen den fjortonde dagen i månaden, medan Israels barn hade sitt läger i Gilgal, firade de påskhögtid på Jerikos hedmarker. 11 Dagen efter påskhögtiden, just den dagen, åt de osyrat bröd och rostade ax av landets säd. (Löftenas uppfyllelse)

Vet du vad detta symboliserar då?
Gal 6:14 För min del vill jag aldrig berömma mig av (Skina Av) något annat än vår Herre Jesu Kristi kors, genom vilket världen är korsfäst för mig och jag för världen. 15 Det har ingen betydelse om man är omskuren eller oomskuren. Det som verkligen betyder något är en ny skapelse. ( I Löfteslandet Jesus Kristus) 16 Frid och barmhärtighet över dem som följer denna regel, ja, över Guds Israel.

Var det så att Adam och Eva redan innan skådat trädet men fruktan för Gud och hans dom gjorde att de avstått från frestelsen att äta det? Men när en falsk profet kommer i form av en orm som gav dem till synes ”Biblisk” undervisning från en annan ”Auktoritet” som lovade dem en falsk säkerhet. Hur gick det till då? Eva gick frivilligt in under denna falska auktoritet och makt hon ifrågasatte eller prövade aldrig vad Ormen sa.

Hon valde alltså frivilligt att underordna sig mörkret men Adam blev inte förledd på samma sätt. Han visste att det blev konsekvenser oavsett vad Ormen lärde. Men han trodde han skulle komma undan genom att skylla Gud för att gett honom en dålig hjälpare som nu förlett honom. Är det inte så vi vill tänka? Det är alltid någon annans fel. De ville ha vad trädet erbjöd så när tillfället dök upp frestade av en annan auktoritet att de kunde få göra det utan konsekvenser.

1 Mos 3:11 Då sade han: Vem har berättat för dig att du är naken? Har du ätit av det träd som jag förbjöd dig att äta av?

Sedan skyller Adam på Eva
1 Mos 3:12 Mannen svarade: Kvinnan som du har satt vid min sida, hon gav mig av trädet, och jag åt.

Eva kastar nu skulden på ormen
1 Mos 3:13 Då sade HERREN Gud till kvinnan: “Vad är det du har gjort?” Kvinnan svarade: “Ormen förledde mig och jag åt.

Det här är väl ganska snarlikt vad man brukar säga i den karismatiska rörelsen. Har du någonsin hört detta uttryck? ”Han attackerades och prövades så hårt av djävulen därför att han är så andlig”. Eller Adam anklagade Gud för att han gett henne en så dålig ”hjälpare”. Det är exakt så många skyller sina fel på att man faktiskt frivilligt har följt en ”Smord ledare”

Många som reste till Knutby tror jag en gång hade Anden (Hjälparen) men man frestades av falska profetior och en annan ande. Bibeln är solklar man följer falska ledare på villovägar därför att man inte ger kärleken till sanningen rum i hjärtat.

2 Tess 2:9 Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens (Pseudo) alla tecken och under 10 och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den, så att de kunde bli frälsta. 11 Därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem så att de tror på lögnen (Pseudo) 12 och blir dömda, alla dessa som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten.


Så när nu tiden är inne för domen över Guds hus vad kan vi förvänta oss? Det som slår mig är faktiskt att vi kommer att se en falsk karismatisk rörelse väldigt lik den äkta. Det är exakt vad det grekiska ordet Pseudo betyder V11. Över den falska karismatiska rörelsen så kommer en falsk utgjutelse av en annan ande som utger sig för att vara äkta. Lägg märke till att det står ”Med lögnens (Pseudo) alla tecken och under”. Alla tecken och under som vi kan läsa om i apostlagärningarna skall vi alltså se i den falska ”Nya Pingst” som kommer.

Vi avslutar här med vad vi började med.
Rom 1:25 De bytte ut Guds sanning mot lögnen och tog sig för att dyrka och tjäna det skapade i stället för Skaparen, han som är välsignad i evigheter, amen.

Guds Sanning = Vad Gud uppenbarat! (Evangelium)
Mot Lögnen = En skickligt gjord kopia! (Ett annat Evangelium)

När vi ser på villfarelse är det lätt att tänka att korrigeringen kommer bara de får kunskap. Men vet du vad det sitter mycket djupare än så här för den är rotad i världens första villfarelse och kallas för Synd. Ja det är faktiskt mörker för det är en bild på syndens konsekvens.

Gal 5:19 Köttets gärningar är uppenbara: de är otukt, orenhet, lösaktighet, 20 avgudadyrkan, svartkonst, fiendskap, kiv, avund, vredesutbrott, gräl, splittringar, villoläror,

Som sagt var det krävs mer än bara kunskap och upplysning för att bli av med villolärorna. Vet du vad som krävs? Jo det krävs omvändelse och hjärtats omskärelse och ett personligt korsbärande.

Sanningen som kommer till oss skall alltså ge oss kunskap om och ära en person nämligen Jesus Kristus. Att vandra i sanningen är alltså samma sak som att tillbe i Ande och Sanning (Joh 4) Ordet sanning betyder “Uppenbarad Realitet” och den är progressiv vilket innebär att du får inte allt på en gång. Väntan kännetecknar alltså den här vandringen i sanningen. När sanningen uppenbaras så uppenbaras alltså härligheten och den skall alltså tillbaka till Gud. Vi kan aldrig någonsin äga härligheten från Gud i oss själva.

Joh 8:31 Jesus sade till de judar som hade satt tro till honom: “Om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar, 32 och ni skall förstå sanningen, och sanningen skall göra er fria.

Den som nu älskar sanningen han älskar att ge äran av den härlighet som uppenbaras tillbaka till Gud igen. Det som nu 2 Tess 2 så klart uppenbarar är att Lögnen skall få oss att tro att vi äger Härligheten i oss själva. Då måste vi tänka till lite finns det en teologi idag som säger det? Svar Ja! Sven Reichman – “Gud är inte allt som glimmar”

Den boken är väldigt upplysande för den som vill förstå mycket av de konstiga vindar som drar över kristenheten idag. Det verkar som om mycket av den falska karismatikens rötter sitter i Hagins grundtankar om vilka vi är när vi blir födda på nytt.

Han påstår att människan är skapad till Guds avbild. Människan är en ande har en själ och bor i en kropp. Hagin menar att när du blir född på nytt så äger du all härlighet i din ande. Hagin har givetvis totalt fel och Satan har genom denna falska undervisning totalt infiltrerat den karismatiska rörelsen idag.

Om Hagin skulle ha rätt så skulle vi aldrig behöva vänta på Gud? Varför skall vi vänta på någon som jag nu själv blivit tillfullo i min ande? Det var denna lära som smög sig in i församlingarna då och som gör det idag. De menade alltså att när Jesus uppstod ärvde du allt i din ande.

2 Tim 2:15 Gör allt du kan för att bestå provet inför Gud, likt en arbetare som inte behöver skämmas utan rätt delar sanningens ord. 16 Men oandligt, tomt prat skall du akta dig för. De som befattar sig med sådant kommer att göra allt större framsteg – i ogudaktighet, 17 och deras ord kommer att sprida sig som cancertumörer. Till dem hör Hymeneus och Filetus, 18 som har kommit bort från sanningen. De bryter ner tron för somliga, när de säger att uppståndelsen redan har ägt rum.

Sanningen är progressiv och uppenbarar härligheten från Gud när Gud vill. Det är alltså beroende på om vi tar vårt kors och följer honom eller inte. Samma härlighet som sanningen uppenbarar skall tillbaka till Gud igen från oss. Vi ger honom all ära med andra ord. Det innebär rent konkret att den som vandrar i sanningen kommer att göra så på en väg som ger Herren äran. Det vill säga en väg som bara är delvis upplyst hela tiden en väg som vi inte känner till. Detta kommer givetvis innebära händelser vi inte förstår eller kan kontrollera i oss själva.

Hagins lögn är däremot inte progressiv! Du skall bara förlösa något som du redan äger din ande! Du skall genom denna falska gnostiska tro skapa din egen framtid och din egen realitet. Jag har hört fasansfulla saker citeras på de Kristna TV kanalerna i vårt land.

> Du kan skapa genom dina ord
> Andlig krigföring blir rotat i dig själv du driver ju ut Djävulen
> Profetia blir ju rena fantasierna
> Lovsång blir ju helt perverterat
> Falska under binder dem ännu hårdare i villfarelse

Jag sa att samma sanning och härlighet som uppenbaras för os skall alltså tillbaka igen till Herren det är sann tillbedjan. Om vi tar och använder ett annat ord för exakt samma sak skulle vi kalla det en levande beröring. Eftersom vi inte har något Andligt liv alls så börjar det med att Herden berör sina får och fåren sedan berör herdens hjärta. (Ginosko)

Joh 10:14 Jag är den gode herden, och jag känner (Ginosko) mina får, och mina får känner (Ginosko) mig, 15 liksom Fadern känner (Ginosko) mig och jag känner (Ginosko) Fadern, och jag ger mitt liv för fåren. 16 Jag har också andra får, som inte hör till den här fållan. Dem måste jag också leda, och de kommer att lyssna till min röst. Så skall det bli en hjord och en herde.

Härligheten från Herren berör oss!
Härligheten skänker liv i oss och vi berör Herren!

Joh 4:20 Våra fäder har tillbett på detta berg, och ni säger att den plats där man skall tillbe finns i Jerusalem.” 21 Jesus svarade: “Tro mig, kvinna, den tid kommer, då det varken är på detta berg eller i Jerusalem som ni skall tillbe Fadern. 22 Ni tillber vad ni inte känner. Vi tillber vad vi känner, eftersom frälsningen kommer från judarna. 23 Men den tid kommer, ja, den är redan här, då sanna tillbedjare skall tillbe Fadern i ande och sanning. Ty sådana tillbedjare vill Fadern ha. 24 Gud är ande, och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning.”

Janne Ohlin – Göteborg.

This entry was posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT. Bookmark the permalink.