Ny Ekumeniksatsning från SKR

Detta är saxat från Per Arne Imsens öppna Facebooksinlägg 3/7-21

Nu lägger SKR in en ny växel i ekumeniken. Initiativet kommer från Katolska Kyrkan och kallas ”Receptiv Ekumenik”. Inspirationen är hämtad från det katolska Andra Vatikankonciliet.
Sara Gehlin, en av initiativtagarna, säger: – Receptiv ekumenik har kommit att kallas ”en ny våg i den ekumeniska rörelsen” och har en viktig bakgrund i den interreligiösa dialogen.”
I den förkonferens som hölls den 17:e juni, vars avsikt var att presentera denna nya ”våg”, kom den katolske prästen Mathew Chandrankunnel från Indien, först i talarlistan.
Den som är intresserad av att läsa om de (obibliska) läror han står för, kan söka på hans namn på nätet. (Om en kosmisk Kristus, teologi uppblandad med hinduism och buddhist mm.)
Chandrankunnel har varit engagerad som talare på det numera katolska Berget, Rättvik. Jag har skrivit om ett av hans besök där i min bok Inga andra gudar:
”DET ÄR SÅ KRISTET DET KAN BLI
Stiftelsen Berget, Rättvik, som nyligen blev katolsk, inbjöd våren 2016 till en konferens om andlighet. Talare var bland annat Fader Mathew Chandrankunnel, katolsk präst från Indien med ett djupt engagemang för andlighet.”.
Så här stod det bl a i inbjudan:
”Detta veckoslut blir det en serie föreläsningar om världsreligionerna, de semitiska religionerna – judendom, kristendom och islam.
Indiska religioner: hinduism, buddhism, jainism, sikhism och även zorastrianism. HUR DESSA RELIGIONER UTVECKLADES OCH HUR DE INTEGRERAR ANDLIGHETEN I LIVET och hur de tolkar livet. Världsliga och mänskliga relationer.
Det blir också en föreläsning om hur ANDRA VATIKANKONCILIET HAR HJÄLPT OSS ATT FÖRSTÅ DE POSITIVA ELEMENTEN I DESSA RELIGIÖSA TRADITIONER I DENNA GLOBALISERADE VÄRLD! Det ges även tid för dialog och samtal på olika lektioner.”
Någon undrade på Stiftelsen Bergets hemsida om detta var kristet.
“Det är så kristet det kan bli”, var deras svar.
Då skrev jag följande kommentar på deras hemsida: “Intressant att det är så kristet det kan bli. Då förväntas Jesus Kristus, den levande
Gudens Son, vara den Han är. Inte en religionsstiftare på sidan om andra religionsstiftare. I VILKET NAMN ÄR NI FÖRSAMLADE?
Förutsättningen för Jesu närvaro är: ’Där två eller tre är samlade I MITT NAMN där är jag mitt ibland dem.’ Matt 18:20 ’Gud har gett honom namnet över alla namn, för att i Jesu namn alla knän ska böjas – alla tungor ska bekänna att Jesus Kristus är Herren.’ Fil 2:9-11.
Finns det förutsättningar att uppnå något konsensus med de andra religionerna om man ska bibehålla en biblisk kristusbild? Eller har mötet ett missionerande syfte? Att ge ut evangelium till människor som är fångade i det som Bibeln kallar för ’falska föreställningar’?”
Jag fick inget svar. Kommentaren togs bort.”
Inga andra gudar, sid.156 – P-A Imsen 3/7-21

This entry was posted in Different Stuff. Bookmark the permalink.